Er dødsfaldet sket tidligt på året, er afdødes årsopgørelse (skatteberegning) for året før dødsåret måske ikke lavet endnu. Det kan fx skyldes, at afdøde ikke har nået at få indgivet eventuelle rettelser til årsopgørelsen. Arvingerne/ægtefællen skal i så fald sørge for at indgive rettelserne til afdødes årsopgørelse.

Du kan læse om adgang til afdødes skatteoplysninger på siden Skat ved dødsfald.

Hvad der sker med afdødes restskat/overskydende skat afhænger af, hvilken skifteform arvingerne vælger.

Uskiftet bo
Hvis du som længstlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, får du afdødes eventuelle overskydende skat, og skal betale eventuel restskat.

Udlæg til ægtefælle og forenklet privat skifte for ægtefællen
Har du som længstlevende ægtefælle overtaget boet efter den særlige regel om udlæg til ægtefælle med 810.000 kr. i 2021 (790.000 kr. i 2020) som grænse, får du afdødes eventuelle overskydende skat og skal betale eventuel restskat.

Det samme gælder, hvis du som længstlevende ægtefælle er eneste arving i boet.

Boudlæg
Har du, som længstlevende ægtefælle, fået boet udleveret efter reglen om boudlæg, skal du ikke betale en eventuel restskat. Eventuel overskydende skat, der ikke er forfalden til udbetaling ved dødsfaldet, udbetaler Skattestyrelsen til dig, når den forfalder - uden om boet.

Den overskydende skat indgår derfor ikke i bundgrænsen for boudlæg på 47.000 kr. i 2021 (46.000 kr. i 2020 ). Det er dog en betingelse for at få udbetalt afdødes overskydende skat, at I både var gift og samlevende ved udgangen af året før dødsfaldet.

Hvis den overskydende skat er forfalden til udbetaling før dødsfaldet, skal den derimod indgå i boudlægget og udbetales til skifteretten eller den person, som skifteretten oplyser at have udlagt boet til.

Har du, som en anden arving end en evt. ægtefælle, overtaget boet som boudlæg, skal du ikke betale afdødes eventuelle restskat. Men du får heller ikke udbetalt en eventuel overskydende skat med mindre den var forfalden til udbetaling før dødsfaldet. Det er kun den længstlevende ægtefælle, som har ret til at få afdødes overskydende skat udbetalt, hvis den ikke var forfalden til udbetaling før dødsfaldet.

Skiftede boer
I alle skiftede boer indgår den overskydende skat i boet, og restskat betales af boet.