SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.683.TSSKapitaludvidelse med begrænset udbytteret efter skattefri aktieombytning23-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.682.TSSSkattefri ombytning af aktier med andele i et s.m.b.a.23-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.681.VLRAfskrivningssaldo - virksomhedsophør - realitetsgrundsætningen20-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.680.ØLRSkattepligtigt koncerntilskud - lån fra moderselskab til datterselskab20-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.679.ØLRGenoptagelse af landsskatteretskendelse - branderstatning - nye oplysninger20-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.678.VLRUdbytteskat - morarenter - tilbagesalg til udstedende selskab - dispensation - forventning20-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.677.VLRFinansielle arrangementer - fradrag for renteudgifter - retsbeskyttet forventning19-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.676.VLRMoms - ejendomsmæglerfirma - rådgivning - salg af aktier og fast ejendom19-12-02Moms og lønsumsafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.675.ØLRGrundværdi - havnearealer - vurderingsprincip19-12-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.674.LRAndelsboligforening - ophør og delvis ophør af skattepligt18-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.673.LSRSkattearrangement - lånefinansieret investering - fradrag - renter mv.18-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.672.LSRFast ejendom - fortjeneste ved salg - pristalsregulering - parcelhusreglen18-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.671.ØLRFiktive containere - suspension af ansættelsesfrist18-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.670.VLRMineralolie- og CO2 afgiftsgodtgørelse - rengøring af containere18-12-02AfgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.669.VLRLærer - fradrag befordring og kursusudgifter - videreuddannelse eller efteruddannelse18-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.668.VLRKommanditanparter - resultatopgørelse18-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.667.ØLRKonkurs - indskud på ratepension - omstødelse18-12-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.666.VLRStraffesag - skattesvig - afskrivninger på fiktive køb - passivitet18-12-02StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.665.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - manglende momsangivelser18-12-02StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.664.LSREfteropkrævning af moms - engelsk selskab, der har drevet momspligtig uregistreret virksomhed i Danmark - registreringspligt - kompetence17-12-02Moms og lønsumsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.663.LSRMomspligt - rådgivningsydelser fra engelsk selskab - leveringssted17-12-02Moms og lønsumsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.662.LSRFradrag for moms - virksomhed med udlejning af musik- og dansestudie samt værelser evt. med forplejning17-12-02Moms og lønsumsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.661.LRReduktion af antal køberetter ved anvendelse af vækstfondsmodellen17-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.660.LRAktieløn - køberet eller udlodning af aktier17-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.659.LRSambeskatning af selskaber - datterselskaber i Tyskland og USA - kapitalforhøjelse uden aktieemission17-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.658.LRAktieløn - annullering af køberetter - supplerende tegningsretter17-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.657.LSROphør af erhvervsmæssig virksomhed - andelsboligforenings sidste lejemål overgået fra erhvervsmæssig til skattefri anvendelse17-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.656.LSROverskud ved teatervirksomhed - tilskud - erhvervsmæssig indkomst17-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.655.LSROverdragelse af virksomhed - knowhow - værdiansættelse17-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.654.LSRDriftsomkostninger - fradrag for underskud - forsøgs- og forskingsudgifter - bopæl i Schweitz - fast driftssted - værdi af aktiver ved tilbageflytning til Danmark17-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.653.LSRBetalingsforpligtelse - sekundær justering - anmodning om genoptagelse17-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.652.LSRUnderskud af virksomhed - kommanditist - fradrag - renter16-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.651.LSRErstatning ydet af revisors forsikringsselskab for fejlrådgivning - skattebetaling af et påtænkt salg af fast ejendom16-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.650.LSRArvet ejendom solgt efter skæringsdato i dødsbo16-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.649.LSRBefordringsfradrag - politibetjent under uddannelse - bopæl16-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.648.LSRBegrænset skattepligt i 11 dage - konkret helårsindkomst afviger fra omregnet helårsindkomst16-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.647.LSRStraksfradrag - landbrug - tilbygning eller nybygning af stald - gyllebeholder16-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.646.LSREDB-software - straksafskrivning - byggesæt - spilleautomater16-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.645.LSRTidspunkt for indeholdelse af A-skat i forbindelse med ferie - ferieløn på baggrund af hele foregående års indtjening16-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.644.LSRSkattefri anpartsombytning - afslag på tilladelse16-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.643.LSRChokolade- og sukkervarer mm. - dækningsafgift - peanutsringe med jordnøddemasse/pasta13-12-02AfgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.642.LSROlie- og CO2-afgift - godtgørelse - import og opdræt af akvariefisk til engrossalg13-12-02AfgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.641.ØLRTold - EU's præferenceaftale med Polen - metervarer genindført - oprindelseskriterier13-12-02ToldDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.640.VLRVirksomhedsskatteordningen - ophørsbeskatning - uberettiget anvendelse13-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.639.ØLRErhvervsindkomst - udlån - bevis11-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.638.BRAmbi - tilbagebetaling - import ctr. produktion11-12-02AfgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.637.HRAmbi - tilbagebetalingskrav forældet11-12-02AfgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.636.VLRStraffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - urigtige og manglende momsangivelser11-12-02StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.635.VLRStraffesag - skattesvig - passivitet11-12-02StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.634.VLRStraffesag - skattesvig - frifindelse - utilstrækkeligt bevis for udeholdte indtægter11-12-02StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.633.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - udgift til barnepige11-12-02StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.632.VLRStraffesag - smugleri - tilbageholdelse af bil anvendt til smugleri11-12-02StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.631.VLRStraffesag - momssvig - handel med "grå fisk"11-12-02StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.630.VLRStraffesag - unddragelse af moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - nægtelse af registrering - frifindelse for momsforholdet11-12-02StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.629.LRKørsel i firmabil mellem hjem og arbejde10-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.628.LRBindende forhåndsbesked - CFC-beskatning10-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.627.VLRMaskeret udbytte - betaling af aktieafgift - apportindskud - interessefællesskab10-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.626.HRAfskrivning - klaver - formodning om privat benyttelse10-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.625.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode10-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.624.VLRUdlejningsejendom - støtte byfornyelseslov - fradrag vedligeholdelsesudgifter10-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.623.VLRHektarstøtte ved køb - selvstændigt formueaktiv - contra driftsomkostning, fordring, afskrivningsret, del af fast ejendom10-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.622.ØLRForventningsprincip - erstatning - éngangsbeløb - tilkendegivelse09-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.621.ØLRMaskeret udlodning - tab på debitorer - udlån09-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.620.EFDFusionsdirektivet - skattefri tilførsel af aktiver - gren af virksomhed09-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.619.HRStraffesag - skatte- og momssvig - ubetinget tillægsbøde05-12-02StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.618.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - bruttoavance - privatforbrug02-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.617.ØLRBådudlejningsvirksomhed - underskud02-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.616.ØLRFrivillig afdragsordning - lønindeholdelse - husstandsindkomst - rådighedsbeløb - ny gæld stiftet02-12-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.615.ØLRBoafgiftsloven - tillægsboafgift - fælles bopæl02-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.614.ØLRHenstand - sikkerhedstillelse i form af goodwill29-11-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.613.HRErstatningsansvar - de kommunale skattemyndigheder - skønsmæssig forhøjelse og efterfølgende nedsættelse - inddragelse af hyrevognsbevilling28-11-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.612.DEPKommentar - forlig - værdi af fri bil - konkret bevisvurdering28-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.611.HRAktier - anskaffelsessum - forældelse27-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning 
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.610.ØLRBegrænset skattepligt ctr dobbeltbeskatning - arbejde i Danmark - bopæl i England27-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.609.LRKompetence udlægges - værdiansættelse af goodwill - værdiansættelse af unoterede aktier og anparter27-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.608.LSRMomspligt - intim massageklinik25-11-02Moms og lønsumsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.607.LSRMomspligt - kommunalt tilskud - anlæg af tilkørselsvej til golfbane25-11-02Moms og lønsumsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.606.LSRMomspligt - taxavognmand - brugt bil købt i Tyskland - iflg. faktura solgt efter særlige regler for beregning af brugtmoms - forventningsprincip25-11-02Moms og lønsumsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.605.LSRMomspligt - opbevaring af bohave - momstilsvar med tilbagevirkende kraft25-11-02Moms og lønsumsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.604.LSRMomspligt - briller til personale i brillekoncern - uden beregning25-11-02Moms og lønsumsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.603.LSRTold- og importmoms - speditør ikke i besiddelse af fuldmagt - debitor25-11-02Told + Moms og lønsumsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.602.LSRMomspligt - hundecenter - udlejning af staldplads25-11-02Moms og lønsumsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.601.HRErstatningsansvar - manglende afregning af A-skat og moms - modregning - AMBI25-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.600.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2002 - Kontantomregning af overdragelsessummer21-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.599.LSRAndelsselskab - formueværdi af aktiebeholdning i 4 datterselskaber - goodwill og andre ikke bogførte aktiver20-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.598.LSREfterskolelærere, som deltager i efterskolens måltid uden at betale vederlag - skattepligt - bagatelgrænse - bindende forhåndsbesked20-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.597.LSRFast ejendom - næringsbeskatning - selskab med udlejning og administration af ejendomme20-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.596.DEPAppelliste19-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Told + Moms og lønsumsafgift + AfgifterMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.595.LSRNegativ saldoværdi på driftsmiddelkonto . virksomhedsophør eller delsalg18-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.594.LSREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen18-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.593.LSRGlødelamper - længde/bredde - parabol/sokkel - afgiftssats18-11-02AfgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.592.LSRBefordring - fradrag for udgifter til egen båd til brug for transport mellem hjem og arbejde - øboer18-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.591.LSRLønsumsafgift - anmodning om tilbagebetaling - museum - offentlige tilskud18-11-02Moms og lønsumsafgift + AfgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.590.LSRSkattefri ophørsspaltning - tilladelse på særlige vilkår18-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.589.LSRStraksfradrag - tilbygning ctr. nybygning15-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.588.LSRFinansiel leasing - overdragelse af rettigheder og forpligtelser til finansieringsselskaber - ejendomsret15-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.587.LSRAndelsboligforening - byfornyelsestilskud - udlejningsindtægt - udgiftsfordeling15-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.586.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift - auktionsskøde - utinglyst mellemliggende handel - ikke samtykke på det endelige skøde15-11-02AfgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.585.LSRA-skat mv. - fri bil - beregningsgrundlag - overdragelse mellem 2 selskaber - hovedanpartshaver/direktør15-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.584.LSRAnsættelsesfrist overskredet - ugyldighed15-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.583.LSRInvesteringsfondsmidler henlagt i 1988 - anmodning om efterbeskatning af ikke udnyttede henlæggelser i 1994 - efterbeskattet i 2002 - forældelse15-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.582.LSRKoncernforhold - genbeskatning af underskud - nyt moderselskab - bindende forhåndsbesked15-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.581.LSRLejeindtægt - blandet ejendom uden ejerboligfordeling14-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.580.LSRFond - fradrag for uddeling af nettokursgevinster - tidspunkt for retlig forpligtelse14-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.579.LSRSkattefri aktieombytning - afslag på tilladelse14-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.578.LSRMinoritetsaktiepost - kursværdi på anparter 19. maj 1993 - syn og skøn - genoptagelse - bindende forhåndsbesked14-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.577.LSRFormalitetsspørgsmål - skattestraffesager - suspension af ansættelsesfrist14-11-02Straf + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.576.LSRVærdi af fri sommerbolig - hovedanpartshaver14-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.575.LSRTinglysningsafgift for pantebrev oprettet i marts 2000 til afløsning af ubenyttet pantebrev oprettet og afgiftsberigtiget i 1999,14-11-02AfgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.574.LSRStormskadeerstatning for ejendom med tilhørende bygninger og genopførelse heraf - afskrivning og ejendomsavance14-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.573.LSRLempelsesberettiget indkomst - professionel golfspiller - sponsorindtægter14-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.572.TSSKonsolideringsfradraget for indkomståret 2003 - foreninger14-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.571.HRMedarbejderaktier - favørkurs - selskabets kurstab14-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.570.TSSHFC-afgift - varmepumper - køletørrere - airconditionanlæg - mælkekøleanlæg14-11-02AfgifterMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.569.ØLREkstraordinær genoptagelse - renteudgifter14-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.568.ØLRAktieavancebeskatning - kapitaludvidelse og nedsættelse - FIFO-princippet - aktie-for-aktie-metoden13-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.567.VLRKommanditist - tab som følge af kautionsforpligtelse - fradragskonto - regres 13-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.566.LREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - enfamilieshus ændret karakter til erhvervsejendom12-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.565.LREjendomsavancebeskatning - delsalg - anskaffelsessum for ejendom erhvervet før 1. maj 1993 - halvdelsreglen12-11-02Ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.564.VLRTold- og importafgifter - hæftelse for 3.mand - udlæg12-11-02Inddrivelse + ToldKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.563.VLRSpørgsmål om fradrag for bod - overtrædelse af konkurrenceklausul12-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.562.ØLRAdvokat- og revisoromkostninger - selskabsstiftelse - holdingselskab12-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.561.ØLRSelvstændig erhvervsdrivende ctr. lønmodtager - discjockey - forventningsprincip11-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.560.HREftergivelse af morarenter11-11-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.559.TSSHFC-afgift - varmepumper - køletørrere - airconditionanlæg - mælkekøleanlæg08-11-02AfgifterMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.558.HRSelskabstømning - negativ driftsmiddelsaldo - bruttoafregning07-11-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.557.ØLRSelskabstømning - mellemformsafregning - bankansvar07-11-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.556.VLRSelskabstømning - bruttoafregning - almindeligt erstatningsansvar - ansvarsfordeling07-11-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.555.ØLRSelskabstømning - selvfinansiering - bank - regresfordeling - egen skyld07-11-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.554.HRArrest for skattekrav - torterstatning - sagsomkostninger07-11-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.553.LRVærdiansættelse af unoteret selskab04-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.552.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 200201-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.551.VLRUdlandslempelse - FN-politistyrke i Ex-jugoslavien - kollektiv aftale01-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.550.ØLRRepræsentations- ctr. reklameudgift - gaver til kunder og forretningsforbindelser - driftstab01-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.549.ØLRAfskrivning - klaver - formodning for privat benyttelse01-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.548.HRBeskikket advokat - erstatningsansvar - gæld oparbejdet i betalingsstandsningsperiode01-11-02InddrivelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.547.HRUdlejning af ejerlejlighed til datter - fikseret lejeindtægt31-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.546.TSSAktieombytning - afståelse af driftselskabsaktier til medarbejder ved en køberetsaftale31-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.545.LRPræmieafløsning af livrente31-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.544.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - restaurationsvirksomhed - frifindelse31-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Straf + Moms og lønsumsafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.543.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - pizzeria31-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Straf + Moms og lønsumsafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.542.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - pizzeria31-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Straf + Moms og lønsumsafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.541.VLRStraffedom - skattesvig - for lavt selvangivet indkomst - varelagernedskrivninger31-10-02Straf + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.540.LRVærdiansættelse af warrants - valg af metode - Black-Scholes modellen31-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.539.LRBeskatning af helårsbolig efter procentreglerne i ligningsloven § 16, stk. 330-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.538.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - Virksomhedsordning - Finansielle aktiver - Udlejning af stuehus30-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.537.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - Interessentskab - Landbrugsejendom - Udstykning til erhvervsformål uden landbrugspligt - Udlejningsvirksomhed30-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.536.LRBeskatning af feriebolig efter procentreglerne i ligningsloven § 16, stk. 5.29-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.535.HRReception - repræsentation - reklame - jubilæum og lokaleudvidelse29-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.534.VLRStudierejse til U.S.A - generel karakter - turistmæssigt islæt29-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.533.TSSSmøreolieafgift mv.29-10-02AfgifterMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.532.LROmdannelse af virksomhedsandele i.h.t. tonnageskattelovens § 5, stk. 328-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.531.HRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse regnskabsgrundlag - pengeoverførsler28-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.530.VLREjendomssalg - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - skønsmands vurdering28-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.529.VLRHandel mellem interesseforbundne parter - anpartskapital24-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.528.HREjendomsvurdering - kommune - særlig retlig interesse i prøvelse21-10-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.527.ØLRVirksomhedsskatteordningen21-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.526.HRMaksimeringsreglen - sambeskatning18-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.525.VLRSkattefri befordringsgodtgørelse - arbejdsgiverens pligt til at kontrollere antal kilometer - lovhjemmel18-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.524.VLRBygningsafskrivninger - forventningsprincippet18-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.523.ØLRSkatteankenævnsklage - afvist af Landsskatteretten17-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.522.ØLRBefordringsfradrag - kørsel mellem hjem og arbejde - ekstraordinær lang afstand - bevisbyrde - brændstofforbrug16-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.521.BRSimple konkurskrav - Skifterettens prøvelsesret16-10-02Kontrol og revision + Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.520.VLRAktietab - ejendomsret - pantsætning - afståelse15-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.519.HREjendomsavancebeskatning - salg af landbrugsareal anvendt til fritidsformål - ikke vurderet træhus - sommerhusreglen15-10-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.518.HRCigaretafgifter - importmoms - hæftelse15-10-02Told + AfgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.517.VLRTab på debitor - maskeret udlodning15-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.516.LSRMomsfritagelse - ansøgning fra forening vedrørende afholdelse af en friluftskoncert14-10-02Moms og lønsumsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.515.LSRMomspligt - konkursbo - bistand med underhåndssalg af ejendomme fra marginalpanthaver14-10-02Moms og lønsumsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.514.TSSSkattefri aktieombytning - negativ egenkapital - dobbelt aktieombytning14-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.513.LROpgørelse af kommanditists lempelsesberettigede udenlandske indkomst11-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.512.LSREmballageafgift - plastposer til affald - snørelukning11-10-02AfgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.511.LSRRegistreringsafgift - prøvekørsel til brug for undersøgelse af ny model11-10-02AfgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.510.LSRRegistreringsafgift - handicapbus - 3 hjulet el-scooter anset for kørestol11-10-02AfgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.509.VLRGoodwill - værdipapirshandel - udlodning - skatteforbehold11-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.508.ØLRHøringsfrist - goodwill - forpagtningskontrakt - tilskud11-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.507.ØLRAmbi - tilbagebetaling - overvæltning - fralæggelse af berigelse11-10-02AfgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.506.ØLRAmbi - erstatningskrav11-10-02AfgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.505.TSSBeskatning af sømænd på kursus i land10-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.504.TSSMomsfritagelse for velgørende arrangementer10-10-02Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.503.LSRPensionsafkastbeskatning - realiserede og urealiserede kursgevinster - private pensionsordninger - bosiddende i Frankrig10-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.502.LSRLandbrug - plantning af læhegn - fradrag10-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.501.LSRAfskrivning på garager tilknyttet beboelsesejendom10-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.500.LSRFradrag for befordring og dobbelt husførelse - officersgrunduddannelse - Flyvevåbnets Officersskole10-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.499.LSRParcelhusreglen - salg af 2 parceller med og uden bebyggelse10-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.498.LSREjendoms- og grundværdi - DSB/Banestyrelsen - fabrik med produktion af sveller til jernbanenettet10-10-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.497.LSRLandbrug - sameje - 2 ejendomme - lejeværdi10-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.496.LSRLandbrug - delsalg - avanceopørelse10-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.495.LSRGodtgørelse af energiafgift - dele af fremstillingsproces for pigment - tung proces10-10-02AfgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.494.LSRAfskrivning på bygning - rejsebureauvirksomhed - undtagelsesbestemmelsen om kontorer10-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.493.LSRDriftsudgifter - rykkergebyrer10-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.492.LSRGodtgørelse for elektricitet - serviceselskab, der varetager kommunal gadebelysning mv.10-10-02AfgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.491.ØLRSkønsmæssig ansættelse - momstilsvar - pizzeria09-10-02Kontrol og revision + Moms og lønsumsafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.490.ØLRToldpræference - EU og Schweiz - dokumentation09-10-02Inddrivelse + ToldDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.489.BRKonkurs - omstødelse - betalingsmønster09-10-02Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.488.BRKonkurs - omstødelse - betalinger09-10-02Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.487.HRRejseudgifter - standardfradrag - hovedaktionær - bevisbyrde08-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.486.VLRMaskeret udlodning - bevisbetydning af straffedomme - trippelbeskatning08-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.485.HRGodskrivning af A-skat07-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.484.HRDriftsmiddelsaldo - successiv afhændelse07-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.483.ØLRSelskabstømning - præklusion - pengeinstituts erstatningsansvar og regres03-10-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.482.HRSelskabstømning - hæftelsesansvar03-10-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.481.VLRSelskabstømning - boomkostninger - konkursorden03-10-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.480.VLRSelskabstømning - renter - omkostninger - objektiv hæftelse03-10-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.479.VLRSelskabstømning - hæftelsesansvar - forældelse03-10-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.478.VLRSelskabstømning - hæftelsesansvar - regres fordeling03-10-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.477.VLRSelskabstømning - minoritetsaktionær - præklusion03-10-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.476.VLRSelskabstømning - bestyrelsesmedlems ansvar - opgørelse af sælgers berigelse03-10-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.475.ØLRSelskabstømning - almindeligt erstatningsansvar - sikring af skattekrav03-10-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.474.VLRSelskabstømning - deponering af skattebeløbet03-10-02Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.473.LRNæring med aktier - afsmitning02-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.472.ØLROverkursarrangement - renteomlægning - B01-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.471.ØLROverkursarrangement - renteomlægning - A01-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.470.ØLRSelvstændig erhvervsdrivende ctr. lønmodtager - strenge til musikinstrumenter - hæftelse - A-skat m.v.27-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.469.VLRSelvstændig erhvervsvirksomhed ctr. lønmodtagerforhold - pelsning af mink - hæftelse - indeholdelse af A-skat m.v.27-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.468.LREfterfølgende ændring af skattemæssige afskrivninger26-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.467.TSSDispensation i medfør af pensionsbeskatningslovens § 19 E26-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.466.ØLRSalg af grund - hovedaktionær - fastsættelse af handelsværdi26-09-02SkatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.465.ØLRMineralolieafgift - selvbetjeningssalg - fyringsolie og petroleum - tankstationers standere26-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.464.TSSArbejdsmarkedsbidrag - arbejdsgiver uden hjemting i Danmark - løn og indbetalinger til pensionsordning - vedrørende SKM2002.390.LSR26-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.463.LRLegater/stipendier tildelt ph.d-stipendiater af deres udenlandske institutioner26-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.462.TSSDispensation til anvendelse af realisationsprincip for finansielle kontrakter24-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.461.LRMedarbejderaktieordning - erhvervelse af aktier til kurs indre værdi og afståelse til kurs indre værdi ved fratræden - aktionæroverenskomst24-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.460.TSS7-månedersrenten efter pensionsafkastbeskatningsloven23-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.459.LRSambeskatning mellem moder- og datterselskab i forbindelse med en skattefri ophørsspaltning23-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.458.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - nægtet registrering - stråmandsvirksomhed20-09-02SkatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.457.VLRStraffesag - skattesvig - undladt at selvangive lejeindtægter20-09-02SkatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.456.ØLRStraffesag - smugleri af særlig grov karakter20-09-02SkatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.455.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - selvanmeldelse - dolus eventualis20-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.454.LRFraflytning til Frankrig - beskatning af "opsparet løn"19-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.453.ØLRBegrænsning af syns- og skønstema - bilag vedr. bådchartervirksomhed19-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.452.HRMaskeret udlodning - sikkerhedsstillelse - søsterselskab19-09-02SkatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.451.LRSkattefri fusion - kapitalnedsættelse - udlodning - kontantvederlag18-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.450.TSSFri telefon 200218-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.449.TSSOvergangsbeskatning efter selskabsskattelovens § 5B18-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.448.TSSDen momsmæssige behandling af salg af andelsbeviser i kartoffelmelsfabrikker17-09-02Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.447.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - privatforbrug16-09-02SkatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.446.VLRTravhestehold i Sverige - erhvervsmæssig virksomhed - hobby - underskud16-09-02SkatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.445.VLRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrug - reparation og salg af biler16-09-02SkatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.444.ØLRUudnyttet underskud og personfradrag - overskud af ejendom - renter13-09-02SkatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.443.HRKrav - udenlandsk cigaretafgift - gensidig bistand ved inddrivelse13-09-02AfgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.442.ØLRAgterskrivelse - udlægsforretning - B-post13-09-02Kontrol; inddrivelse; straf og regnskab + SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.441.BRUdlæg - fremgangsmåde ved subsidiær udlægsforretning13-09-02Kontrol; inddrivelse; straf og regnskab + SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.440.DEPKommentar - bekræftende genmæle - repræsentation - sponsorkontrakt - fodboldklub11-09-02SkatKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.439.TSSAfslag på anvendelse af realisationsprincip for finansielle kontrakter10-09-02SkatAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.438.TSSFradrag for rejseudgifter til kost ved udlejning af sædvanlig bopæl i Danmark under udstationering i udlandet10-09-02SkatMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.437.LSRUnderskud ved virksomheder - samlever med fleksjob ansat til at drive en af virksomhederne09-09-02Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.436.LSRLån optaget hos mindreårig datter - fradrag for renteudgifter09-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.435.LSRInteresseforbundne selskaber - betalingskorrektion - fikseret renteudgift - tilskud fra hovedaktionær09-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.434.LSRRoyalty - koncernforhold - transfer pricing - armslængdeprincip09-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.433.LSRAndelsboligforening - delvis ophør af erhvervsmæssig virksomhed - fordeling af forbedringsudgifter - 25 %-reglen06-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.432.LSRVedligeholdelsesudgifter - forretningsejendom med klinik og butik - skatteankenævn påkendt mere end omfattet af klagen06-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.431.LSRTofamilieshus ejet i sameje - overskud af ejendom06-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.430.LSRLegat - rentenydelsesforpligtelse - vedtægtsmæssige uddelinger06-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.429.LSROvertrædelse af konkurrenceklausul - konventionalbod - advokatomkostninger06-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.428.LSRSkattefri anpartsombygning - afslag på tilladelse05-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.427.LSREfteropkrævning af teafgift - importeret te tilsat smagsstoffer05-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.426.LSRAfskrivning - anpartsselskab - udlejningsaktiviteter05-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.425.LSRTinglysningsafgift - 2 allonger oprettet samme dag - ejerpantebreve med pant i samme ejendom05-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.424.LSRMaskeret udbytte - regnskabstilsidesættelse - eneanpartshaver05-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.423.LSRRegistreringsafgift - genopbygning af skadet motorcykel - ikke dækket af forsikringsselskab - skadesforsikring05-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.422.LSRLandbrug - ekspropriationserstatning - levende hegn05-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.421.LSRAndelsboligforening - byfornyelsestilskud - erhvervsmæssig andel af fællesudgifter05-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.420.LSRIndretning af lejede lokaler - afskrivning - interessefællesskab05-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.419.LSRBoliginteressentskab - afståelse af ejerandel05-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.418.LSRAndelsboligforening - fordeling af fællesudgifter - erhvervs/ikke erhvervsmæssig virksomhed05-09-02SkatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.417.ØLRUgyldighed - manglende agterskrivelse - periodisering - overskudsandel28-08-02SkatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.416.VLRSalgsmoms bus - rute- og fragtkørsel mv - delvis fradragsret28-08-02SkatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.415.ØLRRegistreringsafgift - omvurdering - forkert kilometerstand28-08-02SkatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.414.ØLRAfvisning - overskridelse af frist for sagsanlæg28-08-02SkatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.413.VLRTold- og importmoms - toldværdi - A og B faktura - indkøbsprovision - underagenter20-08-02AfgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.412.ØLRLønindholdelse - social pension - A-skat20-08-02SkatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.411.VLRErstatning - manglende betaling af A-skat - advokatansvar - ledelsesansvar - stille betalingsstandsning20-08-02SkatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.410.LRKlage over nægtet sambeskatning15-08-02SkatAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.409.LRAnmodning om fornyet sambeskatning14-08-02SkatAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.408.TSSForeningsblade og magasiner13-08-02AfgifterMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.407.TSSOphørsspaltning - separation - ikke fastsættelse af særlige vilkår06-08-02SkatAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.406.LSRFradrag for moms af omkostninger til advokat og revisor i forbindelse med omstrukturering af virksomhed05-08-02AfgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.405.TSSFradrag for virksomheders spisefaciliteter02-08-02AfgifterMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.404.TSSDen momsmæssige behandling af samarbejder mellem meninghedsråd om drift af kirkegårde26-07-02AfgifterMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.403.LRAnmodning om omgørelse af aktier overdraget ved gave fra forældre til deres børn26-07-02SkatBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.402.LRBeskatning af låntagers avance ved aktielån samt andre spørgsmål vedrørende aktielån25-07-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.401.TSSMomsfritagelse for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl.12-07-02AfgifterMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.400.VLRErhvervsdrivende fond - fast ejendom - vedligeholdelsesudgifter - delvis fradragsret - fradragspct efter etageareal - beliggenhed i forhold til virksomhed12-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.399.VLRBeskatningstidspunkt ved salg af aktier - udnyttelse af salgs- og køberet12-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.398.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2002 - Kontantomregning af overdragelsessummer12-07-02SkatMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.397.ØLRSalg fast ejendom - næring - beskatning af beløb hævet på kreditkort12-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.396.ØLRHjemmeservicevirksomhed - selskab under stiftelse - beskatning hos stifter - ej fiktive eller falske fakturaer12-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.395.HRBådudlejningsvirksomhed - ej fradrag for underskud - ej erhvervsmæssig - retlig vurdering - ikke skøn12-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.394.ØLRRenteudgifter - ej fradrag for renteudgifter - ej forretningsmæssig og økonomisk realitet - skattearrangement12-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.393.VLRLønsumsafgift - afgiftspligt - konkret modydelse - driftstilskud12-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.392.VLROmbygning - byggeri for egen ktr. fremmed regning - påbegyndelsestidspunktet - bindende overtagelsesaftaler12-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.391.LSREjerpantebrev oprettet før 1. januar 2000 anset for tinglysningspligtigt efter nye regler11-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.390.LSRArbejdsmarkedsbidrag - arbejdsgiver uden hjemting i Danmark - løn og indbetalinger til pensionsordning11-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.389.LSRInvestering i erhvervsejendom i England - interessent - afskrivning mv.11-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.388.LSRKøbesum for fast ejendom i Tyskland berigtiget ved påtagelse af løbende ydelse10-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.387.LSREjendomsværdiskat - en eller to boliger - nedslag10-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.386.LSRKomplementarselskab uden ejerandel i kommanditselskab - genvundne afskrivninger - varelagernedskrivning mv.10-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.385.DEPSalg af virksomhed - beregning af goodwill10-07-02SKAT interntKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.384.LSROverdragelse af virksomhed inkl. fast ejendom - succession - overdragelsestidspunkt09-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.383.LSROpførelse af bygning med skattepligtigt tilskud - retserhvervelsestidspunkt - straksafskrivning09-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.382.LSRDriftsmidler - straksafskrivning - markredskaber mv.09-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.381.LSRLandbrugsejendom afstået før salg af mælkekvote - avanceopgørelse - kursfastsættelse af inkonvertibelt lån09-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.380.LSRSamarbejds- og lejeaftale med moderselskab - skattepligtigt tilskud - goodwill09-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.379.LSRDriftsomkostninger - erstatning og sagsomkostninger vedr. retssag om varemærker09-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.378.LSRDriftsudgift - nedtagning af lavtryksdampanlæg og opsætning af nyt fjernvarmeanlæg09-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.377.LSRVindmøllelaug etableret som interessentskab - moms vedrørende salg af interessentskabsandele09-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.376.LSREfteropkrævning af told og afgifter - mundtlig tilkendegivelse vedr. tarifering09-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.375.LSREfteropkrævning af told og moms - varer forarbejdet i Ungarn - manglende bevilling til passiv forædling - Kommissionsforelæggelse09-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.374.LSRMomstilsvar og godtgørelse af el-afgift - Oversættelsesvirksomhed beliggende i indskudt etage med mure i 1/3 højde i ejers nyopførte ejendom - anskaffelse af varebil - driftsudgifter09-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.373.LSRGodtgørelse af olie- og kuldioxidafgift - opvarmning af springrum på tyrestation09-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.372.LSRKapitalpension - ophævelse efter invaliditet - afgiftssats08-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.371.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse08-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.370.LSRDødsbobeskatning - ingen livsarvinger - efterlevende ægtefælle meddelt fuldstændigt arveafkald08-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.369.LSRFri bil til rådighed - hovedanpartshaver - periodisk beskatning på grundlag af kørebog - bindende forhåndsbesked08-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.368.LSRKursgevinst på valutaterminskontrakt - kurssikring af købesum for ejendom i Sverige08-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.367.LSRDødsbobeskatning - aktieindkomst i bobeskatningsperioden - grundbeløb08-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.366.LSRStudieafgift - Master of Public Health-uddannelse - læge08-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.365.LSRGodtgørelse af olie- og CO2-afgift - hedtvandsrenser, varmekalorifere og tørreanlæg for biler08-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.364.LSRLempelsesberegning - kurstab og konsolideringsfradrag - fond08-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.363.TSSFakturakrav ved sponsorater05-07-02AfgifterMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.362.ØLRGodtgørelse af mineralolie- og CO2-afgift - forbrugskriterium - overvæltning05-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.361.VLRRette indkomstmodtager - pro forma05-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.360.VLRTabskonstatering på tilgodehavende - forgæves udlæg - interesseforbundne parter05-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.359.HRGoodwill - eneforhandleraftale05-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.358.HRUdbetaling af negativt momstilsvar - faktureringstidpunkt ikke samtidig med leverigstidpunkt05-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.357.LSR"Grænsehandel" - koksleverancer fra tysk driftssted til danske kunder04-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.356.LSRSponsorindtægter vedr. kapsejladsbåd - fradrag for moms - forventningsprincippet04-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.355.LSRFrihavn - tyveri af container indeholdende cigaretter - told, afgifter og moms04-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.354.DEPKommentar til forlig i landsretssag - tvangsauktion - lige sameje04-07-02SKAT interntKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.353.ØLRAmbi-tilbagebetalingskrav - import af video- og audiobånd - overvæltning04-07-02SkatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.352.ØLRAmbi-tilbagebetalingskrav - ikke imødekommet - udlejningsejendom - identitet mellem udlejer og lejer04-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.351.ØLRAmbi-tilbagebetaling - udlejningsejendomme04-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.350.ØLRAmbi-tilbagebetalingskrav - fiskere - delvis medhold04-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.349.ØLRAmbi-tilbagebetalingskrav - overvæltning - ugrundet berigelse04-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.348.ØLRAmbi-tilbagebetalingskrav - ugrundet berigelse04-07-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.347.TSSFuld omkostningsgodtgørelse, når told- og skatteforvaltningen vil ændre en kommunal ansættelse03-07-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.346.LRNæring med finansielle kontrakter02-07-02SkatBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.345.LRVar et likvidationsprovenue omfattet af de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven02-07-02SkatBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.344.VLRUdlejningsejendomme - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - ejendomsavance - udlejningsejendom - parcelhusreglen01-07-02AfgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.343.HREjendomssalg - spørgsmål om anskaffelsestidspunkt (før ctr efter 19. maj 1993)01-07-02AfgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.342.BRFogedrettens kompetence - afdragsordning - interne oplysninger01-07-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.341.VLRRette indkomstmodtager28-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.340.ØLRTab på debitor - konstateringstidspunkt28-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.339.ØLRSelvstændig erhvervsvirksomhed ctr lønmodtager - assurandør28-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.338.HRKonkurs - omstødelse28-06-02AfgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.337.TSSKommentar til SKM2002.88.VLR - varer og ydelser i nær tilknytning til undervisning - leveringssted for rådgivningsydelser27-06-02SKAT interntKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.336.TSSMomsfritagelse for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger27-06-02AfgifterMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.335.VLRAfgiftsfritagelse for brændselsforbrug som medgår til elproduktion i centrale kraftvarmeværker - fordeling af kraftvarmefordelen mellem el- og varmesiden27-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.334.VLRStraffesag - indsmugling af særlig grov karakter - cigaretter27-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.333.VLRStraffesag - indsmugling af særlig grov karakter - cigaretter27-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.332.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - uregistreret momsvirksomhed27-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.331.VLRStraffesag - skattesvig - passivitet - værelseslejeindtægter27-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.330.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser27-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.329.VLRStraffesag - grov skattesvig - momssvig - udeholdt omsætning - grov regnskabsuorden27-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.328.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - undladt indbetaling af indeholdt A-skat - uregistreret virksomhed27-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.327.VLRStraffesag - uregistreret momsvirksomhed - momssvig - skattesvig - bingospillevirksomhed27-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.326.ØLRStraffesag - momsunddragelse - urigtige momsangivelser27-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.325.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - virksomhedsskatteordning - landbrugsejendom - to delsalg26-06-02SkatBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.324.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - virksomhedsskatteordning - planteavlsejendom - udlejning26-06-02SkatBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.323.TSSReguleringstal - pristalsregulering af visse anskaffelsessummer for ejendomme efter ejendomsavancebeskatningsloven 25-06-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.322.TSSLønsumsafgift - feriepengeforpligtelser24-06-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.321.LRAfslag på omgørelsesansøgning - selskab opløst21-06-02SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.320.LRAndelsboligforeninger - lån til drifts- og vedligeholdelsesudgifter - beskatning af medlemmerne21-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.319.LRModerselskabs genbeskatning af datterselskabs underskud21-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.318.LRÆndring af SKM2001.526.LR - tegningsretter - fradrag19-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.317.LREarn-out vederlag til ansatte aktionærer ved afståelse - løn19-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.316.LRMedarbejderaktieordning - gratisaktier - udlodningstidspunkt19-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.315.TSSTilbagebetaling af moms på salg af sportsaktiviteter i motions- og fitnesscentre18-06-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.314.TSSMomsvejledningen 2001 - bogudgaven - tilføjelse til tekstafsnit T.2.318-06-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.313.ØLRForældelse af skattekrav - 1908-loven17-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.312.ØLRDriftstab - tab på tilgodehavende - retsbeskyttet forventning17-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.311.VLRNedrivningsfradrag - nedrivning sket efter overdragelses- og overtagelsestidspunkt17-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.310.HRSelskab beskattet af kapitaltilskud - goodwill betalt af moderselskab17-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.309.ØLRVarelagernedskrivning - primo regulering - ingen regulering tidligere år - formalia14-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.308.VLRAvanceopgørelse ved salg af bil, der både har været i og udenfor virksomhedsordningen14-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.307.TSSEkstraordinær genoptagelse af skatteansættelser for indkomstår før 1997 - dobbeltbeskatning - anden stat har beskatningsretten11-06-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.306.ØLREj godtgjort fordring - tab i fremmed valuta11-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.305.VLRSkatteproces - frist11-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.304.VLRInddrivelse - tredjemand betalt restance uden forbehold - indeståelsesaftale11-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.303.HRSelskabstømning - almindeligt erstatningsansvar - regresopgør - køberbank11-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.302.HRSelskabstømning - almindeligt erstatningsansvar - rådgivere - indbyrdes ansvarsfordeling - køberbanker11-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.301.VLRSelskabstømning - almindeligt erstatningsansvar - selvfinansiering - købererklæring - regresfordeling11-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.300.ØLRSelskabstømning - selvfinansiering - almindeligt erstatningsansvar11-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.299.VLRSelskabstømning - erstatningsansvar - varetagelse af skattemyndighedernes interesse – regresfordeling11-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.298.HRSelskabstømning - erstatningsansvar - objektiv hæftelse - regresfordeling11-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.297.ØLRSelskabstømning - køberbanks erstatningsansvar - indbyrdes ansvarsfordeling - passivitet - ankesag11-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.296.VLRSelskabstømning - erstatningsansvar - udnyttelse af skattegodtgørelsesordningen11-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.295.ØLRSelskabstømning - objektivt ansvar - regresfordeling - hæftelse for rådgivere - ikke forretningskyndig sælger11-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.294.HRSelskabstømning - bruttoafregning - sælgers ansvar - køberbanks ansvar11-06-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.293.LRForskellige former for produkter til brug for rentesikring af realkreditlån10-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.292.TSSBerostillelse af krav om betaling af lønsumsafgift - medlemmer af Landsforeningen Ligeværd10-06-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.291.LREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - salg af landbrugsejendom - bopælskravet03-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.290.LREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - delsalg af ejendom03-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.289.LRAndelsbeskatning - indkøbsforening - associerede medlemmer ikke udlodningsberettigede03-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.288.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - ikke mulighed for dispensation fra krav på trods af alvorlig sygdom03-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.287.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - medarbejdende ægtefælle03-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.286.LSRSkattearrangement - kommanditselskaber03-06-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.285.TSSTilbagebetaling af indeholdt arbejdsmarkedsbidrag af arbejdsgiverens bidrag til ansattes pensionsordning31-05-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.284.LSRAktieinvestering - selskab - porteføljevirksomhed29-05-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.283.ØLRFradragsret for afregningsbilag til ikke-momsregistrerede personer29-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.282.VLRErhvervsmæssig udgift for leje af lokaler og arealer til repræsentation28-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.281.ØLRGenoptagelse - primoregulering af varelager - AMBI28-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.280.HRTold - hæftelse for godsregistrerede varer24-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.279.HRDriftsomkostninger - kattehold på landbrugsejendom24-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.278.ØLRForsørgelseskontrakter - Pakistan24-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.277.VLRBørnebidrag - ej fradrag for børnebidrag - separation - fælles bopæl med børnene - bevisbyrde24-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.276.TSSStøtte ydet af Team Danmark ikke bidragspligtigt efter arbejdsmarkedsfondsloven23-05-02SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.275.VLREmballageafgift - afgiftsgodtgørelse ved udførsel af brugte flasker til genpåfyldning - condictio indebiti - bevisbyrde23-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.274.ØLRLandbrugsejendom - delsalg - genanbringelse i restejendom23-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.273.VLRBeskatning af fri bil - virksomhedsskatteordningen - kørsel mellem hjem og virksomhed - tilkaldevagt - ej ført kørselsregnskab - bevisbyrde23-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.272.ØLRGrundværdiansættelse - ej hensyn til lovbestemmelser om salgsforbud og ejendoms overgang til staten23-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.271.ØLRRentefradrag ved insolvens - ægtefælles gældsovertagelse ikke anset for betaling23-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.270.VLRFri bil og vedligeholdelse/forbedring af antenneanlæg - ej beskatning af fri bil - kørsel i varebil mellem hjem og udlejningsejendom ikke privat - transport af værktøj og materiel23-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.269.LRGavegiver kan opretholde sin fradragsret efter ligningsloven § 12, stk. 1-3, såfremt en eksisterende kontrakt ved en påtegning herom forlænges, så den fortsætter og løber i gavegivers resterende levetid22-05-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.268.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning- pensionsbeskatningslovens § 15 A. - Industrivirksomhed22-05-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.267.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A. - Landbrugsejendom22-05-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.266.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning- pensionsbeskatningslovens § 15 A. - Dyrlægepraksis22-05-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.265.ØLREjendomsavance - salg til bror - aftalt salgspris tilsidesat - gave22-05-02Salg + Ejendomsavancebeskatning + SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.264.ØLRMomspligt - statstilskud til hjemmeservice22-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.263.TSSMoms for kunstnere - moms af udstillingsvederlag21-05-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.262.TSSKursansættelse af private pantebreve, kontantomregning af overdragelsessummer 2. kvartal 200217-05-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.261.LRGenbeskatning af underskud - fusion af udenlandske datterselskaber16-05-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.260.LRGenbeskatning af underskud - overdragelse af virksomhed16-05-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.259.TSSGrænsegængere efter KSL § 5-D - skatteberegning og helårsomregning16-05-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.258.HRBegrænsning af underskudsfremførsel14-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.257.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - pizzarestaurant14-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.256.ØLRStraffesag - momssvig - handel med finguld14-05-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.255.LREn direktør for et pengeinstitut, der har fri bil til rådighed, skulle alene beskattes af den dyreste bil, som han har til sin rådighed i en kalendermåned, uanset at han får mulighed for at vælge en anden bil fra pengeinstituttets bilpark02-05-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.254.LREfterskolelærere, som deltager i efterskolens måltider uden at betale vederlag herfor, er skattepligtige af værdien af måltiderne, og værdien af godet er ikke omfattet af bagatelgrænsen02-05-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.252.LRSkattepligt ved erhvervelse af helårsbolig i Danmark30-04-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.251.LRPrivat kørsel i værkstedsvogn skulle ikke beskattes, når kørslen sker uden afvigelser fra den erhvervsbetingede kørselsrute29-04-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.250.VLRVærdi af egen bolig i udlejningsejendom29-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.249.HRKøb af obligationer for lånte midler - opgørelse af resultat for arrangementet29-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.248.DEPAppelliste25-04-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.247.LSR"Grænsehandel" - storindkøb af øl og vin til eget og venners forbrug25-04-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.246.LSRFikseret rente af mellemregningskonto - tilskud fra hovedanpartshaver25-04-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.245.LSRInvesteringsfondsmidler - arbejdstidskrav - virksomhedsophør - forlods afskrivning25-04-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.244.LSRLandbrugsejendom - avanceopgørelse ved delsalg25-04-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.243.LSRSU-legat til studium i England - skattepligt - beskatningsret25-04-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.242.LRSambeskatning - udenlandsk registreret selskab - koncernintern overdragelse25-04-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.241.LSRAfskrivning på småaktiver - jernplader til udlejning - en ellere flere enheder25-04-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.240.LSRUgyldighedsindsigelse - tab på aktier - fremførselsberettiget25-04-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.239.LSRVederlag til forsikringsformidlere - lønsumsafgift - A-skat25-04-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.238.LSRErstatning - ophævelse af franchisekontrakt24-04-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.237.LSRFond i Liechtenstein - midler overført til Danmark - forældelse24-04-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.236.LSRLandbrugsejendom - afskrivningsgrundlag - ny beregning - skøn24-04-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.235.LSRKunstner - fradrag for udgifter i forbindelse med komponistvirksomhed24-04-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.234.LSRBefordringsfradrag - sygeplejerske - efteruddannelse - orlov med fuld løn24-04-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.233.LSRLejede lokaler - ejendom erhvervet af hovedaktionær - afskrivning24-04-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.232.LSRMoms - delvis fradragsret - holdingselskaber - momspligtige aktiviteter24-04-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.231.HRKøb af obligationer for lånte midler - opgørelse af resultat - sagsbehandlingsfejl - konkret væsentlighedsvurdering24-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.230.VLRNægtet ekstraordinær genoptagelse/personfradrag - ej bopæl i Danmark - ej fuld skattepligt til Danmark - bopæl i Tyskland24-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.229.HRSommerhusudlejning og befordringsfradrag - privat anvendelse/rådighed - flere samtidige arbejdspladser/hovedarbejdssted - forventningsprincippet24-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.228.LRLønmodtager skulle som chauffør ikke beskattes af fri bil uanset at bilen var parkeret i hjemmet23-04-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.227.TSSAfgrænsning af det afgiftspligtige vareområde for lov om afgift af pvc og ftalater - definition af regntøj23-04-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.226.HRPeriodeafgrænsning - plantning af træer - renter22-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.225.ØLRPartsrepræsentation - domstolsprøvelse22-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.224.VLRStraffesag - skattesvig - passivitet - undladt at oplyse om lejeindtægter22-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.223.LRFormodningsreglen vedrørende fri sommerbolig - personalesommerbolig - bestemmende indflydelse på egen aflønningsform19-04-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.222.TSSFraflytningsbeskatning efter pensionsbeskatningsloven - arbejdsmarkedsbidrag18-04-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.221.TSSLempelse i forhold til Norden og Tyskland - dobbelt social sikring18-04-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.220.TSSKorrektion af visse tidligere afgiftssatser efter mineralolieafgiftsloven17-04-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.219.VLRSalg af kommanditistanpart - gældseftergivelse17-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.218.VLRInteressefællesskab - varekøb eller udlån17-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.217.TSSMomsregulering - cash-back kampagne16-04-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.216.TSSIndgåelse af en køberetsaftale i vilkårsperioden ikke i strid med tilladelse til skattefri aktieombytning15-04-02SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.215.LRDispensation fra 3-års ejertidsvilkår til frasalg af aktier i driftselskabet15-04-02SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.214.VLRSkønsmæssig ansættelse - regnskabskrav11-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.213.TSSUdlodning af udbytte efter tilførsel af aktiver - kontant vederlag09-04-02SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.212.LRAnmodning om omgørelse - virksomhedsskatteloven09-04-02SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.211.LROverdragelse af datterselskab til fond09-04-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.210.SPNAfslag på etablering af spillehal - kommunalbestyrelsens fortolkning af lokalplan - forretningsmæssig virksomhed09-04-02SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.209.SPNAfslag på etablering af spillehal - kommunalbestyrelsens fortolkning af kommuneplanen - retningslinier for detailhandel09-04-02SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.208.SPNAfslag på dispensation til opstilling spilleautomater - omsætningen på spilleautomater ikke afgørende indflydelse på virksomhedens økonomi09-04-02SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.207.HRArrangementer afholdt af boldklub09-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.206.VLRBeskatning af fri bil - firmabil placeret ved privatboligen - interessefællesskab med arbejdsgiveren - ej ført kørebog - bevisbyrde09-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.205.ØLRAfståelse af rettighed - abonnement - 1908-forældelse09-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.204.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - udlejet til selvejende institution på salgstidspunkt08-04-02Ejendomsavancebeskatning + SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.203.VLRBeskatning af fri bil - bil nr. 2 - hovedaktionær og direktør - ej ført kørebog - bevisbyrde08-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.202.ØLREj fradrag for renter - regnskabsgrundlag tilsidesat - ikke bevis for rette debitor - ikke bevis for betaling08-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.201.VLRFN-observatør - ej fradrag for merudgifter - bevisbyrde - forventningsprincippet08-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.200.ØLRSkønsmæssig forhøjelse af omsætning i pizzeria - bruttoavance08-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.199.VLRDriftsomkostninger - afskrivninger - båd08-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.198.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - bestående virksomhed03-04-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.197.VLRGenoptagelse - primoregulering af varelager uden AMBI02-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.196.HRSkatteyder var ikke interessent men kommanditist og derfor underlagt reglerne om fradragsbegrænsning02-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.195.HRArbejdskrav ikke opfyldt i udlejningsvirksomhed02-04-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.194.VLRArmslængde-priser - søsterselskab25-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.193.TSSStrukturændringer i udenlandsk selskab - opfyldelse af spaltningsdefinition - konsekvenser for danske aktionærer25-03-02SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.192.ØLRTabsfradrag ikke godkendt ved salg af anparter til 1 kr. til interesseforbundne parter 22-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.191.ØLRStraffesag - edition - 10-mandsprojektsagerne - bevis - Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 622-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.190.LSRForældelse - afgiftsperiode - regulering af momstilsvar21-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.189.LRSkattefri fusion - kapitalnedsættelse - udlodning - kontantvederlag21-03-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.188.LRGældseftergivelse - positiv egenkapital21-03-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.187.TSSSalg af nye lys i genbrugsbutikker20-03-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.186.LSRForventningsprincip - udgifter og afskrivning vedr. egenprojektering20-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.185.LSRAvance ved salg af investeringsbeviser - fusion - opgørelsesmåde20-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.184.LSRDeltager i partrederi - fradrag for besvigelser og advokatudgifter20-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.183.LSRFrasalg af vindmølleparcel - nedslag for ulempe - genanbringelse af avance20-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.182.VLRBeskatning af fri bil - direktør og hovedanpartshaver - selskabets lokaler og bopæl på samme adresse - kørsel mellem bopæl og datterselskab - privat kørsel20-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.181.VLRStraffesag - skattesvig - undladt indeholdelse af a-skat og arbejdsmarkedsbidrag - undladt udbetaling af feriepenge20-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.180.VLRStraffesag - toldsvig - køb og salg af smuglercigaretter - betinget frihedsstraf20-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.179.ØLRStraffesag - momssvig - negativt momstilsvar20-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.178.HRStraffesag - ikke rettidig indbetalt indeholdt A-skat - illikviditet tillagt formildende virkning20-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.177.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - passivitet - uregistreret momsvirksomhed - bedrageri med dagpenge20-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.176.VLRStraffesag - skattesvig - passivitet - socialt bedrageri20-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.175.VLRStraffesag - manglende adskillelse i varebil - frifindelse for overtrædelse af registeringsafgiftsloven20-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.174.LSRLandbrugsejendom - straksafskrivning - nedrevet/ny bygning - beregningsgrundlag19-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.173.LSRLandbrugsejendom - overdragelse med succession - vedligeholdelse/forbedring19-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.172.LSRAfskrivning på lejemål anvendt til ejendomsmæglervirksomhed19-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.171.LSRGodtgørelse af el- og CO2-afgift - udlejning af reklameplads19-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.170.LSRFonds fradrag for uddeling - modtager ikke skattepligtig19-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.169.LSREjendoms- og grundværdi - forurenet ejendom - påbud om oprensning19-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.168.LSRArbejdsmarkedsbidrag - kunstner - livsvarig ydelse fra Statens Kunstfond19-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.167.TSSMoms ved kunstneres salg af egne værker19-03-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.166.TSSDen momsmæssige behandling af kommuners indtægter ved betalingsparkering og parkeringslicenser19-03-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.165.LSRSalg af investeringsbeviser - selskabs avance19-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.164.LSRTillægstold - import fra tredjeland - efteropkrævning - forventningsprincip19-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.163.LSRStatens Serum Institut - momsfritagelse - human diagnostik19-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.162.LSRTinglysning af pantebrev - afvisning - godtgørelse af fast afgift19-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.161.LSRNegativt momstilsvar - Tjeck Magazine19-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.160.ØLR10-mandsprojekt - sale and lease back - containere - formalitet18-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.159.ØLR10-mandsprojekt - sale and lease back - togvogne - partshøring18-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.158.LRAndelsbeviser15-03-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.157.LRAfskrivning på bygning beliggende i udlandet15-03-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.156.VLRAktieavancebeskatning - ophør af skattepligt - værdiansættelse14-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.155.HREtableringsudgift - vederlag for frigørelse fra konkurrenceklausul - afskrivning - goodwill14-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.154.HRRette indkomstmodtager af konsulentvederlag14-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.153.ØLRAktieavancebeskatning - ikke beskattet værdi af tegningsretter - anskaffelsessum14-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.152.HRErstatning for tab på fordring - kompetence til ændring af skatteansættelsen13-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.151.LRIngen modregningsadgang for tab på aktier i udlodning fra investeringsforening13-03-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.150.TSSAnvendelsen af gennemsnitsmetoden og fradragsbegrænsningsreglen ved opgørelse af tab på aktier anskaffet før den 19. maj 199313-03-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.149.HRProvianteringsvirksomhed - hæftelsesforhold - tyveri - tobaksafgift og moms af cigaretter - mangelfuld begrundelse13-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.148.HRGoodwill - skattepligtigt vederlag i fratrædelsesperiode12-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.147.ØLRRette indkomstmodtager - hovedanpartshaver eller anpartsselskab12-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.146.HRTab i fremmed valuta - regresfordring11-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.145.VLREj fradrag for renteudgifter - udlån mellem koncernforbundne selskaber - ikke forretningsmæssig disposition11-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.144.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdte indtægter08-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.143.ØLRStraffesag - skattesvig - passivitet08-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.142.ØLRStraffesag - skattesvig - passivitet08-03-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.141.LRAktieavancebeskatning - handelsværdi af minoritetsaktiepost den 19. maj 199307-03-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.140.LRAfskrivning på reservedele - straksfradrag07-03-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.139.TSSFradrag for advokatomkostninger vedrørende tilbagebetalingskrav i ambisager07-03-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.138.LSRPensionsbidrag til fransk statspension - genoptagelse efter forlig ved Østre Landsret - bindende forhåndsbesked07-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.137.HRFogedrettens prøvelse af udlæg for told- og afgiftskrav - bevisførelse06-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.136.LRJustering af kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter06-03-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.135.LSRTimesharelejligheder - afståelse af brugsret - virksomhedsskatteordningen06-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.134.LSRGrundværdi - forurening - delvis oprensning05-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.133.LSRMælkekvote - værdiansættelse - gaveafgift05-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.132.LSRUdbytterettigheder til olie- og gasfelter i USA - afskrivning - genoptagelse05-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.131.LSRUdbytterettigheder til olie- og gasfelter i USA - afskrivning05-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.130.LSRSelvstændig vognmand - transportopgaver i udlandet - standardsatser04-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.129.LSRLandbrug - sameje - lejeværdi04-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.128.LSRErstatning - ikke udnyttet køberet til aktier04-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.127.LSRLandbrug - delsalg - ejendomsavancebeskatning04-03-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.126.LSRReduktion af repræsentationsudgifter refunderet af samhandelspartner - forventningsprincippet04-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.125.LSRHovedaktionær - afdrag på fordring anset som udlodning04-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.124.LSROverdragelse af virksomhed - negativ driftsmiddelkonto04-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.123.LSRUdbetalt negativ moms - krav om tilbagebetaling - holdingselskab - kompetence04-03-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.122.LROmgørelse - utilsigtede skattemæssige virkninger04-03-02SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.121.LSRMomstilsvar - udgifter til moderselskab for management fee og Risk fee28-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.120.LSRKlage modtaget for sent i skatteankenævnet - klagevejledning28-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.119.LSRTabsfradrag ved salg af andelsbevis til erhvervslokaler28-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.118.LSROphør af virksomhed - genvundne afskrivninger28-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.117.ØLRMomsfradrag - transitpassagerer - indenrigsrejser28-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.116.VLRUnderskudsfremførsel - "tomt" selskab28-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.115.LRHovedaktionær - formodning for anvendelse af lystyacht - bådebyggerundtagelsen28-02-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.114.TSSKapitalforklaring - udlejere af et enkelt lejemål28-02-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.113.TSSKorrektion af indbetalinger eller dispositioner vedrørende pensionsordninger - kompetent myndighed27-02-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.112.LROmdannelse af interessentskab til kommanditselskab27-02-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.111.ØLRRealrenteafgift - tilbagebetalingskrav forældet - 1908-loven26-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.110.TSS"Sign on fees" til sportsudøvere - vurdering af eventuel skattepligt26-02-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.109.TSSSkattefri aktieombytning - tilladelse - omgørelse af 3 års anmeldelsesvilkåret26-02-02SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.108.LRBestyrelseshonorar - rette indkomstmodtager - konsulentselskab25-02-02SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.107.VLREjendomsavancebeskatning - salg af landbrugsareal anvendt til fritidsformål - ikke vurderet træhus - sommerhusreglen25-02-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.106.LRVirksomhedsomdannelse - kursen på omdannelsestidspunktet ved løbende afdrag på gæld25-02-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.105.ØLRIndeholdelse af A-skat - discjockey - restauratørs hæftelse - inddrivelse og skatteansættelse for beløbet hos lønmodtager25-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.104.DEPFristoverskridelse - sagsanlæg21-02-02SKAT interntKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.103.DEPKommentar - forlig - selvstændigt erhvervsdrivende - udeholdte indtægter - udgifter til serveringspersonale21-02-02SKAT interntKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.102.HRForlig - selvstændigt erhvervsdrivende - udeholdte indtægter - udgifter til serveringspersonale21-02-02SKAT internt 
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.101.ØLRSkøn over anparters reelle værdi ved salg - interesseforbundne parter20-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.100.HRIgangværende arbejder - tab på debitorer20-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.99.HRAnsættelsesfrister - forhøjelse af indkomst ved Landsskatteretten - forældelse - modregning20-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.98.VLRTab på aktier og anparter - tab på debitorer - hovedaktionær - interessefællesskab - bevisbyrde - konkurs20-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.97.ØLRStraffesag - undladt toldbehandling af bil - unddragelse af registreringsafgift - skattesvig20-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.96.ØLRStraffesag - skattesvig af særlig grov karakter - udeholdelse af skattepligtige beløb20-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.95.ØLRStraffesag - momssvig - krympet selskabets omsætningsbeløb19-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.94.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - strafudmåling19-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.93.ØLRStraffesag - salg af indsmuglet spiritus i restaurant - frifindelse19-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.92.VLRSkønsmæssig forhøjelse - pizzaria - ingen kasseafstemninger19-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.91.VLRDobbeltbeskatning - dansk folkepension - bosat i Tyskland - beskatningsret tillagt Danmark19-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.90.VLRAffaldsafgiftsloven - deponering af slagger og flyveaske på egen grund19-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.89.HRUnderholdsbidrag - hustrubidrag - afdrag på bodelingsgæld14-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.88.VLRBerettiget forventning om momsfritagelse for biludlejning - momspligt for udlejning af edb og møbler - momsfritagelse for rådgivning til skole14-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.87.LSRVærdiansættelse af gæld ved overdragelse af ejendom - gaveafgift14-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.86.LSRSalg af erhvervsandelslejlighed - afståelse af goodwill13-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.85.LSRTinglysningsafgift vedr. delvist nedlyst pantebrev - overførsel til nyt pantebrev13-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.84.LSRTilskud til produktion af film - afgiftstilsvar13-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.83.LSRVirksomhedsomdannelse - overdragelse af aktiver og passiver12-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.82.LRSuccession efter kildeskatteloven i vindmølle ikke mulig grundet ligningslovens § 8 P, stk. 412-02-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.81.TSSBeregning af moms 20% eller 25%12-02-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.80.LSRInternethandel - told- og momsværdi - forsendelse fra USA12-02-02Privates ind- og udførsel samt rejseregler + SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.79.LREkstraordinær genoptagelse11-02-02SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.78.LSRGenoptagelse af skatteansættelse - låneomkostninger - kurstab11-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.77.LSRFradrag for underskud ved fast driftssted - dobbeltbeskatning11-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.76.LSRGodtgørelse af elafgift til rumopvarmning på kro11-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.75.LSRHensættelse vedr. opkrævet flaskepant11-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.74.LROphørspenison -“pengetankreglen” i pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 408-02-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.73.LROphørspension - opgørelse af fortjeneste efter pensionsbeskatningsloven ved salg af virksomhed - virksomhedsordningen08-02-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.72.LSR10-mandsprojekt - formidlingshonorar06-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.71.TSSMomspligt af salg, udlejning og bortforpagtning af mælkekvoter05-02-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.70.HRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug05-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.69.VLRKulbrinteskatteloven - dobbeltbeskatning - udlejning af norsk brøndstimuleringsskib - dansk beskatning05-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.68.ØLRAffaldsafgiftsloven - afbrænding af eget affald i egen kraftvarmecentral05-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.67.LSRForening - renter af værdipapirer og driftskapital05-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.66.VLRKuldioxidafgift - ikke refusion af CO2-afgift som tung proces ved forbrug af el ved glasuldsfremstilling05-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.65.LSREjendom vurderet som bebygget landbrug med 2 lejligheder - beregning af overskud05-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.64.LSRLønsumsafgiftspligtig - forening der leverer "socialrådgiverydelser"05-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.63.LSRMomsberigtigelse - lystfartøj - købt i Tyskland05-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.62.LSRFraflytning til Portugal - fradrag for renteudgifter - omregning til helårsindkomst05-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.61.VLRSkattefrit datterselskabsudbytte - taiwanesisk datterselskab05-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.60.ØLRDobbelt husførelse - ej fradrag - varig stilling som vicepolitimester05-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.59.ØLRDobbelt husførelse - ej fradrag - varig stilling som landsdommer05-02-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.58.TSSUdenlandsk fusion - succession for danske aktionærer - Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes04-02-02SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.57.LSRKonvertering af konvertibel obligation - gældseftergivelse - underskudsbegrænsning04-02-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.56.TSSLønsumsafgift - almene boligorganisationer - suspension af forældelsesfrist31-01-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.55.LSRCreditlempelse ved arbejde på sygehuse i Norge og Sverige - bindende forhåndsbesked31-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.54.LSRAndelsselskabs skattepligt - kontoring30-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.53.LSRRegistreringsafgiftssats - ombygning til varevogn - varevognsfortegnelse30-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.52.LSRPræferencetoldbehandling - metervarer genindført fra Polen30-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.51.LSRUdbyttebeskatning - datterselskaber i USA30-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.50.LSRAfskrivningsperiode for goodwill30-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.49.LRRette indkomstmodtager - stille selskab - oversættelsesvirksomhed30-01-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.48.LSRArbejdsgiveradministreret rateforsikring - regulering af A-skat og AM-bidrag29-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.47.LSRStraksafskrivning - tilbygning29-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.46.LSR"Idrætscirkulæret" - ulønnet leder - sponsortøj29-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.45.ØLRManglende indeholdelse af A-skat - A-kasse - arbejdsledige - befordringsgodtgørelse - udvist forsømmelighed28-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.44.LSRFradrag for rentetillæg - maksimalrente - bindende forhåndsbesked28-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.43.LSRLønsumsafgift - efterskole28-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.42.LSRAnsættelse af lejeindtægter for ferielejlighed i Frankrig - til disposition for hovedanpartshavere28-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.41.LSRBilimportør - fradrag for moms af udgift til leje af erstatningsbiler28-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.40.LSRAndelsboligforening - delvis ophør af erhvervsvirksomhed24-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.39.LSRAndelsboligforening - ophør af udlejning/erhvervsmæssig virksomhed24-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.38.LSRRegistreringsafgift - importøravance nedsat til 0 - afgiftsberegning24-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.37.LSRChokoladeafgift - godtgørelse - returvarer - efterbetaling24-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.36.LSRGenbeskatning af underskud - likvidation af sambeskattet datterselskab24-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.35.LSRDødsbo - boregnskab - beløbsgrænser24-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.34.LRArbejdsgivers tilskud til nedbringelse af renten på personalets lån23-01-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.33.TSSLønsumsafgift - fællesregistrering af forening og selskab23-01-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.32.LRRekonstruktion - gældseftergivelse og gældskonvertering fra andelsbeskattet moderselskab23-01-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.31.LRGenbeskatning af underskud - afhændelse eller overførsel af virksomhed23-01-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.30.TSSKursansættelse af private pantebreve for 1. kvartal 2002 - kontantomregning af overdragelsessummer22-01-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.29.HRSelvstændigt erhvervsdrivende - ej fradrag for arbejdsværelse i privatboligen - transport af pc accessorium til personbefordring21-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.28.ØLROpgivelse af vederlagsfri boligret - gaveafgiftspligtig gave til søn - værdiansættelse21-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.27.VLRFordeling af erstatningssum - gruppelivsforsikring - løbende ægtefællepension21-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.26.VLRBeregningsgrundlag af retsafgift - momstilsvar ved udlejning af bådepladser21-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.25.LRMedarbejderaktieordning - erhvervelse af aktier til kurs indre værdi og afståelse til kurs indre værdi ved fratræden18-01-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.24.LSROpgørelse af lempelse i dansk skat for betalte kildeskatter i udlandet - fradrag for udgifter18-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.23.LSRRette indkomsthaver i koncernforhold - SKM 2001.371 genoptaget17-01-02SKAT interntKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.22.TSSLedningsført vand - eftergivelse af vandafgift ved vandspild17-01-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.21.LREnke efter selvstændig erhvervsdrivende - fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A17-01-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.20.TSSAktier knyttet til et fast driftssted her i landet - begrænset skattepligt - praksisændring16-01-02SKAT interntMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.19.LRAfskrivning på accessoriske bygninger - krav om driftsmæssig tilknytning16-01-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.18.ØLRStraffesag - told- og afgiftssvig - handel med uberigtiget spiritus11-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.17.VLRStraffesag - smugleri - guldsmykker10-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.16.VLRStraffesag - skatte-, bidrags- og momssvig - strafudmåling10-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.15.ØLRStraffesag - kildeskatteloven - forfalsket skattefritagelsesdokument10-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.14.ØLRStraffesag - momssvig - undladelse af indeholdelse af A-skat10-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.13.ØLRStraffesag - spiritusafgiftssvig - handel med uberigtiget spiritus10-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.12.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - pizzaria10-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.11.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - uregistreret virksomhed10-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.10.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - delvis forældelse af strafansvar vedrørende momsforhold10-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.9.VLRVirksomheder ikke anset som erhvervsmæssige - ej fradrag for underskud08-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.8.VLRInvesteringsfond - arbejdskravet ikke opfyldt - afgørelsen tilstrækkeligt begrundet08-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.7.ØLRAfståelse af goodwill - erhvervelse af udbytteret - ikke afskrivningsret på anslået værdi af overdraget klientportefølje08-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.6.ØLRIkke fradrag for arbejdsværelse i hjemmet - selvstændig virksomhed08-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.5.VLRSkønsmæssig forhøjelse - ejendomsudlejning08-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.4.DEPKommentar - udlejning af ejendom - erhvervsmæssig anvendelse - afskrivning08-01-02SKAT interntKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.3.ØLRUdlejning af ejendom - erhvervsmæssig anvendelse - afskrivning08-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.2.HRSalg af pantsatte driftsmidler - afregning af moms - underpanthavers fyldestgørelse ved salg efter salgsfuldmagt03-01-02SKAT interntDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2002.1.TSSMineralolieafgiftsloven - smøreolie - berostillelse af afgiftsopkrævningen03-01-02SKAT interntMeddelelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter