DatoStyresignalTidsfristAnsvarlig styrelseBilag
11-10-17Præcisering - uddannelseskrav ved momsfritagelse af sundhedsydelser - udkast til styresignal2017-11-01 00:00 
06-07-18Moms - transport - udførsel af varer - skærpelse - udkast til styresignal2018-08-27 23:59Skattestyrelsen
17-02-20Praksisændring og genoptagelse - hæftelse iht. chokoladeafgiftsloven § 29, stk. 2 - udkast til styresignal2020-03-13 23:59Skattestyrelsen
05-05-20Udkast til styresignal vedrørende +/- 15 pct.-reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændigheder2020-06-02 23:59Skattestyrelsen
30-11-20Endelig opgørelse af den delvise momsfradragsret - Præciserende styresignal2021-01-20 23:59Skattestyrelsen
21-12-20Udkast til styresignal - Regulering / Berigtigelse af fradrag vedrørende moms på fast ejendom - Præcisering2021-02-01 23:59Skattestyrelsen
09-06-21Investeringsinstitutter og betingelsen om risikospredning ved investering i fast ejendom - præcisering af praksis – udkast til styresignal2021-07-09 23:59Skattestyrelsen
03-09-21Ejendomsværdiskat i 2020 - kolonihavehuse på fremmed grund - udkast til styresignal2021-10-04 23:59Skattestyrelsen
22-09-21Korttidsudlejning af to-familieshus - praksisændring - genoptagelse - udkast til styresignal2021-10-25 14:00Skattestyrelsen
11-11-21Udkast til Styresignal - Momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3 - kommunale renovationsydelser – Genoptagelse2021-12-09 23:59Skattestyrelsen
16-12-21Ændring af praksis vedrørende Skatteforvaltningens behandling af negative angivelser vedrørende moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages efter konkursboets afslutning - udkast til styresignal2022-01-24 23:59Skattestyrelsen
20-12-21Udkast til styresignal - Ændring af praksis OPKL § 5, stk. 1, - opkrævning af renter når en indeholdelsespligtig eller en virksomhed i visse situationer afgiver en positiv angivelse eller indberetning efter indberetnings- eller angivelsesfristens udløb2022-01-21 23:59Skattestyrelsen