Dato for offentliggørelse
01 Nov 2019 09:31
Serienummer
S nr. 100
Resumé

Vejledningen er ny og handler om obligatorisk indberetning om udlodning af kapitalfondsmidler i andelsforeninger for indkomståret 2019.

Vejledningen gælder for andelsforeninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1 nr. 3, der udlodder kapitalfondsmidler til eksisterende eller ophørte andelshavere. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer).  Indberetningen om kapitaludlodninger fra andelsforeninger følger reglerne i skatteindberetningslovens § 30 samt bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer. 

Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret og ændret som følger:

Version 1.1

Afsnit 0.1 Status på udviklingen af indberetningssystemet
I afsnit 0.1 finder I nye oplysninger om, hvornår I kan starte validering af data.

Afsnit 1.3.1 Sådan bliver I registreret for indberetningspligten
Så er der åbnet op for, at I kan blive registreret for indberetningspligten. Se hvordan i afsnit 1.3.1.

Afsnit 1.4.1 Andelshaverens cvr/se-nr. er ophørt
Det er præciseret i afsnit 1.4.1, at I skal indberette om cpr-nr. på den person I udbetaler udlodningen til, når en andelshavers virksomhed er ophørt og cvr/se-nr. dermed er afmeldt i Erhvervsstyrelsen.

Afsnit 4.3.6 I har ikke cpr-nr. på andelshaveren
Læs i afsnit 4.3.6 om hvordan I skal indberette om en udlodning, der er foretaget til en person, som I mangler cpr-nr. på.

Afsnit 3.3 Husk at bestille certifikater
Nyt afsnit 3.3 om certifikater. Hvordan I bestiller certifikater og hvordan I får certifikaterne registreret i TastSelv Erhverv. 

Afsnit 3.4 Giv rettigheder til medarbejder eller virksomheden
I afsnit 3.4 finder I oplysninger om, at I skal tildele rettigheder i TastSelv Erhverv.

Afsnit 3.5 Hvis I vil bruge dataleverandør/bureau
I afsnit 3.5 kan I finde oplysninger om, hvordan I giver et bureau adgang til at indberette på vegne af jer.

Afsnit 10, bilag 4 Guide til jer der vil indberette via et bureau
I bilag 4, afsnit 5 finder I en guide til, hvordan I og bureauet bliver sat op til at bureauet kan indberette på jeres vegne.

ISBN-nummer
978-87-417-0806-5
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen