Blanketnr.
14.023
Formål med blanketten

På anmodning anvendes attesten af toldmyndighederne ved attestation af den toldmæssige status for varer, der er anbragt i frizone eller frilagre.

Blanket 14.023 kan ses med eksempel.

PDF-udgave

Hent blanket 14.023 (eksempel)

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.