Blanketnr.
04.054
Formål med blanketten

Skemaet anvendes af borgere og revisorer til specifikation af udbytte af udenlandske aktier i dansk depot, hvis der er ændringer til Skattestyrelsens oplysninger.

Er der ændringer eller tilføjelser til oplysningerne, skal der udfyldes et skema for hvert depot. Alle udenlandske aktier skal medtages, også oplysninger som i øvrigt er korrekte.

Skema(erne) til specifikation af udbytte af udenlandske aktier i dansk depot og tilhørende dokumentation indsendes til Skattestyrelsen.

Du skal åbne blanketten, udfylde og gemme den på din pc, og derefter sende den til os som vedhæftet dokument.

Du kan sende den udfyldte blanket til os ved at logge ind på skat.dk og vælge Kontakt > Skriv til os > Indsend/Indberet til os (fx blanket).

Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen. 

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes.

PDF-udgave

Hent blanket 04.054   2018

2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.