Dato for udgivelse
16 Jun 2003 11:26
Resumé

ToldSkat København har i den forløbne uge gennemført besøg i 124 butikker, og i 69 tilfælde blev der konstateret overtrædelse af afgiftslovginingen, hvilket svarer til 56 %. Resultatet er en ny bøderegn over kioskmiljøet.


ToldSkat København har i den forløbne uge gennemført besøg i 124 butikker, og i 69 tilfælde blev der konstateret overtrædelse af afgiftslovginingen, hvilket svarer til 56 %. Resultatet er en ny bøderegn over kioskmiljøet.

Efter folketinget vedtog de skærpede bøderegler har ToldSkat i hele landet gennemført 2 store aktioner i år. I området omkring København viste de 2 første aktioner overtrædelse af afgiftslovgivningen i mere end hver anden kiosk. ToldSkat København nedsatte derfor en Task Forcegruppe, som har til opgave at følge kioskmiljøet tæt.

Efter vedtagelsen af de skærpede bøderegler var der i foråret en stor informationskampagne. Denne kampagne er nu fulgt op af den tredje store aktion i København. Overtrædelsesprocenten i København var ved første aktion 60 %, i anden aktion 50 % og i den seneste aktion 56 %.

Alene på Nørrebro blev der denne gang konstateret fejl i 63 % - "det er sørgeligt at konstatere, at kioskmiljøet åbenbart skal have flere bøder for at forstå, at afgiftsreglerne også gælder for dem." siger Planlægningschef Ib Jørgensen.

"Lovlydige borgere og kioskejere kan regne med at vi fortsætter med kioskaktionerne, såvel på hverdage som aftener og i weekenderne," fortsætter Lars Klamer, chef for Task Forcegruppen. Denne aktion som har løbet fra i tirdags til i går søndag viser, at kioskmiljøet er blevet meget overrasket over at ToldSkat’s medarbejdere også arbejder weekend og aften, alene i går søndag blev der konstateret flere afgiftovertrædelser," fortsætter Lars Klamer.

Task Forcegruppen ved ToldSkat København oplyser, at de anmeldelser som de modtager fra lovlydige borgere, brancheorganisationer og forretningsdrivende har indgået i ugens aktion. Anmeldelserne bidrager væsentligt, når der konstateres overtrædelse af afgiftlovgivningen. Lovlydige borgere hjælper ofte ToldSkat med at stoppe lovløsheden i kioskerne.