Du skal tilbageholde 8 procent AM-bidrag og 30 procent skat, når du betaler regningen for leje af arbejdskraften. Det gælder både, når du lejer den udenlandske arbejdskraft direkte fra den udenlandske arbejdsgiver, og når lejeaftalen er formidlet og faktureret gennem en anden virksomhed eller et vikarbureau.

Det er dit ansvar, at skatten bliver betalt. Du skal selv betale skatten, hvis du glemmer at tilbageholde den, når du afregner med arbejdsgiveren.

Sådan skal du opgøre arbejdsudlejeskatten

Den udenlandske arbejdsgiver skal give dig dokumentation for medarbejderens bruttoindkomst. Lønmodtagerens bruttoindkomst består af:

  • Løn, bonus, provision, tillæg mv., herunder:
    • Løn mv. under afspadsering optjent i forbindelse med arbejde i Danmark.
    • Ferieløn eller feriegodtgørelse optjent ved arbejde i Danmark.
  • Rejse- og befordringsgodtgørelser.
  • Værdi af fri kost og logi.
  • Andre former for skattepligtige personalegoder. Hvis du ikke får dokumentation for medarbejderens bruttoindkomst, skal du beregne arbejdsudlejeskatten af fakturasummen. Du skal tilbageholde skatten i betalingen til den udenlandske arbejdsgiver.

Eksempel på, hvordan du beregner skatten

Hans bor i Tyskland, og hans tyske arbejdsgiver udlejer ham til dig.
Prisen er 30.000 kr., som enten kan være vederlag for et antal timers forefaldende arbejde eller vederlag for at udføre et bestemt arbejde.
Hans får 18.000 kr., og værdien af fri kost udgør 2.000 kr. I alt er bruttoindkomsten 20.000 kr.

Opgørelse af Hans' danske skat    Beløb
AM-bidrag 8 % af bruttoindkomsten på 20.000 kr.     1.600 kr.
Arbejdsudlejeskat: 30 % af (20.000 kr. - 1.600 kr.)   5.520 kr.
Ialt 35,6 % af bruttolønnen   7.120 kr.

 

 

 

 

 Afregning

Beløb

Du betaler lejen på 30.000 kr. med fradrag af Hans' skat på 7.120 kr. til den tyske arbejdsgiver. 

22.880 kr.

Du afregner skat til SKAT.

7.120 kr.

Den tyske arbejdsgiver udbetaler lønnen på 18.000 kr. med fradrag af dansk skat på 7.120 kr. til Hans.

10.880 kr. 

Den tyske arbejdsgivers overskud på 10.000 kr. skal der ikke beregnes skat af.

 

Hvis den udenlandske lønmodtager vælger at få sin skat beregnet efter de almindelige regler for begrænset skattepligtige, eller hvis han er fuldt skattepligtig, så skal du indeholde skat via eIndkomst.

Sådan indberetter og betaler du arbejdsudlejeskatten

Du skal lave en liste over lejede medarbejdere og deres skat hver måned. Løn og skat skal være i danske kroner, og du skal bruge dagskursen på det tidspunkt, hvor skatten og bidragene er tilbageholdt. Du kan bruge blanketten:

Visning af billede: linkiconBlanket 01.010: Arbejdsudleje/International Hiring-out of Labour

Rettelser til blanketten kan du lave på blanketten:

Visning af billede: linkiconBlanket 01.011: Arbejdsudleje - Efterangivelse

Blanketten kan mailes til:

Visning af billede: linkiconRegnskab.arbejdsudleje_kulbrinteskat@skat.dk

Eller sendes til:

Skat Midtjylland Bogholderiet
Løvenørnsgade 25
8700 Horsens

Du skal betale skatten senest den 10. i måneden, der følger efter den måned, hvor fakturaen betales til den udenlandske virksomhed og skatten derved tilbageholdes. "Store virksomheder", der er omfattet af "fremrykket afregning", skal betale skatten senest den sidste bankdag i den måned, hvor skatten er tilbageholdt.

Du skal betale skatten til:

Danske Bank
Statens koncernbetalinger
Girostrøget 1
DK-0800 Høje Taastrup, Danmark

Kreditornummer: 86051699
Kodeart 73
Bemærkninger: Dit CVR-nummer skal oplyses.

Betalinger fra udlandet skal du indsætte på SKATs kontonummer:

DK6202164069071597 i Danske Bank (swift code DABADKKK).

Ved for sen betaling pålægger SKAT renter.