DatoStyresignalTidsfristAnsvarlig styrelseBilag
26-10-21Genoptagelse – ændring af praksis for fradragsret for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler anvendt til ærindekørsel - udkast til styresignal2021-11-17 23:59Skattestyrelsen
22-09-21Korttidsudlejning af to-familieshus - praksisændring - genoptagelse - udkast til styresignal2021-10-25 14:00Skattestyrelsen
03-09-21Ejendomsværdiskat i 2020 - kolonihavehuse på fremmed grund - udkast til styresignal2021-10-04 23:59Skattestyrelsen
09-07-21Praksisændring - Omvalg - SKM2020.14.HR - udkast til styresignal2021-08-29 23:59Skattestyrelsen
18-06-21Beregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen – udkast til styresignal - genoptagelse2021-08-16 13:42Skattestyrelsen
09-06-21Investeringsinstitutter og betingelsen om risikospredning ved investering i fast ejendom - præcisering af praksis – udkast til styresignal2021-07-09 23:59Skattestyrelsen
16-03-21Praksisændring - momspligt - ekspropriation - udkast til styresignal2021-04-05 08:05Skattestyrelsen
21-12-20Udkast til styresignal - Regulering / Berigtigelse af fradrag vedrørende moms på fast ejendom - Præcisering2021-02-01 23:59Skattestyrelsen
30-11-20Endelig opgørelse af den delvise momsfradragsret - Præciserende styresignal2021-01-20 23:59Skattestyrelsen
05-05-20Udkast til styresignal vedrørende +/- 15 pct.-reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændigheder2020-06-02 23:59Skattestyrelsen
17-02-20Praksisændring og genoptagelse - hæftelse iht. chokoladeafgiftsloven § 29, stk. 2 - udkast til styresignal2020-03-13 23:59Skattestyrelsen
06-07-18Moms - transport - udførsel af varer - skærpelse - udkast til styresignal2018-08-27 23:59Skattestyrelsen
11-10-17Præcisering - uddannelseskrav ved momsfritagelse af sundhedsydelser - udkast til styresignal2017-11-01 00:00