Blanketnr.
31.033
Formål med blanketten

Ansøgning om delvis momskompensation for fonde og foreninger godkendt i henhold til Ligningslovens §8A og §12 stk. 3.

Før du udfylder ansøgningen digitalt, skal revisorerklæring (31.033 B) gemmes på din pc. Herefter udfyldes, printes, underskrives og indscannes erklæringen, så den kan vedhæftes den digitale ansøgning. Der kan også medsendes supplerende revisorerklæringer.

Ansøgningen skal være modtaget senest den 1. juli i året efter det kalenderår, der søges om kompensation for. Er ansøgningen samt erklæringen af statsautoriseret eller registreret revisor ikke modtaget inden fristen, vil der ikke blive udbetalt kompensation for det pågældende kalenderår.

Ansøgningsfristen for 2019 er udløbet

Digital løsning

Der skal ansøges digitalt, ved brug af NemID medarbejdersignatur. (Link til digital ansøgning).

PDF-udgave

Hent blanket  31.033 B (Revisorerklæring)

For yderligere oplysninger om ordningen henvises til vejledningen.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen