Read this in English

Regeringen har den 17. marts 2020 sammen med et enigt Folketing vedtaget et lovforslag, som har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, så presset på danske virksomheders likviditet lettes.

Der er blandt andet ændret på en række frister. Du kan her på siden finde svar på spørgsmål om, hvad tiltagene i hjælpepakken betyder for virksomheder som din.

Guide: Find din virksomheds udskudte frister

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte os på 72 22 12 39. I hverdagene op til påske kan du ringe mandag kl. 9-17, tirsdag og onsdag kl. 9-16 - chatten er åben mandag-onsdag kl. 9-15. I påsken holder vi lukket. Denne side (skat.dk/corona) opdateres løbende. 

Du kan læse mere om, hvilke forholdsregler du kan tage i din virksomhed på virksomhedsguiden.dk

Seneste opdateringer om hjælpepakker

Dato og tidspunktTilføjet information om
3. april 2020, kl. 15

Opdaterede tekster om fritagelse for renter og gebyrer for A-skat og am-bidrag

3. april 2020, kl. 12

Guide til at finde virksomhedens frister

31. marts 2020, kl. 17

Forlængelse af oplysningsfristen for indkomståret 2019.

30. marts 2020, kl. 17

Fritagelse for renter og gebyrer for ikke indbetalt A-skat og am-bidrag for marts.

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt A-skat og am-bidrag, er omfattet af de lempede regler. Hvis din virksomhed afregner moms hver måned, er den omfattet af udskydelsen af betalingsfristen på 30 dage. Hvis din virksomhed afregner moms hvert kvartal eller hvert halvår, er den omfattet af de sammenlagte afgiftsperioder. Det betyder, at indberetnings- og betalingsfristen for henholdsvis første kvartal og første halvår bliver sammenfaldende med fristerne for henholdsvis andet kvartal og andet halvår.

Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de lempede regler.

Hvilke initiativer gælder for små og mellemstore virksomheder?

Fristerne for betaling af A-skat og am-bidrag (betalingerne for april, maj og juni) er midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst. Det gælder for alle virksomheder.

For små og mellemstore virksomheder gælder det, at afgiftsperioderne for moms for første og andet kvartal lægges sammen, og første og andet halvår lægges sammen.

Hvilke initiativer gælder for store virksomheder?

Fristerne for betaling af A-skat og am-bidrag for april, maj og juni forlænges i 4 måneder. For store virksomheder udskydes betalingsfristen for moms i 3 måneder med 30 dage.

Skal jeg selv gøre noget aktivt?

Hvis din virksomhed er omfattet af de lempede regler, skal du være opmærksom på, hvilken dato betalingsfristerne er rykket til.

Du kan desuden aktivere din mulighed for på Skattekontoen at hæve din udbetalingsgrænse, så du kan have op til 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en midlertidig periode fra den 25. marts 2020 til og med den 30. november 2020. 

Formålet med at hæve grænsen er, at virksomheden så vidt muligt undgår at få pengene retur, når den har penge stående på Skattekontoen.

Her har vi samlet de vedtagne ændringer i hjælpepakken, som du kan læse om på siden:

 • Virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og am-bidrag udskydes for afregningsmånederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder (gælder kun betalingsfristerne fra 30. april til og med 10. juli 2020).
 • En virksomhed, som ikke betaler A-skat eller am-bidrag den 31. marts 2020 eller 14. april 2020, som følge af corona-situationen, og som straks efter hindringens ophør foretager betaling, kan ansøge Skattestyrelsen om fritagelse for betaling af renter og gebyrer, der pålægges A-skat og am-bidrag. Virksomheden kan først ansøge, når virksomheden faktisk betaler marts måneds A-skat og am-bidrag.
 • B-skat for april og maj 2020 får også udskudt betalingsfristen, så betalingen skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020.
 • Oplysningsfristen for virksomheder og selskaber er forlænget for indkomståret 2019. 
 • Herudover udskydes betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt, for 3 måneder (marts, april og maj 2020) med 30 dage. Det vil sige, at fristen den 27. april 2020 udskydes til den 25. maj 2020, fristen den 25. maj 2020 udskydes til den 25. juni 2020, og fristen den 25. juni 2020 udskydes til 27. juli 2020.
 • For virksomheder, der betaler moms kvartalsvis, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, så betalingsfristen bliver 1. september 2020 for begge kvartaler. For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, så betalingsfristen bliver 1. marts 2021 for begge halvår. Du skal indberette hver enkelt periode på hver sin indberetning.
 • Endelig får virksomhederne mulighed for at have indtil 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en midlertidig periode, hvis virksomhederne den 25. marts 2020 eller senere justerer beløbsgrænsen.

 • Betalingsfristen 14. april er ikke udskudt
 • Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september 2020
 • Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober 2020
 • Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november 2020

Indberetningsfristerne ændres ikke.

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for A-skat og am-bidrag her.

 • Betalingsfristen 31. marts er ikke udskudt
 • Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august 2020
 • Betalingsfristen 29. maj rykkes til 30. september 2020
 • Betalingsfristen 30. juni rykkes til 30. oktober 2020

Indberetningsfristerne ændres ikke.

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for A-skat og am-bidrag her.

Skattestyrelsen har mulighed for at fritage en virksomhed for betaling af renter og gebyrer såfremt den manglende betaling skyldes "pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør, foretager betaling". Det er Skattestyrelsens vurdering, at corona-situationen kan karakteriseres som "pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse".

Herunder kan du se eksempler på virksomheder, der kan ansøge om fritagelse for betaling af renter og gebyrer for A-skat og am-bidrag.

Eksempler på virksomheder, der er påbudt at holde lukket
Virksomheder som på grund af corona-situationen har fået påbud om at holde deres lokaler midlertidigt lukket, kan søge om fritagelse for renter og gebyrer der er pålagt A-skat og am-bidrag for marts måned 2020. Virksomheden skal være opmærksom på, at der skal ske betaling straks efter hindringens ophør, det vil sige ophør af corona-situationen, og at der først kan ansøges, når virksomheden betaler marts måneds A-skat og am-bidrag.

Følgende virksomheder skal holde midlertidigt lukket: 

 • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.
 • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer.
 • Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og biografer.
 • Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds-, og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer fysisk kontakt til kunder, og solarier.

Det vil sige, at fx frisører, der har fået påbud om at holde lukket som følge af restriktionerne, kan søge om fritagelse fra renter og gebyrer, hvis virksomheden i øvrigt opfylder betingelsen om at betale straks efter hindringens ophør.

Eksempler på virksomheder, der stadig må holde åbent
Virksomheder, der ikke har fået påbud om at holde lukket, men som på grund af corona-situationen enten har set sig nødsaget til at holde lukket på grund af manglende kundegrundlag, eller som på grund af manglende kundegrundlag grundet corona-situationen har haft en væsentlig omsætningsnedgang, kan søge om fritagelse for renter og gebyrer der er pålagt A-skat og am-bidrag for marts måned 2020. Virksomheden skal være opmærksom på, at der skal ske betaling straks efter hindringens ophør, det vil sige ophør af corona-situationen, og at der først kan ansøges, når virksomheden betaler marts måneds A-skat og am-bidrag. Om din ansøgning kan godkendes, vil afhænge af en konkret vurdering af, om der er tale om en væsentlig nedgang i omsætningen.

Følgende forretninger må stadig holde åbent:

 • Dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr.
 • Serveringssteder med henblik på at sælge take-away.
 • Lokaler og steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, hvis der i disse lokaler udøves nødvendig genoptræning af personer. Lokalet kan holdes åbent for disse personer.
 • Butikker der sælger udvalgsvarer, og ikke ligger i indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer.

Det vil sige, at fx et serveringssted, der har fået påbud om at holde lukket for servering og indtagelse af mad på stedet, men som nu holder åbent og sælger take-away, men hvor kunderne udebliver på grund af corona-situationen, vil kunne ansøge om fritagelse, hvis den straks betaler efter hindringens ophør.

Det vil også sige, at fx en tøjforretning, som stadig må holde åbent, men som på grund af manglende kundegrundlag selv har valgt at holde lukket, vil kunne ansøge om fritagelse, hvis den straks betaler efter hindringens ophør.

Du kan først ansøge, når corona-situationen er normaliseret, og når den forfaldne A-skat og am-bidrag for marts faktisk betales. Du skal sende din ansøgning til Skattestyrelsen ved at udfylde kontaktformular på TastSelv Erhverv.

Der kan ikke på nuværende tidspunkt gives et klart svar på hvornår corona-situationen er ophørt, og hindringen for betaling af A-skatten og am-bidraget for marts måned 2020 dermed er ophørt. Dette vil afhænge af en række forhold, der er ukendte på nuværende tidspunkt, og som hænger sammen med, hvordan og i hvilken takt Danmark igen lukkes op. Når der tegner sig et tydeligere billede af, hvordan der lukkes op efter corona-situationen, vil Skattestyrelsen udsende nærmere retningslinjer for ansøgning om fritagelse.

Skattekontoen fungerer, som den plejer, så den ældste gæld betales først. Det vil sige, at hvis du ikke betaler virksomhedens A-skat, men efterfølgende indbetaler et beløb til Skattekontoen i maj til at dække fx punktafgifter, vil denne betaling først dække den ubetalte A-skat. Derefter vil et eventuelt overskydende beløb blive anvendt til at dække punktafgifter. Den ældste gæld dækkes altså først, jf. opkrævningsloven.

Læs mere om, at den ældste gæld betales først.

Hvad hvis jeg skal have penge tilbage?
Hvis du fx skal have penge tilbage i form af negativ moms, vil det først dække ubetalt gæld (fx manglende betaling af A-skat) på Skattekontoen. Hvis der ikke er ubetalt gæld på Skattekontoen, vil tilgodehavendet i stedet blive brugt til at dække eventuel anden gæld, der tidligere er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Hvis der er et beløb tilbage af tilgodehavendet, vil resten efterfølgende blive udbetalt til virksomhedens NemKonto. 

Hvordan sikrer Skattestyrelsen, at jeg ikke skal betale renter og gebyrer?
Når du har søgt om og er blevet fritaget for renter, vil de enkelte indbetalinger blive identificeret ved en manuel gennemgang. Dette sikrer, at der ikke bliver tilskrevet renter på den manglende indbetaling af A-skat og/eller am-bidrag, eller at en eventuelt allerede tilskrevet rente kan nedskrives.

Hvordan ændres betalingen af B-skat, der bliver udskudt?

Du skal hverken betale B-skat i april eller maj som personligt ejet virksomhed. Betalingerne rykkes til to måneder, der i dag er betalingsfri:

 • Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni 2020
 • Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december 2020

Betaler du B-skat via Betalingsservice, skal du ikke gøre noget, da de automatisk bliver rykket til de udskudte frister. Betaler du via netbank, skal du blot betale til de nye frister.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale min B-skat?

Hvis du betaler B-skat, og dit overskud af virksomhed pludselig er blevet mindre, kan du allerede nu rette dit overskud på din forskudsopgørelse i TastSelv.

På den måde nedsætter du dine B-skatterater, så din B-skatterate bliver mindre og eventuelt helt bortfalder. Du får automatisk nye indbetalingskort eller betalingslinje i TastSelv til de resterende måneder af året.

Sådan retter du dit overskud på forskudsopgørelsen:

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Ret dit overskud af virksomhed i felt 221 på forskudsopgørelsen for 2020

Husk at hæve overskuddet igen, når situationen ændrer sig

Det er vigtigt, at du husker at rette overskuddet igen, når situationen ændrer sig, så du undgår en restskat. Så når situationen ændrer sig og du igen får overskud, skal du hæve overskuddet igen, og så får du nye B-skatterater.

Risikerer jeg at blive udtaget til kontrol, når mit overskud pludselig falder?

Vi er opmærksomme på, at der er tale om en helt særlig situation. Så det tager vi højde for i vores kontrolpolitik. Vi holder dog øje med, om virksomhederne husker at hæve deres overskud, når situationen ændrer sig igen. Du skal selv ind og hæve overskuddet igen, når din situation ændrer sig.

Skattestyrelsen sendte den 17. marts brev til 140.000 personligt ejede virksomheder, der 20. marts 2020 skulle indbetale den næste B-skatterate. Her stod, at virksomhedsejere kunne nedjustere årets overskud på forskudsopgørelsen i TastSelv, hvis de vurderede, at årets overskud bortfaldt eller faldt væsentligt. For nogle virksomheder kunne det betyde, at B-skatteraten for marts, som skulle betales den 20. marts, ville bortfalde.

Se brevet til de personligt ejede virksomheder.

Hvis du senest den 18. marts 2020 kl. 16 ændrede dit overskud på din forskudsopgørelse, og din B-skatterate for marts blev mindre eller bortfaldt, ville B-skatteraten for marts ikke blive opkrævet via Betalingsservice.

Hvis du skulle betale et mindre beløb, har du modtaget et indbetalingskort, som du skal betale. Indbetalinger af evt. B-skatter for resten af året vil derimod automatisk blive trukket til de udskudte frister via Betalingsservice.

Hvis du ændrede i forskudsopgørelsen senere end kl. 16 den 18. marts 2020, ville ændringen ikke slå igennem. Den oprindelige B-skatterate for marts 2020 ville derfor som udgangspunkt blive trukket på din konto.

Hvis du indbetalte for meget, vil det overskydende beløb blive overført til dig i løbet af april - medmindre du har restancer, som vi først modregner i.

Oplysningsfristen for virksomheder og selskaber er forlænget for indkomståret 2019.

Det sker for at give revisorerne bedre tid til at hjælpe erhvervslivet med at nå at oplyse til tiden. Hvad det betyder for dig afhænger af, om du har en virksomhed eller et selskab.

Hvornår er oplysningsfristen forlænget til?

 • For personligt ejede virksomheder er fristen forlænget til 1. september 2020. Normalt er fristen 1. juli 2020.
 • For selskaber med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere er fristen forlænget til den 1. september 2020.

Hvilke fordele og ulemper er der ved at vente med at oplyse?

For dig som personligt ejet virksomhed kan der være både fordele og ulemper ved at vente med at oplyse til 1. september.

 • Hvis du oplyser inden fristen, og du har en overskydende skat, vil du hurtigere få den udbetalt.
 • Hvis du har en restskat og betaler den inden 1. juli 2020, vil der blive beregnet en rente på 2 % til og med betalingsdagen. Hvis du betaler efter 1. juli 2020, skal du betale et fast procenttillæg på 4 %.
 • Hvis du har en restskat op til 21.320 kr. inklusive procenttillæg, vil restskatten blive indregnet i din skat for 2021 - med mindre du betaler hele beløbet senest 1. september 2020.
 • Hvis du har en restskat over 21.320 kr. inklusive procenttillæg, vil det overskydende beløb blive opkrævet i tre rater i oktober, november og december - med mindre du betaler hele beløbet senest 1. september 2020.

For selskaber betyder det ikke det store, om I oplyser inden den oprindelige frist eller venter til den forlængede oplysningsfrist.

Andre oplysninger som følger indsendelsesfristen for oplysningsskemaet forlænges også til 1. september 2020. Det gælder fx for TP-dokumentation, der skal udarbejdes løbende og senest foreligge på tidspunktet for oplysningsfristen og for anmodning om udbetaling efter skattekreditordningen.

Hvem kan benytte den forlængede oplysningsfrist?

Både virksomheder og selskaber har mulighed for at benytte den forlængede oplysningsfrist.

Det vil sige:

 • Personligt ejede virksomheder herunder enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og interessentskaber (I/S)
 • Selskaber, fonde, foreninger m.fl. herunder iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S)

Hvordan ændres indberetnings- og betalingsfristen for moms for små og mellemstore virksomheder?

For små og mellemstore virksomheder gælder det, at afgiftsperioderne for første og andet kvartal og første og andet halvår lægges sammen.

Herved rykkes betalingsfristen for:

 • mellemstore virksomheder for første kvartal 2020 med 3 måneder
 • små virksomheder for første halvår 2020 med 6 måneder

Perioderne samles, så man betaler i forlængelse af, at man indberetter 2. periode. Man kan dog fortsat indberette til de oprindelige frister og fx få negativ moms udbetalt.

Indberetning af EU-salg uden moms er ikke blevet udskudt. Indberetning og betaling af One Stop moms er heller ikke blevet udskudt. Der skal virksomheden stadig være opmærksom på de almindelige frister.

Hvordan ændres indberetnings- og betalingsfristen for moms for store virksomheder?

 • Fristen 27. april rykkes til 25. maj 2020
 • Fristen 25. maj rykkes til 25. juni 2020
 • Fristen 25. juni rykkes til 27. juli 2020

Indberetning af EU-salg uden moms er ikke blevet udskudt. Indberetning og betaling af One Stop moms er heller ikke blevet udskudt. Der skal virksomheden stadig være opmærksom på de almindelige frister.

Jeg afregner moms månedsvis som kreditbegrænset. Gælder udskydelsen af betalingsfristen også for mig?

Nej. Du skal betale moms til samme frister, som du plejer.

Indberet evt. stadig til den oprindelige frist

Skattestyrelsen opfordrer dig til at indberette til den oprindelige frist og kun vente med at betale. Det er en fordel for din virksomhed, hvis du skal have moms tilbage.

Du kan også stadig betale til den oprindelige frist, men du skal dog indberette og betale senest til den udskudte frist. Vær opmærksom på at du bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. Du skal stadig indberette for hver enkelt periode på hver sin indberetning og senest til den nye frist, selv om perioderne er lagt sammen.

Kan jeg få moms retur fra den seneste periode med frist 2. marts 2020?

Nej, tilbagebetaling af moms er ikke med i hjælpepakken.

Jeg indberetter normalt moms halvårligt. Hvilken dato er betalingsfristen udskudt til?

Halvårlig moms
AfregningsperiodeOprindelig indberetnings- og betalingsfristNy udskudt betalingsfrist
1. januar - 30. juni 2020 1. september 2020 1. marts 2021
1. juli - 31. december 2020 1. marts 2021 De sammenlagte perioder betales 1. marts 2021

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for moms her.

Jeg indberetter normalt moms kvartalsvis. Hvilken dato er betalingsfristen udskudt til?

Kvartalsvis moms
AfregningsperiodeOprindelig indberetnings- og betalingsfristNy udskudt betalingsfrist
1. januar - 31. marts 2020 2. juni 2020 1. september 2020
1. april - 30. juni 2020 1. september 2020 De sammenlagte perioder betales 1. september 2020

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for moms her.

Jeg indberetter normalt moms månedsvis. Hvilken dato er indberetnings- og betalingsfristen udskudt til?

Månedsvis moms
AfregningsperiodeOprindelig indberetnings- og betalingsfristNy udskudt indberetnings- og betalingsfrist
1. marts - 31. marts 2020 27. april 2020 25. maj 2020
1. april - 30. april 2020 25. maj 2020 25. juni 2020
1. maj - 31. maj 2020 25. juni 2020 27. juli 2020

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for moms her.

Selskaberne skulle den 20. marts 2020 indbetale 1. ordinære acontoskat for 2020.

Fristen er overskredet, så hvis selskabet skal nedsætte raten, skal selskabet kontakte Skattestyrelsen.

Læs mere om acontoskat og selskabsskat.

Hvad gør jeg, hvis jeg får en automatisk påmindelse om en af de oprindelige frister?

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Hvad med dag-til-dag-renter på Skattekontoen, når jeg indbetaler til de udskudte frister?

Der løber ikke renter på, da vi flytter betalingsfristen. 

Hvad gør jeg, hvis jeg vil betale inden de udskudte frister?

Hvis du vil betale tidligere end de udskudte frister, skal du indsætte en ny udbetalingsgrænse på Skattekontoen. Det skal du gøre, inden du betaler.

Hvis du ikke sætter en ny udbetalingsgrænse, vil betalingen gå retur fra Skattekontoen til virksomhedens NemKonto, som en overskydende betaling. Udbetalingsgrænsen skal sættes så højt, at den mindst dækker det samlede beløb, der betales før tid. Udbetalingsgrænsen bliver automatisk sat til 0 kr. igen umiddelbart efter den 30. november 2020. Udbetalingsgrænsen kan maksimalt sættes til 10 mio. kr.

Fristen for betaling af moms er udskudt, men din indberetning er fortsat vigtig

Danmarks Statistik bruger momsindberetningerne til at belyse den aktuelle økonomiske situation i landet herunder opgørelse af Nationalregnskabet. Det er vigtigt for at de kan levere det bedst mulige datagrundlag til beslutningstagerne også i denne ekstraordinære situation. Du opfordres derfor til at indberette din moms som hidtil og kun vente med betalingen.