Den hidtil gældende KGL § 7 er blevet ophævet ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 §§ 1, nr. 3 og 20, stk. 2. Ophævelsen har virkning for gæld påtaget den 27. januar 2010 eller senere.

Se LV 2010-1 for en beskrivelse af de hidtil gældende regler.