Almenvelgørende foreninger, som er godkendt efter ligningsloven § 8 A eller § 12, stk. 3, kan søge om delvis kompensation for udgifter til købsmoms i forbindelse med deres almenvelgørende, momsfri aktiviteter.