TitelEmneUdgivetSerienrVersion
07.076 Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, jf. § 7Skat30-06-18S nr. 821.4 digital
07.077 Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, jf. § 8Skat30-06-18S nr. 831.6 digital
07.078 Opgørelse efter PAL § 24 for pensionsinstitutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 3 og 6, jf. PAL § 6Skat30-06-18S nr. 841.4 digital
07.081 Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9 og nr. 13, jf. PAL § 6Skat30-06-18S nr. 871.5 digital
Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2015Edb-løsninger30-06-18S nr. 351.2 digital
Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2016Edb-løsninger30-06-18S nr. 351.2 digital
Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 351.2 digital
Anpartskontrolsystemet - indberetning til systemetSkat30-06-18S nr. 21.4 digital
Anpartskontrolsystemet - indberetning til systemet 2016Skat30-06-18S nr. 21.2 digital
Anpartskontrolsystemet; edb-indberetning til systemetTastSelv-løsning30-06-18S nr. 31.4 digital
Bobestyrers digitale adgang til afdødes skatteoplysningerEdb-løsninger30-06-18S nr. 451.2 digital
Edb-indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag 2015Arbejdsgivere30-06-18S nr. 171.2 digital
Edb-indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag 2016Arbejdsgivere30-06-18S nr. 171.2 digital
Edb-indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag 2017Arbejdsgivere30-06-18S nr. 171.2 digital
Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2015Edb-løsninger30-06-18S nr. 181.2 digital
Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2016Edb-løsninger30-06-18S nr. 181.2 digital
Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 181.2 digital
Edb-indberetning af pensionsrettigheder (PERE) 2015Edb-løsninger30-06-18S nr. 241.9 digital
eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Skat11-07-18S nr. 1241.7 digital
eIndkomst: IndberetningsvejledningArbejdsgivere18-06-18S nr. 499.2 digital
eIndkomst: Teknisk vejledningArbejdsgivere18-06-18S nr. 368.3 Digital
eIndkomst: Uddataformater i eIndkomst og LetLønArbejdsgivere18-06-18S nr. 401.7 digital
eIndkomst: Vejledning om eSkattekortArbejdsgivere18-06-18S nr. 372.3 digital
eIndkomst: Vejledning til pc-programmet eIndkomstindberetningArbejdsgivere18-06-18S nr. 393.6 digital
EU-salg uden moms - systemvejledningEdb-løsninger05-04-18S nr. 481.9 digital
Forpligtelser og indberetninger for udenlandske penge- og pensionsinstitutterTastSelv-løsning30-06-18S nr. 421.3 digital
Forskningsinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2015Skat30-06-18S nr. 501.2 digital
Forskningsinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2016Skat30-06-18S nr. 501.2 digital
Forskningsinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2017Skat30-06-18S nr. 501.2 digital
Indberetning af anparter (ANPA) 2017Skat30-06-18S nr. 1231.2 digital
Indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag 2015Arbejdsgivere30-06-18S nr. 161.2 digital
Indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag 2016Arbejdsgivere30-06-18S nr. 161.2 digital
Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2015TastSelv-løsning30-06-18S nr. 641.2 digital
Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2016TastSelv-løsning30-06-18S nr. 641.2 digital
Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2017TastSelv-løsning30-06-18S nr. 641.2 digital
Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2015Edb-løsninger30-06-18S nr. 151.2 digital
Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2016Edb-løsninger30-06-18S nr. 151.2 digital
Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 151.2 digital
Indberetning af pensionsrettigheder (PERE) 2015Arbejdsgivere30-06-18S nr. 142.0 digital
Indberetning om aktier (beholdninger) - indkomstår = 2015Arbejdsgivere30-06-18S nr. 511.2 digital
Indberetning om aktier (beholdninger) - indkomstår = 2016Arbejdsgivere30-06-18S nr. 511.2 digital
Indberetning om aktier (beholdninger) 2017Arbejdsgivere30-06-18S nr. 511.2 digital
Indberetning om aktier (køb/salg) - indkomstår = 2015Arbejdsgivere30-06-18S nr. 521.2 digital
Indberetning om aktier (køb/salg) - indkomstår = 2016Arbejdsgivere30-06-18S nr. 521.2 digital
Indberetning om aktier (køb/salg) 2017Arbejdsgivere30-06-18S nr. 521.3 digital
Indberetning om aktier (udbytte) - indkomstår = 2015Arbejdsgivere30-06-18S nr. 531.3 digital
Indberetning om aktier (udbytte) - indkomstår = 2016Arbejdsgivere30-06-18S nr. 531.2 digital
Indberetning om aktier (udbytte) 2017Arbejdsgivere30-06-18S nr. 531.2 digital
Indberetning om finansielle instrumenter mv. (KGL § 29 - derivater) - indkomstår 2015Arbejdsgivere30-06-18S nr. 541.2 digital
Indberetning om finansielle instrumenter mv. (KGL § 29 - derivater) - indkomstår 2016Arbejdsgivere30-06-18S nr. 541.2 digital
Indberetning om finansielle instrumenter mv. (KGL § 29 - derivater) 2017Arbejdsgivere30-06-18S nr. 541.2 digital
Indberetning om investeringsinstitutbeviser/aktier i investeringsselskaber - indkomstår = 2015Arbejdsgivere30-06-18S nr. 561.3 digital
Indberetning om investeringsinstitutbeviser/aktier i investeringsselskaber - indkomstår = 2016Arbejdsgivere30-06-18S nr. 561.2 digital
Indberetning om investeringsinstitutbeviser/aktier i investeringsselskaber 2017Arbejdsgivere30-06-18S nr. 561.2 digital
Indberetning om renter m.m. (indlån/udlån, pantebreve, obligationer) - indkomståret 2016Edb-løsninger30-06-18S nr. 281.2 digital
Indberetningskanaler til eKapitalEdb-løsninger30-06-18S nr. 451.6 digital
Indberetningsvejledning om faglige kontingenter og a-kassebidrag 2017Arbejdsgivere20-07-18S nr. 171.3 digital
Indberetningsvejledning om Indlån 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 1161.3 digital
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Pantebreve 2018Skat30-06-18S nr. 1081.6 digital
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Prioritetslån 2018Skat30-06-18S nr. 1111.6 digital
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Udlån 2018Edb-løsninger30-06-18S nr. 1091.6 digital
Indberetningsvejledning om køb, salg og indfrielse af obligationer 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 1251.2 digital
Indberetningsvejledning om obligationsrente og -beholdning 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 1171.2 digital
Indberetningsvejledning om Pantebreve års-ultimo 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 1151.3 digital
Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 1261.3 digital
Indberetningsvejledning om Prioritetslån års-ultimo 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 1141.3 digital
Indberetningsvejledning om Udlån års-ultimo 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 1131.3 digital
Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2015Skat30-06-18S nr. 321.2 digital
Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2016Skat30-06-18S nr. 321.2 digital
Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2017Skat30-06-18S nr. 321.2 digital
Momsangivelse - revisorindberetningTastSelv-løsning30-06-18S nr. 471.5 digital
NCTS - Implementation GuidelinesEdb-løsninger02-12-15S nr. 412.1 digital
Obligations and reporting etc. for foreign pension providersEdb-løsninger18-08-09S nr. 42 (GB)1.1 digital
Pengeinstitutternes indberetning til etableringskontosystemet (EIS)Øvrige30-06-18S nr. 331.2 digital
SelvAngiv Professionelt (SA Pro)Edb-løsninger30-06-18S nr. 912.3 digital
System guide for declarations regarding section 21 of PALSkat30-06-18S nr. 951.2 digital
System guide for declarations regarding section 22 of PALSkat30-06-18S nr. 971.2 digital
System guide for declarations regarding section 23 of PALSkat30-06-18S nr. 991.2 digital
Systemvejledning for indberetninger vedrørende PAL § 21Skat30-06-18S nr. 941.3 digital
Systemvejledning for indberetninger vedrørende PAL § 22Skat30-06-18S nr. 961.3 digital
Systemvejledning for indberetninger vedrørende PAL § 23Skat30-06-18S nr. 981.2 digital
Teknisk vejledning RenteEdb-løsninger30-06-18S nr. 1102.2 digital
Teknisk vejledning til eKapitals sikre FTPs-gatewayEdb-løsninger30-06-18S nr. 441.9 digital
Teknisk vejledning til eKapitals sikre ftps-Gateway 03-10-16  
Toldsystemerne via SecureFTP(SFTP)-forbindelseSkat30-06-18S nr. 1121.3 digital
Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. 2018Øvrige30-06-18S nr. 518.3 digital

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter