SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2007.223.SREn virksomhed, der tilbyder, at privatpersoner kan komme og brygge øl på virksomhedens anlæg, blev ikke anset for ølafgiftspligtig26-03-0720-03-07Øl, vin og spiritus Bindende svar
SKM2007.227.SROmdannelse af interessentskab til kommanditselskab eller partnerselskab27-03-0720-03-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.537.SRSkattefri/skattepligtig fusion af gensidige forsikringsselskaber15-08-0724-04-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.664.HRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsordningen - alle aktiver og passiver28-09-0714-09-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2007.419.LSRUdenlandsk datterselskab ikke udtrådt af sambeskatning med dansk moderselskab i det indkomstår, hvor datterselskabet går konkurs21-06-0711-05-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.699.SRSkattefri spaltning efter objektiverede regler - regnskabsmæssigt bogførte værdier05-10-0725-09-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.946.SRSkyggesambeskatning og genbeskatningssaldi21-12-0723-10-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.932.LSRTysk selskabs filial i Danmark omdannet til kommanditselskab - afståelsesbeskatning19-12-0705-12-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.931.SROverførsel af aktiver fra dansk aktieselskab til svensk aktiebolags filial i Danmark - Succession - Sammenlægning af danske filialer19-12-0718-12-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.921.SRSkattefri ophørsspaltning af pengetankselskab uden tilladelse fra SKAT19-12-0718-12-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.920.SRSpaltning af pengetank efter de objektive regler19-12-0718-12-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.919.SRSkattefri fusion - Skattefri spaltning19-12-0718-12-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.918.SROphørsspaltning efter objektive regler - Værdifastsættelse og forholdet mellem aktiver og gæld - Spaltningen kunne ikke få tilbagevirkende kraft19-12-0718-12-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.917.SKATSKATs kommentar til Skatterådets afgørelser i fire sager om skattefri ophørsspaltning af pengetankselskab uden tilladelse fra SKAT19-12-07 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2007.854.SRSpaltning uden tilladelse - udbyttebegrænsning - indregning af kapitalandele04-12-0720-11-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.818.SRSkattefri spaltning uden tilladelse - fortolkning af ordet "selskabsdeltager" i fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 6. pkt.23-11-0720-11-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.800.SKATSkattefri grenspaltning - generel tilladelse - Strathmore Minerals Corp.14-11-07 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2007.737.LSROpgørelse af genbeskatning af underskud i forbindelse med nedlukning af filial18-10-0718-09-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.704.SRKoncerninterne fusioner - fusionsdato08-10-0725-09-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.695.SROmvendt lodret fusion i svenske selskaber - betydning for renteloft03-10-0725-09-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.675.SRSkyggesambeskatning - genbeskatning - omstrukturering01-10-0721-08-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.488.SRSkattefri fusion - udbytteudlodninger - kontantvederlag - ombytningsforhold09-07-0719-06-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.487.SRSkattefri fusion - vederlag - ombytningsforhold09-07-0719-06-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.463.SRSkattefri virksomhedsomdannelse02-07-0719-06-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.372.SROphørsspaltning - udbytte - sambeskatning12-06-0720-03-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.367.SRSkattefri fusion - faste driftssteder - likvidationsbeskatning - renteudgifter11-06-0720-03-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.272.SKATSkattefri fusion uden forudgående tilladelse24-04-07 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2007.151.HRSkattepligt for selskaber - indregistrering - ledelsens sæde - fast administrativ praksis01-03-0716-02-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.148.SRSkattefri fusion - BYFO-saldi01-03-0720-02-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.260.BRNægtelse af registrering - dokumentation for sikkerhed - fogedforbud - justifikationssag19-04-0728-02-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Ophør af virksomhed + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Straf Dom
SKM2007.553.SRVærdiansættelse i forbindelse med skattefri fusion21-08-0721-08-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Ophør af virksomhed + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.446.SRHotelejerlejlighed - moms i forbindelse med udlejning og egen benyttelse - virksomhedsskatteordning - ejendomsværdiskat og skat i forbindelse med salg27-06-0719-06-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Momspligt + Udleje og bortforpagtning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Ejendomsværdiskat Bindende svar
SKM2007.581.SRUdlejning af hotelejerlejlighed - ingen mulighed for frivillig registrering28-08-0717-07-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.314.VLREjendomsavance - næring - ferieprojekt - første anskaffelse08-05-0715-03-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Køb + Erhvervsejendomme Dom
SKM2007.682.SKATKommentar til Landsskatterettens afgørelse offentliggjort som SKM2007.646.LSR02-10-07 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger SKAT-meddelelse
SKM2007.79.LSRUgyldig afgørelse - fristgennembrudsgrunde - beskatning af negativ driftsmiddelsaldo31-01-0714-11-06Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.231.SRSuccession ved virksomhedsoverdragelse27-03-0720-03-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Arv og gaver + Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2007.379.SRUdlodning og efterfølgende kapitalindskud divergerende fra handelsværdi14-06-0719-12-06Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.480.ØLRLønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende - berettigede forventninger06-07-0708-06-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Dom
SKM2007.152.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår01-03-07 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2007.134.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår22-02-07 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2007.4.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår02-01-07 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2007.278.HROphørsbeskatning - opsparet overskud - beskatningstidspunkt25-04-0712-04-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Ophør af virksomhed Dom
SKM2007.573.SRVirksomhedsordningen - renteswap - erhvervsmæssig27-08-0721-08-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2007.35.ØLRHonorarmodtager - ikke erhvervsmæssig virksomhed - virksomhedsordningen17-01-0714-12-06Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2007.864.VLRStutteri - udlejning - hestebokse til samlever - ikke erhvervsmæssig05-12-0722-10-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomheder Dom
SKM2007.855.ØLRSpiller- og matchagentvirksomhed - advokatvirksomhed - erhvervsmæssig drevet04-12-0731-10-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomheder Dom
SKM2007.7.SRFjernvarmecentral ændrer vedtægter, navn og hæftelse men ikke skatteretlig karakter03-01-0721-11-06Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.59.HRDeltidslandbrug - fradrag for underskud - syn og skøn23-01-0716-01-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.399.LSRF.m.b.a. - ejer af 60% af børsnoteret selskab - erhvervsmæssig virksomhed15-06-0703-05-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.707.DEPDomskommentar til SKM2007.664.HR om skattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsordningen - alle aktiver og passiver08-10-07 Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomheder Kommentar
SKM2007.261.SRForskningsenhed - ikke fast driftssted - international sambeskatning19-04-0720-03-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomheder Bindende svar
SKM2007.608.SKATEntrepriseaftaler - vejledning11-09-07 Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Udenlandsk arbejdskraft + Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2007.317.SRSkattemæssig kvalifikation af fransk stiftet FCPR (Fond Commun de Placement a Risques)09-05-0720-03-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Selskabsbeskatning + Virksomheder Bindende svar
SKM2007.867.SRStatusændring af interessentskab og boligforenings kautionsstillelse for medlemmer05-12-0720-11-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.742.SRAktier - formueforvaltning - næring18-10-0721-08-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.251.SRKvalificering af selskab fra Guernsey og om det er et investeringsselskab, samt konvertering af aktieklasse10-04-0720-03-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.250.SRKvalificering af selskab fra Guernsey og om der er tale om et investeringsselskab10-04-0720-03-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.225.SKATOffentliggjorte skatterådssager om omlægning af indkomstår for administrationsselskabet i en sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 B - Korrektiv27-03-07 Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2007.849.SRAndelsboligforening - statusændring03-12-0719-06-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.56.HRFiskekutter - partrederi - interessentselskab - salg af ideel anpart - virksomhedsophør eller salg af driftsmidler23-01-0717-01-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Ophør af virksomhed + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.899.LSRAdministrationsfællesskab - økonomisk virksomhed - momsloven17-12-0706-11-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Momspligt Kendelse
SKM2007.273.HRSelvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager - udvikling software - hvervgiver - eget selskab24-04-0730-03-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Indeholdelses- og registreringspligt + Indkomstarter Dom
SKM2007.107.HRHobbyvirksomhed - befordringsfradrag06-02-0702-02-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2007.263.VLRHotel- og restaurationsdrift - urigtige momsangivelser - hæftelse for momskrav - afgørelsens gyldighed23-04-0719-03-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Straf Dom
SKM2007.475.ØLRNulstilling - indeholdelse A.-skat m.v. - afgivet urigtige oplysninger - stiftet nyt selskab05-07-0712-06-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Betalingsstandsning og konkurs + Indkomstarter + Personlig indkomst + Straf Dom
SKM2007.346.ØLRNulstilling - A-skat m.v. - direktør - ikke aktionær29-05-0710-05-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Betalingsstandsning og konkurs + Indkomstarter + Personlig indkomst + Straf Dom
SKM2007.504.SRUigenkaldelig, effektiv og reel overdragelse af aktiver til trust13-07-0719-06-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.552.BRPeriodisering - branderstatning - fast administrativ praksis21-08-0718-07-07Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.256.SRFusion mellem 2 arbejdsgiverforeninger og en brancheforening12-04-0720-03-07Virksomheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.848.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 200803-12-07 Virksomheder + Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2007.411.SRRenteswap anset for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed20-06-0724-04-07Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.546.ØLREkstraordinær genoptagelse - virksomhedssalg - udeholdelse - avance for driftsmidler21-08-0729-06-07Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2007.42.DEPAnsættelsesændring - regnskabsoplysninger - skatteregnskab18-01-07 Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kommentar
SKM2007.937.SRTilskud til istandsættelse af fredet gods have20-12-0720-11-07Virksomheder + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.886.SRTilskud til fredet bygning17-12-07 Virksomheder + Arv og gaver Afgørelse
SKM2007.684.SRNavnerettigheder - goodwillbegrebet - værdiansættelse02-10-0725-09-07Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Om kommunikation og information samt kampagner Bindende svar
SKM2007.905.SKATVejledende satser for beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og fremstillingspriser for 2007. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 200818-12-07 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2007.633.VLRVærdiansættelse - varelager - brugte biler19-09-0720-08-07Virksomheder Dom
SKM2007.21.SRSkattefritagelse efter ligningslovens § 7 E, stk. 209-01-0726-09-06Virksomheder Bindende svar
SKM2007.816.SKATUdbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved kritisk sygdom23-11-07 Udlæg + Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering SKAT-meddelelse
SKM2007.749.BRUdlæg - tyske indregistrerede biler - ejendomsret23-10-0718-09-07Udlæg Kendelse
SKM2007.746.SKATCivilretlige krav - tilvejebringelse af eksekutionsfundament22-10-07 Udlæg SKAT-meddelelse
SKM2007.245.ØLRUdlæg - penge og smykker - koster fra ransagning - ejerforhold - tidligere samlever10-04-0705-03-07Udlæg Kendelse
SKM2007.732.LSROmgørelse af selvangivelsesvalg18-10-0708-10-07Udleje og bortforpagtning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2007.903.LSREjerlejligheder - hovedaktionærs udlejning til døtre - maskeret udbytte - betalingskorrektion18-12-0726-11-07Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.783.LSRMomspligt i sin helhed - omsætning hidrørende fra to foreninger01-11-0713-09-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Kendelse
SKM2007.882.LSRAndelsboligforenings udlejning af parkeringspladser til medlemmer ikke anset for momsfritaget14-12-0727-09-07Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Momspligt Kendelse
SKM2007.142.SRUdlejning af fast ejendom til hospiceformål26-02-0720-02-07Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.438.HRLejefiksering - objektiv udlejningsværdi - erhvervslokaler - udlejet til samleverske27-06-0711-06-07Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst Dom
SKM2007.103.LSRObjektiv udlejningsværdi af ejendom med 3 lejligheder under ombygning06-02-0722-12-06Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2007.898.LSRFradrag for udgifter i forbindelse med udlejning af en del af en ejendom - værelsesudlejning17-12-0703-12-07Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2007.274.ØLRLejefiksering - løn eller udbytte - hovedaktionær - råderet24-04-0704-04-07Udleje og bortforpagtning + Ejendomme i udlandet + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.723.SRMoms - Udlejning af hhv. selvstændige og ikke selvstændige matrikulerede ferielejligheder16-10-0725-09-07Udleje og bortforpagtning + Byggeri + Ophør af virksomhed + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Bindende svar
SKM2007.636.ØLRSkønsmæssig ansættelse - lejeværdi - interesseforbundne parter - vedligeholdelsesudgifter19-09-0724-08-07Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2007.114.ØLRUdlejning af ejerlejlighed - nærtstående - fastsættelse af husleje - ejendomsavance - salg ubebygget grund - opgørelse af anskaffelsessum - forbedringsudgifter - skøn07-02-0722-01-07Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2007.64.VLRUdlejning af ejerlejlighed - skønsmæssig fastsættelse af lejeindtægt - massageklinik25-01-0712-01-07Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2007.237.SRFaste driftssteder i udlandet - indkomstopgørelse - valutakursgevinster- og tab29-03-0720-03-07Udenlandsk indkomst + Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.312.SKATGensidigt aftalememorandum mellem Danmark og Schweiz vedrørende investeringsforeningers tilbagesøgning af udbytte- og renteskat03-05-07 Udenlandsk indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2007.154.BRAM-bidrag - udstationering - ikke praksisændring01-03-0731-01-07Udenlandsk indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2007.942.SKATMemorandum of Understanding mellem Danmark og Indien vedrørende henstand med skattebetaling20-12-07 Udenlandsk indkomst SKAT-meddelelse
SKM2007.883.LSRSkatteberegning i medfør af ligningslovens § 33 A vedrørende lønindkomst optjent under udstationering i Storbritannien14-12-0730-08-07Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2007.232.SRArbejdsudleje gennem rekrutteringsfirma28-03-0723-01-07Udenlandsk arbejdskraft + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag Bindende svar
SKM2007.118.LSRFradrag for omkostninger - udenlandske datterselskaber08-02-0730-11-06Transfer pricing Kendelse
SKM2007.731.LSRSelskabs virksomhed ikke omfattet af tonnageskatteloven18-10-0728-08-07Tonnageskat + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Kendelse
SKM2007.179.LSRInvesteringer - tonnageordning - fradrag08-03-0719-01-07Tonnageskat + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.774.SRSejlads til og fra vindmøllepark kan omfattes af tonnageskatteordningen31-10-0723-10-07Tonnageskat Bindende svar
SKM2007.320.SRTonnageskatteordningen - skattefri fusion - negativ overgangssaldo09-05-0724-04-07Tonnageskat Bindende svar
SKM2007.739.LSRBetaling af told i henhold til toldkodeksens artikel 220, stk. 2, litra b - klager ikke anset for fritaget - myndighedsfejl18-10-0723-08-07Told Kendelse
SKM2007.365.SRFordeling af overdragelsessum - landbrugsejendom11-06-0722-05-07Tinglysningsafgift + Salg + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.925.LSROverdragelse af ejendom - tinglyst adkomsthaver19-12-0730-11-07Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2007.813.SKATPræcisering af praksis vedrørende beregning af tinglysningsafgift på indekspantebreve, indeksregulerede vedtægter o.lign. samt forhøjelser heraf22-11-07 Tinglysningsafgift SKAT-meddelelse
SKM2007.698.HRTinglysningsafgift - vindmølle05-10-0719-09-07Tinglysningsafgift Dom
SKM2007.589.LSRTinglysningsafgift af ejendom i forbindelse med virksomhedsomdannelse - del af vederlag ved overdragelse var stiftertilgodehavende03-09-0720-06-07Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2007.442.SKATTinglysningsafgift - afgiftsfritagelse - pant tinglyst efter 1. juli 200727-06-07 Tinglysningsafgift SKAT-meddelelse
SKM2007.380.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af sager om betaling af tinglysningsafgift14-06-07 Tinglysningsafgift SKAT-meddelelse
SKM2007.288.LSRTinglysning af et skøde vedrørende to ejendomme - fejl - tinglysningsafgift26-04-0703-04-07Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2007.281.LSRAfgiftspligtig del af nyt lån - nedsættelse med del af oprindeligt lån - lånekonvertering25-04-0722-12-06Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2007.185.SKATTinglysningsafgift - indskud af fast ejendom i selskaber mv. - præcisering af praksis09-03-07 Tinglysningsafgift SKAT-meddelelse
SKM2007.81.LSROverdragelse af ejendom fra I/S til et A/S - tinglysningsafgift31-01-0730-08-06Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2007.863.HRTold - tarifering - pressostater05-12-0711-09-07Tarifering Dom
SKM2007.393.ØLRBindende tariferingsoplysninger (BTO) - erstatningskrav mod ToldSkat - manglende udstedelse af BTO - importør af produkt til dyrefoder15-06-0730-04-07Tarifering Dom
SKM2007.80.LSRArbejdsmarkedsbidrag af uafdækket pension - flyttet til Frankrig - dobbeltbeskatningsoverenskomst Danmark - Frankrig31-01-0714-12-06Særligt for arbejdsmarkedsbidrag Kendelse
SKM2007.563.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - uregistreret virksomhed23-08-0718-08-06Straf + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.359.VLRStraffesag - momsunddragelse - uregistreret - entreprenørvirksomheder07-06-0726-06-06Straf + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2007.366.ØLRStraffesag - spilleautomatloven - ulovlig spilleklub - foreningsvirksomhed - uregistreret virksomhed - støtteforening - påtalebegrænsning - momsunddragelse - afgiftsunddragelse11-06-0703-10-06Straf + Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2007.831.ØLRStraffesag - gevinstgivende spilleautomater - pokerautomater - internetmaskiner26-11-0720-09-07Straf + Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2007.830.ØLRStraffesag - gevinstgivende spilleautomater - pokerautomater - vundne kreditter26-11-0730-11-06Straf + Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2007.662.ØLRStraffesag - taxavognmand - udeholdte indtægter - skærpelse af frihedsstraf27-09-0714-02-07Straf + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.586.VLRStraffesag - overtrædelse af momsloven - urigtige momsangivelser - udeholdt omsætning30-08-0705-03-07Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.360.VLRStraffesag - udeholdt omsætning - rengøringsvirksomhed - A-indkomst uden indeholdelse af A-skat07-06-0714-09-06Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling Dom
SKM2007.361.VLRStraffesag - skatteunddragelse - momsunddragelse - indsætninger på bankkonti - rette indkomstår - udeholdt omsætning07-06-0707-11-06Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder Dom
SKM2007.862.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - ombytning - udgående og indgående afgift05-12-0721-03-07Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.729.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - salg af stjålne entreprenørmaskiner - hæleri17-10-0708-01-07Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.583.VLRStraffesag - momssvig - udstedelse af fakturaer - urigtigt indhold - grov tilsidesættelse af bogføringspligter30-08-0729-05-06Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.19.ØLRStraffesag - grov skattesvig - moms09-01-0726-06-06Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Angivelse og betaling + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomheder Dom
SKM2007.764.ØLRStraffesag - momssvig - straffrihed - sindssygdom eller lignende - behandlingsdom26-10-0705-07-07Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2007.401.VLRStraffesag - registreringsafgift - pro forma adresse - svensk indregistrerede køretøjer19-06-0724-01-07Straf + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2007.49.ØLRStraffesag - registreringsafgift - ikke indregistreret svensk køretøj22-01-0713-06-06Straf + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2007.18.VLRStraffesag - registreringsafgift - udenlandsk registreret personbil09-01-0707-06-06Straf + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2007.585.VLRStraffesag - vægtafgift af traktorer - maskinstation30-08-0728-08-06Straf + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2007.364.ØLRStraffesag - smugleri af særlig grov karakter - cigaretter og spiritus - konfiskation - produktefterligninger11-06-0717-05-06Straf + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Tobak mv. + Øl, vin og spiritus Dom
SKM2007.358.ØLRStraffesag - momsunddragelse - grov uagtsomhed - stråmand07-06-0704-04-06Straf + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2007.356.ØLRStraffesag - momssvig - manglende angivelser07-06-0710-03-06Straf + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2007.357.ØLRStraffesag - moms- og afgiftssvig - uregistreret virksomhed - undladelse af indførelsesanmeldelse - olie07-06-0704-04-06Straf + Energi og kuldioxid + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Dom
SKM2007.820.SRGrænseoverskridende fusion - succession i afskrivningsgrundlag23-11-0720-11-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Bindende svar
SKM2007.711.SRSammenlægning af canadiske datterselskaber - genbeskatning - succession09-10-0725-09-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Bindende svar
SKM2007.507.SRSammenlægning af to andelsselskaber (elforsyningsvirksomheder)17-07-0722-05-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Bindende svar
SKM2007.441.SRGenbeskatning af underskud27-06-0720-03-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Bindende svar
SKM2007.844.SRSelskab - Ikke investeringsselskab29-11-0720-11-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Bindende svar
SKM2007.69.SRRette indkomstmodtager - konsulentydelser26-01-0723-01-07Selskabsbeskatning + Virksomheder Bindende svar
SKM2007.300.SRKommanditselskab - lempelse - Frankrig - vindmølleprojekt30-04-0724-04-07Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.291.LSRGrænseoverskridende sambeskatning - fradragsbegrænsning efter ligningslovens § 5 G27-04-0729-03-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2007.221.SRRoyalty - udenlandsk statslig institution26-03-0720-03-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.685.SRGoodwill - navnerettigheder - værdiansættelse02-10-0725-09-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.600.ØLRHovedanpartshaver - udlodning - skatteproces - procespart - anbringender04-09-0717-08-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.400.LSRGenbeskatning af underskud ved overdragelse af udenlandsk datterselskabs virksomhed til dansk filial - bindende forhåndsbesked15-06-0714-12-06Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.670.LSRNational sambeskatning efter § 15, stk. 4 i lov nr. 426 af 6. juni 2005 efter udløb af tidsfristen for rettidig selvangivelse01-10-0704-09-07Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2007.644.HRSambeskatning - selvangivelser og ansøgning - indsendt forsent20-09-0713-09-07Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.57.ØLRSambeskatning nægtet - ikke rettidig selvangivelse23-01-0719-12-06Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.182.SRHavnebygning - teleudbydere - sendemaster08-03-0716-05-06Selskabsbeskatning + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.817.SRTynd kapitalisering - konsolideringsreglen i selskabsskattelovens § 11, stk. 423-11-0720-11-07Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.815.SRSkyggesambeskatning - genbeskatning - likvidation af udenlandske selskaber22-11-0720-11-07Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.781.SRRenteswap - positiv værdi - ejendomsinvesteringsselskab - ej ejendomsaktiv01-11-0721-08-07Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.780.LSRSelskab anset for at have modtaget en skattepligtig gældseftergivelse, jf. kursgevinstlovens § 601-11-0703-10-07Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.761.SRSambeskatning - nyt administrationsselskab25-10-0723-10-07Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.666.LSRSelskab, der driver havnevirksomhed, ikke anset for omfattet af skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 401-10-0719-09-07Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.604.SKATSambeskatningsbekendtgørelsen 200606-09-07 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2007.558.SRSambeskatning - koncernforbindelse22-08-0721-08-07Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.526.VLRSambeskatning - underskud - ejerkrav - køberet06-08-0726-06-07Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.524.VLRAndelsbeskatning af aktieselskab - krav til vedtægterne - fradrag for bonus til aktionærerne06-08-0725-06-07Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.453.LSROpgørelse af skattepligtig indkomst for en havn02-07-0713-06-07Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.415.SROphør af leveringsaftale - kompensation21-06-0719-12-06Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.344.VLRRette anpartshavere29-05-0701-05-07Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.298.SRSambeskatning - krav om koncernforbindelse30-04-0724-04-07Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.279.ØLRSambeskatning - elselskaber - lov nr. 465/200425-04-0728-03-07Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.204.LSRAndelsforenings skattepligtige indkomst - udlodning af formuen - forventningsprincippet - tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed15-03-0725-01-07Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.200.LSRSejlklub - udlejning af gæstepladser - indtægter indgår i foreningens almindelige drift14-03-0720-02-07Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.140.SRTilførsel af aktiver - succession i afskrivningsgrundlag26-02-0720-02-07Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.104.LSRFond - selvangiven overførsel fra selskab til fond ikke godkendt06-02-0730-11-06Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.65.SRAnvendelse af underskud ved fusion mellem moder- og datterselskab25-01-0721-11-06Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.6.SRSelskabsskattelovens § 35 O, stk. 7 kunne ikke anvendes i forbindelse med overdragelsen af et el-producerende kraftvarmeværk til et fjernvarmeværk03-01-0721-11-06Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.115.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - opdeling i ejerlejligheder - beboelse i ejerperiode07-02-0725-01-07Salg + Udleje og bortforpagtning + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.908.LSRAdgang til at indeksere anskaffelsessum mv. - adgang til at opnå skattefritagelse for stuehusandel ved salg af udenlandsk ejendom18-12-0731-10-07Salg + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.891.LSRVærdi af dyrkningsretter til sukkerroer - nedsættelse af afståelsessum for en landbrugsejendom ved opgørelse af ejendomsavance på baggrund af en ændret fordeling af overdragelsessummen17-12-0709-11-07Salg + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.856.SRSalg af parcelhus04-12-0723-10-07Salg + Erhvervsejendomme + Dødsboer (ejendomme) Bindende svar
SKM2007.326.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation16-05-0724-04-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.325.SRAfståelse af landbrugslod i ekspropriationssituation16-05-0724-04-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.268.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation24-04-0720-03-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.8.SRAfståelse af jordareal fritaget for beskatning03-01-0716-05-06Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.832.SRSalg i ekspropriationssituation27-11-0720-11-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.328.SRAfståelse af ejendom - ikke ekspropriationssituation16-05-0720-03-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.912.SRSalg i ekspropriationssituation18-12-0718-12-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.874.SRSalg i en ekspropriationssituation07-12-0717-07-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.873.SRSalg i ekspropriationssituation07-12-0717-07-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.857.SRSalg i ekspropriationssituation04-12-0720-11-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.853.SRSalg i ekspropriationssituation04-12-0725-09-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.852.SRSalg i ekspropriationssituation04-12-0717-07-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.835.SRSalg i ekspropriationssituation27-11-0720-11-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.834.SRSalg i ekspropriationssituation27-11-0720-11-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.833.SRSalg i ekspropriationssituation27-11-0720-11-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.805.SRSalg i ekspropriationssituation14-11-0723-10-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.804.SRSalg i ekspropriationssituation14-11-0722-05-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.803.SRSalg i ekspropriationssituation14-11-0722-05-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.701.SRSalg i ekspropriationssituation05-10-0725-09-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.652.SRSalg i ekspropriationssituation25-09-0724-04-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.611.SRSalg i ekspropriationssituation12-09-07 Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2007.610.SRSalg i ekspropriationssituation12-09-07 Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2007.593.SRSalg i ekspropriationssituation03-09-0721-08-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.571.SRSalg af ejendom til et privat byggeselskab ikke ekspropriationssituation24-08-0720-03-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.570.SRSalg af ejendom - ikke ekspropriationssituation24-08-0721-08-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.566.SRSalg i ekspropriationssituation23-08-0722-05-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.544.SRSalg i ekspropriationssituation21-08-0719-06-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.513.SRSalg i en ekspropriationssituation27-07-0719-06-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.492.SRSalg i ekspropriationssituation09-07-0719-06-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.481.SRSalg i ekspropriationssituation06-07-0722-05-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.479.SRSalg i ekspropriationssituation06-07-0722-05-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.254.SRSalg i ekspropriationssituation10-04-0720-03-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.253.SRSalg i ekspropriationssituation10-04-0720-03-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.198.SRSalg i ekspropriationssituation12-03-0720-02-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.197.SRSalg i ekspropriationssituation12-03-0720-02-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.187.SRSalg i en ekspropriationssituation12-03-0720-02-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.181.SRAfvisning - salg i en ekspropriationssituation08-03-0720-02-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.77.SRSalg i en ekspropriationssituation30-01-0723-01-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.67.SRSalg i ekspropriation25-01-0726-09-06Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.62.SRSalg i ekspropriationssituation24-01-0723-01-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.43.SRSalg i ekspropriationssituation18-01-0726-09-06Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.574.ØLRParcelhusreglen - rådighed - udlejningsværdi - vedligeholdelsesudgifter28-08-0710-08-07Salg + Ejendomsvurdering + Ejendomsavancebeskatning + Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2007.111.LSROverdragelse af ejerlejlighed til hovedanpartshavers datter - handelsværdi - Bindende svar07-02-0701-12-06Salg + Ejendomsvurdering + Arv og gaver Kendelse
SKM2007.343.ØLREjendomsavance - interesseforbundne parter - armslængdevilkår29-05-0727-04-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.1.SROphørspension - bortforpagtning02-01-0719-12-06Salg + Ejendomsavancebeskatning + Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2007.667.LSRAvance ved salg af ejendom - indskud på ophørspension01-10-0729-08-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2007.266.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation24-04-0720-03-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Bindende svar
SKM2007.68.SRSalg af jordareal til selskab var ikke fritaget for beskatning25-01-0723-01-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering Bindende svar
SKM2007.866.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom05-12-0720-11-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.865.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom05-12-0720-11-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.861.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom05-12-0720-11-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.847.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom30-11-0720-11-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.913.SRSalg af bolig18-12-0718-12-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.887.SRTo boliger17-12-0725-09-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.797.ØLREjendomsavancebeskatning - sommerhus - ikke benyttet i ejerperioden12-11-0710-10-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.703.SRAfståelse af lejlighed uden bopælspligt05-10-0719-06-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.700.SRSalg af ejerbolig fritaget for beskatning05-10-0725-09-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.599.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - skatteproces - nyt påkendelsespunkt04-09-0729-06-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.510.SRTo helårsboliger20-07-0719-06-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.493.SRKompensation udbetalt i forbindelse med overgang til pesticidfri dyrkning af jorden betragtes som en afståelsessum09-07-0719-06-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.484.SRSalg af sommerbolig fritaget for beskatning06-07-0722-05-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.483.SRSalg af bolig fritaget for beskatning06-07-0722-05-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.482.SRSalg af bolig ikke fritaget for beskatning06-07-0722-05-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.462.LSRSalg af ejendoms rå loftsetage - andelsboligforening02-07-0726-06-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.461.LSROpgørelse af ejendomsavance i forbindelse med delsalg - ejertidsfradrag beregnet - bundfradrag ved senere salg af restejendom - omvalg02-07-0715-06-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.398.LSRSalg af ejendom ikke skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 115-06-0711-05-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.397.LSRAvance ved salg af lejlighed - genoptaget i Landsskatteretten15-06-0710-05-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.337.SRSalg af ejerlejligheder ikke fritaget for beskatning23-05-0724-04-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.336.SRSalg af sommerbolig fritaget for beskatning23-05-0724-04-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.276.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - 800 m fra fast bopæl - benyttelse i ejerperiode24-04-0729-03-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.267.SRAfståelse af ubebygget areal i ekspropriationssituation24-04-0720-03-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.217.DEPMinisteriets kommentar til retssager om skattefrihed ved afståelse af supplerende helårsejendom (SKM2007.147.HR)21-03-07 Salg + Ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2007.211.LSROpgørelse og fordeling af anskaffelsessum - salg af landbrugsejendom19-03-0722-02-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.209.HREjendomsavance - parcelhusreglen - salg helårsbolig - anvendt som fritidsbolig19-03-0709-03-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.143.ØLREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentationens beskaffenhed26-02-0718-01-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.132.SRSalg af ejerlejlighed - ikke fritaget for beskatning21-02-0720-02-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.83.ØLRSalg ejerlejlighed - ApS til anpartshavers fraskilte ægtefælle - interesseforbundne parter31-01-0722-01-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.74.HREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - salgsbestræbelser inden indflytning30-01-0724-01-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.70.SRAndelsboligforening - salg ejendom - avance26-01-0723-01-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.40.SRAfståelse af brandtomt17-01-0719-12-06Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.39.SRAfståelse af lejlighed uden bopælspligt17-01-0719-12-06Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.30.SRAndelsboligforenings salg af loftetage var delafståelse12-01-0724-10-06Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.648.LSRRente- og procenttillæg - arbejdsskadeerstatning fordelt på 3 indkomstår21-09-07 Renter og gebyrer + Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2007.945.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2. for 2007 - tilføjelse21-12-07 Renter og gebyrer SKAT-meddelelse
SKM2007.940.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 1, for 200820-12-07 Renter og gebyrer SKAT-meddelelse
SKM2007.933.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-919-12-07 Renter og gebyrer SKAT-meddelelse
SKM2007.564.SKATVideregivelse til kreditoplysningsbureauer af oplysninger om gæld til det offentlige - forståelsen af ordet "rykkere" i persondatalovens § 16, stk. 3, nr. 123-08-07 Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Udlæg + Lønindeholdelse + Kontrolbestemmelser SKAT-meddelelse
SKM2007.2.SKATRegulering af ordensbøder - nye bødesatser02-01-07 Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Straf SKAT-meddelelse
SKM2007.374.SKATBødekrav der idømmes for overtrædelser af skattelovgivningen12-06-07 Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser SKAT-meddelelse
SKM2007.758.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer24-10-0723-10-07Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Bindende svar
SKM2007.403.VLRGrænsehandel med både - momsmæssigt beskatningssted19-06-0724-05-07Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Dom
SKM2007.880.SRUDGÅET - Hovedaktionær - bil - privat anvendelse13-12-0720-03-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.144.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation28-02-0720-02-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.138.ØLRDødsbobeskatning - mellemperiode - testatmentsarving efter afkald som legalarving23-02-0707-02-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.63.SRUdredning af sygdomme hos langtidssygemeldte medarbejdere24-01-0719-12-06Personlig indkomst + Virksomheder Bindende svar
SKM2007.27.ØLRKulbrinteskat - aktiviteter offshore Danmark - fast driftssted - dobbeltbeskatningsoverenskomst - arbejdsgivers eller arbejdstagers hjemland11-01-0702-05-06Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst + Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2007.501.HRDobbeltbeskatning - skattemæssigt hjemsted - lempelse10-07-0727-06-07Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2007.424.LSRBegrænset skattepligt - professor med fast bopæl i Italien - procentdel af løn til beskatning - Bindende svar21-06-0730-05-07Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2007.183.HRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - filmrettighedsprojekt09-03-0720-02-07Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2007.75.VLRDobbeltbeskatning - Tyskland - lempelsesmetode - lønindtægt - social sikring30-01-0718-01-07Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2007.146.LSROpgørelse af beregningsgrundlag for værdi af fri bil28-02-0729-01-07Personlig indkomst + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2007.471.LSRMaskeret udlodning - rentefiksering03-07-0714-06-07Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2007.465.HRMaskeret udlodning - salg af ejendom til hovedaktionær - 15 pct.-reglen - betalingskorrektion - omgørelse03-07-0713-06-07Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2007.308.HRBegrænset skattepligt - løn - arbejde udført i Danmark - udbytte - selskab i Gibraltar02-05-0723-04-07Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2007.258.ØLR10-mandsprojekt - ejerantal18-04-0714-03-07Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2007.575.ØLRSærlig fratrædelsesgodtgørelse - uberettiget afskedigelse - tillidsmand28-08-0722-08-07Personlig indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2007.444.VLRUdeholdt lønindtægt - montør - bevisbyrde27-06-0724-05-07Personlig indkomst + Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2007.213.LSRGenoptagelse af skatteansættelse20-03-0721-02-07Personlig indkomst + Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2007.196.LSRGenoptagelse - overførsler anset som maskeret udlodning12-03-0720-02-07Personlig indkomst + Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2007.759.VLRFradrag renteudgifter - dokumentation - studielån - forventningsprincip - morarenter - erstatningskrav - domstolsprøvelse25-10-0711-10-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2007.938.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 200820-12-07 Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2007.429.LSRRejse- og kørselgodtgørelse - afstand mellem bopæl og midlertidig arbejdsplads22-06-0714-05-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.413.SRHonorar til spilleragent20-06-0722-05-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.333.ØLRSkattemæssig succession i levende live - fradrag - vedligeholdelse - forbedring21-05-0720-04-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.173.ØLRBeskatning af fri bil - hovedaktionær og direktør - rådighed - bevisbyrde06-03-0709-02-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.112.LSRRejseudgifter - folkeregisteradresse hos forældre07-02-0722-12-06Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.533.ØLRSkattepligtige til Danmark - bopæl - sommerhus - forskudsansættelser09-08-0728-06-07Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.756.SRBeskatning af julegave fra arbejdsgiver24-10-0723-10-07Personlig indkomst + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.116.ØLRBrugsydelsesret - fribolig07-02-0729-01-07Personlig indkomst + Arv og gaver Dom
SKM2007.387.ØLRNæring - aktiehandel - tilknytning til det finansielle marked15-06-0723-04-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder Dom
SKM2007.821.SRKommanditselskab - vederlag til komplementaren for påtagelse af hæftelse m.v. - selskabsdeltager - antal ejere - anpartsreglerne23-11-0720-11-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.786.SRMedarbejderaktier - Matching Shares - udskudt retserhvervelse01-11-0723-10-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.785.SRMedarbejderaktier - kontantlønsnedgang - medarbejdere på lovbestemt, ulønnet orlov - udstationerede medarbejdere01-11-0723-10-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.744.SRMedarbejderobligation - opgørelse af årsløn22-10-0725-09-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.743.SRMedarbejderobligation - kontantlønsnedgang - sikkerhedsstillelse22-10-0721-08-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.690.SRMedarbejderobligationer - kontantlønsnedgang02-10-0725-09-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.683.SRMedarbejderaktier/obligationer - kombineret med aftale om kontantlønsnedgang i 9 måneder02-10-0719-06-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.681.SRParkeringskort til brug for parkering ved arbejdsplads (kontantlønsnedgang)02-10-0725-09-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.494.SRMedarbejderoptioner - rette indkomstmodtager10-07-0724-04-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.477.SRMedarbejderaktier/obligationer - kombineret med aftale om kontantlønsnedgang05-07-0720-03-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.460.SRMedarbejderobligationsordning - opgørelse af årslønnen02-07-0722-05-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.449.SRMedarbejderaktier - supplerende aftaler28-06-0723-01-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.323.SRMedarbejderobligationsordning16-05-0724-04-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.238.SRMedarbejderobligationsordning30-03-0721-11-06Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.233.SRMedarbejderobligationsordning - kontantlønsnedgang28-03-0720-03-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.199.SRUdbytteudlodninger gennemført i forbindelse med efterfølgende aktieafståelse - spørgsmål om skatteretlig kvalifikation13-03-0720-02-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.180.SRMedarbejderobligationer - bankgaranti08-03-0720-02-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.122.SRMedarbejderobligation i selskab med èn ansat12-02-0726-09-06Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.102.LSRMedarbejderaktieordning - Bindende svar SKM2006.23.SR06-02-0703-11-06Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.76.SRMedarbejderaktier - ledende medarbejdere30-01-0723-01-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.936.SKATVærdiansættelse for 2008 af visse personalegoder20-12-07 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2007.930.LSRRådighedsbeskatning af fri bil - ligelig fordeling19-12-0705-12-07Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.845.SRSundhedsordning omfattende medarbejdere der deltager i en arbejdsgiverbetalt pensionsordning30-11-0725-09-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.826.BRRejseudgifter - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted - stor afstand26-11-0730-10-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.819.SRNedgang i kontantløn kan ikke anerkendes, såfremt arbejdsgiveren etablerer en sundhedsordning, hvis ordningen inkluderer adgang til motionscenter, udenfor arbejdsgiverens adresse23-11-0720-11-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.809.VLRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær samt bestyrelsesformand og medarbejder - ulønnet - fornøden kontrol - bevisbyrde20-11-0717-10-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.757.SRMenighedsrådsmedlem stillet computer til rådighed24-10-0723-10-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.755.SRBeskatning af reservebedsteforældre24-10-0723-10-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.750.ØLROverskud - testimonialkamp23-10-0704-10-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.719.VLRMaskeret udlodning - udgiftsbilag - identificering af modtager15-10-0720-09-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.713.HRFri bolig - administrerende direktør - partner10-10-0705-10-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.710.BRFuld skattepligt - bopæl - livsinteresser09-10-0701-10-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.689.SRSkattepligtige ydelser02-10-0724-04-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.688.SRSkattepligtige ydelser02-10-0724-04-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.674.SRMassage på arbejdspladsen betalt ved kontantlønsnedgang01-10-0725-09-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.632.ØLRPersonalegoder - fri bil - flere biler - tilvalg - ydelser19-09-0731-08-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.596.LSRVærdi af fri bil - testkørsel mellem bopæl og arbejdsplads - bindende ligningssvar03-09-0711-07-07Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.567.SRAnsattes adgang til motionsfaciliteterne i fitnesskæde23-08-0719-06-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.542.VLRIndkomstforhøjelse - depositum for arbejdsopgave - lån - salg af kontorinventar21-08-0706-07-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.538.VLRFri bil - specialindrettet værkstedsvogn15-08-0729-06-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.522.VLRBil til rådighed - kørselsregnskab06-08-0715-06-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.516.ØLRSkattepligtig indkomst - agent - polske virksomheder - størrelse af provision - overførsler til privat konto06-08-0726-06-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.447.SRDeleleasingordning i koncernforhold28-06-0719-06-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.443.LSRBeskatning af erstatning fra arbejdsgiver27-06-0731-05-07Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.426.LSRPeriodisering af forudbetalt løn22-06-0716-05-07Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.417.SRSkatterådet afviser at godkende elektronisk kørebog21-06-0719-06-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.405.SRMobiltelefoner stillet til rådighed for virksomhedens medarbejdere19-06-0724-04-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.373.SRSundhedsforsikring til medarbejdere med bopæl i Danmark12-06-0724-04-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.370.SKATBeskatning af "sign on fees" til sportsudøvere12-06-07 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2007.368.SRRette indkomstmodtager - konsulentvirksomhed11-06-0722-05-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.349.VLRBeskatning af fri bil - hovedanpartshaver og bestyrelsesmedlem - rådighed - konkret bevisvurdering - ikke ført kørebog06-06-0716-05-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.299.SRØverste direktør havde bestemmende indflydelse på egen aflønningsform30-04-0724-04-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.293.LSRBeskatning af fri bil - afhændelse af privat bil ved køb af bil på gule plader27-04-0702-11-06Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.292.LSRPræmiering fra Statens Kunstfond - uansøgt27-04-0701-02-07Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.282.LSRIndtægt fra legat anset skattefri25-04-0731-03-06Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.264.SRKontantlønsnedgang i forbindelse med efteruddannelse på et udenlandsk universitet23-04-0720-03-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.259.ØLRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - hovedanpartshaver - personlig indkomst eller selskabsindkomst18-04-0719-03-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.252.SRUdbetaling af efterlønsordning som engangsbeløb10-04-0720-03-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.248.HRSkattemæssig omgørelse10-04-0720-03-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.229.SRMåltider til personale i botilbud ikke skattepligtigt personalegode27-03-0720-03-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.222.SRDatakommunikation til PDA26-03-0720-03-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.216.VLROverdragelse af bil - selskab til hovedaktionær - værdiansættelse21-03-0702-03-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.172.LSRRette indkomstmodtager - honorarer - spilleragent05-03-0726-01-07Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.155.SRDeleleasingordning01-03-0720-02-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.153.HRMaskeret udbytte - armslængdeprincippet - periodisering - fast ejendom01-03-0707-02-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.123.ØLRDobbeltbeskatning - invaliditetserstatning - besættelsestidens ofre16-02-0711-01-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.109.LSRVærdi af fri bil på gule plader - eneanpartshaver og direktør i to anpartsselskaber06-02-0730-11-06Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.88.ØLRFri bil - eneanpartshaver - rådighed - privat kørsel - chaufførregel02-02-0726-10-06Personlig indkomst Dom
SKM2007.78.VLRSkattepligtens indtræden - fodboldspiller - overgangssum ved klubskifte31-01-0711-01-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.71.SRSundhedsforsikring - økonomiske vilkår29-01-0723-01-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.52.SRSkattefri kompensation for opsigelse af privat lejemål22-01-0722-08-06Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.28.HRDelegationsforbuddet efter Grundlovens § 43 - satsprocentsreguleringen11-01-0715-12-06Personlig indkomst Dom
SKM2007.623.LSROprettelse af pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15 A for midler, der stammer fra skattemæssig fortjeneste ved afståelse af erhvervsmæssig virksomhed - bindende svar18-09-0714-08-07Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Udleje og bortforpagtning Kendelse
SKM2007.158.SKATBeskatning af afkast (værditilvækst) i FN pensionsordning (UNJSPF) for personer, der er i aktiv tjeneste på et FN kontor02-03-07 Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2007.838.ØLRPersonforsikring - invalidepensionsordning - løbende ydelser28-11-0723-10-07Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2007.651.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 20 for indkomståret 200825-09-07 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2007.514.SRDispensation for pensionsalder for flyveledere vedrørende deres arbejdsgiveradministrerede rate- og kapitalpensioner27-07-07 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2007.25.SKATGenbeskatning af underskud - skyggesambeskatning - likvidation af datterselskab10-01-07 Ophør af virksomhed + Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2007.105.LSROphørsbeskatning - overgang af en andelsboligforening sidste lejemål - skattefri anvendelse06-02-0705-07-06Ophør af virksomhed + Salg + Erhvervsejendomme + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.37.HRVirksomhedsophør - fradrag for positiv driftsmiddelsaldo - successiv afhændelse17-01-0728-12-06Ophør af virksomhed + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.423.LSRReguleringsforpligtelser for moms - salg af solcenter - ombygning af lejede lokaler21-06-0716-05-07Ophør af virksomhed + Fradrag Kendelse
SKM2007.876.VLRVirksomhedsophør - afskrivninger - driftsmidler og bygninger10-12-0709-11-07Ophør af virksomhed + Afskrivninger og fradrag + Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2007.137.SKATBehandling af klager i forbindelse med eftergivelse af renter og gebyrer, krav om sikkerhedsstillelse mv.23-02-07 Opgaver og resultater + Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstand + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. SKAT-meddelelse
SKM2007.565.BRSyn og skøn i skattesag - valg af institution - forslag om syns- og skønsmand23-08-0712-07-07Om kommunikation og information samt kampagner + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Kendelse
SKM2007.72.SKATAftale mellem told- og skatteforvaltningens direktør og formanden for Skatterådet om sager, som forvaltningen skal forelægge for Skatterådet29-01-07 Om kommunikation og information samt kampagner + Sagsbehandling, journalisering og arkivregler SKAT-meddelelse
SKM2007.170.LSRTilbagebetalingspligtig kontanthjælp - pålæg om lønindeholdelse05-03-07 Om kommunikation og information samt kampagner + Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2007.794.SKATKlage over afgørelser om videregivelse af fortrolige oplysninger eller brud på tavshedspligten09-11-07 Om kommunikation og information samt kampagner + Kontrolbestemmelser SKAT-meddelelse
SKM2007.811.BRRevisorbistand - skattesag - 1. instans - løn under uddannelse - hovedaktionærens datter20-11-0724-10-07Om kommunikation og information samt kampagner + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.440.ØLRKlagefristoverskridelse - rettidig klage - realitetsbehandling - ugyldighed - Skatteankenævnet - Landsskatteretten27-06-0714-06-07Om kommunikation og information samt kampagner + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.100.LSRAfslag på genoptagelse06-02-07 Om kommunikation og information samt kampagner + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2007.721.BRSyn og skøn - vurdering - fast ejendom - fremlæggelse - ensidigt indhentet vurdering16-10-0722-12-06Om kommunikation og information samt kampagner + Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2007.549.BRSagsakter - syn- og skønsmand21-08-0704-07-07Om kommunikation og information samt kampagner + Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2007.395.BRSyn og skøn - værdifastsættelse af aktier - tilladelse til yderligere spørgsmål15-06-0731-05-07Om kommunikation og information samt kampagner + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.332.SKATIndholdet af klagevejledninger på inddrivelsesområdet21-05-07 Om kommunikation og information samt kampagner + Afdragsordninger og henstand + Akkordordninger + Betalingsstandsning og konkurs + Eftergivelse og gældssanering + Forældelse + International inddrivelse + Lønindeholdelse + Tvangsauktion + Udlæg SKAT-meddelelse
SKM2007.858.SKATOphævelse af TSS-cirkulærer og SD-cirkulærer04-12-07 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2007.795.SKATRetningslinier for behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.09-11-07 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2007.715.BRSyn og skøn - skønstema - relevans af spørgsmål11-10-0727-06-07Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.709.HROmkostningsgodtgørelse - revisor - eneanpartshaver af revisionsselskab - personlig skattesag - revisorassistent09-10-0705-10-07Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2007.658.LSRAnsøgning om omkostningsgodtgørelse25-09-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.656.LSROmkostningsdækning - repræsentants timesats25-09-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.550.VLRSyn og skøn - motorsportsvirksomhed - formulering af tema21-08-0706-07-07Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.316.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - Skatterådet afviste at ændre Skatteankenævnets kendelse08-05-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.315.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - Skatterådet afviste at ændre Skatteankenævnets kendelse08-05-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.289.LSROpgørelse af momspligt af omsætning i opløst virksomhed - berostillelse pga. straffesag - klageberettiget27-04-0713-03-07Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.246.ØLRSøgsmålsfrist - landsretten - fristoverskridelse - afvisning10-04-0706-03-07Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2007.244.VLROmkostningsgodtgørelse - honorarstørrelse - syn og skøn10-04-0709-02-07Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.99.LSROmkostningsgodtgørelse - tilskud fra klagerens repræsentant06-02-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.95.LSROmkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand ved Vestre Landsret05-02-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.94.LSROmkostningsgodtgørelse05-02-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.87.LSROmkostningsgodtgørelse02-02-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.86.LSROmkostningsgodtgørelse02-02-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.50.ØLRSkatteansættelse - aftale om fristforlængelse22-01-0720-12-06Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2007.33.VLRSkatteproces - søgsmålsfrist - fristoverskridelse16-01-0710-01-07Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2007.15.SKATNogle konsekvenser af, at der på afgiftsområdet kun kan gives bindende svar på den skattemæssige virkning for spørgeren04-01-07 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2007.3.SKATOphævelse af TSS-cirkulærer og SD-cirkulærer02-01-07 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2007.531.SRMomsgrundlaget ved godtgørelse af registreringsafgift07-08-0717-07-07Motorkøretøjer + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Bindende svar
SKM2007.602.SKATMoms - fradragsret for drift af varebil - virksomhedsskatteordningen05-09-07 Motorkøretøjer + Fradrag + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2007.894.LSRRegistreringsafgift af brugt importeret bil17-12-0729-11-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Privates ind- og udførsel samt rejseregler Kendelse
SKM2007.124.ØLRRegistreringsafgift - værdiansættelse - indført brugt køretøj16-02-0705-02-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Privates ind- og udførsel samt rejseregler Dom
SKM2007.738.LSROpkrævning af ny registreringsafgift for ombygget Harley Davidson motorcykel - afgiftsmæssig identitet - krav mod nuværende eller tidligere ejer18-10-0714-09-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2007.778.LSRRegistreringsafgift af veteranbil - reparation og genopbygning01-11-0711-10-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2007.726.LSRRegistreringsafgift - anvendelse af en handicapbus som personbil17-10-07 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2007.503.SKATRegistreringsafgift - demobiler og udlejningsbiler - leasing med tilbagekøbsret - overvæltning12-07-07 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift SKAT-meddelelse
SKM2007.916.SRMoms - udlejning af hotelejerlejlighed - mulighed for frivillig registrering ved erhvervsmæssig udlejning.19-12-0718-12-07Momspligt + Udleje og bortforpagtning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Bindende svar
SKM2007.402.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder19-06-0722-05-07Momspligt + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2007.760.SRMomsgrundlag - Indskud af patenter og rettigheder i innovationsselskaber25-10-0725-09-07Momspligt + Momsgrundlag Bindende svar
SKM2007.801.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder14-11-0725-09-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2007.592.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder03-09-0721-08-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2007.240.SRMomsfri udlejning af hotelejerlejlighed30-03-0720-03-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2007.540.SRMoms - kunstners levering af en samlet udsmykning var en momsfritaget kunstnerisk ydelse - brug af medhjælp16-08-0717-07-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Bindende svar
SKM2007.869.SKATPraksisændring - momsfritagelse - salg og udlejning af visse skibe og levering af reparationsydelser mv. på visse skibe05-12-07 Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2007.169.LSRMoms - udlejning af EDB-lokaler05-03-0730-06-06Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2007.220.SKATMomsmæssige konsekvenser af praksisændring - museers momspligtige undersøgelser22-03-07 Momspligt + Lønsumsafgiftspligt og registrering SKAT-meddelelse
SKM2007.193.LSRMoms af arbejdskraft leveret i Danmark12-03-0723-02-07Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2007.189.SRAlmennyttig institutions afholdelse af konferencer og temadage12-03-0720-02-07Momspligt + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Bindende svar
SKM2007.394.VLRMineralolie - bunkering - afgiftsfri udlevering15-06-0722-05-07Momspligt + Energi og kuldioxid Dom
SKM2007.392.LSRMomsrefusion - udgifter i forbindelse med bobehandling af konkursbo15-06-0708-01-07Momspligt + Betalingsstandsning og konkurs Kendelse
SKM2007.929.LSRAnmodning om tilbagebetaling af moms - momsregistreret - seminar - salg af materialer og kopikort - indtægter fra mønttelefon19-12-0707-12-07Momspligt Kendelse
SKM2007.924.LSRAnmodning om tilbagebetaling af moms - ikke momsregistreret - seminar - fradrag for fællesomkostninger - salg af kopikort, mad, drikkevarer mv.19-12-0707-12-07Momspligt Kendelse
SKM2007.591.SRIngen opkrævning af moms af ydelser leveret af anden virksomheds ansatte03-09-0724-04-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.569.SRMoms - træning af heste24-08-0721-08-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.515.SRForening - momspligtig person06-08-0717-07-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.455.SKATDen momsmæssige behandling af formidling af kort og billetter til bus og tog for kollektive trafikselskaber - Ændring af virkningstidspunkt for praksisændring02-07-07 Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2007.425.LSRMoms af bestyrelseshonorarer til bestyrelsesmedlem udbetalt til forbund - Bindende svar21-06-0716-05-07Momspligt Kendelse
SKM2007.385.SKATDen momsmæssige behandling af kontingenter til arbejdsgiverforeninger14-06-07 Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2007.338.SRMoms - advokatydelser i sager vedrørende mortifikation af pantebreve og ejerpantebreve23-05-0722-05-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.313.SRMomspligt af underleverandørs ydelser for velgørende foreninger, som sælger lodsedler08-05-0720-03-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.295.SRMoms - Værdipapirforvaltning - Central dealing desk-funktioner - Ydelser leveret til investeringsforeninger27-04-0724-04-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.294.SRMoms - Forudbetalinger for telefonkort og indbetalinger til kundekonti hos mobilselskaber27-04-0720-03-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.243.SRPrivat ankenævn - momspligt10-04-0720-03-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.131.SRMoms på formueforvaltningsydelser21-02-0720-02-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.93.SRMoms - salg af kursusvirksomhed - momspligtig ydelse05-02-0723-01-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.17.SRMoms - handelsskoles udlejning af PC'ere til eleverne anset som momsfri leverance i nær tilknytning til undervisningen08-01-0719-12-06Momspligt Bindende svar
SKM2007.162.LSRMoms - rykkergebyr - kunder05-03-0715-01-07Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2007.725.LSRAnmodning om tilbagefakturering til forsikringsselskab ikke anset for levering af ydelser efter momslovens § 417-10-0719-09-07Momsgrundlag Kendelse
SKM2007.554.SRDen momsmæssige behandling af registreringsafgift22-08-0721-08-07Momsgrundlag Bindende svar
SKM2007.406.ØLRMomsgrundlaget - formidling af modelydelser20-06-0725-05-07Momsgrundlag Dom
SKM2007.391.LSRMomsgrundlag - mobiltelefoner - brugt telefon delvis betaling for ny15-06-0728-11-06Momsgrundlag Kendelse
SKM2007.363.SRFradrag i momsgrundlag på baggrund af udbetalt rabat08-06-0722-05-07Momsgrundlag Bindende svar
SKM2007.157.SRMoms - afgiftsgrundlag - finansieringsaftale01-03-0720-02-07Momsgrundlag Bindende svar
SKM2007.20.SRGebyr for indkaldelse til syn skal medregnes i momsgrundlaget09-01-0719-12-06Momsgrundlag Bindende svar
SKM2007.9.SKATPrisafslag ydet af vejbelysningsvirksomheder03-01-07 Momsgrundlag SKAT-meddelelse
SKM2007.672.LSRSlutrengøring i forbindelse med udlejning af sommerhuse01-10-0712-09-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtning Kendelse
SKM2007.727.LSRMomsfritagelse for ridebehandling - bindende svar - afvisning17-10-0715-08-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.802.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder14-11-0725-09-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2007.576.ØLRMomsfritagelse - fitnesscenter - anden egentlig sundhedspleje28-08-0717-08-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Dom
SKM2007.407.SRMoms - ydelser fra andre aktører i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til kommuner og staten ikke anset for social forsorg og bistand20-06-0722-05-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2007.156.SRMoms - landsforenings levering af IT-skrivebord til medlemmerne anset som en del af momsfrit medlemskontingent01-03-0720-02-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2007.97.ØLRMomsfritagelse - reel mulighed for konkurrencefordrejning05-02-0707-12-06Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Dom
SKM2007.66.SRMomsfritagelse for erhvervsmæssige forsendelser af ringe værdi25-01-0723-01-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2007.376.SRVederlag for en optionsaftale på en køberet til fast ejendom skal momsmæssigt behandles som levering af fast ejendom, hvormed den er momsfri13-06-0722-05-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Køb Bindende svar
SKM2007.753.DEPSkatteministeriets kommentar til forlig med Cimber Air A/S og SAS23-10-07 Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag Kommentar
SKM2007.915.SRMusikforeningen opfyldte ikke betingelserne for momsfritagelse for velgørende arrangementer.18-12-0718-12-07Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.914.SRMoms - Fritagelse for rejsebureauvirksomhed - Gebyrer ved formidling af flybilletter19-12-0718-12-07Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.910.LSRMusikforening - opfyldelse momslovens § 13, stk. 1, nr. 18 i forbindelse med koncert.18-12-0714-12-07Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2007.879.SRHumanitær hjælpeorganisations levering af ydelser12-12-0720-11-07Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.765.ØLRMomsfritagelse - ydelser - "i nær tilknytning" til hospitalsbehandling26-10-0715-10-07Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2007.620.SKATÆndring af praksis - momsfritagelse for vejhjælp - overgangsordning - adgang til genoptagelse17-09-07 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2007.616.LSRMomsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 som alternativ behandler - uddannelseskrav for momsfritagelse opfyldt17-09-0704-09-07Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2007.590.LSRIkke momsfritagelse til bevaringsværdigt skib anvendt til lystsejlads03-09-0725-06-07Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2007.432.SKATMomsfritagelse - velgørende arrangementer - musikfestivaler og koncerter22-06-07 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2007.339.SRMoms - stressbehandling ikke anset som en momsfritaget sundhedsydelse efter § 13, stk. 1, nr. 124-05-0720-02-07Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.335.SRMoms - ydelser udført for en kommune i form af tilbud til ledige efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke anset for momsfritaget social forsorg og bistand22-05-0724-04-07Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.327.SKATMoms - lempelse af praksis - akupunktur16-05-07 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2007.192.LSRMomsfritagelse af tolkeydelser for døve og hørehæmmede.12-03-0715-01-07Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2007.16.SRMoms - fællessekretariat dannet af 4 fagforeninger momsfritaget som sammenslutning efter § 13, stk. 1, nr. 2005-01-0719-12-06Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.10.SKATPræcisering af reglerne om momsfritagelse for velgørende arrangementer - salg af tilsvarende varer og ydelser03-01-07 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2007.439.SKATModregning i ægtefællens overskydende skat27-06-07 Modregning og transport + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. SKAT-meddelelse
SKM2007.414.VLRModregning via udlæg - kravets gensidighed20-06-0703-05-07Modregning og transport + Udlæg Dom
SKM2007.837.HRMoms - el- og CO2-afgift - forældelse - delvis fradragsret - havneanlæg27-11-0716-11-07Modregning og transport + Energi og kuldioxid + Miljøafgifter + Forældelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fradrag Dom
SKM2007.649.LSROverskydende skat - modregning for restskat21-09-07 Modregning og transport Afgørelse
SKM2007.638.LSRModregning af restskat i overskydende skat - betingelser ikke opfyldt20-09-07 Modregning og transport Afgørelse
SKM2007.545.BRAdministrativ rekurs - manglende udnyttelse - partsbegrebet21-08-0719-06-07Modregning og transport Dom
SKM2007.535.ØLROverskydende skat og AM - modregninger - restskattekrav m.v.14-08-0728-06-07Modregning og transport Dom
SKM2007.290.LSRInddrivelse - modregning27-04-07 Modregning og transport Afgørelse
SKM2007.301.SRLønsumsafgift - udbytteandele til medarbejdere i form af obligationer01-05-0724-04-07Lønsumsafgiftspligt og registrering + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.133.SRMoms - passiv kapitalanbringelse - delvis fradragsret21-02-0720-02-07Lønsumsafgiftspligt og registrering + Fradrag Bindende svar
SKM2007.421.LSRLønsumsafgiftsgrundlag - opgørelsesmetode - finansiel virksomhed21-06-0716-05-07Lønsumsafgiftspligt og registrering Kendelse
SKM2007.84.ØLRLønsumsafgift - almene boliger - fast administrativ praksis01-02-0721-12-06Lønsumsafgiftspligt og registrering Dom
SKM2007.618.LSRLønindeholdelse - procent fastsat efter tabeltræk17-09-07 Lønindeholdelse + Udlæg Afgørelse
SKM2007.751.SKATHenstand i stedet for lønindeholdelse for visse brugere af botilbud23-10-07 Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2007.627.LSRInddrivelsesprocent - lønindholdelse - betalingsevne18-09-07 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2007.31.ØLRLønindeholdelse - invalidepension - privat pensionskasse - skattepligt til udlandet15-01-0714-12-06Lønindeholdelse Dom
SKM2007.355.ØLROpførelse - fast ejendom - hovedanpartshaver - armslængdevilkår07-06-0724-05-07Køb + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsvurdering Dom
SKM2007.519.VLRRetssag - civilproces - nyt anbringende06-08-0718-01-07Køb + Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.184.ØLREjendomsavance - pristalsregulering anskaffelsessum - ejendom erhvervet før 1975 - forbedringer - lovhjemmel09-03-0727-02-07Køb + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering Dom
SKM2007.296.SRAnpartsprojekt - etablering - afskrivning på udgifter til formidlingshonorar og rådgivningshonorar27-04-0724-04-07Køb + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradrag + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.177.LSRLandbrug - avanceopgørelse ved delsalg nr. 2 - indgangsværdi08-03-0706-02-07Køb + Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme Kendelse
SKM2007.304.ØLREjendomsavance - forbedringsudgifter - dokumentationens beskaffenhed - ejendomsskat betalt efter skæringsdag01-05-0703-04-07Køb + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsskat Dom
SKM2007.850.SREjendomsprojekt - opgørelse af anskaffelsessum og afskrivningsgrundlag03-12-0723-10-07Køb + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.846.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom30-11-0720-11-07Køb + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.410.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet som sommerbolig20-06-0722-05-07Køb + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.409.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet som sommerbolig20-06-0722-05-07Køb + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.330.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet med henblik på anvendelse som sommerbolig16-05-0724-04-07Køb + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.309.SRAndelsforening - erhvervelse af andelsbolig som ejerlejlighed02-05-0720-03-07Køb + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.149.SRLejlighed erhvervet med henblik på anvendelse som fritidsbolig01-03-0720-02-07Køb + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.165.LSRGenoptagelse af skatteansættelse05-03-0715-11-06Køb + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2007.605.HRSkattearrangement - gældsbrev - non recourse vilkår - ikke betalte renteudgifter - fradrag for renteudgifter06-09-0724-08-07Køb + Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2007.776.SRKøb grund - opdeling ejerlejligheder - selvstændigt skatteretsobjekt - overdragelse01-11-0723-10-07Køb Bindende svar
SKM2007.646.LSRSikkerhedsstillelse for registrering for A-skat, AM-bidrag samt momsregistrering21-09-07 Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger Afgørelse
SKM2007.91.SKATTvangsindgreb og retssikkerhedsloven02-02-07 Kontrolbestemmelser + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler SKAT-meddelelse
SKM2007.38.ØLRSkatteproces - vidneafhøring - embedsmænd i SKAT17-01-0721-12-06Kontrolbestemmelser + Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.720.VLRFradrag - driftsomkostninger - selskab15-10-0721-09-07Kontrolbestemmelser + Fradrag og afskrivninger + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.277.SKATErhvervsdrivendes pligt til udlevering af regnskabsmateriale mv.24-04-07 Kontrolbestemmelser + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Regnskabsbestemmelser + Regnskabsbestemmelser + Told - efterkontrol SKAT-meddelelse
SKM2007.512.SKATOplysningspligt ved anmeldelse af skatteunddragelse mv. - Datatilsynets udtalelse27-07-07 Kontrolbestemmelser SKAT-meddelelse
SKM2007.588.LSRVirksomhedsskatteordningen - privat realkreditlån indskudt i virksomheden03-09-0727-06-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.257.SRGoodwill - allokering til filial12-04-0720-03-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.437.SRRentebyttet på renteswap omfattet af kursgevinstloven25-06-0724-04-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.741.SRFradrag for renter på lån til finansiering af indskud i andelsboligforening18-10-0722-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.390.ØLRRentefradrag - skærpet bevisbyrde - afvisning - nye påstande15-06-0723-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.305.ØLRSkattearrangement - renteudgiftsfradrag - lukket aftalekompleks - selvlikviderende01-05-0704-04-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.935.SKATAmortisationsrenten for 200820-12-07 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2007.896.LSRGældseftergivelse - skattepligtig indkomst17-12-0704-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2007.677.SRGældskonvertering - ikke samlet ordning01-10-0725-09-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.523.ØLRRentefradrag - statsgaranterede studielån06-08-0729-06-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2007.108.LSRGældseftergivelse - singulær ordning - ugyldighedsindsigelse06-02-0730-11-06Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2007.508.SKATSKATs kontrolinformationsregister - KINFO17-07-07 IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Kontrolbestemmelser SKAT-meddelelse
SKM2007.386.SKATÆndring af praksis - chokoladeafgift - 45 pct. fradrag i den afgiftspligtige mængde for chokoladeovertræk til konsumis14-06-07 Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te SKAT-meddelelse
SKM2007.712.ØLRFirmaudflugt - turistmæssig karakter - Prag - personalegode10-10-0703-10-07Indkomstarter + Personlig indkomst Dom
SKM2007.145.SRSkattefri rejsegodtgørelse28-02-0720-02-07Indkomstarter + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.771.SRArbejdsmarkedsbidrag - arbejde i udlandet - datterselskab31-10-0723-10-07Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Bindende svar
SKM2007.247.HRSkattefri rejsegodtgørelse - ansat ved metroprojekt - arbejdsgivers kontrol - lighedsgrundsætning10-04-0721-03-07Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.171.LSRAfvisning af anmodning om eftergivelse af procenttillæg05-03-07 Indkomstarter + Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2007.579.SREr findeløn/dusør A- eller B-indkomst - er der oplysningspligt overfor det offentlige28-08-0721-08-07Indkomstarter + Angivelse og betaling + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.306.LSRAfslag på anmodning om fritagelse for betaling af arbejdsmarkedsbidrag af løn i forbindelse med udsendelse til Kenya01-05-0730-03-07Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk indkomst + Indkomstarter Kendelse
SKM2007.789.LSRIndeholdelsespligt af A-skat - anvendelse af udenlandsk arbejdskraft05-11-0725-09-07Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2007.561.ØLRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller totalentreprise22-08-0708-08-07Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2007.580.SRArbejder ansatte for en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver i relation til arbejdsmarkedsfondsloven, når de arbejder i udlandet i et dansk selskabs datterselskab, filial/faste driftssted eller joint venture?28-08-0721-08-07Indeholdelses- og registreringspligt + Indkomstarter + Udenlandsk arbejdskraft Bindende svar
SKM2007.733.LSRDansk eller udenlandsk arbejdsgiver i forbindelse med arbejde udført i udlandet18-10-0730-08-07Indeholdelses- og registreringspligt + Indkomstarter Kendelse
SKM2007.73.ØLRSelvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager - distriktleder rengøring - hæftelse for A-skat m.v. - forsømmelighed30-01-0716-01-07Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverkontrol + Personlig indkomst + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2007.502.SRBeskatningstidspunkt for udbetalinger fra bonusordning12-07-0720-03-07Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Regnskabsbestemmelser Bindende svar
SKM2007.722.SROperation Dagsværk16-10-0725-09-07Indeholdelses- og registreringspligt Bindende svar
SKM2007.495.SKATInddrivelse af gæld hos umyndige10-07-07 Inddrivelse SKAT-meddelelse
SKM2007.934.LSRAnmodning om udbetaling af negativt momstilsvar - Teknisk Skole19-12-0717-12-07Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Momspligt + Momsgrundlag + Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelse + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Kendelse
SKM2007.275.VLRForrentning - tilbagebetalingskrav - skoler - delvis forældelse24-04-0704-04-07Indberetning, regulering og efterangivelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2007.98.LSRFritagelse for pålagte morarenter - for sent indbetalt momstilsvar06-02-07 Indberetning, regulering og efterangivelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Erindring og rykker + Renter og gebyrer + Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2007.141.VLREU-handel - levering af varer - overdragelse af råderetten26-02-0719-04-06Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Erhvervsmæssig import Dom
SKM2007.161.LSRMoms - leveringssted - internetydelser05-03-0725-01-07Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Kendelse
SKM2007.82.LSRInternetvirksomhed - efteropkrævning af moms31-01-0730-11-06Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Kendelse
SKM2007.498.VLRBilhandler - momsfrie leverancer - andre EU-lande - 3.-lande - brugtmomsordningen - interessefællesskab10-07-0721-06-07Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse + Eksport og proviantering + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2007.792.SKATListe over anerkendte flyselskaber07-11-07 Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2007.679.SKATListe over anerkendte flyselskaber01-10-07 Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2007.459.LSRKøber af leverance afmeldt fra momsregistrering - leverance anset for momsfritaget02-07-0711-05-07Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2007.128.HRSpørgsmål til EF-domstolen - levering af varer - andet EU-land - fastlæggelse af afgiftsgrundlaget21-02-0706-11-06Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2007.736.ØLRListeoplysninger - vareleverancer - dansk køber - spørgsmål om bevis - momspligtigt videresalg18-10-0704-10-07Handel med udlandet og betalingspligtige personer + IT-løsninger for moms + Erhvervsmæssig import Dom
SKM2007.85.LSREfteropkrævning af moms - leverancer til Sverige02-02-0706-09-06Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2007.668.SRMoms - erhvervelse af varer i et andet EU-land01-10-0725-09-07Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Byggeri Bindende svar
SKM2007.584.ØLRStraffesag - smugleri af særlig grov karakter - cigaretter30-08-0730-05-06Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Straf + Tobak mv. Dom
SKM2007.457.LSRAfskrivning på driftsmidler02-07-0713-06-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2007.450.SRBetalingsrettigheder - mælkekvoter - retserhvervelsestidspunkt29-06-0719-06-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2007.625.LSRFradrag for indskud på pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A18-09-0706-09-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Pensionsafkastbeskatning (PAL) Kendelse
SKM2007.909.LSRFradrag for garantibeløb betalt til andelsselskab ved eksklusion18-12-0731-10-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Kendelse
SKM2007.823.BRFødselsdagsreception - repræsentation - reklame - udlodning26-11-0719-10-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2007.822.BRFødselsdag - repræsentationsudgifter - kommerciel gæstfrihed26-11-0719-10-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2007.752.ØLRDriftsomkostninger - generelt - periodeafgrænsning23-10-0705-10-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2007.603.LSRFradrag for udgifter vedrørende uindregistrerede biler - straksafskrivning på reoler05-09-0717-07-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Kendelse
SKM2007.445.HRAdministrationsvederlag - driftsomkostning27-06-0718-06-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2007.388.VLRFradragsret - tab på fordring15-06-0707-05-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2007.384.LSRFradrag for udgifter til egenfremstillede anlægsaktiver14-06-0713-04-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Kendelse
SKM2007.113.DEPFradrag for udgifter til indkøb af minkbure - kommentar til SKM2006.154.VLR07-02-07 Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Kommentar
SKM2007.454.LSRFradragsret hos moderselskab for udgifter i forbindelse med køb af aktier i datter og datter-datterselskaber - advokat- og revisorudgifter - bortseelse fra underskud i sambeskattede datterselskaber02-07-0715-06-07Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.793.SKATGæstestuderende - Fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2008 (tidl. Færø-fradraget)07-11-07 Fradrag og afskrivninger + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag SKAT-meddelelse
SKM2007.889.LSRIndgangsværdi for driftsmidler tilgået modtagende selskabsbeskattet forening efter fusion med andelsbeskattede andelsforeninger17-12-0701-11-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.775.HRFradragsret - revisor- og advokatudgifter/due diligence - køb af datterselskaber31-10-0724-10-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.773.HRFradragsret - revisor og advokatudgifter - due diligence - køb af datterselskaber - kapitaludvidelse31-10-0724-10-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.534.VLRDriftsomkostninger - løn - bonus til direktører - salg af selskab09-08-0728-06-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.496.ØLROmkostningsfordeling - interesseforbundne parter10-07-0731-05-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.469.LSRFradrag for konsulenthonorarer vedrørende rådgivning om finansiering - ikke godkendt03-07-0714-06-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.467.LSRKorrektioner i opgørelsen af afskrivningsgrundlaget og fradragskontoen03-07-0720-06-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.383.LSRFradrag for låneomkostninger14-06-0730-03-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.201.LSRKoncernintern overdragelse af virksomhed mellem filialer - bindende forhåndsbesked SKM2006.140.SR14-03-0711-01-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.46.ØLRDriftsudgifter - hovedaktionær - sundhedsudgifter - bespisning - repræsentation19-01-0711-12-06Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.382.LSRUddeling af ejendomme og provenu fra salg af ejendomme til selskaber ejet af fond - bindende svar14-06-0727-03-07Fradrag og afskrivninger + Salg Kendelse
SKM2007.810.BRGenoptagelse - skatteansættelser - betingelser20-11-0724-10-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2007.766.SKATGenoptagelse af skatteansættelsen for skatteydere der har anvendt flybilletter - ID-billetter, ændring af praksis26-10-07 Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2007.166.LSRGenoptagelse - afslag - omgørelse05-03-0726-01-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.36.SRDansk beskatning efter overførsel af aktiver fra dansk selskabs faste driftssted i udlandet til dansk hovedkontor17-01-0719-12-06Fradrag og afskrivninger + Ophør af virksomhed Bindende svar
SKM2007.456.LSRForudbetaling ved køb af traktor - ikke leveret - fradrag02-07-0713-06-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomheder Kendelse
SKM2007.892.LSRFradrag for udgift til granskning - fradrag for tab på tilgodehavende - fradrag for tab på garanti - fradrag for udgift til retsafgift17-12-0722-10-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.740.SRFradrag for renter på lån til finansiering af indskud i andelsboligforening18-10-0722-05-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.348.SRIndskud på rateforsikring - opfyldningsfradrag for erhvervsdrivende - skattepligtsophør06-06-0724-04-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.249.SRFradrag for renter ved etablering af renteloft10-04-0720-02-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.560.VLRFradrag for rejseudgifter - afstand - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted22-08-0703-07-07Fradrag og afskrivninger + Indkomstarter Dom
SKM2007.559.HRFiskere - fradrag for rejseudgifter - start og sluttidspunkt - midlertidigt arbejdssted22-08-0728-06-07Fradrag og afskrivninger + Indkomstarter Dom
SKM2007.557.HRFiskere - fradrag for rejseudgifter - start og sluttidspunkt - midlertidigt arbejdssted22-08-0728-06-07Fradrag og afskrivninger + Indkomstarter Dom
SKM2007.389.LSRFradrag for beløb hensat til udbetaling af tantieme15-06-0718-04-07Fradrag og afskrivninger + Indkomstarter Kendelse
SKM2007.341.SRFradrag for rejseudgifter - tandteknikerelev på skoleophold - midlertidig arbejdsplads29-05-0724-04-07Fradrag og afskrivninger + Indkomstarter Bindende svar
SKM2007.340.SRFradrag for rejseudgifter - elektrikerelever på skoleophold - midlertidig arbejdsplads29-05-0724-04-07Fradrag og afskrivninger + Indkomstarter Bindende svar
SKM2007.906.LSRFradrag for udgifter ved medarbejderes udnyttelse af warrent-ordning18-12-0702-11-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.788.LSRForsikringsselskaber - Ejendomsavance - Ejendomstab - Fradragsbegrænsning05-11-0713-09-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.319.LSRIkke godkendt fradrag for advokatudgifter i forbindelse med køb af aktier09-05-0706-02-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.129.ØLRFradrag i indkomst - selvstændig erhvervsdrivende - fradrag for tab på kaution21-02-0731-01-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2007.29.HRDansk-Tysk dobbeltbeskatningsoverenskomst - skattearrangement - investeringsbeviser11-01-0708-01-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2007.163.LSRAfskrivning - kørerampe - bygning eller driftsmiddel05-03-0729-01-07Fradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2007.950.ØLRFradrag for kursusudgifter - pilot - typecheckkursus - videreuddannelse - efterfølgende ansættelse28-12-0702-11-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.949.ØLRFradrag for kursusudgifter - pilot - typecheckkursus - videreuddannelse28-12-0702-11-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.907.LSRUdgifter til afholdelse af konference skatteretligt klassificeret som driftsomkostninger18-12-0716-10-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.904.LSRUdlejning af stilladser - straksafskrivning - småaktiver18-12-0720-11-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.657.LSRVærdi af selskabs ombygningsudgifter i lejede lokaler - udlodning til hovedaktionær - genoptagelse af landsskatteretssag25-09-0712-09-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.613.LSRIkke fradrag for udgift til erstatningsforpligtelse17-09-0704-09-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.587.LSRFradrag for management fee til ekstern porteføljeforvalter03-09-0701-02-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.578.SRSkuespiller - agenthonorar - fradrag i personlig indkomst eller som ligningsmæssigt fradrag28-08-0721-08-07Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.547.HRReklameudgifter eller repræsentationsudgifter - gratis drikkevarer21-08-0729-06-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.521.ØLRFradragsret - driftsunderskud i K/S - fradragskonto - kautionsforpligtigelser - regres06-08-0729-05-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.520.VLRKommanditister - opgørelse af fradragskonto - kautionsforpligtigelse - indkomstår06-08-0719-06-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.518.ØLRScenekunstner - skattefradrag - scenetøj - hår og make-up06-08-0727-06-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.404.LSRFradrag for advokatudgifter - insidersag19-06-0710-05-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.377.SREl-selskab - prisnedslag/rabat13-06-0722-05-07Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.334.ØLRMusiklærer - fradrag - arbejdsværelse - musikudstyr21-05-0724-04-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.321.HRKursusudgift - grund eller videreuddannelse - virksomhedsophør - afskrivning11-05-0724-04-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.311.SRLeasing af bil - fradrag for leasingydelse02-05-0724-04-07Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.230.ØLRFradrag - tab på debitorer - rette selskab - skattepligtig tilskud27-03-0709-03-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.226.HRFradrag - rejseudgifter - sædvanlig bopæl - værelse på vandrehjem27-03-0715-03-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.174.LSRFradrag for befordring - sædvanlig bopæl06-03-0717-01-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.127.LSRFradrag for befordring - dage hvor fly er benyttet21-02-0715-09-06Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.117.SRSamfinansieret forskningsprojekt - fradrag08-02-0723-01-07Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.92.VLRRepræsentationsudgifter - begrænset fradragsret - demonstrationer og workshops02-02-0724-01-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.90.HRRentefradrag - bevisbyrde - nærtstående02-02-0717-02-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.89.ØLRDebitortab - ikke forretningsmæssig begrundet - skattemæssigt tilsidesat02-02-0712-01-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.54.ØLRFradrag - vedligeholdelse - fredet parkanlæg23-01-0719-12-06Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.47.SRPræmie til boliglånsforsikring19-01-0720-06-06Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.655.SKATMoms - genoptagelse af visse sager omfattet af TSS-cirkulære 2003-21 (Købmandsskolecirkulæret) - fradragsret ved manglende momsregistrering - forrentning af tilbagebetaling25-09-07 Fradrag + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2007.842.SRFradrag for moms af udgifter til ejendomsmægler mv. ved salg af landbrugsejendom29-11-0725-09-07Fradrag + Ophør af virksomhed Bindende svar
SKM2007.416.SRMoms - salg af investeringsgoder - udlejningsbiler21-06-0719-06-07Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Bindende svar
SKM2007.878.SKATMoms - SKM2007.602.SKAT om, at der i visse tilfælde ikke er momsfradrag for udgifter til drift af varebil tilbagekaldes11-12-07 Fradrag + Motorkøretøjer SKAT-meddelelse
SKM2007.505.SKATMoms - fradragsret i golfklubber - reklame- og sponsorindtægter - fællesudgifter13-07-07 Fradrag + Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2007.125.VLRHoldingselskabs fradragsret - rådgiveromkostninger - aktionærernes interesse16-02-0706-02-07Fradrag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Dom
SKM2007.322.LSRSelskab ikke anset for berettiget til fradrag for moms på en række afregningsbilag16-05-0718-04-07Fradrag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Kendelse
SKM2007.562.VLRGodtgørelse af energiafgift - campingplads - udendørs badeland - skønsmæssig opgørelse22-08-0706-08-07Fradrag + Energi og kuldioxid + Miljøafgifter Dom
SKM2007.779.LSRAnmodning om tilbagebetaling af energiafgifter01-11-0718-10-07Fradrag + Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2007.614.LSRGodtgørelse af olie- og Co2-afgift - olie forbrugt til transport af særskilt materiel hen til landmanden ikke anset for godtgørelsesberettiget17-09-0705-09-07Fradrag + Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2007.486.SRElafgift - drift af belysningsanlæg mv. i andelsboligforening09-07-0719-06-07Fradrag + Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2007.159.LSRGodtgørelse af olie-, gas- og CO2-afgift af energiforbrug - opvarmning af lokaler til opdræt af dyr05-03-0719-01-07Fradrag + Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2007.362.ØLRFradragsret - ombygning - reparation - vedligeholdelse - opdeling af fakturaer08-06-0701-05-07Fradrag + Byggeri Dom
SKM2007.236.ØLRMomsfradrag - pengeinstitut - ombygning af kantine - indkøb af inventar29-03-0707-03-07Fradrag + Byggeri Dom
SKM2007.927.LSRFradrag for moms - kuratoromkostninger19-12-0729-11-07Fradrag + Betalingsstandsning og konkurs + Ophør af virksomhed Kendelse
SKM2007.790.LSRFradrag for moms af udgifter til indkøb af respondentgaver - pligt til afregning af udtagningsmoms05-11-0703-10-07Fradrag Kendelse
SKM2007.784.SRMoms - Kursusvirksomheds fradragsret for omkostninger i tilknytning til overnatning og bespisning af kursusdeltagere01-11-0723-10-07Fradrag Bindende svar
SKM2007.428.ØLRDelvis momsfradrag - fastnettelefoner og ISDN-forbindelser - hjemmearbejdspladser - udelukkende erhvervsmæssigt22-06-0730-05-07Fradrag Dom
SKM2007.195.LSRFradragsret for moms af køb af brændstof12-03-0712-02-07Fradrag Kendelse
SKM2007.160.LSRRegulering af momstilsvar - ugyldighed - forældelse05-03-0708-01-07Forældelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2007.798.BRMenneskerettigheder - lang behandlingstid - forældelse - erstatning12-11-0723-10-07Forældelse + Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2007.941.SKATLønindeholdelse som forældelsesafbrydende skridt20-12-07 Forældelse + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2007.551.BRAdministrativ rekurs - manglende udnyttelse21-08-0725-07-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2007.130.VLRIndkomstansættelse - tilsidesættelse af regnskab - konkret gennemgang af bogføring - ikke åbenbar urimelig21-02-0707-02-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomheder + Kontrolbestemmelser Dom
SKM2007.885.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse14-12-0720-11-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.353.SRIndtræden af fuld skattepligt ved erhvervelse af bopæl og ophold i Danmark07-06-0722-05-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2007.901.LSRJordomsejling af 2 års varighed - lystfartøj - skattepligt til Danmark - bindende svar17-12-0728-11-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.499.ØLRFuld skattepligt - fraflytning - rådighed over bolig - dobbeltbeskatning10-07-0726-06-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2007.375.VLRFuld skattepligt til Danmark - opgivelse af bopæl - modtagelse af beløb13-06-0715-05-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2007.135.ØLRFuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - grænsegængerregler - Sverige23-02-0722-12-06Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2007.53.ØLRIndkomstansættelse - tilsidesættelse af regnskab - hjemvisning22-01-0714-12-06Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2007.150.VLRSkatteproces - udsættelse civil skattesag - afgørelse straffesag - ikke samme underliggende forhold01-03-0708-02-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Om kommunikation og information samt kampagner + Straf Kendelse
SKM2007.875.BRSkatteansættelse - genoptagelse - andre forvaltningsspørgsmål10-12-0712-11-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2007.110.SKATRetningslinier for behandling af sager om anmodning om ændring af beskatningstidspunkt for støtte efter enkeltbetalingsordningen07-02-07 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse SKAT-meddelelse
SKM2007.101.LSRHenstand med indsendelse af selvangivelse06-02-07 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2007.671.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse med henblik på betalingskorrektion i medfør af ligningslovens § 2, stk. 5.01-10-0729-08-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.24.ØLRFuld skattepligt - fradrag - rejseudgifter - autoudgifter - tysk vorsteuer - lempelse for dobbeltbeskatning - afvisning09-01-0708-12-06Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2007.44.VLREkstraordinær genoptagelse18-01-0714-12-06Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2007.287.LSRFastlæggelse af mellemperioden i forbindelse med uskiftet bo26-04-0729-03-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Dødsboer (skat) Kendelse
SKM2007.371.DEPKommentar til forlig i sag om selvangivelsesomvalg12-06-07 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kommentar
SKM2007.629.HREF-toldkodeks - TIR-konventionen - garantiorganisationens hæftelsesansvar19-09-0729-08-07Forsendelse og transitering + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Told - efterkontrol Dom
SKM2007.572.ØLRIndsmugling af cigaretter - medvirken - transportør27-08-0706-06-07Forsendelse og transitering + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Straf Dom
SKM2007.951.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesættelse af regnskab - pizzeria og grillbar28-12-0709-11-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Virksomheder Dom
SKM2007.663.VLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesætteligt regnskab - negativt privatforbrug - familielån28-09-0704-09-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Virksomheder Dom
SKM2007.345.VLRNegativt privatforbrug - skønsmæssige indkomstforhøjelser29-05-0708-05-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.796.ØLRSkønsmæssig ansættelse - løn - maskeret udlodning - regnskabsgrundlag12-11-0721-09-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2007.634.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrug - beregningsmæssig fejl19-09-0727-08-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2007.214.ØLRSkønsmæssige indkomstforhøjelser - indsat på bankkonti - indtægtsforhold21-03-0716-02-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2007.595.LSRIndkomst ansat skønsmæssigt03-09-0720-07-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kendelse
SKM2007.206.VLRPersonlig indkomst - skønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrug15-03-0708-03-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.543.BRSkønsmæssig forhøjelse - familielån - sikkerhedsstillelse21-08-0710-07-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.528.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesættelse af regnskab07-08-0728-06-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder Dom
SKM2007.525.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab06-08-0729-06-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder Dom
SKM2007.205.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - krympet omsætning - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag15-03-0728-02-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder Dom
SKM2007.96.HRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst og momstilsvar - udeholdt omsætning - bageri05-02-0715-01-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder Dom
SKM2007.32.HRSkønsmæssig fastsættelse - moms- og A-skattetilsvar - negativt privatforbrug - hælerivarer16-01-0721-12-06Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder Dom
SKM2007.824.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab26-11-0723-10-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.769.BRSkønsmæssig ansættelse - udeholdt omsætning30-10-0710-10-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.476.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab - negativt privatforbrug05-07-0715-06-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.659.BRSkønsmæssig ansættelse - pizzeria - tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget - svind26-09-0712-09-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Momspligt + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Straf + Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.630.ØLRGodtgørelse af told - forældelsestidspunktet19-09-0729-08-07Erhvervsmæssig import + Tarifering + Indberetning, regulering og efterangivelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Dom
SKM2007.612.LSRIndførsel af tekstiler fra Fjernøsten - kvoteomkostninger17-09-0723-04-07Erhvervsmæssig import + Kontingenter Kendelse
SKM2007.665.SRUdlejning af erhvervshotellejlighed er momsfri. Ingen mulighed for frivillig registrering og ingen mulighed for tilbagebetaling af moms afholdt i forbindelse med opførelse m.v.01-10-0725-09-07Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.381.LSRFradrag for drifts- og vedligeholdelsesudgifter - udlejning af stuehus på landbrugsejendom med bopælspligt til medejer14-06-0718-04-07Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtning Kendelse
SKM2007.242.SREjendomsavancebeskatning, genanbringelse og suspensivt betinget aftale10-04-0720-03-07Erhvervsejendomme + Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.517.VLRHobbylandbrug - forpagtning - interesseforbundne parter06-08-0726-06-07Erhvervsejendomme + Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2007.728.LSRFradrag for anskaffelse af malerier eller afskrivning efter afskrivningslovens § 44B - ikke godkendt17-10-0727-09-07Erhvervsejendomme + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.840.SRGenanbringelse af ejendomsavance28-11-0720-11-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.331.SRGenanbringelse af ejendomsavance i omkostninger til ombygning af anden ejendom16-05-0724-04-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.297.LSRGenanbringelse af ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A30-04-0729-03-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.22.VLRGenanbringelse af ejendomsavance - lov - regler før lov 434 af 26.juni 1998 - stuehus09-01-0728-11-06Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.262.HREnergiafgift - godtgørelse - rustbeskyttelse19-04-0711-04-07Energi og kuldioxid + Fradrag Dom
SKM2007.895.LSRTilbagekaldelse af tilladelse til aftalemæssig allokering af afregning af fjernvarme17-12-0718-10-07Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2007.615.LSRAfgiftspligt i medfør af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt. for forbrug af rapsolie til motorbrændstof og registreringspligt efter mineralolieafgiftslovens § 3 for produktion af rapsolie til eget forbrug17-09-0705-09-07Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2007.607.SKATEnergiafgifter - Affaldsforbrændingsvirksomheders forbrug af afgiftspligtigt brændsel07-09-07 Energi og kuldioxid SKAT-meddelelse
SKM2007.541.SKATAfgift af elektricitet - forbrug af egen produceret el på vindkraftanlæg17-08-07 Energi og kuldioxid SKAT-meddelelse
SKM2007.352.SRElafgift - levering af vejbelysning alene til kommune, der er eneaktionær07-06-0724-04-07Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2007.218.SRElafgift - vejbelysning - lejet anlæg22-03-0720-03-07Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2007.61.SKATElafgift - el til opvarmning af transformerstationer - praksisændring og regler for genoptagelse24-01-07 Energi og kuldioxid SKAT-meddelelse
SKM2007.734.SRSalg i ekspropriationssituation - udbetaling af skadeserstatning18-10-0725-09-07Ekspropriation + Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.34.VLREjendomsavance - erstatning for rådighedsbegrænsning - vådområdeprojekt17-01-0714-12-06Ekspropriation + Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.923.LSRSkattepligt af erstatning for flytteomkostninger i forbindelse med ekspropriation af ejendom19-12-0730-08-07Ekspropriation + Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.269.SRAfståelse i ekspropriationssituation24-04-0720-03-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.851.SRSerieekspropriation04-12-0720-11-07Ekspropriation Bindende svar
SKM2007.396.LSREjendomsværdibeskatning af stuehus15-06-0730-04-07Ejendomsværdiskat + Udleje og bortforpagtning Kendelse
SKM2007.745.LSRForholdsmæssig beregning efter ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 2 - bindende svar22-10-0721-09-07Ejendomsværdiskat + Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.164.LSREjendomsværdiskat - forskudt indkomstår - pensionistnedslag05-03-0706-02-07Ejendomsværdiskat Kendelse
SKM2007.782.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer01-11-0707-09-07Ejendomsvurdering + Køb Kendelse
SKM2007.186.ØLRRevision af ejendomsvurdering - forvaltningsretlig skøn09-03-0709-02-07Ejendomsvurdering + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Dom
SKM2007.55.VLREjendomsvurdering - grundværdi23-01-0710-01-07Ejendomsvurdering + Erhvervsejendomme Dom
SKM2007.626.LSRVurderingstidspunkts betydning for ejendomsværdiskat og grundskyld18-09-0714-08-07Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat + Ejendomsskat Kendelse
SKM2007.893.LSROmberegning af vurderinger i forbindelse med omvurdering17-12-0731-10-07Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2007.777.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse - grundværdiansættelse01-11-0704-09-07Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2007.673.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse ved skatterådet - grundværdi - bebyggelsesprocent - etageprincip01-10-0730-08-07Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2007.536.SRÆndring af vurderinger for en militær flyvestation, som følge af en højesteretsdom15-08-07 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2007.500.HREjendomsvurdering - grundværdi - vindmølletillæg10-07-0727-06-07Ejendomsvurdering Dom
SKM2007.434.SRBemyndigelse til at genoptage ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003 samt årsreguleringen pr. 1. oktober 2004 for parcelhusejendommen A25-06-07 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2007.280.SRBemyndigelse til at genoptage ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 200425-04-07 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2007.147.HREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - tjent til bolig28-02-0724-01-07Ejendomsavancebeskatning + Salg + Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2007.435.SRFast ejendom - kursgevinst - maksimeret salgssum25-06-0724-04-07Ejendomsavancebeskatning + Salg + Personlig indkomst + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.888.SREkspropriation afståelse til privat 3. mand17-12-0725-09-07Ejendomsavancebeskatning + Salg + Ekspropriation Bindende svar
SKM2007.427.LSRBeskatning af avance ved salg af ejendom til kommune - fremtidig ekspropriation ikke sandsynliggjort22-06-0724-05-07Ejendomsavancebeskatning + Salg + Ekspropriation Kendelse
SKM2007.601.LSRFortjeneste ved afståelse af tidligere blandet benyttet ejendom04-09-0727-06-07Ejendomsavancebeskatning + Salg + Dødsboer (skat) Kendelse
SKM2007.58.SRForældresalg23-01-0726-09-06Ejendomsavancebeskatning + Salg + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.897.LSREjendomsavance - ophævelse af ejendomshandel efter jordbundsundersøgelse - skattemæssig virkning17-12-0726-11-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Kendelse
SKM2007.860.SRForeældrekøbslejlighed - forkøbsret05-12-0720-11-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2007.691.SRAfståelse af ejerlejlighed02-10-0719-06-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2007.241.SREjendomsavancebeskatning og suspensivt betinget aftale10-04-0720-03-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2007.188.SRAfvisning - Ekspropriation12-03-0720-02-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2007.175.SRBeskatning af fortjeneste ved modtagelse af erstatning for nedbrændt bygning mv.06-03-0720-02-07Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.859.SRForældekøbslejlighed - boligret05-12-0720-11-07Ejendomsavancebeskatning + Køb + Salg + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2007.285.SRFast ejendom - køberet26-04-0724-04-07Ejendomsavancebeskatning + Køb Bindende svar
SKM2007.872.BRAftalepart - investeringer - finansielle kontrakter - bolig - ejendomsavance - parcelhusreglen07-12-0723-10-07Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2007.178.LSRGenanbringelse - rettidig indgivelse af selvangivelse08-03-0722-01-07Ejendomsavancebeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2007.687.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand - afslag02-10-0725-09-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Salg + Ekspropriation Bindende svar
SKM2007.841.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand - afslag28-11-0720-11-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.686.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand - afslag02-10-0725-09-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.639.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand20-09-0721-08-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.497.SRFast ejendom - ekspropriation10-07-0720-03-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.598.LSRGenanbringelse af ejendomsavance ved salg af landbrugsjord - nyopført bygning anvendt til galleri03-09-0729-06-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2007.943.SRGenanbringelse af avance i ejendom til bogføringsvirksomhed - afvisning21-12-0718-12-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.762.SRAfvisning - ekspropriation25-10-0719-06-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.191.SRErstatning for frivillig aftale om tinglyst dyrkningsbegrænsning var skattefri12-03-0720-02-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.641.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand20-09-0721-08-07Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.696.SREkspropriationssituation - afståelse til 3. mand - afslag04-10-0725-09-07Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.628.SREkspropriationssituation - afståelse af privilegeret ret til fiskeri18-09-0724-04-07Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.310.SREkspropriation - frivillig aftale02-05-0724-04-07Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.26.SRBetingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven ikke opfyldt10-01-0719-12-06Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.14.SREkspropriation - Salg i en ekspropriationssituation04-01-0719-12-06Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.13.SREkspropriation - Salg i en ekspropriationssituation04-01-0719-12-06Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.12.SREkspropriation - Salg i en ekspropriationssituation04-01-0719-12-06Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.680.SREkspropriation02-10-0725-09-07Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Bindende svar
SKM2007.939.SRParcelhusreglen20-12-0717-07-07Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.485.SRSkattefritagelse ved modtagelse af fredningserstatning06-07-0719-06-07Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.474.SRFast ejendom - sommerhusregel - genopførelse efter brand - efterfølgende salg03-07-0719-06-07Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.255.SRFast ejendom - Ejendom uden bopælspligt anset for erhvervet som sommerbolig12-04-0720-03-07Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.556.SRFast ejendom i udlandet - territorialbeskatning22-08-0721-08-07Ejendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtning + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.911.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet18-12-0718-12-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.839.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet28-11-0720-11-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.829.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Sverige - afslag26-11-0720-11-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.828.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Sverige26-11-0720-11-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.827.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Sverige26-11-0720-11-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.808.SRGenanbringelse af ejendomsavance15-11-0723-10-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.767.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ejendom i Sydafrika29-10-0724-04-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.748.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet22-10-0721-08-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.747.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet22-10-0721-08-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.705.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet08-10-0721-08-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.702.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet05-10-0721-08-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.640.SRGenanbringelse af avance i ideel andel af ejendom i Holland20-09-0724-04-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.622.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Litauen18-09-0724-04-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.621.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Holland18-09-0724-04-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.329.SRGenanbringelse af ejendomsavance i landbrugsbygning i Litauen16-05-0720-03-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.286.SRGenplacering af ejendomsavance ved køb af hollandsk ejendom26-04-0724-04-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.270.SRGenanbringelse af ejendomsavance24-04-0720-03-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.491.SRErhvervelse af sommerbolig i Tyrkiet09-07-0719-06-07Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.489.SRErhvervelse af sommerbolig i Tyrkiet09-07-0719-06-07Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.669.LSRVærdi af bolig i Frankrig01-10-0729-08-07Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat Kendelse
SKM2007.597.SRErhvervelse af sommerbolig gennem anparter i et tyrkisk selskab03-09-0721-08-07Ejendomme i udlandet + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Udenlandsk indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.768.SRErhvervelse af sommerbolig gennem anparter i et tyrkisk selskab30-10-0723-10-07Ejendomme i udlandet + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2007.650.SRGenanbringelse af avance gennem kommanditselskab i ejendom i Rumænien24-09-0721-08-07Ejendomme i udlandet + Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.714.HREftergivelse af rentetillæg - skatteforhøjelse - periodisering - virksomhedssalg10-10-0702-10-07Eftergivelse og gældssanering + Renter og gebyrer Dom
SKM2007.645.LSREftergivelse af renter - momskrav opstået i forbindelse med bedrageri21-09-07 Eftergivelse og gældssanering + Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2007.420.LSRInddrivelse - afslag på anmodning - Folketingets Ombudsmand21-06-07 Eftergivelse og gældssanering + Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.624.LSRAnmodning om eftergivelse af offentlig gæld18-09-07 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2007.619.LSRAnmodning om eftergivelse af boligindskudslån17-09-07 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2007.606.SKATEftergivelse af beboerindskudslån06-09-07 Eftergivelse og gældssanering SKAT-meddelelse
SKM2007.472.SKATEftergivelse af systematisk oparbejdet gæld til det offentlige03-07-07 Eftergivelse og gældssanering SKAT-meddelelse
SKM2007.422.LSRAnmodning om eftergivelse af offentlig gæld21-06-07 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2007.228.HRGældseftergivelse - skattegæld - frafaldelse af sagbehandfejl27-03-0716-03-07Eftergivelse og gældssanering Dom
SKM2007.120.SKATEftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper08-02-07 Eftergivelse og gældssanering SKAT-meddelelse
SKM2007.408.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet og anvendt som sommerbolig20-06-0722-05-07Dødsboer (ejendomme) + Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2007.212.SRMoms - forsorgshjems aktiviteter ansås som levering i nær tilknytning til social forsorg og bistand20-03-0720-03-07Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2007.836.SRMoms - reguleringsforpligtigelse ved overdragelse af orkestergrav27-11-0720-11-07Byggeri + Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2007.234.SROPP-projekt - afskrivning på bygninger m.v., ejerskab, frivillig momsregistrering28-03-0723-01-07Byggeri + Afskrivninger og fradrag + Køb + Erhvervsejendomme + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Bindende svar
SKM2007.302.SRMoms - byggeri for egen regning01-05-0724-04-07Byggeri Bindende svar
SKM2007.60.SRByggeri for egen regning - pålægsmoms24-01-0723-01-07Byggeri Bindende svar
SKM2007.350.SRMomsfritagelse ved salg af genbrugsvarer06-06-0722-05-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.825.BRBrugtmomsordningen - bilforhandler - dokumentationskrav ikke opfyldt - udeholdt omsætning - personbiler26-11-0726-10-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2007.303.SRBrugtmomsreglerne - konstruktion, hvor en autoforhandler ikke kan anses for at have købt en tysk bil af en privatperson i Danmark01-05-0724-04-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Bindende svar
SKM2007.511.HRBestyrelsesansvar - konkurs - ligelig fordeling til kreditorer20-07-0714-05-07Betalingsstandsning og konkurs + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Ophør af virksomhed Dom
SKM2007.283.LSRKonkursbo anset for skattepligtigt jf. konkursskatteloven § 1425-04-07 Betalingsstandsning og konkurs + Virksomheder Afgørelse
SKM2007.190.VLRSelskabstømning - erstatningsansvar - suspensionserklæring - forældelse - selvfinansiering12-03-0707-02-07Betalingsstandsning og konkurs + Straf Dom
SKM2007.730.HRKonkursdekret - modregning - condictio indebiti17-10-0712-09-07Betalingsstandsning og konkurs + Modregning og transport Dom
SKM2007.653.SKATIndgivelse af konkursbegæring og inddragelse af en virksomheds registrering i henhold til opkrævningslovens § 11, stk. 925-09-07 Betalingsstandsning og konkurs + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger SKAT-meddelelse
SKM2007.202.LSRGaveafgift af gaveoverdragelse14-03-0719-01-07Arv og gaver + Udleje og bortforpagtning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.539.ØLRGaver - eneanpartshavers personlige interesser - maskeret udbytte15-08-0729-06-07Arv og gaver + Personlig indkomst Dom
SKM2007.239.DEPBerigtigelse af en kommentar til et høringssvar fra ISOBRO til lovforslag L 85 - Gaveindberetningsordningen - almenvelgørende foreninger30-03-07 Arv og gaver + Indberetning, regulering og efterangivelse Kommentar
SKM2007.490.SRForpligtelseserklæringer - fradrag for løbende ydelser09-07-0719-06-07Arv og gaver + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.412.SRFradrag for løbende ydelser i henhold til forpligtelseserklæring20-06-0722-05-07Arv og gaver + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.890.LSRFastsættelse af handelsværdi ved deloverdragelse af ejendom17-12-0707-11-07Arv og gaver + Ejendomsvurdering + Salg Kendelse
SKM2007.431.LSRGaveafgift - beregningsgrundlag - ejerlejlighed solgt til datter - værdiansættelsescirkulæret - +/- 15 %22-06-0716-05-07Arv og gaver + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.167.LSRSkattekursberegning ved gaveoverdragelse af aktier05-03-0717-01-07Arv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.106.SRAktier - generationsskifte - pengetankregelen06-02-0721-11-06Arv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.693.SRSkattefri gave til vedtægtsbestemt bunden kapital03-10-0725-09-07Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.176.SRYdelse af gave fra et selskab til en fond var uden skattemæssige konsekvenser for selskabet, aktionærerne og fonden08-03-0720-02-07Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.631.BRSkatteproces - fradrag erhvervsmæssig kørsel - ugyldighed - manglende begrundelse - konkret væsentlighed19-09-0730-08-07Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.215.VLRA eller B indkomst - udenlandske sprængningseksperter - ikke indeholdt A-skat mv - hæftelse - forsømmelighed21-03-0728-02-07Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2007.812.SKATArbejdsmarkedsbidrag - skat - lempelse - udenlandske forskere - nøglemedarbejdere og arbejdsudlejede21-11-07 Arbejdsgiverens særlige pligter + Indkomstarter + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt SKAT-meddelelse
SKM2007.791.SRSkattefri aktieombytning og skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT06-11-0723-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Bindende svar
SKM2007.139.SROphørspension - kan grænsen for aktiv/passiv virksomhed rykkes?26-02-0720-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2007.947.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer21-12-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2007.926.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter19-12-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2007.678.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2007 - kontantomregning af overdragelsessummer01-10-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2007.506.SKATKapitalafkastsatsen for 200717-07-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2007.378.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2007 - kontantomregning af overdragelsessummer13-06-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2007.219.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2007 - Kontantomregning af overdragelsessummer22-03-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2007.208.LSRVirksomhedsskatteloven - kapitalafkast - obligationer19-03-0702-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2007.203.SRVirksomhedsordningen - aktielejlighed15-03-0720-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2007.11.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer04-01-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2007.23.ØLRUdlodning af likvidationsprovenu - ordinært udbytte09-01-0705-12-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder + Ophør af virksomhed Dom
SKM2007.347.HRSalg af goodwill - eget selskab - forpagtningsaftale - overdragelse af virksomheden30-05-0709-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder Dom
SKM2007.716.ØLRFraflytningsbeskatning - aktieavance11-10-0724-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2007.594.SRAfståelse af anparter i et tyrkisk selskab03-09-0721-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2007.478.SRIngen lempelse for skat af aktieoptioner udnyttet under ophold i Hong Kong05-07-0724-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2007.527.SRGave til fond - opdelt i familie og ikke-familie afdeling07-08-0717-07-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.928.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 200819-12-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2007.806.LSRAfslag på anmodning om skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning14-11-0728-11-05Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.694.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 200703-10-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2007.548.ØLRRentefiksering - virksomhedsoverdragelse - tilbagevirkende kraft21-08-0704-07-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.466.SRKapitalindskud i italiensk selskab - anskaffelsessum for aktier03-07-0719-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.448.SROvergangsreglen for børsnoterede aktier - "Alle-handler"-kursen - lille beløbsoverskridelse28-06-0719-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.210.LSRAfslag på anmodning om tilladelse til omgørelse af køb og salg af aktier19-03-0709-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.168.LSRAfslag på dispensation efter ligningslovens § 16 A, stk. 205-03-0716-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.51.ØLRNæring - pengeinstitutter - unoterede aktier22-01-0720-12-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.48.VLRNæring - annullation af egne aktier - kapitalnedskrivning19-01-0720-12-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.555.SRVederlæggelse i forbindelse med en omvendt lodret skattefri fusion22-08-0721-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.708.SRAnpartsprojekt - Kommanditister - 10 ejere - Komplementarens ejerandel uvæsentlig08-10-0725-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.351.SRWorking interest - afskrivning - virksomhedsordningen - anpartsreglerne07-06-0722-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.724.LSROverdragelse af aktier fra et dansk holdingselskab til et udenlandsk holdingselskab - bindende svar - afvisning17-10-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.881.SRLån - profit sharing - ejendommme13-12-0719-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.635.HRRentefiksering - forenelighed med Menneskerettighedskonventionen - omgørelse - afvist19-09-0710-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst Dom
SKM2007.870.SRAfståelse - aktiekøberetter - fusion06-12-0721-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.770.SRBeneficial ownership - ejerandel omfattet af aktieavancebeskatningsloven30-10-0722-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.754.SRAktieløn - tegningsretter - ansættelsesforhold23-10-0721-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.126.SRAktieløn - Ændring af tegningsretsaftaler21-02-0719-12-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.45.SKATGenoptagelse af den skattepligtige indkomst vedrørende aktiesalg til udstedende selskab18-01-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2007.948.SKATGenoptagelse af skatteansættelser på grund af afgørelser fra Landsskatteretten om tidspunktet for retserhvervelse af tegningsretter21-12-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Indberetning, regulering og efterangivelse SKAT-meddelelse
SKM2007.884.LSRFradrag for tab på tegningsretter til aktier der er udløbet uudnyttet14-12-0703-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.458.LSRFradrag for udgifter til advokat og revisor - ikke godkendt02-07-0716-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.207.ØLRTab fordring - sikkerhedsstillelse - avance ved aktiesalg16-03-0723-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.194.LSRRevisorhonorar - værdipapirer - ophør af selvstændig virksomhed12-03-0722-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.430.LSROverdragelseskurs på anparter - gaveafgiftsberegning22-06-0727-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaver Kendelse
SKM2007.418.SROverdragelse af obligationer - løbende ydelse21-06-0722-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.922.SRSalg af anparter - skattefri aktieombytning - skattefri fusion - udbyttebegrænsning - tilbagesalg af anparter19-12-0718-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.902.LSRAktier - fraflytterskat - tilflytning til Danmark - indgangsværdier - Dobbeltbeskatningsoverenskomst - bindende svar17-12-0706-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.900.LSRAktieavance - salg af aktier ejet i mindre end 3 år - gennemsnitsmetoden eller aktie- for aktie17-12-0713-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.871.SRTilbagesalg - værdiansættelse - hovedaktionær06-12-0729-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.868.SRAktieoptioner - beskatning - overgangsregler05-12-0720-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.843.DEPBekræftende til genmæle - skattefri ombytning af aktier i henhold til den i 1993 gældende regel i aktieavancebeskatningslovens § 1329-11-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kommentar
SKM2007.807.DEPBekræftende til genmæle - afslag på anmodning om skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning14-11-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kommentar
SKM2007.799.ØLRAktieavanceberegning - lagerprincippet - værdiansættelse - forudbetaling - forsikringsselskab12-11-0724-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2007.772.SRSalg af aktier - anskaffelsestidspunkt - fondsaktier31-10-0725-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.735.SRVærdiansættelse af aktiver og passiver i forbindelse med opgørelse af urealiseret avance i forhold til en skønnet handelsværdi på aktiver, som henføres til udenlandsk fast driftssted, ved fravalg af international sambeskatning - forholdet til EU-retten18-10-0725-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.718.SKATSkattefri aktieombytning - generel tilladelse - Royal Dutch Petroleum Company (N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij)11-10-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2007.717.SRSalg af aktier - anskaffelsestidspunkt - fondsaktier11-10-0725-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.706.SKATSkattefri aktieombytning - generel tilladelse - Gilette Co.08-10-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2007.697.SRBetingede aktier - Restricted Stock Units04-10-0721-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.692.SRAktieselskab - Ikke næringsdrivende med aktier og ikke investeringsselskab03-10-0725-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.676.SRAktieemission - værdiansættelse01-10-0725-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.654.SKATSkattefri aktieombytning af aktier i Altinex ASA til aktier i NORECO ASA - Generel tilladelse25-09-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2007.642.SRBetingede aktier - Restricted Stock Units20-09-0721-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.637.VLRFinansiel kontrakt - købepligt - vederlag19-09-0728-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2007.609.SRAktier - næring og porteføljepleje11-09-0722-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.582.SKATSkattefri aktieombytning - generel tilladelse - Carl Bro A/S29-08-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2007.577.SRSkattefri spaltning - objektive regler - værdiansættelse af og forholdet mellem aktiver og passiver28-08-0721-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.532.SKATSkattefri aktieombytning - Keops A/S07-08-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2007.530.SKATAmerikansk omstruktureringsmodel anses som aktieombytning - korrektiv07-08-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2007.529.SKATAktieombytning i amerikanske selskaber, Guidant Corporation og Boston Scientific Corporation - tilladelse til skattefri aktieombytning for danske aktionærer07-08-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2007.509.SRAktieemission - værdiansættelse18-07-0719-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.473.LSRRenter af gæld til koncernforbundne selskaber - begrænsning - tynd kapitalisering03-07-0720-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.470.LSRBetaling for køb af aktier - løbende ydelse eller yderligere del af købesum03-07-0713-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.464.SRKonvertible obligationer - nulforrentede - koncernforhold02-07-0722-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.452.SRInvesteringsselskab - kvalificering og afgrænsning af investeringen af formuen02-07-0719-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.436.SRRegulering af indfrielseskursen på en obligation med udviklingen i en række indeks25-06-0724-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.433.SRPåtænkt ændring af aktieklasser ville medføre afståelsesbeskatning22-06-0724-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.324.SRBetinget aftale - tilbageførsel af bonusaktier16-05-0724-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.318.LSRAnsøgning om tilladelse til skattefri aktieombytning - afslag09-05-0722-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.271.VLRRette indkomstmodtager - aktieavancer - skattepligtigt tilskud - dobbeltbeskatning24-04-0716-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2007.121.SRUdenlandske investeringsforeninger - opgørelse af minimumsudlodning12-02-0719-12-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.119.SRAktier - næring08-02-0719-12-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.5.SKATAktieombytning - Intentia International AB med Lawson Software Inc.02-01-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2007.814.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af sager vedrørende fradrag for vedligeholdelse for stuehuse med bopælspligt efter landbrugslovgivningen22-11-07 Afskrivninger og fradrag + Udleje og bortforpagtning SKAT-meddelelse
SKM2007.342.VLRSkatteproces - driftsomkostninger29-05-0701-05-07Afskrivninger og fradrag + Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2007.354.LSRFradrag for tab ved salg af ejendom07-06-0713-04-07Afskrivninger og fradrag + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.568.HRAfskrivning - lejede lokaler - løbende - ved fraflytning - interessesammenfald mellem lejer og udlejer24-08-0720-08-07Afskrivninger og fradrag + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.41.ØLRKommanditselskab - ejendomsinvesteringsprojekt - udgift til markedsundersøgelser - udbyderhonorar - praksis om fradrag18-01-0721-12-06Afskrivninger og fradrag + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.235.SRAfskrivningsgrundlag - udbyderhonorar - værdistigning28-03-0720-03-07Afskrivninger og fradrag + Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.307.SRAfskrivning - vindmølle - anpart - ejendomsret - Tyskland01-05-0724-04-07Afskrivninger og fradrag + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2007.224.SRAfskrivning på bygning der benyttes til plejehjem i Tyskland26-03-0720-03-07Afskrivninger og fradrag + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2007.944.LSRUdgifter til rådgivning og konsulentassistance samt garantiprovision - kommanditisters afskrivningsgrundlag for erhvervede vindmøller21-12-0716-11-07Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2007.468.LSROpgørelse af afskrivningsgrundlag for andel af fast ejendom - udgifter til bl.a. udbyderhonorar ikke godkendt tillagt - fradrag for administrationsudgifter03-07-0714-06-07Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2007.369.SKATVejledende levetider for landbrugsbygninger11-06-07 Afskrivninger og fradrag SKAT-meddelelse
SKM2007.284.SRFeriecenter - afskrivning på hotellejlighed26-04-0724-04-07Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2007.451.SKATFastsættelse af en afdragsordning efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, er en afgørelse29-06-07 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse + Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2007.647.SKATFastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse for personer21-09-07 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2007.136.SKATPræcisering af reglerne for fastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse hos kontanthjælpsmodtagere og andre med lav nettoindkomst23-02-07 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2007.643.SKATNettoindkomstbegrebet i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 120-09-07 Afdragsordninger og henstand + Eftergivelse og gældssanering + Lønindeholdelse + Udlæg SKAT-meddelelse
SKM2007.877.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser10-12-07 Afdragsordninger og henstand + Eftergivelse og gældssanering + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2007.661.SKATFastsættelse af afdragsordning - særlige forhold26-09-07 Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2007.660.SKATHenstand med indregnet restskat og forfaldne skatterestancer fra tidligere indkomstår26-09-07 Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2007.617.LSRFastsættelse af afdrag på gæld vedrørende underholdsbidrag og boligydelse17-09-07 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2007.265.SKATGenoptagelse af beregningen af skyldners betalingsevne i forbindelse med fastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse23-04-07 Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse