Blanketnr.
51.054
Formål med blanketten

Budgetskema til Gældsstyrelsen

PDF-udgave

Hent blanket 51.054 på Gældsstyrelsens hjemmeside gaeldst.dk/blanketter 

Ansvarlig styrelse
Gældsstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.