Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.4 Ændring af bidragsområdet