DatoStyresignalTidsfristAnsvarlig styrelseBilag
17-03-22Refusion af indeholdt udbytteskat til udenlandske investeringsinstitutter – EU-Domstolens dom i sag C-480/16 - Udkast til styresignal2022-04-19 23:59Skattestyrelsen
17-02-20Praksisændring og genoptagelse - hæftelse iht. chokoladeafgiftsloven § 29, stk. 2 - udkast til styresignal2020-03-13 23:59Skattestyrelsen
05-05-20Udkast til styresignal vedrørende +/- 15 pct.-reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændigheder2020-06-02 23:59Skattestyrelsen
30-11-20Endelig opgørelse af den delvise momsfradragsret - Præciserende styresignal2021-01-20 23:59Skattestyrelsen
21-12-20Udkast til styresignal - Regulering / Berigtigelse af fradrag vedrørende moms på fast ejendom - Præcisering2021-02-01 23:59Skattestyrelsen
11-11-21Udkast til Styresignal - Momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3 - kommunale renovationsydelser – Genoptagelse2021-12-09 23:59Skattestyrelsen
16-12-21Ændring af praksis vedrørende Skatteforvaltningens behandling af negative angivelser vedrørende moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages efter konkursboets afslutning - udkast til styresignal2022-01-24 23:59Skattestyrelsen
06-01-22Udkast til styresignal - Fordeling af vederlag mellem momspligtige og momsfri varer og/eller ydelser – praksisændring – genoptagelse2022-02-03 23:59Skattestyrelsen
20-12-21Udkast til styresignal - Ændring af praksis OPKL § 5, stk. 1, - opkrævning af renter når en indeholdelsespligtig eller en virksomhed i visse situationer afgiver en positiv angivelse eller indberetning efter indberetnings- eller angivelsesfristens udløb2022-01-21 23:59Skattestyrelsen
05-04-22Udkast til styresignal - Praksisændring - Momsfradragsret i tilskudsfinansierede virksomheder2022-05-10 23:59Skattestyrelsen