I de forskellige forordninger er kontingenterne identificeret ved et 6-cifret kontingentløbenummer, hvoraf det første ciffer altid er et 0. De første fire cifre angiver kontingentgruppen - se skemaet nedenfor - og de sidste to cifre er løbenumre indenfor gruppen.

I Danmark anvendes kontingentløbenummeret, bortset fra, at det første ciffer (0) ikke anføres.

Toldkontingentordningerne kan opdeles i følgende vejledende kontingentgrupper:

Kategori Land(e) Kontingentgruppe

EF's præferenceaftale med
EFTA-landene

 • Norge
 • Island
 • Schweiz
 • 09.071x-09.78x
 • 09.079x
 • 09.092x-09.094x

EF's præferenceaftale med
Færøerne

 
 • 09.06xx

EF's præferenceaftaler med
Maghreblandene

 • Algeriet
 • Marokko
 • Tunesien
 • 09.10xx
 • 09.11xx
 • 09.12xx

EF's præferenceaftaler med
Machreklandene

 • Egypten
 • Jordan
 • 09.17xx
 • 09.1152-09.1166

EF's præferenceaftaler med Israel

 

 • 09.1301-09.1399

WTO/GATT-bundne og autonome
toldkontingenter

 
 • 09.00xx
 • 09.25xx-09.29xx

EF's arrangement for varer
fremstillet på håndvæv samt
håndfremstillede varer

 
 • 09.0101-09.0106
Frihandelsesaftale med Republikken Korea Republikken Korea
 • 09.24xx
EF's aftale med Tyrkiet  
 • 09.02xx

EF's præferenceaftaler med
Vest Balkan

 

 • 09.155x-09.158x
EF's aftale med Mexico  
 • 09.1831 -09.1887
EF's aftale med Sydafrika  
 • 09.1803-09.1827
EF's autonome handelspræferencer med Moldova  
 • 09.05xx

EF's aftale med Chile

 
 • 09.1921-09.1940