Der skal indberettes til EU-salg uden moms, når momsregistrerede virksomheder leverer varer til virksomheder, der er momsregistreret i andre EU-lande. Når der indberettes til EU-salg uden moms, skal der ikke beregnes dansk moms. Køberen betaler erhvervelsesmoms.

Til brug for EU-salg uden moms skal du indberette visse oplysninger, som fx købers momsnummer, landekode (bogstaver) og værdi af samlede leverancer i perioden. Læs mere i afsnittet Hvilke oplysninger skal indberettes?.

Formålet med EU-salsangivelsessystemet er bl.a.  

  • at sikre, at momsindtægterne tilfalder forbrugslandet
  • at forhindre konkurrenceforvridning ved misbrug af momsfritagelsen for varer  
  • at give dig mulighed for at få bekræftet momsnumrene på dine kunder i andre EU-lande (se også Bekræftelse af momsnumre).