Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:57
Serienummer
E nr. 160
Resumé
Vejledningen indeholder information til almenvelgørende foreninger om kompensation for moms.

 

Hvad er nyt?

Vejledningen er tilpasset nyt skattevæsen. Desuden indsat links, da ansøgning kan ske via TastSelv Erhverv og klager skal ske digitalt.

Ny bekendtgørelse nr. 111 af 2. februar 2015

Ændringer i beregning af egenfinansieringsgraden.

Efter ændringen omfatter private indtægter ikke beløb modtaget som betaling for ydelser, hvortil der gives taxamertilskud.

Gyldig til
10. marts 2021
ISBN-nummer
978-87-417-0333-6
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen