Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.1.10 Kompetenceafgrænsning