Generelt

Der gælder følgende ordninger for erhvervsmæssig handel (indførsel) med tekstil og beklædning.

Usbekistan: Importen af tekstiler og beklædningsprodukter fra Usbekistan er under overvågning. Importører skal fremvise en indførselstilladelse som betingelse for import.

Hviderusland og Nordkorea: For Hviderusland (Belarus) og Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea) er der begrænsninger på importen af tekstil- og beklædningsprodukter. Der skal således søges om tilladelse til import fra disse to lande. Import fra Nordkorea af varer i visse produktkategorier er helt forbudt.

Kvote- og overvågningsordningerne med udstedelse af indførselstilladelser administreres af Erhvervsstyrelsen.

Det legale grundlag

Rådet forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande.

Kommissionens Forordning (EF) Nr. 517/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for indførsel, med senere ændringer.

Kommissionens Forordning (EF) Nr. 209/2005 af 7. februar 2005 om opstilling af en liste over tekstilvarer, for hvilke der ikke kræves noget oprindelsesbevis, når de overgår til fri omsætning i Fællesskabet.

Kommissionens Forordning nr. 379/2010 af 4. maj 2010 om ændring af bilag I, II og III til Rådets Forordning (EØF) Nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

Kommissionens Forordning nr. 1323/2011 af 16. december 2011 om regler for forvaltning og fordeling af tekstilkontingenter, der er fastsat for 2012 i medfør af Rådets Forordning (EF) nr. 517/94.

Dokumentation

Indførselstilladelser

Ved indførsel af visse tekstilvarer fra Usbekistan, Nordkorea og Hviderusland, skal der foreligge en indførselstilladelse (se tillæg 1 til bilag III (s. 66) i forordning 3030/93) samt et oprindelsescertifikat.

Indførselstilladelser udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Vareområde

Kontakt Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø,  www.erst.dk for yderligere information om hvilke varer, der er restriktioner på.