Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.9.7 Særligt om skattekrav - afgrænsning og samspil med fristreglerne