SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2020.432.SRIkke fast driftssted ved medarbejders arbejde fra sit private hjem29-10-2029-09-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.431.SRLøbende ydelse - maksimeret variabel salgssum - salg af aktier P/S28-10-2020-10-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.430.LSROpkrævning af told - Debitor for toldskyld28-10-2008-09-20Særlige procedurer Afgørelse
SKM2020.429.SRAktieindkomst - Udenlandsk selskab - Lempelse27-10-2029-09-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2020.428.SRTysk ejendomsfond var ikke hjemmehørende i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland27-10-2020-10-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.427.LSRUdenlandsk trust anset for en skattemæssigt transparent enhed26-10-2009-07-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.426.LSRRefusion af udbytteskatter26-10-2023-09-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.425.SRBortforpagtning af skovejendomme - pengetankreglen - succession23-10-2029-09-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.424.LSRAfslag på anmodning om henstand efter skatteforvaltningslovens § 5123-10-2004-09-20Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2020.423.SRSAFE - Konvertibel obligation23-10-2029-09-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.422.LSROverdragelse af skib anset som momspligtig23-10-2013-10-20Momspligt Afgørelse
SKM2020.421.LSROverdragelse af ejendom - Gavebeskatning23-10-2023-09-20Salg Afgørelse
SKM2020.420.LSRAfslag på anmodning om henstand efter skatteforvaltningslovens § 5123-10-2015-07-20Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2020.419.SRMoms på fast ejendom - særskilt levering af en bebygget grund22-10-2025-08-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.418.SRIndsamlede midler skattefri for forening og for modtagere21-10-2029-09-20Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.417.BRLigningslovens § 16 E – indirekte lån ydet før eller efter lovbestemmelsens virkningstidspunkt20-10-2023-09-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.416.SREn erhvervsdrivende fond kunne ved opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst fratrække en lang række udgifter, som fonden afholdt, som interne eller eksterne almennyttige uddelinger efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 120-10-2029-09-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.415.SRVærdipapirer - momsfritagelse - forhandlinger - advokatydelser20-10-2029-09-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.414.SRKøb af andele i nyetableret partnerselskab, værdiansættelse, selvstændigt erhvervsdrivende, lig-ningslovens § 416-10-2029-09-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.413.SKTSTIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 202116-10-2016-10-20Ejendomsskat SKM-meddelelse
SKM2020.412.SRKøb af interessentskabsandel, selvstændigt erhvervsdrivende, ligningslovens § 416-10-2029-09-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.411.SRSelvstændigt erhvervsdrivende, deltagelse i interessentskab29-10-2029-09-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.410.SRLønsumsafgift - Opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget - 60/40-reglen13-10-2029-09-20Andet om lønsumsafgift Bindende svar
SKM2020.409.SRVærdipapirer - momsfritagelse - forhandlinger - advokatydelser13-10-2029-09-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.408.LSREkstraordinær genoptagelse12-10-2002-07-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.407.LSRForskerskatteordningen12-10-2002-07-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.406.LSRForhøjelse af momstilsvar – Vederlagsfri overdragelse09-10-2028-09-20Momspligt Afgørelse
SKM2020.405.BRFritagelse for registreringsafgift - anvendelse af køretøj - rustvogne09-10-2014-09-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2020.404.LSRYderligere værdi af fri bil - Beskatningsgrundlag09-10-2030-06-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.403.LSRSalg af lejligheder - Momsfrit eller momspligtigt salg – Etablering af lejligheder i loftsrum09-10-2014-09-20Byggeri Afgørelse
SKM2020.402.LSRPensionsbeskatning – EU-ansættelse – Objektiv skattefritagelse09-10-2021-09-20Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2020.401.SRMomsfritagelse - værdipapirer - formidling - digitalt handelssystem09-10-2025-08-20Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2020.400.LSRFortjeneste/tab ved handel med kryptovaluta09-10-2012-08-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.399.SRMoms på fast ejendom - salg af fast ejendom med stort jordtilliggende - funktionsdygtig bygning08-10-2029-09-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.398.MOTORSTElektronisk aktivering af ekstraudstyr – registreringsafgift – afgiftspligtig værdi08-10-2025-08-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2020.397.VLRTransfer Pricing – Transfer Pricing-dokumentation – TNM-metoden05-10-2002-07-20Transfer pricing Dom
SKM2020.396.ØLRDirekte følge-reglen05-10-2029-09-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.395.LSRForholdsmæssig registreringsafgift - Leasing05-10-2008-09-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.394.SRÅbenbart ulovlig skatteankenævnsafgørelse - aktieløn29-09-2025-08-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.393.LSRUgyldighed pga. forældelse og begrundelsesmangler – Lempelse vedr. udenlandske royalties og udenlandske rentebetalinger28-09-2020-08-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.392.SREndeligt underskud i tysk datterselskab, som blev likvideret, kunne medregnes ved opgørelsen af koncernens danske sambeskatningsindkomst28-09-2018-12-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.391.SRSambeskatning - Sverige- Koncernbidrag - Udbytte25-09-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.390.SRFast driftssted eller fast forretningssted via datacenter25-09-2025-08-20Selskabsbeskatning + Momspligt Bindende svar
SKM2020.389.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 201224-09-2018-09-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.388.LSROmvalg - Genoptagelse24-09-2002-07-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.387.LSRTransfer pricing24-09-2002-07-20Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.386.LSRAktieindkomst - Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte23-09-2028-02-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.385.SRMomspligt - Forening - Serviceydelser leveret til offentlige myndigheder.23-09-2025-08-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.384.SRErhvervsdrivende fonds uddelinger til stiftelse af fond og drift af forskningsprojekt kunne fratrækkes som interne almennyttige uddelinger22-09-2025-08-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.383.SRMoms, fast ejendom, momsfrit salg efter udlejning18-09-2025-08-20Momspligt + Byggeri Bindende svar
SKM2020.382.SRCovid-19 situationen - fuld skattepligt17-09-2025-08-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.381.SRSalg af virksomhed - efterfølgende regulering af købesum - løbende ydelse.17-09-2025-08-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.380.VLRGenoptagelse – forældelse – genanbringelse – tidligere skatteansættelse lagt til grund14-09-2021-08-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2020.379.BRStraf – ordensbøde – prøvesag – indberetningspligtig virksomhed – undladte renteindberetninger14-09-2028-05-20Straf Dom
SKM2020.378.ØLRStraf – told – armbåndsur – smugleri i lufthavn14-09-2024-02-20Straf Dom
SKM2020.377.BRStraf – skærpede ordensbøder – prøvesag - chokoladeafgift14-09-2012-08-20Straf Dom
SKM2020.376.BRBetingelser for nedslag i spilleafgift - udlodninger - velgørende og almennyttige formål - ekstraordinær genoptagelse -14-09-2030-06-20Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2020.375.SKTSTDIS-indkomst, gruppelivs- og sundhedsforsikringer - Genoptagelse - styresignal11-09-2011-09-20Personlig indkomst Styresignal
SKM2020.374.SRTinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Afgiftspantebrev11-09-2025-08-20Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2020.373.SRTinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Afgiftspantebrev11-09-2025-08-20Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2020.372.SRAktielån, videreudlån og tilbagelevering ved nytegning09-09-2025-08-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.371.LSRRefusion af udbytteskatter09-09-2007-07-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.370.SKTSTStyresignal - omfanget af fritagelse for grundskyld for fredede ejendomme med tinglyst bevaringsdeklaration - ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, litra d) – ændring af vurderinger09-09-2009-09-20Ejendomsskat + Ejendomsvurdering Styresignal
SKM2020.369.LSRRefusion af udbytteskatter09-09-2007-07-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.368.SRBrug af egenfremstillet biogas til fremstilling af biogas09-09-2023-06-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.367.BRVirksomhedsordningen08-09-2021-07-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2020.366.SRTransport af fly08-09-2025-08-20Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.365.SRInvesteringsselskab - antal investorer07-09-2025-08-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.364.BRNulstilling af indeholdt, men ikke afregnede A-skatter og AM-bidrag07-09-2014-07-20Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2020.363.SKTSTListe over anerkendte flyselskaber for 202007-09-2004-09-20Momsfritagelse og -godtgørelse SKM-meddelelse
SKM2020.362.SKTSTKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 202025-08-2025-08-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKM-meddelelse
SKM2020.361.SRLån - investeringsselskab - søsterselskab - Ligningslovens § 304-09-2025-08-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.360.LSRAktieindkomst – Lån over mellemregningen anses for udbytte04-09-2002-07-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.359.SROmstruktureringer – generel omgåelsesklausul04-09-2025-08-20Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.358.LSRLandbrugsejendom anvendt til sommerbolig – Beskatning af ejendomsavance – Fordeling af afståelsessum03-09-2003-07-20Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2020.357.LSRAnmodning om omvalg vedrørende etableringskonto03-09-2020-08-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.356.BRRette afgiftssubjekt03-09-2008-07-20Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Øl, vin og spiritus Dom
SKM2020.355.LSRBegrænset skattepligt af udbytteudlodning til holdingselskab i Singapore03-09-2006-03-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.354.SROphævelse af aktieklasser med forskellige økonomiske rettigheder - vedtægtsændring02-09-2025-08-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.353.SRSpørger kunne etablere en medarbejderaktieordning - medarbejdere kunne købe og sælge aktier til indre værdi - hidtidig praksis01-09-2019-12-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.352.SRGrænseoverskridende hjemstedsflytning01-09-2025-08-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.351.SKTSTStyresignal om praksisændring vedrørende beskatning ved medarbejderes køb af aktier eller anparter i det selskab, hvor de er ansat01-09-2001-09-20Personlig indkomst Styresignal
SKM2020.350.SRHoldingselskaber - Guernsey - Ledelsens sæde28-08-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.349.SRÆgtefællesuccession, Udlejningsejendom, Opsparet overskud, Finansielle aktiver, Virksomhedsordningen28-08-2025-08-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.348.SKTSTStyresignal om praksisændring for A/B-modeller vedr. medtagelse af gevinstmulighed i værdiansættelsen27-08-2027-08-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Styresignal
SKM2020.347.BRHæftelse for registreringsafgift – flexleasing - realitet26-08-2016-07-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2020.346.BRFri bil – Hovedanpartshaver26-08-2010-07-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.345.BRErhvervsmæssig virksomhed – stutteri – deltidslandbrug25-08-2008-07-20Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.344.BRMaskeret udlodning ikke grundlag for fradrag25-08-2008-07-20Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2020.343.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst – ikke grundlag for fradrag24-08-2008-07-20Selskabsbeskatning Dom
SKM2020.342.BRStraf – bødeudmåling – prøvesag – transfer pricing - udeblivelsesdom24-08-2030-06-20Straf Dom
SKM2020.341.LSRSkattepligtig virksomhedsomdannelse - Ugyldighedspåstand21-08-2015-07-20Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Afgørelse
SKM2020.340.BROrdinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 221-08-2008-07-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.339.BRMaskeret udlodning – Kautionsforpligtelse21-08-2001-07-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.338.LSRFradrag for advokatudgifter – Erstatning for tab af erhvervsevne21-08-2021-02-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.337.SRMoms på tandlægebehandling på abonnement20-08-2023-06-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.336.SRMomsfritagelse af kommunes levering af ydelser til respirations- og dialysepatienter18-08-2023-06-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.335.SRBegrænset skattepligt - likvidationsprovenu18-08-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.334.SRForhøjelse af gaveafgift ved omstrukturering17-08-2023-06-20Arv og gaver Bindende svar
SKM2020.333.LSRUdbetalt bonus - A-indkomst - lønomlægning14-08-2007-07-20Angivelse og betaling Afgørelse
SKM2020.332.LSRForhøjelse af kapitalindkomst – Skattepligtig af avance af investeringsbeviser opgjort efter lagerprincippet14-08-2006-07-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.331.LSRIndberetning af fri bil – Leje til ansatte14-08-2003-07-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.330.LSRAfslag på genoptagelse af skatteansættelser vedr. ejendomsværdiskat14-08-2020-07-20Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2020.329.LSROverdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.14-08-2003-07-20Momspligt Afgørelse
SKM2020.328.LSRForhøjelse af momstilsvar – Ekstraordinær genoptagelse13-08-2020-07-20Momspligt Afgørelse
SKM2020.327.LSRGodtgørelse af elafgift og mineralolieafgift13-08-2006-07-20Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2020.326.LSREksportgodtgørelse – Manglende betaling af registreringsafgift13-08-2006-03-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.325.LSRAktieindkomst – Lån over mellemregningen anset for udbytte13-08-2002-07-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.324.LSRGodtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til køling13-08-2023-06-20Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2020.323.SRMoms – almenvelgørende forening – momsfritagelse13-08-2023-06-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.322.SKTSTAndelsforening – Kooperationsbeskatning - Fremleje07-08-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.321.SRÆndring af vederlag til udbytte – moms og skattemæssige konsekvenser.04-08-2023-06-20Momsgrundlag Bindende svar
SKM2020.320.SKTSTVirksomhedernes lønsumsafgiftsmæssige behandling af feriepenge mv. - præcisering og praksisændring - Styresignal29-07-2029-07-20Andet om lønsumsafgift System teknisk
SKM2020.319.ØLRTilsidesættelse af regnskab skønsmæssig forhøjelse af skat og moms maskeret udlodning21-07-2023-06-20Selskabsbeskatning Dom
SKM2020.318.VLRLønindeholdelse – førtidspensionist20-07-2002-07-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.317.ØLREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – revisor20-07-2023-06-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.316.ØLRIndsætninger – rådighed – objektive kendsgerninger16-07-2002-07-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.315.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag – førstegangsovertrædelse – ølafgift – pant16-07-2001-07-20Straf Dom
SKM2020.314.BRStraf – registreringsbekendtgørelsen – mærkning af varebil – andengangsovertrædelse – prøvesag - tilståelsessag16-07-2029-05-20Straf Dom
SKM2020.313.BRMoms – nægtelse af fradragsret - momssvig – høring16-07-2017-06-20Fradrag Dom
SKM2020.312.SRIkke fast driftssted i Danmark da der var tale opgaver af forberedende eller hjælpende karakter og overnatning10-07-2019-11-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.311.HRStraf – skattesvig – aktier – spørgsmål om oplysningspligt– frifindelse09-07-2026-06-20Straf Dom
SKM2020.310.SRPartnerselskab - lønmodtager - afkast af investering09-07-2026-05-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.309.SRMomsfritagelse - sport - E-sport09-07-2026-05-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.308.SRTrust - skattemæssigt transparent - ledelsens sæde07-07-2023-06-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.307.SRTrust - skattemæssigt transparent - ledelsens sæde07-07-2023-06-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.306.ØLRRegistreringsafgift – afgiftsfritagelse – mandskabsvogn07-07-2017-06-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2020.305.SRMoms - overdragelse af kreditkøbsaftale med ejendomsforbehold07-07-2025-02-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.304.BRIndsætninger på bankkonti - udeblivelsesdom07-07-2024-06-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.303.HRFradrag for driftsomkostninger – statsskattelovens § 6, litra a – royaltybetalinger – koncernforbundne selskaber (dissens)06-07-2025-06-20Transfer pricing Dom
SKM2020.302.BREjendomsværdiskat af ”færdigbygget” sommerhus og den korte ligningsfrist06-07-2022-06-20Ejendomsværdiskat Dom
SKM2020.301.VLRStraf – momssvig – betinget - sagsbehandlingstid06-07-2019-05-20Straf Dom
SKM2020.300.ØLRStraf – registreringsafgift - ejerskab06-07-2006-01-20Straf Dom
SKM2020.299.ØLRFradrag for ”endeligt” underskud06-07-2016-06-20Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.298.SKTSTStyresignal - COVID-19 - præcisering af praksis vedr. fast driftssted, ledelsens sæde, fysiske personers skattemæssige hjemsted og beskatning af lønindkomst for fysiske personer, der arbejder i flere lande03-07-2003-07-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomheder + Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2020.297.SKTSTGenoptagelse af skatteansættelser, hvor aktiver og passiver er blevet udtaget fra virksomhedsordningen i strid med virksomhedsskattelovens § 2, stk. 5, og styresignalet SKM2017.622.SKAT - styresignal03-07-2003-07-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Styresignal
SKM2020.296.SRDirektør og eneanpartshavers ophold uden for Danmark - skattepligt for selskab og direktør03-07-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.295.VURDSTAfskæring af adgang til genoptagelse fra og med den 1. november 2020 af ejendomsvurderinger, der er foretaget eller foretages efter ejendomsvurderingslovens §§ 87 og 88 eller den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme - styresignal03-07-2003-07-20Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat + Ejendomsskat Styresignal
SKM2020.294.SRMomsfrit salg af varer - udførsel til 3. land - eksport02-07-2023-06-20Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2020.293.SROmkvalificering af skattepligtig udbytteudlodning til et likvidationsprovenu - anskaffelsessummen kunne fratrækkes ved opgørelse af gevinst på anparterne - omfattet af LL § 302-07-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.292.SRLigningslovens § 4 - partnerselskab - rette indkomstmodtager - managing partner02-07-2028-04-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.291.SRLigningslovens § 4 - partnerselskab - rette indkomstmodtager - partner02-07-2028-04-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.290.SRLigningslovens § 4 - partnerselskab - rette indkomstmodtager - seniorpartner02-07-2028-04-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.289.LSRUdenlandsk pensionsopsparing – overgangsregler – skift af porteføljemanager – overdragelse af ordningerne ved arv02-07-2017-06-20Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2020.288.SRMellemholdingselskab - egne aktier - cross holding - skattefrit udbytte - skift af skattemæssig status02-07-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.287.LSREksportgodtgørelse02-07-2018-05-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.286.LSREksportgodtgørelse02-07-2018-05-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.285.SREjendomsavance - succession - yderligere vederlag02-07-2026-05-20Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2020.284.SRMellemholdingselskab - egne aktier - skattefrit udbytte - skift af skattemæssig status01-07-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.283.SRVærdiansættelse – provenu fra tilbagesalg af aktier anset som skattefrit udbytte - skattefrie omstruktureringer uden tilladelse01-07-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.282.SRGrænseoverskridende, omvendt lodret fusion - betingelser opfyldt - ikke grundlag for tilsidesættelse efter ligningslovens § 301-07-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.281.SRMoms - kompensationsbeløb - levering mod vederlag01-07-2023-06-20Momsgrundlag + Momspligt Bindende svar
SKM2020.280.SRAfgiftsgodtgørelse - farvet dieselolie - landbrug og skovbrug mv.30-06-2023-06-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.279.SRUdenlandsk investeringsfond - selvstændigt skattesubjekt30-06-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.278.SRRepræsentationsenhed i Danmark - enhed af hjælpende karakter - ikke fast driftssted i Danmark30-06-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.277.SRVarelager og assistance med indkøb og logistik i forbindelse med distribution af produkter - ikke fast driftssted30-06-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.276.SKTSTFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201926-06-2026-06-20Ejendomsværdiskat SKM-meddelelse
SKM2020.275.SRMoms på fast ejendom - salg af fast ejendom - funktionsdygtig bygning26-06-2023-06-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.274.SRAktier - Overdragelse - Partnerselskab - Selskabsskattelovens § 2 D - Ligningslovens § 326-06-2031-03-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.273.SRKautionsstillelse for datterselskab ville ikke påvirke adgang til fortsat kooperationsbeskatning26-06-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.272.SRUdgifter afholdt til kontante kapitaludvidelser eller køb af porteføljeanparter eller -aktier i selskaber, der udførte kræftforskning, kunne ikke fratrækkes som interne almennyttige uddelinger26-06-2009-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.271.SRUdenlandsk ejendom - ikke nedsættelse af ejendomsværdiskat25-06-2009-06-20Ejendomsværdiskat Bindende svar
SKM2020.270.SRRette indkomstmodtager af bestyrelseshonorar25-06-2023-06-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.269.SRRepræsentationsgaver25-06-2023-06-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.268.SRSkattemæssigt hjemsted - Sverige - DBO Norden25-06-2023-06-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.267.SRCOVID-19 situationen - fuld skattepligt - registreringsafgift25-06-2023-06-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.266.VLRForsvarerbeskikkelse – straffesag – beskikkelse med angivelse af maksimal tidsforbrug24-06-2018-06-20Straf Kendelse
SKM2020.265.BRDriftsfremmede udgifter – fradrag – afskrivning for tab ved afståelse - repræsentationsudgifter24-06-2015-06-20Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.264.BRMaskeret udlodning – sagsbehandlingsfejl – præjudiciel forelæggelse24-06-2027-04-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.263.SRMoms på fast ejendom - fradrag i forbindelse med opførelsen, moms ved overdragelsen22-06-2026-05-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.262.SRVærdipapirfonde - overflytning til udlandet22-06-2026-05-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.261.SRFusion af vandværker - ingen skattemæssige konsekvenser22-06-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.260.SRMomspligt af abonnement på bistand i forbindelse med kritisk sygdom19-06-2026-05-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.259.SRUdenlandsk selskab ikke begrænset skattepligtig til Danmark af udbytteudlodning - LL § 3 fandt ikke anvendelse19-06-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.258.SRUdenlandsk pensionsordning - selvstændig pensionsfond - skattepligtig del af udbetalingerne19-06-2028-04-20Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2020.257.SRSalg af aktier blev skattemæssigt anset for salg direkte til det udstedende selskab, jf. den generelle omgåelsesklausul i ligningslovens § 3, stk. 1-419-06-2026-05-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.256.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag – førstegangsovertrædelse – ølafgift – pant – tilståelsessag - eksporterklæringer18-06-2010-06-20Straf Dom
SKM2020.255.BRIndsætninger på bankkonti – skønsmæssig ansættelse af indkomst18-06-2009-06-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.254.SRDaginstitution for børn varetog et socialt og uddannelsesmæssigt formål - køb af lejlighed var almennyttigt - fradragsberettiget intern uddeling18-06-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.253.SKTSTStyresignal - Offentlige prøveudtagninger af spiritus, øl og vin - ændring af praksis for afgiftsfritagelse18-06-2018-06-20Øl, vin og spiritus Styresignal
SKM2020.252.ØLRNedsættelse af virksomhedsoverskud – fradrag for udgifter – skønsmæssig fastsættelse af fradrag18-06-2002-06-20Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.251.SRÆgtefællesuccession, Udlejningsejendomme, Opsparet overskud, Værdipapirer, Virksomhedsordningen18-06-2028-04-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.250.SKTSTÆndring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - styresignal17-06-2017-06-20Når man vil klage Styresignal
SKM2020.249.ØLRStraf – skattesvig – bankindsætninger – udokumenterede store bankindsætninger17-06-2025-05-20Straf Dom
SKM2020.248.SRKravet om kraftvarmekapacitet i el-patronordningen16-06-2026-05-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.247.SRSkattemæssigt hjemsted - Storbritannien - artikel 4 i DBO16-06-2026-05-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.246.SRSkattemæssigt hjemsted - Norge - artikel 4 i DBO Norden16-06-2026-05-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.245.SRUdlån af frie midler - Virksomhedsordningen - Privat investeringsselskab15-06-2028-04-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.244.SRMoms - fly - leaset aktiv - ej fradrag for importmoms12-06-2009-06-20Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fradrag Bindende svar
SKM2020.243.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag – førstegangsovertrædelse – tobaksafgift - tilståelsessag11-06-2004-06-20Straf Dom
SKM2020.242.SRUdenlandsk trust - rentefrit anfordringslån - arv11-06-2026-05-20Selskabsbeskatning System teknisk
SKM2020.241.SRFinansielt produkt - Strukturerede fordringer - virksomhedsordningen10-06-2026-05-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.240.SKTSTSkattefri aktieombytning - sporskifte - konkurs10-06-2030-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.239.SKTSTSkattefri aktieombytning - sporskifte - skatteudskydelse10-06-2005-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.238.SKTSTStyresignal - praksisændring - moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning10-06-2010-06-20Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2020.237.BRAktionærlån og gevinst ved eftergivelse af gæld i medfør af kursgevinstlovens § 2110-06-2002-06-20Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2020.236.SRE-sport, reklameindtægter, streaming, selvstændig erhvervsvirksomhed10-06-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.235.LSRKonventionalbod - Vederlag09-06-2025-02-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.234.VLROrdinær genoptagelse – betingelser for genoptagelse – fri bil – maskeret udlodning09-06-2027-05-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.233.LSRMomsfritaget personbefordring - Momspligtige assistanceydelser - Genoptagelse09-06-2030-03-20Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2020.232.LSRÅrsomvurderingen af grundværdien og omberegning af grundværdien09-06-2015-05-20Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.231.SRBoafgift - udenlandsk trust - arv09-06-2026-05-20Arv og gaver Bindende svar
SKM2020.230.LSRUdbetaling af skattekredit08-06-2006-05-20Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.229.LSRAfståelse af bitcoins – erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed08-06-2030-03-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.227.HRSkattesag skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans08-06-2029-05-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.226.ØLRStraf – registreringsafgift – bruger – konsulentbil – tyske eksportnummerplader08-06-2005-05-20Straf Dom
SKM2020.225.VLRRette værneting08-06-2023-04-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.224.VLRSkønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst – mangelfuld transfer pricing-dokumentation – ikke grundlag for at tilsidesætte skøn – koncernforbundne selskaber08-06-2001-05-20Transfer pricing Dom
SKM2020.222.SRInvesteringsbevis, udlån, virksomhedsskatteloven04-06-2026-05-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.221.BRFiktivt låneforhold – Rentefradrag – Tabsfradrag – Nye spørgsmål04-06-2001-04-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.220.SKTSTStyresignal om ikrafttrædelsen af det genindførte enhedsprincip28-05-2028-05-20Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2020.219.SKTSTStyresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelser SKM2006.75.LSR og SKM2011.588.LSR - SKATs praktisering af enhedsprincippet ved skattefri omstrukturering28-05-2028-05-20Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2020.218.ØLRStraf – momssvig – kildeskat – flere selskaber – underleverandører reelt lønmodtagere i selskabet – opgørelse af A-skat af sort løn – rette ansvarssubjekt28-05-2024-01-20Straf Dom
SKM2020.217.ØLRAfvisning af ankesag – advokat havde ikke møderet for landsret28-05-2015-05-20Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.216.SRElafgift - varme fra transformering og konvertering af elektricitet28-05-2028-04-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.214.SKTSTStyresignal om underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver27-05-2027-05-20Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2020.213.SKTSTForvaltning af investeringsforeninger – Ydelser omfattet af delvis fritagelse - Praktisk tilrettelæggelse af forholdsmæssig fordeling – Tvivl om kundens status26-05-2026-05-20Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt + Momsgrundlag SKM-meddelelse
SKM2020.212.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag – førstegangsovertrædelse - udeblivelsesdom26-05-2005-05-20Straf Dom
SKM2020.211.HRBeregning af boafgift26-05-2015-05-20Dødsboer (skat) Kendelse
SKM2020.210.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse20-05-2004-05-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.209.SKTSTLand for land-rapportering – meddelelse og indgivelse til Skatteforvaltningen20-05-2020-05-20Transfer pricing SKM-meddelelse
SKM2020.208.SRTysk selskab - udøvelse af kernevirksomhed fra medarbejders hjem i Danmark i 6 måneder - fast driftssted i Danmark20-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.207.LSRUdbetaling af jubilæumsgratiale – Koncernforbundne selskaber20-05-2004-03-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.206.LSRBenyttelse af udenlandsk arbejdskraft - arbejdsudleje/lønmodtagerforhold20-05-2023-03-20Indeholdelses- og registreringspligt Afgørelse
SKM2020.205.SRUdbytteudlodning til moderselskab i Cypern - ikke begrænset skattepligt - arrangement ikke omfattet LL § 320-05-2025-02-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.204.SROmkvalificering af ApS til skattemæssig transparent enhed på salgstidspunktet efter SEL § 2A20-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.203.LSRAfslag på anmodning om aktindsigt i Gældsstyrelsens direktions udgifter grundet uforholdsmæssigt ressourceforbrug19-05-2003-03-20Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2020.202.SRTynd kapitalisering - kaution fra moderselskab - vurdering af kontrolleret gæld ikke afhængig af værdi af kaution19-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.201.LSRForhøjelse af momstilsvar19-05-2030-04-20Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2020.200.BRIkke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af skatteyders skattepligtige indkomst19-05-2031-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.199.SRAktivernes handelsværdi fastsat efter selskabsskattelovens § 5 D, stk. 2 i et varmeselskab18-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.198.SRMoms og ombytning af vouchere18-05-2028-04-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.197.SRUdlejning af tofamilieshus til fritidsbrug18-05-2028-04-20Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2020.196.SRElvarmesats – sommerhuse uden aftagernummer18-05-2028-04-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.195.SRMoms - Fast forretningssted - Koncernforbundne selskaber - Leveringssted for ydelser15-05-2028-04-20Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Bindende svar
SKM2020.194.SKTSTSkattefri tilførsel af aktiver14-05-2014-04-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.193.SROpgørelse af mængden af spildevand for ejendomme udenfor kloakeret område14-05-2028-04-20Miljøafgifter Bindende svar
SKM2020.192.SRNedskrivning af gæld - koncerninterne overdragelser af fordringer - værdiansættelser13-05-2017-12-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.191.SRMoms - Virksomhedsoverdragelse - Ejendomsprojekt12-05-2027-08-19Byggeri Bindende svar
SKM2020.190.SRTrust - Transparent11-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.189.SRFondsmidler modtaget til indretning af ny tilbygning til teater var fradragsberettigede som en intern uddeling11-05-2031-03-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.188.SRSkattepligtigt salg af udlejningsejendomme i VSO og overtagelse af opsparet overskud11-05-2028-04-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.187.SRSalg af ejendom beliggende i Danmark var ikke omfattet af artikel 8 i dobbeltbeskatningsoverenskomt11-05-2025-02-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.186.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - incitamentsprogram07-05-2031-03-20Personlig indkomst + Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2020.185.VLRVærdiansættelse af ejerlejlighed i dødsbo – sagkyndig vurdering06-05-2031-01-20Dødsboer (ejendomme) Kendelse
SKM2020.184.BRAktionærlån – udbytte eller løn06-05-2030-03-20Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2020.183.SRMoms - Regulering - Bygning opført med henblik på salg, forsøges lejet ud06-05-2022-10-19Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2020.182.SRLL § 4, deltager i interessentskab - selvstændigt erhvervsdrivende - ApS rette indkomstmodtager06-05-2031-03-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.181.SRKapitalinstrument - hybrid kernekapital06-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.180.SRLån fra selskab til eneanpartshavers bror05-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.179.HRBeskatning af forbeholdt udbytte – fast praksis - tilbagesøgning04-05-2012-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2020.178.LSRTilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfritagelse ved kørsel i udenlandsk firmabil i Danmark, idet betingelserne for tilladelsen ikke længere er til stede – Opkrævning af registreringsafgift01-05-2027-02-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.177.LSRGenoptagelse af skatteansættelsen - ændring af afskrivningssats – berigtigelse af indtastningsfejl01-05-2003-04-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.176.SRDobbeltdomicil - Australien28-04-2031-03-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.175.LSRForhøjelse af selskabets registreringsafgift – Demobiler27-04-2003-03-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.174.LSRForhøjelse af selskabets registreringsafgift – Demobiler27-04-2003-03-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.173.LSRSelvejende institution - fritagelse for skatte- og selvangivelsespligt27-04-2021-03-19Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.172.SKTSTForlængelse af fristen for indsendelse af en anmodning om at gøre brug af den forenklede ordning fastsat i SKM2019.145.SKTST, jf. SKM2019.414.SKTST og SKM2019.548.SKTST - Styresignal27-04-2027-04-20Andet om moms Styresignal
SKM2020.171.SRMoms, Fast Ejendom, Salg af areal med funktionsdygtig, gammel bygning23-04-2031-03-20Andet om moms Bindende svar
SKM2020.170.SRFagforeningskontingent23-04-2031-03-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.169.VLRFri bil – autocamper – rådighed – bevisbyrde – kørselsregnskab kommissionssalg23-04-2002-04-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.168.ØLRRette indkomstmodtager - bestyrelsesformand i børsnoteret selskab - omgørelse23-04-2031-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.167.SRVærdiansættelse - Aktieløn - Lukkekurs22-04-2031-03-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.166.SKTSTGrænseoverskridende skattefri fusion21-04-2024-01-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.165.SKTSTIndberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6 - juridisk vejledning20-04-2017-04-20Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt SKM-meddelelse
SKM2020.164.BRAktieavance – tildeling af warrants – grov uagtsomhed17-04-2023-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.163.BRSkatteyder hæftede ikke for et honorarkrav fra sagsøgeren - krav på omkostningsgodtgørelse17-04-2031-03-20Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.162.ØLRGenoptagelse – Advokatpålæg – Processkrift med udeblivelsesvirkning – Afvisning af anke17-04-2025-03-20Når man ønsker en sag genoptaget + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.161.BRChokoladeafgiftsloven – levering af afgiftspligtige varer i henhold til tyske ”Lieferschein” (følgesedler)17-04-2024-03-20Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Dom
SKM2020.160.BRRenter af tilbagebetalte sagsomkostninger17-04-2024-03-20Renter og gebyrer Dom
SKM2020.159.BRKursgevinst – kommanditist – K/S – non recourse – fremmed valuta – gældseftergivelse17-04-2023-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2020.158.BRSkattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse – fuld skattepligt17-04-2020-03-20Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.157.SRBritisk LLP (Limited Liability Partnership) anset for skattemæssigt transparent17-04-2031-03-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.156.BRForrentning af krav på tilbagebetaling af lønsumsafgift – dagældende rentecirkulære15-04-2019-03-20Opgørelse, angivelse og betaling + Lønsumsafgiftspligt og registrering + Andet om lønsumsafgift Dom
SKM2020.155.BRIndkomst fra udlandet – manglende besvarelse af opfordringer reaktionsfristen15-04-2018-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.154.ØLRLigningslovens § 2 – Handelspris ved overdragelse af udlejet lejlighed15-04-2019-03-20Selskabsbeskatning Dom
SKM2020.153.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse – aftalegrundlag – erklæring15-04-2011-03-20Processuelle bestemmelser + Når man vil klage Dom
SKM2020.152.ØLRAktionærlån – skærpet bevisbyrde – insolvens på hævetidspunktet15-04-2010-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.151.SRAktieombytning – Afståelse - Tilbagesalg til udstedende selskab15-04-2031-03-20Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.150.BRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet bevisbyrde14-04-2005-03-20Fradrag Dom
SKM2020.149.BRIndsætninger på bankkonti skønsmæssig ansættelse af indkomst og momstilsvar14-04-2004-03-20Personlig indkomst + Momspligt Dom
SKM2020.148.SRMinimumsbeskattet investeringsinstitut - aktiebaseret - skattefri fusion06-04-2031-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.147.SRInvesteringsselskab - gennemsnitlig handelsværdi03-04-2031-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.146.SKTSTLeasingtager - momsfradrag - importmoms - præcisering - styresignal03-04-2003-04-20Fradrag Styresignal
SKM2020.145.SKTSTGenoptagelse – praksisændring vedr. overskudsvarmeafgift, når overskudsvarmen afsættes - styresignal03-04-2003-04-20Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2020.144.SRFradragsret for forfaldne og betalte ydelser efter et gavebrev i en periode på 10 år indtil opsigelse. Ikke fradrag efter perioden på 10 år01-04-2025-02-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.143.BRMomspligt af ”udtrædelsesgodtgørelse” – Ikke procesrente af momskrav fra sagens anlæg01-04-2025-02-20Momspligt + Andet om moms Dom
SKM2020.142.SKTSTEl-patronordningen - genoptagelse og ændring af praksis vedrørende dokumentation for mængden af varme fremstillet ved anvendelse af afgiftspligtigt brændsel og afgiftspligtig elektricitet - Styresignal01-04-2031-03-20Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2020.141.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse – Opgørelse af kapitalafkastgrundlag31-03-2011-03-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.140.LSRFuld eller delvis momsfradragsret for udgifter til etablering af havnefront og oplevelsesplatform31-03-2020-11-19Fradrag Afgørelse
SKM2020.139.LSRIndberetninger til AKFA-systemet31-03-2009-10-19Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2020.138.LSRForskerskatteordningen - Genoptagelse30-03-2005-02-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.137.LSRObjektiv udlejningsværdi30-03-2004-12-19Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2020.136.ØLRTinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. – begrebet ”tilførsel af aktiver”30-03-2014-02-20Tinglysningsafgift Dom
SKM2020.135.SRDelvis momsfradragsret i momsfritagen forening27-03-2025-02-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.134.SKTSTSkattefri grenspaltning - grenkrav ikke opfyldt27-03-2003-03-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.133.LSRUdlodning af bonus - Beskatning som aktieindkomst25-03-2019-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.132.BRSejlads i ”international trafik” – Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern25-03-2017-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.131.BRKursgevinst – kommanditist – non recourse – fremmed valuta – gældseftergivelse25-03-2017-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2020.130.LSROmkostninger vedrørende momspligtige leverancer og tilskudsfinansierede aktiviteter – Fællesomkostninger - Fradragsret for moms25-03-2020-02-20Fradrag Afgørelse
SKM2020.129.LSROmgørelse – Udlodning af udbytte til indfrielse af aktionærlån25-03-2006-01-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.128.LSROmberegnet grundværdi24-03-2016-01-20Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.127.LSREkstraordinær genoptagelse - Værdi af anparter indskudt i andet selskab24-03-2004-03-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.126.LSRDobbeltbeskatning – Begrænset skattepligtig af løn og fratrædelsesgodtgørelser i opsigelsesperiode24-03-2025-10-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2020.125.HRKrydstogtsvirksomhed var ikke omfattet af tonnageskatteordningen24-03-2017-03-20Tonnageskat Dom
SKM2020.124.BRFuld skattepligt – fri bolig – fri sommerbolig – fri bil – hovedaktionær - lejefiksering23-03-2003-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.123.BRSkattepligtige gaver eller skattefrie lån23-03-2019-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.122.BRRealitetsbehandling af klage trods overskridelse af klagefrist23-03-2018-02-20Når man vil klage Dom
SKM2020.121.BREjendomsavance - Tinglyst ejer – reel ejer23-03-2005-02-20Tinglysningsafgift + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2020.120.BRAfvisning – tidligere stævning afvist efter retsplejelovens § 34923-03-2017-02-20Når man vil klage Dom
SKM2020.119.BRMomspligt af erhvervelse af ny luksusbåd finansieret af fransk bank23-03-2011-02-20Andet om moms Dom
SKM2020.118.BROmkostningsgodtgørelse – Tilbagebetaling – Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)23-03-2023-01-20Når man vil klage + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.117.BROmkostningsgodtgørelse – Tilbagebetaling – Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)23-03-2023-01-20Når man vil klage + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.116.BRFuld Skattepligt – tilflytning – kildeskattelovens § 7 – grov uagtsomhed23-03-2021-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.115.BRMomspligt af erhvervelse af ny luksusbåd finansieret af fransk bank23-03-2011-02-20Momspligt + Andet om moms Dom
SKM2020.114.BROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter23-03-2007-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.113.SRChokoladeafgift - Chokolade/sukkerbar - Sukkervare23-03-2025-02-20Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2020.112.SRTinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Pant i ejerlejligheder20-03-2025-02-20Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2020.111.SROverdragelse af kontrakt – afskrivninger18-03-2023-05-17Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2020.110.SRTegningsretter - Aktieindkomst - Social sikring - Lempelse17-03-2025-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.109.SKTSTGenoptagelse - praksisændring som følge af SKM2018.5.VLR – ”fyrer i kombination” – affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift ved forbrænding af affald samt energi- og CO2-afgifter ved forbrænding af andre brændsler - styresignal17-03-2017-03-20Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2020.108.SRTilflytning til Frankrig – fortsat bopæl og job i Danmark - fuld dansk skattepligt og lempelse af dobbeltbeskatning16-03-2025-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.107.BRBetingelser for fradrag og for momsfradrag – Erhvervsmæssig virksomhed – Selvstændig økonomisk virksomhed11-03-2030-12-19Fradrag + Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2020.106.BROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter – ligningslovens § 211-03-2007-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.105.ØLRTransfer pricing – TNM-metoden – goodwillafskrivninger – hjemvisning11-03-2013-01-20Fradrag og afskrivninger + Transfer pricing Dom
SKM2020.104.BRManglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag – nettoløn - kildeskattelovens § 6811-03-2010-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.103.ØLRAktieindkomst – personlig indkomst – bevisbyrde11-03-2018-12-19Personlig indkomst Dom
SKM2020.102.SRUdtagningsbeskatning i forbindelse med markedsføringskonkurrence11-03-2025-02-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.100.SRForvaltningsydelser var ikke momspligtige - leveringssted uden for Danmark10-03-2024-09-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.99.SKTSTListe over anerkendte flyselskaber for 202010-03-2009-03-20Handel med udlandet og betalingspligtige personer SKM-meddelelse
SKM2020.98.SRSkattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte09-03-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.97.SRSekretariatsgodtgørelse - EU - Skattepligt06-03-2028-01-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.96.SRKørsel i specialindrettet varebil mellem arbejdsplads i Danmark og bopæl i Tyskland – registreringsafgift og momsfradrag06-03-2025-02-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Andet om lønsumsafgift + Andet om moms Bindende svar
SKM2020.95.SRDobbeltrepræsentationsaftale - agenthonorar - rette omkostningsbærer05-03-2017-12-19Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2020.94.SRInvesteringsbevis i alternativ investeringsfond kunne ikke indgå i virksomhedsordningen04-03-2025-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.93.SREkspropriation - frivillig afståelse - træer på rod04-03-2025-02-20Ekspropriation Bindende svar
SKM2020.92.SREkspropriation - frivillig afståelse - ekstension04-03-2025-02-20Ekspropriation Bindende svar
SKM2020.91.SRTrust - skattemæssig transparent - gaveafgift27-02-2025-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.90.SRTrust - skattemæssig transparent - gaveafgift27-02-2025-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.89.SRLeverancer fra samarbejde ikke omfattet af momslovens § 927-02-2028-01-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.88.SKTSTOphævelse af TSS-meddelelse TfS1999.636 - styresignal27-02-2026-02-20Momsgrundlag Styresignal
SKM2020.87.LSRForskerskatteordningen27-02-2007-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2020.86.SANSTOmkostningsgodtgørelse – Forelagt brancheorganisation27-02-2024-07-19Når man vil klage Afgørelse
SKM2020.85.LSRGevinst ved afståelse af bitcoins27-02-2003-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2020.84.SRSelvstændigt skattesubjekt - LLC26-02-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.83.SRInvesteringsinstitut med minimumsbeskatning opdeles i andelsklasser26-02-2028-01-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.82.VLRFrivillige indbetalinger og gaveoverdragelser skulle ikke indgå i opgørelsen af et dødsbos aktiver og nettoformue26-02-2017-01-20Dødsboer (skat) Dom
SKM2020.81.HRForældelse – afbrydelse ved skyldners erkendelse25-02-2013-02-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.80.ØLRAfvisning – anlagt for sent23-02-2011-02-20Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.79.BRProces – skattesag skulle ikke sættes i bero – retssikkerhedslovens § 1023-02-2012-02-20Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.78.SRSalg af aktivitet - driftsomkostning21-02-2019-11-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.77.SRMomsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater ved afholdelse af international konference20-02-2019-11-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.76.SRArbejdsudleje - Transportvirksomhed - Leasing af køretøjer20-02-2019-11-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.75.SRDIS-indkomst, pensionsordning, statsstøtte20-02-2019-11-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.74.SRFast driftssted -overdragelse18-02-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.73.ØLRIkke ekstraordinær genoptagelse af en fonds af- giftstilsvar14-02-2005-02-20Processuelle bestemmelser + Når man ønsker en sag genoptaget + Fradrag Dom
SKM2020.72.BRSejlads i ”international trafik” – Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern14-02-2012-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.71.HRSpørgsmål om momspligt af forhøjede parkeringsafgifter i privatejede parkeringsanlæg13-02-2007-02-20Andet om moms Kendelse
SKM2020.70.SRAfgiftspligt, mineralolieafgiftsloven, Liquified Natural Gas (LNG)13-02-2028-01-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.69.SRFusion - underskudsbegrænsning12-02-2017-12-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.68.HRVærdiansættelse af virksomhedsobligationer under finanskrisen11-02-2006-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2020.67.ØLRVærdiansættelse af fast ejendom i dødsbo – sagkyndig vurdering11-02-2022-01-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.66.ØLRVærditabsberegning for brugt leasingkøretøj - Eksportgodtgørelse10-02-2016-12-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2020.65.SRPensionsbeskatning – EU-ansættelse – Objektiv skattefritagelse10-02-2017-12-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2020.64.LSRKursgevinst på gæld i fremmed valuta i kommanditselskab07-02-2028-01-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.63.LSRTransfer pricing - Omkvalificering af skattefrit udbytte07-02-2027-11-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.62.LSRTransfer pricing – Omkvalificering af skattefrit udbytte07-02-2027-11-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.61.BRSyn og skøn over fordringers værdi for hele år afskåret06-02-2029-01-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.60.BRBefordringsfradrag lønindkomst06-02-2017-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.59.SRA.m.b.a. - Forsyningsselskaber - Omstrukturering - beskatning af andelshavere06-02-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.58.SRForskerskatteordning - Fast driftssted - Datterselskab05-02-2028-01-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.57.VLROm ordinær genoptagelse af en skatteansættelse05-02-2016-01-20Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.56.SREn kommune var ”et dansk ultimativt moderselskab” i henhold til konsolideringsreglen i SEL § 11, stk. 405-02-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.55.HRSkattepligt af erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale05-02-2004-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.54.BRMaskeret udbytte – rette indkomstmodtager04-02-2015-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.53.ØLRAnmodning om ændring af skattefri fusion til skattepligtig – omgørelse – selvangivelsesomvalg04-02-2007-01-20Virksomheder Dom
SKM2020.52.SRSuccession - pengetankreglen - vindmøller og solceller04-02-2024-09-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.51.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug04-02-2009-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.50.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - platformsbaserede tjenester03-02-2028-01-20Personlig indkomst SKM-meddelelse
SKM2020.49.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - Money Transfer IV02-03-2028-01-20Kontrolbestemmelser SKM-meddelelse
SKM2020.48.BRFri jagt – jagtejendom – fri sommerbolig – skovejendom – sommerboligbegrebet – rådighed31-01-2007-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.47.LSRGrundværdi og omberegnet grundværdi31-01-2011-11-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.46.LSRDobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Cypern – International trafik - Exemptionslempelse31-01-2009-12-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2020.45.LSRIndkomst/gevinster fra onlinespil31-01-2025-11-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.44.SKTSTStyresignal vedrørende rådighedsbeskatning af hovedaktionærer ved stilstandsforsikring31-01-2031-01-20Personlig indkomst Styresignal
SKM2020.43.LSRUdlejning af andelslejligheder – Erhvervsmæssig virksomhed31-01-2018-12-19Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2020.42.LSRMineralolieafgift31-01-2006-01-20Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2020.41.LSROmvalg til virksomhedsordningen31-01-2021-11-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.40.ØLRStraf – skattesvig – momssvig – fri bil – maskeret udbytte – overskud af udlejning til virksomhed29-01-2018-12-19Straf Dom
SKM2020.39.SRFusion - mellemholdingreglen29-01-2019-11-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.38.BRIndsætninger på bankkonto28-01-2017-12-19Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt + Virksomheder Dom
SKM2020.37.HROmkostninger – isoleret bevisoptagelse – omkostningsgodtgørelse – retsplejelovens § 34327-01-2014-01-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.36.BRFradrag for tab på debitorer23-01-2006-12-19Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.35.SREn række danske kommanditselskaber var ikke omfattet af selskabsskattelovens § 2 C23-01-2017-12-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.34.SRPensionsafkastbeskatningslovens § 17 - forrentning af negativ skat23-01-2019-11-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2020.33.SRSportsudøver i udlandet - Køb af bolig i Danmark - Fuld skattepligt23-01-2022-10-19Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2020.32.SRErhvervsmæssig beskæftigelse - Fuld skattepligt - Skattemæssigt hjemsted23-01-2022-10-19Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2020.31.LSREksportgodtgørelse - Registreringsafgift22-01-2005-12-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.30.LSRTransfer pricing – Forhøjelse af skattepligtig indkomst – Kompensation i forbindelse med opsigelse af royaltyaftale – Overdragelse af immaterielle aktiver22-01-2024-10-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.29.LSRRefusion af udbytteskatter21-01-2013-01-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.28.SRParkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning - parkeringsplads21-01-2019-11-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.27.SRParkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning - parkeringsplads21-01-2019-11-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.26.SRParkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning- parkeringsplads21-01-2019-11-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.25.ØLRTarifering af set-top bokse - Den kombinerede nomenklaturs position 85287113 og 8528719021-01-2025-11-19Tarifering Dom
SKM2020.24.LSRSolcelleanlæg - Finansielt aktiv - Passiv kapitalanbringelse21-01-2020-12-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.23.LSRSkattepligtig gave – Korresponderende fradrag21-01-2018-12-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.22.BREnergivirksomhed var ikke erhvervsmæssig virksomhed mv.21-01-2012-12-19Virksomheder Dom
SKM2020.21.BRErhvervsmæssig virksomhed – køb og salg af designerlamper21-01-2012-12-19Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2020.20.SRLeasing - bil - opgørelsesmetode20-01-2017-12-19Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2020.19.SRDobbeltdomicil - hjemmehørende20-01-2017-12-19Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2020.18.SRMoms - virksomhedsoverdragelse - del af virksomhed20-01-2022-10-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.17.SANSTHenstand20-01-2011-09-19Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2020.16.VLRStraf - momssvig - bogføringsskik17-01-2004-12-19Straf Dom
SKM2020.15.BRRegistreringsafgift – dobbelt domicil – hjemmehørende i Danmark17-01-2004-12-19Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2020.14.HRÆndring af valg i selvangivelsen – anvendelsesområdet for skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1.16-01-2014-01-20Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.13.SRElafgift, campingpladser, godtgørelse, forbrug16-01-2017-12-19Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.12.SRGodtgørelse elafgift - elbiler - ladestander - ejerskab15-01-2017-12-19Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.11.SRMoms - Kommunes salg af fast ejendom15-01-2017-12-19Byggeri Bindende svar
SKM2020.10.LSRTonnageskatteordningen13-01-2013-11-19Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.9.SRTrust - ledelsens sæde i Dannmark - skattemæssig transparent09-01-2017-12-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.8.SRTinglysningsafgift - underpant i tinglyst pant i fast ejendom - fast afgift pr. tinglyst underpantsætning08-01-2017-12-19Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2020.7.SRMoms - elektronisk ydelse - opbevaring af varer07-01-2017-12-19Momspligt Bindende svar
SKM2020.6.VLRStraf – momssvig – beregning af momsunddragelsen – flere tiltalte – successive selskaber07-01-2012-09-19Straf Dom
SKM2020.4.LSRForhøjelse af aktieindkomst - Kontrolleret transaktion03-01-2011-12-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.3.LSRVindmølleandele – Skattemæssig succession - Ægtefællesuccession02-01-2027-11-19Virksomheder Afgørelse
SKM2020.2.LSRSalg af vindmølleandele – Skattemæssig succession02-01-2027-11-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.1.LSRUnderskud anses for maskeret udlodning – Fikseret lejeindtægt02-01-2004-12-19Selskabsbeskatning Afgørelse