Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:56
Serienummer
E nr. 121
Resumé

Denne guide henvender sig til udenlandske virksomheder (tredjelandsvirksomheder), der leverer elektroniske ydelser til private i EU, og som ønsker at benytte særordningen og vælger Danmark som identifikationsmedlemsland.

Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret med nyt styrelsesnavn.

ISBN-nummer
978-87-417-0282-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen