Den hidtil gældende KGL § 7 er blevet ophævet ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 med virkning for gæld, der optages den 27. januar 2010 eller senere.

Se LV 2010-1 for en bekrivesle af den hidtil gældende KGL § 7.