Den nye ferielov betyder nye måder at indberette og beskatte feriepenge. Inden den nye ferielov træder i kraft, er der et overgangsår fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. I overgangsåret skal du indberette feriepenge for alle typer medarbejdere: Timelønnede, funktionærer og fratrædende funktionærer. Funktionærer er medarbejdere med ret til løn under ferie.

Du skal også være opmærksom på, at nogle feriepenge skal indberettes som bruttoferiepenge (før skat).

På denne side kan du læse mere om:

  • Generelt om feriepenge optjent i overgangsåret
  • Særligt for timelønnede
  • Særligt for funktionærer
  • Særligt for fratrædende funktionærer
  • Hvordan du får hjælp (vejledninger)

Prøv vores guide til feriepenge:

Guide til indberetning af feriepenge for overgangsåret

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter