Blanketnr.
31.033
Formål med blanketten

Ansøgning om delvis momskompensation for fonde og foreninger godkendt i henhold til Ligningslovens §8A og §12 stk. 3.

 

Ansøgningsfristen for 2018 er udløbet.

 

Ansøgningen skal være modtaget senest den 1. juli i året efter det kalenderår, der søges om kompensation for. Er ansøgningen samt erklæringen af statsautoriseret eller registreret revisor ikke modtaget inden fristen, vil der ikke blive udbetalt kompensation for det pågældende kalenderår.

PDF-udgave

Hent blanket   31.033 A      31.033 B (Revisorerklæring)

For yderligere oplysninger om ordningen henvises til vejledningen.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen