Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:55
Serienummer
E nr. 39
Resumé

Denne vejledning beskriver reglerne for foreninger m.fl., der kan få momsfritagelse, når de bruger overskuddet fra et arrangement eller fra salg af varer af ringe værdi til velgørende eller almennyttige formål. Du kan også læse om reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, der kan vælge at være momsfritaget, når de sælger varer og ydelser i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter.

Hvad er nyt?

Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen.

ISBN-nummer
978-87-417-0306-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen