Dato for offentliggørelse
10 Jun 2020 14:29
Serienummer
S nr. 100
Resumé

Vejledning beskriver, hvad pengeinstitutter skal gøre, hvis de har uidentificerede depoter eller konti og disse er omfattet af den statslige inddragelse. Vejledningen beskriver det retlige grundlag og hvornår et depot eller en konto er uidentificeret. Desuden beskriver vejledningen, hvordan disse depoter og konti skal indberettes og indmeldes til Skattestyrelsen. 

Reglerne om inddragelse af depoter og konti følger af skatteindberetningslovens § 53 (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer). 

Hvad er nyt?

Vejledning om statslig inddragelse af uidentificerede depoter og konti, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0865-2
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen