Dato for offentliggørelse
27 Feb 2019 14:52
Serienummer
E nr. 39
Resumé

Denne vejledning beskriver reglerne for foreninger m.fl., der kan få momsfritagelse, når de bruger overskuddet fra et arrangement eller fra salg af varer af ringe værdi til velgørende eller almennyttige formål. Du kan også læse om reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, der kan vælge at være momsfritaget, når de sælger varer og ydelser i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter.

Hvad er nyt?

Selvangivelsen skiftede den 1. januar 2019 navn til oplysningsskemaet, og navnet er derfor rettet i vejledningen. Vejledningen er derudover uændret.

Gyldig til
17. januar 2021
ISBN-nummer
978-87-417-0482-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen