Dato for offentliggørelse
18 Feb 2019 10:24
Serienummer
P nr. 12
Resumé

Vejledningen handler om de mest almindelige skifteregler, når dødsfaldet er sket den 1. juli 2011 og senere. Vejledningen viser også, hvornår der skal betales boafgift og dødsboskat mv., og henviser til de mest brugte blanketter.

Hvad er nyt?

Styrelsesnavn og adresse er opdateret. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0478-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter