Read this in English

Folketinget har vedtaget flere lovforslag ifm. corona-situationen, som har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, så presset på danske virksomheders likviditet lettes. Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de lempede regler.

Det har blandt andet været muligt at få moms- og lønsumsafgiftslån, og der er blevet ændret på en række frister. Du kan her på siden finde svar på spørgsmål om, hvad tiltagene i hjælpepakkerne betyder for virksomheder som din.

Du kan læse mere om hjælpepakker og hvilke forholdsregler, du kan tage i din virksomhed på virksomhedsguiden.dk

Kontakt os, hvis du har brug for vejledning
Har du brug for yderligere information, kan du kontakte os på 72 22 12 39 mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

Hvis du hører barnegråd eller hunde, der gør i baggrunden, når du ringer til os for at få hjælp med din skat, så er det fordi, alle vores telefonmedarbejdere arbejder hjemmefra. Vi gør dog stadig alt, hvad vi kan for at vejlede dig.

Seneste opdateringer om hjælpepakker og lånemuligheder
Dato og tidspunkt Tilføjet information om
26. februar 2021, kl. 15 A-skattelån til små og mellemstore samt store virksomheder
25. februar 2021, kl. 17 Momslån til små og mellemstore virksomheder
9. februar 2021, kl. 15 Ændret frist for betaling af registreringsafgift

Folketinget har vedtaget en række låneordninger for A-skat og am-bidrag til små og mellemstore samt store virksomheder. Virksomheden kan søge om et rentefrit lån, der svarer til det beløb, den rettidigt har indberettet eller indberetter i A-skat og am-bidrag for de perioder, lånene dækker over. Der er i alt vedtaget tre A-skattelån.

Virksomheder, som kan søge om A-skattelån, har modtaget eller vil modtage brev direkte fra Skattestyrelsen via e-Boks.

Oversigt over A-skattelån for små og mellemstore virksomheder
Ansøgningsperiode Afregningsperiode Tilbagebetalingsfrist Indberetningsfrist for afregningsperioden Betalingsfrist for afregningsperioden
3. februar - 31. marts 2021 August 2020 1. november 2021 10. september 2020 29. januar 2021
3. februar - 31. marts 2021 December 2020 1. november 2021 18. januar 2021 18. januar 2021
8. marts - 8. april 2021 Januar 2021 1. april 2022 10. februar 2021 10. februar 2021
9. april - 7. maj 2021 September 2020 1. juni 2022 12. oktober 2020 31. marts 2021
9. april - 7. maj 2021 Februar 2021 1. juni 2022 10. marts 2021 10. marts 2021

Det er kun muligt at søge om et lån, der gælder for de afregningsperioder, som ansøgningsfristen inkluderer. Du kan derfor ikke søge om et lån kun for den ene afregningsperiode, hvis der er to afregningsperioder med i ansøgningsperioden.

Eksempel

3. februar til 31. marts kan små og mellemstore virksomheder søge om lån for afregningsperioderne august 2020 og december 2020. Virksomheden kan ikke nøjes med at søge om lån for afregningsperioden august 2020.

Oversigt over A-skattelån for store virksomheder
Ansøgningsperiode Afregningsperiode Tilbagebetalingsfrist Indberetningsfrist for afregningsperioden Betalingsfrist for afregningsperioden
8. marts - 8. april 2021 Februar 2021 1. april 2022 26. februar 2021 26. februar 2021
9. april - 7. maj 2021 September 2020 1. juni 2022 30. september 2020 16. marts 2021
9. april - 7. maj 2021 Marts 2021 1. juni 2022 31. marts 2021 31. marts 2021

Det er kun muligt at søge om et lån, der gælder for de afregningsperioder, som ansøgningsfristen inkluderer. Du kan derfor ikke søge om et lån kun for den ene afregningsperiode, hvis der er to afregningsperioder med i ansøgningsperioden.

Eksempel

9. april til 7. maj kan store virksomheder søge om lån for afregningsperioderne september 2020 og marts 2021. Virksomheden kan ikke nøjes med at søge om lån for afregningsperioden september 2020.

For at kunne få søge om lån, er det vigtigt, at du har indberettet korrekt og til den gældende frist. Det er forudsætningen for, at virksomheden kan komme i betragtning til A-skattelån.

Hvis virksomheden ikke har indberettet til tiden, vil den ikke kunne komme i betragtning til lån for den pågældende afregningsperiode. Hvis virksomheden har fået et lån, men efterfølgende glemmer at indberette til tiden og får en foreløbig fastsættelse, betyder det, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne. Derfor skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne.

Hvis virksomheden ikke betaler til tiden, skal du være opmærksom på:

 • at det kan være muligt at få et lån alligevel. Den manglende betaling vil blive konverteret til et rentefrit lån, men lånet vil gå til at dække det skyldige beløb - og derfor bliver lånet ikke udbetalt.
 • at der løber renter på betalingen, frem til et evt. lån bevilges.
 • at der muligvis vil blive rykket for betalingen, og at der i den forbindelse bliver lagt et rykkergebyr på.
 • at et evt. lån ikke kommer til at omfatte disse renter og gebyrer. Renter og gebyrer skal virksomheden derfor selv betale, for ellers vil disse overgå til inddrivelse.
 • at det ikke er alle virksomheder, der kan blive godkendt til et lån (fx virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning). Det betyder, at hvis virksomheden ikke betaler, vil den manglende betaling overgå til inddrivelse.

Virksomheder kan ansøge om et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det am-bidrag, som virksomhederne har indberettet rettidigt i de forskellige perioder.

For at kunne få et lån kræver det, at virksomheden:

 • har indberettet A-skat og am-bidrag rettidigt for mindst en af perioderne, som lånet gælder for.
 • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
 • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.
 • ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning.
 • ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:
  • ejer virksomheden
  • reelt driver virksomheden
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
  • er filialbestyrer i virksomheden
 • ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
 • ikke er en offentlig institution.
 • har et aktivt cvr- eller se-nummer.

Virksomheden skal overholde ovenstående kriterier i hele låneperioden.

Særligt for finansielle virksomheder eller kreditinstitutter

Finansielle virksomheder eller kreditinstitutter (efter § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed) kan ikke søge om lån i låneperioden 3. februar til 31. marts 2021. De kan dog godt søge om lån i de to andre låneperioder fra 8. marts 2021 til 8. april 2021 og fra 9. april 2021 til 7. maj 2021.

Din virksomhed kan søge, hvis den er registreret for afregning af A-skat og am-bidrag.

Virksomheder, som har gæld til det offentlige, kan godt ansøge om lån. I så fald udbetales lånet ikke, men bliver i stedet brugt til at dække virksomhedens gæld, så virksomheden reelt opnår rentefri udsættelse af betalingen. Andre Covid-19-hjælpepakker er ikke at betragte som gæld til det offentlige i denne sammenhæng.

Lånets størrelse svarer til den rettidigt indberettede A-skat og det am-bidrag, som virksomheden har indberettet til fristerne for de perioder, som lånet gælder for.

Det er kun muligt at søge om et lån, der gælder for de afregningsperioder, som ansøgningsfristen inkluderer. Du kan derfor ikke søge om et lån kun for den ene afregningsperiode, hvis der er to afregningsperioder med i ansøgningsperioden.

Eksempel

9. april til 7. april kan store virksomheder søge om lån for afregningsperioderne september 2020 og marts 2021. Virksomheden kan ikke nøjes med at søge om lån for afregningsperioden september 2020.

Du kan ansøge om lånet på virk.dk i forskellige perioder:

 1. A-skattelån kun for små og mellemstore virksomheder: Fra 3. februar 2021 til 31. marts 2021
 2. A-skattelån for små, mellemstore og store virksomheder: Fra 8. marts 2021 til 8. april 2021
 3. A-skattelån for små, mellemstore og store virksomheder: Fra 9. april 2021 til 7. maj 2021

Du kan enten selv udfylde og indsende ansøgningen, eller du kan få virksomhedens partsrepræsentant til at gøre det. Læs om typiske partsrepræsentanter i Den juridiske vejledning.

På virk.dk kan du læse mere om, hvordan du ansøger om lånet.

Søg om rentefrit A-skattelån for små og mellemstore virksomheder på virk.dk
(Ansøgningsperiode: 3. februar til 31. marts 2021)

Udbetalingen af lånet sker så vidt muligt inden for 12 bankdage (det gælder dog ikke, hvis der er forhold i virksomheden, som skal kontrolleres). Udbetalingen sker til virksomhedens Skattekonto. Du modtager svaret i virksomhedens kommunikationsmappe på TastSelv Erhverv. Du finder kommunikationsmappen på TastSelv Erhverv under Kontakt og derefter Se svar fra os.

Hvis din virksomhed får godkendt et lån, vil lånet fremgå af virksomhedens Skattekonto på TastSelv Erhverv.

Hvis virksomheden har ubetalte krav på Skattekontoen vil lånet først gå til at dække disse krav. Derefter bliver lånet modregnet eventuel anden offentlig gæld, der er under inddrivelse (hvis virksomheden skylder det offentlige penge). Hvis der derefter er penge tilbage, udbetales resten af lånet til virksomhedens NemKonto.

For at få pengene udbetalt, kræver det dog, at du sætter virksomhedens udbetalingsgrænse på Skattekontoen så lavt, at de resterende penge automatisk kan blive udbetalt til virksomhedens NemKonto. Læs mere om at ændre udbetalingsgrænsen længere nede på siden.

Du kan logge på TastSelv Erhverv og ændre udbetalingsgrænsen på Skattekontoen.

Ved overdragelse af lånet til andre (transport i udbetalingen)

Virksomheden kan overdrage hele eller dele af lånebeløbet til en anden (tredjemand). Det kaldes transport i udbetalingen.

Læs mere om retningslinjerne for at indsende en eventuel transport på Gældsstyrelsens hjemmeside (gaeldst.dk).

På grund af den korte frist mellem ansøgning og udbetaling af lånebeløbet, bør du anmode om notering af transport via mail senest samtidig med ansøgningen om lånet. Du sender anmodningen med en beskrivelse af, hvad der skal overdrages (lånet) til Transporter@ADST.dk.

Transporten vil blive honoreret med respekt for den dækningsrækkefølge, der gælder i forhold til modregning af eventuel offentlig gæld. 

Ved negativ efterindberetning inden lånet er udbetalt

Hvis virksomheden indsender en negativ efterindberetning til den indberetning, der ligger til grund for lånet, inden lånet er udbetalt, vil beløbet blive modregnet i lånet, inden det resterende beløb bliver udbetalt.

Ved negativ efterindberetning efter lånet er udbetalt 

Hvis virksomheden indsender en negativ efterindberetning til den indberetning, der ligger til grund for lånet, efter lånet er udbetalt, vil beløbet først blive modregnet i lånet i forbindelse med tilbagebetalingen af lånet.

Hvis du glemmer eller undlader at indberette en eller flere gange, efter at virksomheden har modtaget et lån, betyder det, at virksomheden ikke længere har opfyldt betingelserne. Derfor skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne. 

Virksomheden skal betale lånet tilbage via Skattekontoen.

 1. A-skattelån kun for små og mellemstore virksomheder med ansøgningsperiode fra 3. februar 2021 til 31. marts 2021:
  Senest den 1. november 2021.
 2. A-skattelån for små, mellemstore og store virksomheder med ansøgningsperiode fra 8. marts 2021 til 8. april 2021:
  Senest den 1. april 2022.
 3. A-skattelån for små, mellemstore og store virksomheder med ansøgningsperiode fra 9. april 2021 til 7. maj 2021:
  Senest den 1. juni 2022.

Hvis virksomheden ikke betaler lånet tilbage til tiden, får virksomheden gæld til staten, som der beregnes renter af. Er virksomhedens samlede gæld over 5.000 kr., modtager virksomheden en rykker. Betaler virksomheden stadig ikke, sender vi gælden til inddrivelse.

Hvis virksomheden i lånets løbetid ikke længere opfylder betingelserne for lånet, skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfyldte betingelserne. Det gælder fx, hvis virksomheden bliver tvangsopløst eller får en foreløbig fastsættelse. Hvis virksomheden lukker, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter, virksomhedens registrering ophører.

Hvis du har spørgsmål om din ansøgning, lånet, tilbagebetaling eller andet, kan du ringe til os på 7222 1239.

Folketinget har vedtaget en ny momslåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder får mulighed for at søge om et rentefrit lån på et beløb svarende til den moms, virksomheden skal indberette og betale senest den 1. marts 2021. 

Fakta om momslånet

Ansøgningsperiode: 17. marts 2021 til 14. april 2021
Tilbagebetalingsfrist: 1. februar 2022
Lånebeløb for små virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 1. og 2. halvår 2020 (frist 1. marts 2021)
Lånebeløb for mellemstore virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 3. og 4. kvartal 2020 (frist 1. marts 2021).

Det er kun muligt at søge om et lån, der dækker begge afregningsperioder (hhv. 1. og 2. halvår eller 3. og 4. kvartal). Du kan derfor ikke søge om et lån kun for den ene periode. 

Husk at indberette til tiden

For at kunne få lånet, er det vigtigt, at du har indberettet korrekt og til fristen 1. marts 2021. Det er forudsætningen for, at virksomheden kan søge om at komme i betragtning til momslånet. Hvis virksomheden ikke har indberettet til tiden, vil den ikke kunne komme i betragtning til et momslån.

Inden du søger om et lån, skal du derudover have bragt dine evt. tidligere udeståender i orden. Det kan fx være, at du skal erstatte en eller flere foreløbige fastsættelser med en korrekt indberetning. Læs mere i afsnittet Hvis virksomheden har fået afslag på grund af en foreløbig fastsættelse længere nede.

Hvis virksomheden har fået et lån, men glemmer at indberette fx A-skat og am-bidrag, moms eller punktafgifter rettidigt efterfølgende og dermed får en foreløbig fastsættelse, betyder det, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne. Derfor skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne.

Hvis virksomheden ikke betaler til tiden, skal du være opmærksom på:

 • at det kan være muligt at få et lån alligevel. Den manglende betaling vil blive konverteret til et rentefrit lån, men lånet vil gå til at dække det skyldige beløb - og derfor bliver lånet ikke udbetalt.
 • at der løber renter på betalingen af den skyldige moms, frem til et evt. lån bevilges.
 • at der muligvis vil blive rykket for betalingen, og at der i den forbindelse bliver lagt et rykkergebyr på.
 • at et evt. lån ikke kommer til at omfatte disse renter og gebyrer. Renter og gebyrer skal virksomheden derfor selv betale, for ellers vil disse overgå til inddrivelse.
 • at det ikke er alle virksomheder, der kan blive godkendt til et lån (fx virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning). Det betyder, at hvis virksomheden ikke betaler på en anden måde, vil den manglende betaling overgå til inddrivelse.

Små og mellemstore virksomheder kan ansøge.

Mellemstore virksomheder, der afregner kvartalsvis, omfatter typisk nyregistrerede virksomheder og virksomheder med en omsætning mellem 5 mio. kr. og 50 mio. kr.

Små virksomheder, der afregner halvårligt, omfatter virksomheder med en samlet omsætning på under 5 mio. kr.

For at kunne søge kræver det, at virksomheden:

 • ikke er en offentlig institution.
 • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
 • ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning. Læs mere om, hvordan du erstatter en foreløbig fastsættelse længere nede.
 • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.
 • ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:
  • ejer virksomheden
  • reelt driver virksomheden
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
  • er filialbestyrer i virksomheden
 • ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 29. januar 2021 til og med dagen for anmodning om lån. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
 • ikke er en finansiel virksomhed eller kreditinstitut efter § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.

Virksomheden skal overholde ovenstående kriterier i hele låneperioden.

Vær opmærksom på, at hvis din virksomhed har fået foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter indenfor de sidste 3 år, som virksomheden ikke har erstattet med en korrekt indberetning i afregningsperioden, kan den ikke få lånet. Hvis din virksomhed har en aktiv foreløbig fastsættelse, kan du erstatte den med en korrekt indberetning og herefter søge om lånet. Hvis du har søgt og fået afslag, fordi din virksomhed har en aktiv foreløbig fastsættelse, kan du erstatte den med en korrekt indberetning og herefter genansøge om lånet. 

Sådan erstatter du en foreløbig fastsættelse med en korrekt indberetning:

 1. Log på virksomhedens Skattekonto i TastSelv Erhverv.
 2. Vælg menupunktet Kontoudtog og søg efter "Gebyr FF" for at finde de manglende indberetninger, der har medført en foreløbig fastsættelse. Du søger via din browsers søgefunktion.
 3. Når du har fundet ud af, hvilket eller hvilke områder, virksomheden har fået en foreløbig fastsættelse på, kan du lave en ny indberetning for hvert af områderne.
 4. Du finder perioden, der er åben og ikke indberettet for under de enkelte faner på TastSelv Erhverv - fx Ansatte (fx eIndkomst og A-skat), Moms eller Lønsumsafgift.
 5. Erstat den eller de manglende indberetninger. Du kan læse mere om, hvordan du laver en indberetning under det enkelte område. Læs mere om det enkelte område under Erhverv.
 6. Der går op til 4 dage, før du kan se din nye indberetning på Skattekontoen. Derfor bør du vente 4 dage, før du genansøger om et lån.

Virksomheder, som har gæld til det offentlige, kan godt være omfattet af lånemuligheden. I så fald bliver lånet ikke udbetalt til virksomheden, men bliver i stedet brugt til at dække virksomhedens gæld, så virksomheden reelt opnår rentefri udsættelse af betalingen. Andre Covid-19-hjælpepakker er ikke at betragte som gæld til det offentlige i denne sammenhæng.

Små virksomheder kan ansøge om et rentefrit momslån på et beløb, der svarer til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 1. og 2. halvår 2020 (frist 1. marts 2021).

Mellemstore virksomheder kan ansøge om et rentefrit momslån på et beløb, der svarer til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 3. og 4. kvartal 2020 (frist 1. marts 2021).

Det er kun muligt at søge om et lån, der dækker begge afregningsperioder (hhv. 1. og 2. halvår eller 3. og 4. kvartal). Du kan derfor ikke søge om et lån kun for den ene periode. 

Hvis virksomheden har ubetalte krav (fx manglende betaling af moms eller lønsumsafgift), bliver det lånte beløb modregnet kravet. Dermed får virksomheden ikke en reel udbetaling, men en gratis kredittid, der svarer til det.

Du kan ansøge om lånet fra den 17. marts 2021 til 14. april 2021 via virk.dk. Du kan enten selv udfylde og indsende ansøgningen, eller du kan få virksomhedens partsrepræsentant til at gøre det. Læs om typiske partsrepræsentanter i Den juridiske vejledning.

På virk.dk vil du kunne læse mere om, hvordan du ansøger om lånet, så snart lånet er muligt at søge.

Hvis din virksomhed får godkendt et lån, vil lånet fremgå på virksomhedens Skattekonto.

Hvis virksomheden ikke har betalt moms, lønsumsafgift eller andre krav, vil lånet først gå til at dække disse krav. Derefter bliver lånet modregnet eventuel anden offentlig gæld (hvis virksomheden skylder det offentlige penge). Hvis der derefter er penge tilbage, kan resten af lånet blive udbetalt til virksomhedens NemKonto.

For at få pengene udbetalt, kræver det dog, at du sætter virksomhedens udbetalingsgrænse på Skattekontoen lavt, så de resterende penge automatisk kan blive udbetalt til virksomhedens NemKonto.

Du kan logge på TastSelv Erhverv og ændre udbetalingsgrænsen på Skattekontoen.

Ved overdragelse af lånet til andre (transport i udbetalingen)

Virksomheden kan overdrage hele eller dele af lånebeløbet til en anden (tredjemand). Det kaldes transport i udbetalingen.

Læs mere om retningslinjerne for at indsende en eventuel transport på Gældsstyrelsens hjemmeside (gaeldst.dk).

På grund af den korte frist mellem ansøgning og udbetaling af lånebeløbet, bør du anmode om notering af transport via mail senest samtidig med ansøgningen om lånet. Du sender anmodningen med en beskrivelse af, hvad der skal overdrages (lånet) til Transporter@ADST.dk

Transporten vil blive honoreret med respekt for den dækningsrækkefølge, der gælder i forhold til modregning af eventuel offentlig gæld. 

Ved negativ efterindberetning inden lånet er udbetalt

Hvis virksomheden laver en negativ efterindberetning af den indberetning, der ligger til grund for lånet, inden lånet er udbetalt, vil beløbet blive modregnet i lånet, inden det resterende beløb bliver udbetalt.

Ved negativ efterindberetning efter lånet er udbetalt

Hvis virksomheden laver en negativ efterindberetning af den indberetning, der ligger til grund for lånet, efter lånet er udbetalt, vil beløbet blive modregnet i lånet, inden eventuel udbetaling af det resterende beløb fra den negative efterindberetning.

Hvis virksomheden laver en negativ efterindberetning af den indberetning, der ligger til grund for lånet, efter lånet er udbetalt, vil beløbet blive modregnet i tilbagebetalingen af lånet.

Hvis virksomheden har fået en foreløbig fastsættelse efter at have fået et lån

Hvis du glemmer eller undlader at indberette en eller flere gange, efter at virksomheden har modtaget et lån, betyder det, at virksomheden ikke længere har opfyldt betingelserne. Derfor skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne. 

Virksomheden skal betale lånet tilbage via Skattekontoen senest den 1. februar 2022.

Hvis virksomheden ikke betaler lånet tilbage til tiden, får virksomheden gæld til staten, som der bliver beregnet renter af. Er virksomhedens samlede gæld over 5.000 kr. modtager virksomheden en rykker. Hvis virksomheden stadig ikke betaler, bliver gælden sendt til inddrivelse.

Hvis virksomheden i lånets løbetid ikke længere opfylder betingelserne for lånet, skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfyldte betingelserne. Det gælder fx, hvis virksomheden bliver tvangsopløst eller får en foreløbig fastsættelse. Hvis virksomheden lukker, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter virksomhedens registrering ophører.

Hvis du har brug for hjælp ifm. tilbagebetaling af lånet, kan du kontakte os direkte på telefon 7222 1239.

Det gælder uanset om det er frivillig tilbagebetaling eller i tilfælde af, at virksomheden i lånets løbetid ikke længere opfylder betingelserne for lånet. Her skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfyldte betingelserne. Det gælder fx, hvis virksomheden bliver tvangsopløst eller får en foreløbig fastsættelse. Hvis virksomheden lukker, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter virksomhedens registrering ophører.

Hvis du har andre spørgsmål vedr. lånet - fx om en ansøgning, du har lavet, et lån, din virksomhed har fået eller andre spørgsmål i øvrigt, kan du kontakte os på 7222 1239.

Svar på ansøgning indenfor 12 bankdage

Hvis du allerede har ansøgt om lån, kan du forvente svar på din ansøgning indenfor 12 bankdage (det gælder dog ikke, hvis der er forhold i virksomheden, som skal kontrolleres). Du vil modtage svaret i virksomhedens kommunikationsmappe på TastSelv Erhverv under Kontakt og derefter Se svar fra os.

Fristen for betaling af registreringsafgift for marts 2021 er udskudt for alle selvanmeldere (virksomheder registreret for registreringsafgift). Betalingsfristen for marts bliver automatisk rykket til den nye frist den 15. november 2021. Der skal ikke betales renter af det udskudte beløb.

Det er kun betalingen, der udskydes. Selvanmeldere skal derfor stadig angive registreringsafgift på deres månedsangivelse for marts, som de skal godkende senest den 15. april 2021.

Selskaber og personligt ejede virksomheder, der bruger virksomhedsordningen, og som har underskud i indkomståret 2019, kan søge om at få tidligere udbetaling end normalt af skatteværdien af den del af underskuddet, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter (også kaldet for skattekreditordningen). Fremrykningen betyder, at skattekreditten kan udbetales i juni i stedet for i november.

Fristen for at søge om den tidligere udbetaling var 15. maj 2020.

Se vejledning om skattekreditordningen

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt A-skat og am-bidrag, er omfattet af de lempede regler. Læs mere om, hvad der er relevant for din virksomhed herunder.

Offentlige myndigheder og institutioner, herunder kommuner og regioner, er generelt ikke omfattet af de udskudte frister, og skal derfor indberette og betale som hidtil.

 • Den oprindelige betalingsfrist 14. april er ikke udskudt
 • Den oprindelige betalingsfrist 11. maj udskydes til 10. september 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist 10. juni udskydes til 12. oktober 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist 10. juli udskydes til 10. november 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist 10. august 2020 udskydes ikke
 • Den oprindelige betalingsfrist 10. september udskydes til 29. januar 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist 12. oktober udskydes til 31. marts 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist 10. november udskydes til 31. maj 2021

Indberetningsfristerne ændres ikke.

De kommende betalingsfrister for små og mellemstore virksomheder ser derfor sådan ud:
Betalingsfrist Afregningsperiode Indberetningsfrist
10. august 2020 (ikke udskudt) Juli 2020 10. august 2020
10. september 2020 (udskudt fra 11. maj 2020) April 2020 11. maj 2020 
12. oktober 2020 (udskudt fra 10. juni 2020) Maj 2020 10. juni 2020
10. november 2020 (udskudt fra 10. juli 2020) Juni 2020 10. juli 2020
10. december 2020 (ikke udskudt) November 2020 10. december 2020
18. januar 2021 (ikke udskudt) December 2020 18. januar 2021
29. januar 2021 (udskudt fra 10. september 2020) August 2020 10. september 2020
10. februar 2021 (ikke udskudt) Januar 2021 10. februar 2021
10. marts 2021 (ikke udskudt) Februar 2021 10. marts 2021
31. marts 2021 (udskudt fra 12. oktober 2020) September 2020 12. oktober 2020
12. april 2021 (ikke udskudt) Marts 2021 12. april 2021
10. maj 2021 (ikke udskudt) April 2021 10. maj 2021
31. maj 2021 (udskudt fra 10. november 2020) Oktober 2020 10. november 2020
10. juni 2021 (ikke udskudt) Maj 2021 10. juni 2021
Herefter er der sædvanlige betalingsfrister Juni - december 2021 Den 10. i måneden efter afregningsperioden

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for A-skat og am-bidrag her.

 • Den oprindelige betalingsfrist 31. marts er ikke udskudt
 • Den oprindelige betalingsfrist 30. april udskydes til 31. august 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist 29. maj udskydes til 30. september 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist 30. juni udskydes til 30. oktober 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist 31. juli 2020 udskydes ikke
 • Den oprindelige betalingsfrist 31. august udskydes til 15. januar 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist 30. september udskydes til 16. marts 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist 30. oktober udskydes til 17. maj 2021

Indberetningsfristerne ændres ikke.

De kommende betalingsfrister for store virksomheder ser derfor sådan ud:
Betalingsfrist Afregningsperiode Indberetningsfrist
31. juli 2020 (ikke udskudt) Juli 2020 31. juli 2020
31. august 2020 (udskudt fra 30. april 2020) April 2020 30. april 2020
30. september 2020 (udskudt fra 29. maj 2020) Maj 2020 29. maj 2020
30. oktober 2020 (udskudt fra 30. juni 2020) Juni 2020 30. juni 2020
30. november 2020 (ikke udskudt) November 2020 30. november 2020
30. december 2020 (ikke udskudt) December 2020 30. december 2020
15. januar 2021 (udskudt fra 31. august 2020) August 2020 31. august 2020
29. januar 2021 (ikke udskudt) Januar 2021 29. januar 2021
26. februar 2021 (ikke udskudt) Februar 2021 26. februar 2021
16. marts 2021 (udskudt fra 30. september 2020) September 2020 30. september 2020
31. marts 2021 (ikke udskudt) Marts 2021 31. marts 2021
29. april 2021 (ikke udskudt) April 2021 29. april 2021
17. maj 2021 (udskudt fra 30. oktober 2020) Oktober 2020 30. oktober 2020
31. maj 2021 (ikke udskudt) Maj 2021 31. maj 2021
Herefter er der sædvanlige betalingsfrister Juni - december 2021 Sidste hverdag i afregningsmåneden

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for A-skat og am-bidrag her.

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Skattestyrelsen har mulighed for at fritage en virksomhed for betaling af renter og gebyrer såfremt den manglende betaling skyldes "pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør, foretager betaling". Det er Skattestyrelsens vurdering, at corona-situationen kan karakteriseres som "pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse".

Herunder kan du se eksempler på virksomheder, der kan ansøge om fritagelse for betaling af renter og gebyrer for A-skat og am-bidrag.

Eksempler på virksomheder, der er påbudt at holde lukket
Virksomheder som på grund af corona-situationen har fået påbud om at holde deres lokaler midlertidigt lukket, kan søge om fritagelse for renter og gebyrer der er pålagt A-skat og am-bidrag for marts måned 2020. Virksomheden skal være opmærksom på, at der skal ske betaling straks efter hindringens ophør, det vil sige ophør af corona-situationen, og at der først kan ansøges, når virksomheden betaler marts måneds A-skat og am-bidrag.

Følgende virksomheder skal holde midlertidigt lukket: 

 • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.
 • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer.
 • Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og biografer.
 • Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds-, og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer fysisk kontakt til kunder, og solarier.

Det vil sige, at fx frisører, der har fået påbud om at holde lukket som følge af restriktionerne, kan søge om fritagelse fra renter og gebyrer, hvis virksomheden i øvrigt opfylder betingelsen om at betale straks efter hindringens ophør.

Eksempler på virksomheder, der stadig må holde åbent
Virksomheder, der ikke har fået påbud om at holde lukket, men som på grund af corona-situationen enten har set sig nødsaget til at holde lukket på grund af manglende kundegrundlag, eller som på grund af manglende kundegrundlag grundet corona-situationen har haft en væsentlig omsætningsnedgang, kan søge om fritagelse for renter og gebyrer der er pålagt A-skat og am-bidrag for marts måned 2020. Virksomheden skal være opmærksom på, at der skal ske betaling straks efter hindringens ophør, det vil sige ophør af corona-situationen, og at der først kan ansøges, når virksomheden betaler marts måneds A-skat og am-bidrag. Om din ansøgning kan godkendes, vil afhænge af en konkret vurdering af, om der er tale om en væsentlig nedgang i omsætningen.

Følgende forretninger må stadig holde åbent:

 • Dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr.
 • Serveringssteder med henblik på at sælge take-away.
 • Lokaler og steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, hvis der i disse lokaler udøves nødvendig genoptræning af personer. Lokalet kan holdes åbent for disse personer.
 • Butikker der sælger udvalgsvarer, og ikke ligger i indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer.

Det vil sige, at fx et serveringssted, der har fået påbud om at holde lukket for servering og indtagelse af mad på stedet, men som nu holder åbent og sælger take-away, men hvor kunderne udebliver på grund af corona-situationen, vil kunne ansøge om fritagelse, hvis den straks betaler efter hindringens ophør.

Det vil også sige, at fx en tøjforretning, som stadig må holde åbent, men som på grund af manglende kundegrundlag selv har valgt at holde lukket, vil kunne ansøge om fritagelse, hvis den straks betaler efter hindringens ophør.

Du kan først ansøge, når corona-situationen er normaliseret, og når den forfaldne A-skat og am-bidrag for marts faktisk betales. Du skal sende din ansøgning til Skattestyrelsen via denne ansøgningsblanket (virk.dk) eller via kontaktformularen på TastSelv Erhverv.

Der kan ikke på nuværende tidspunkt gives et klart svar på hvornår corona-situationen er ophørt, og hindringen for betaling af A-skatten og am-bidraget for marts måned 2020 dermed er ophørt. Dette vil afhænge af en række forhold, der er ukendte på nuværende tidspunkt, og som hænger sammen med, hvordan og i hvilken takt Danmark igen lukkes op. Når der tegner sig et tydeligere billede af, hvordan der lukkes op efter corona-situationen, vil Skattestyrelsen udsende nærmere retningslinjer for ansøgning om fritagelse.

Skattekontoen fungerer, som den plejer, så den ældste gæld betales først. Det vil sige, at hvis du ikke betaler virksomhedens A-skat, men efterfølgende indbetaler et beløb til Skattekontoen i maj til at dække fx punktafgifter, vil denne betaling først dække den ubetalte A-skat. Derefter vil et eventuelt overskydende beløb blive anvendt til at dække punktafgifter. Den ældste gæld dækkes altså først, jf. opkrævningsloven.

Læs mere om, at den ældste gæld betales først.

Hvad hvis jeg skal have penge tilbage?
Hvis du fx skal have penge tilbage i form af negativ moms, vil det først dække ubetalt gæld (fx manglende betaling af A-skat) på Skattekontoen. Hvis der ikke er ubetalt gæld på Skattekontoen, vil tilgodehavendet i stedet blive brugt til at dække eventuel anden gæld, der tidligere er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Hvis der er et beløb tilbage af tilgodehavendet, vil resten efterfølgende blive udbetalt til virksomhedens NemKonto. 

Hvordan sikrer Skattestyrelsen, at jeg ikke skal betale renter og gebyrer?
Når du har søgt om og er blevet fritaget for renter, vil de enkelte indbetalinger blive identificeret ved en manuel gennemgang. Dette sikrer, at der ikke bliver tilskrevet renter på den manglende indbetaling af A-skat og/eller am-bidrag, eller at en eventuelt allerede tilskrevet rente kan nedskrives.

Du skal hverken betale B-skat i april eller maj som personligt ejet virksomhed. Betalingerne rykkes til to måneder, der i dag er betalingsfri:

 • Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni 2020
 • Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december 2020

Betaler du B-skat via Betalingsservice, skal du ikke gøre noget, da de automatisk bliver rykket til de udskudte frister. Betaler du via netbank, skal du blot betale til de nye frister.

Hvad gør jeg, hvis jeg får en automatisk påmindelse om en af de oprindelige frister?
Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Hvis du betaler B-skat, og dit overskud af virksomhed pludselig er blevet mindre, kan du allerede nu rette dit overskud på din forskudsopgørelse i TastSelv Borger.

På den måde nedsætter du dine B-skatterater, så din B-skatterate bliver mindre og eventuelt helt bortfalder. Du får automatisk nye indbetalingskort eller betalingslinje i TastSelv Borger til de resterende måneder af året.

Log på TastSelv Borger
Ret dit overskud af virksomhed i felt 221 på forskudsopgørelsen for 2020

Husk at hæve overskuddet igen, når situationen ændrer sig
Det er vigtigt, at du husker at rette overskuddet igen, når situationen ændrer sig, så du undgår en restskat. Så når situationen ændrer sig og du igen får overskud, skal du hæve overskuddet igen, og så får du nye B-skatterater.

Risikerer jeg at blive udtaget til kontrol, når mit overskud pludselig falder?Vi er opmærksomme på, at der er tale om en helt særlig situation. Så det tager vi højde for i vores kontrolpolitik. Vi holder dog øje med, om virksomhederne husker at hæve deres overskud, når situationen ændrer sig igen. Du skal selv ind og hæve overskuddet igen, når din situation ændrer sig.

Skattestyrelsen sendte den 17. marts brev til 140.000 personligt ejede virksomheder, der 20. marts 2020 skulle indbetale den næste B-skatterate. Her stod, at virksomhedsejere kunne nedjustere årets overskud på forskudsopgørelsen i TastSelv, hvis de vurderede, at årets overskud bortfaldt eller faldt væsentligt. For nogle virksomheder kunne det betyde, at B-skatteraten for marts, som skulle betales den 20. marts, ville bortfalde.

Se brevet til de personligt ejede virksomheder.

Hvis du senest den 18. marts 2020 kl. 16 ændrede dit overskud på din forskudsopgørelse, og din B-skatterate for marts blev mindre eller bortfaldt, ville B-skatteraten for marts ikke blive opkrævet via Betalingsservice.

Hvis du skulle betale et mindre beløb, har du modtaget et indbetalingskort, som du skal betale. Indbetalinger af evt. B-skatter for resten af året vil derimod automatisk blive trukket til de udskudte frister via Betalingsservice.

Hvis du ændrede i forskudsopgørelsen senere end kl. 16 den 18. marts 2020, ville ændringen ikke slå igennem. Den oprindelige B-skatterate for marts 2020 ville derfor som udgangspunkt blive trukket på din konto.

Hvis du indbetalte for meget, vil det overskydende beløb blive overført til dig i løbet af april - medmindre du har restancer, som vi først modregner i.

Oplysningsfristen for virksomheder og selskaber er forlænget for indkomståret 2019. Det samme gælder for selskaber, der har oplysningsfrist i oktober 2020 for indkomståret 2020.

Det sker for at give revisorerne bedre tid til at hjælpe erhvervslivet med at nå at oplyse til tiden. Hvad det betyder for dig afhænger af, om du har en virksomhed eller et selskab.

Både virksomheder og selskaber har mulighed for at benytte den forlængede oplysningsfrist. Det vil sige:

 • Personligt ejede virksomheder herunder enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og interessentskaber (I/S)
 • Selskaber, fonde, foreninger m.fl. herunder iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S)

 • For personligt ejede virksomheder er fristen forlænget til 1. september 2020. Normalt er fristen 1. juli 2020.
 • For selskaber med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere er fristen forlænget til den 1. september 2020.
 • For selskaber med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2020 i oktober 2020 er fristen forlænget til den 31. januar 2021.

Andre udskudte frister på oplysningsskemaet
EmneOprindelig fristNy udskudt frist
Virksomhedsordningen: Mulighed for at ændre valg af virksomhedsordningen for indkomståret 2018 
Læs mere om virksomhedsordningen
30. juni 2020 1. september 2020
Indbetalinger til ophørspension med fradragsret 30. juni 2020 1. september 2020
Indberetning af pensionsordninger for 2020 1. august 2020 1. oktober 2020
Ægtefælles virksomhed: Valg af status som medarbejdende ægtefælle eller ej i virksomheden 30. juni 2020 1. september 2020
Investeringsinstitut med minimumsbeskatning: oplysning om minimumsindkomsten Senest 6 måneder efter udløbet af indkomståret 2019 Forlænges til senest 9 måneder efter udløbet af indkomståret 2019
Gaveskemaer, der skal indsendes af skattefrie fonde og foreninger 31. maj 2020 1. september 2020
Dødsboet skal have besked, hvis der kommer en restskat for året før dødsåret. Fristen for at anmelde skattekravet skal fremsættes senest 3 måneder efter oplysningsfristen for indkomståret før dødsåret.  
Læs mere om skat ved dødsfald
1. maj 2020 / 1. juli 2020 1. december 2020

Fristen for frivillig betaling af restskat er ikke udskudt. Læs mere om at betale overskydende skat (restskat) tilbage.

For dig som personligt ejet virksomhed kan der være både fordele og ulemper ved at vente med at oplyse til 1. september. Fristen for frivillig betaling af restskat er nemlig ikke udskudt.

 • Hvis du oplyser inden fristen, og du har en overskydende skat, vil du hurtigere få den udbetalt.
 • Hvis du har en restskat og betaler den inden 1. juli 2020, vil der blive beregnet en rente på 2 % til og med betalingsdagen. Hvis du betaler efter 1. juli 2020, skal du betale et fast procenttillæg på 4 %.
 • Hvis du har en restskat op til 21.320 kr. inklusive procenttillæg, vil restskatten blive indregnet i din skat for 2021.
 • Hvis du har en restskat over 21.320 kr. inklusive procenttillæg, vil det overskydende beløb blive opkrævet i tre rater i august, september og oktober. Du får besked i din digitale postkasse, når det er tid til at betale den første rate. Bemærk: Den udskudte oplysningsfrist 1. september kan dog betyde, at dine rater ligger senere.

For selskaber betyder det ikke det store, om I oplyser inden den oprindelige frist eller venter til den forlængede oplysningsfrist.

Andre oplysninger som følger indsendelsesfristen for oplysningsskemaet forlænges også til 1. september 2020. Det gælder fx for TP-dokumentation, der skal udarbejdes løbende og senest foreligge på tidspunktet for oplysningsfristen og for anmodning om udbetaling efter skattekreditordningen.

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

For små og mellemstore virksomheder gælder det, at fristen for afgiftsperioderne for første og andet kvartal og første og andet halvår lægges sammen. Derudover lægges fristen for afgiftsperioderne for tredje og fjerde kvartal også sammen. Du skal dog stadig indberette for hver periode.

Mellemstore virksomheder, der afregner kvartalsvis, omfatter typisk nyregistrerede virksomheder og virksomheder med en omsætning mellem 5 mio.kr. og 50 mio. kr.

Små virksomheder, der afregner halvårligt, omfatter virksomheder med en samlet omsætning på under 5 mio. kr.

Hvis du er i tvivl om, hvilken afgiftsperiode din virksomhed har, kan du logge på TastSelv Erhverv og se det under fanen Moms.

Herved rykkes indberetnings- og betalingsfristen for:

 • mellemstore virksomheder for første og tredje kvartal 2020 med 3 måneder
 • små virksomheder for første halvår 2020 med 6 måneder

Udskydelsen af momsfrister gælder også visse offentlige virksomheder og institutioner jf. momsloven §3, stk. 2.

Perioderne samles, så man for kvartalsvis indberetning betaler i forlængelse af, at man indberetter for 2. og 4. periode, mens man for halvårlig indberetning betaler i forlængelse af, at man indberetter for 2. periode.

Perioderne samles, så man betaler i forlængelse af, at man indberetter 2. periode. Man kan dog stadig indberette til de oprindelige frister og fx få negativ moms udbetalt.

Udskudte kvartalsfrister for moms:

 • Fristen 2. juni 2020 udskydes til 1. september 2020
 • Fristen 1. september 2020 er fortsat 1. september 2020
 • Fristen 1. december 2020 udskydes til 1. marts 2021
 • Fristen 1. marts 2021 er fortsat 1. marts 2021

Udskudte halvårsfrister for moms:

 • Fristen 1. september 2020 rykkes til 1. marts 2021
 • Fristen 1. marts 2021 er fortsat 1. marts 2021

Indberetning af EU-salg uden moms er ikke blevet udskudt. Indberetning og betaling af One Stop moms er heller ikke blevet udskudt. Der skal virksomheden stadig være opmærksom på de almindelige frister.

For store virksomheder, der afregner månedsvist, og som omfatter virksomheder med en omsætning over 50 mio. kr., er fristerne for indberetning og betaling udskudt som følger:

 • Fristen 27. april udskydes til 25. maj 2020
 • Fristen 25. maj udskydes til 25. juni 2020
 • Fristen 25. juni udskydes til 27. juli 2020
 • Fristen 17. august udskydes ikke, da det i forvejen er en udskudt frist.
 • Fristen 25. august udskydes til 9. september 2020
 • Fristen 25. september udskydes til 2. oktober

Udskydelsen af momsfrister gælder også visse offentlige virksomheder og institutioner jf. momsloven §3, stk. 2.

Indberetning af EU-salg uden moms er ikke blevet udskudt. Indberetning og betaling af One Stop moms er heller ikke blevet udskudt. Der skal virksomheden stadig være opmærksom på de almindelige frister.

Nej. Du skal betale moms til samme frister, som du plejer.

Skattestyrelsen opfordrer dig til at indberette til den oprindelige frist og kun vente med at betale. 

Danmarks Statistik bruger momsindberetningerne til at belyse den aktuelle økonomiske situation i landet herunder opgørelse af Nationalregnskabet. Det er vigtigt for at de kan levere det bedst mulige datagrundlag til beslutningstagerne også i denne ekstraordinære situation. Du opfordres derfor til at indberette din moms som hidtil og kun vente med betalingen.

Hvis du stadig vil betale til den oprindelige frist
Du kan også stadig betale til den oprindelige frist. Vær dog opmærksom på, at du så bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. Læs mere om udbetalingsgrænsen i afsnittet Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på Skattekontoen) længere nede på siden.
Du skal stadig indberette og betale for hver enkelt periode på hver sin indberetning og senest til den nye frist, selv om perioderne er lagt sammen.

Nej, tilbagebetaling af moms er ikke med i hjælpepakken. Små og mellemstore virksomheder kan dog ansøge om et rentefrit momslån på et beløb, der svarer til den moms, virksomheden har indberettet for 4. kvartal 2019 (mellemstore virksomheder) eller 2. halvår 2019 (små virksomheder) til fristen den 2. marts 2020. Læs mere om momslån til små og mellemstore virksomheder.

Halvårlig moms
Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt indberetnings- og betalingsfrist
1. januar - 30. juni 2020 1. september 2020 1. marts 2021
1. juli - 31. december 2020 1. marts 2021 De to perioder skal indberettes hver for sig og betales senest 1. marts 2021

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for moms her.

Indberet evt. stadig til den oprindelige frist

Skattestyrelsen opfordrer dig til alligevel at indberette til den oprindelige frist, hvis du kan og kun vente med at betale. Hvis du (senest 1. september 2020) indberetter en evt. negativ momsindberetning for første halvår 2020, kan din virksomhed få den negative moms udbetalt efter reglerne for udbetaling af negativ moms.

Hvis du stadig vil betale til den oprindelige frist

Hvis du indberetter til den oprindelige frist, kan du også stadig betale til den oprindelige frist. Vær dog opmærksom på, at du så bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. Læs mere om udbetalingsgrænsen i afsnittet Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på Skattekontoen) længere nede på siden.

Kvartalsvis moms
Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt indberetnings- og betalingsfrist
1. januar - 31. marts 2020 2. juni 2020 1. september 2020
1. april - 30. juni 2020 1. september 2020 De to perioder skal indberettes hver for sig og betales senest 1. september 2020
1. juli - 30. september 2020 1. december 2020 1. marts 2021
1. oktober - 31. december 2020 1. marts 2021 De to perioder skal indberettes hver for sig og betales senest 1. marts 2021

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for moms her.

Indberet evt. stadig til den oprindelige frist

Skattestyrelsen opfordrer dig til alligevel at indberette til den oprindelige frist, hvis du kan og kun vente med at betale. Hvis du (senest 1. december 2020) indberetter en evt. negativ momsindberetning for tredje kvartal 2020, kan din virksomhed få den negative moms udbetalt efter reglerne for udbetaling af negativ moms.

Hvis du stadig vil betale til den oprindelige frist

Hvis du indberetter til den oprindelige frist, kan du også stadig betale til den oprindelige frist. Vær dog opmærksom på, at du så bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. Læs mere om udbetalingsgrænsen i afsnittet Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på Skattekontoen) længere nede på siden.

Månedsvis moms
Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt indberetnings- og betalingsfrist
1. marts - 31. marts 2020 27. april 2020 25. maj 2020
1. april - 30. april 2020 25. maj 2020 25. juni 2020
1. maj - 31. maj 2020 25. juni 2020 27. juli 2020
1. juni - 30. juni 2020 17. august 2020 17. august (ikke udskudt)
1. juli - 31. juli 2020 25. august 2020 9. september 2020
1. august - 31.august 2020 25. september 2020 2. oktober 2020

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for moms her.

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Hvordan ændres indberetnings- og betalingsfristen for lønsumsafgift?

For virksomheder omfattet af den såkaldte metode 4 (fx tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vognmænd mv.) rykkes betalingsfristen for lønsumsafgift for:

 • 2. kvartal 2020 fra 15. juli 2020 til 1. september 2020
 • 3. kvartal 2020 fra 15. oktober 2020 til 16. november 2020

Betalingsfristen for lønsumsafgift vedr. sidste års overskud udskydes ikke.

Lønsumsafgift (metode 4)
Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt indberetnings- og betalingsfrist
2. kvartal 2020 15. juli 2020 1. september 2020
3. kvartal 2020 15. oktober 2020 16. november 2020

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for lønsumsafgift her.

Hvad gør jeg, hvis jeg får en automatisk påmindelse om en af de oprindelige frister?

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Hvis du vil betale tidligere end de udskudte frister, skal du have en ny udbetalingsgrænse på Skattekontoen. De virksomheder, som ikke har udfordringer med likviditet, kan dermed fortsætte med at indbetale skat og moms til de normale frister, fordi det indbetalte beløb kan blive stående på Skattekontoen frem til den udskudte betalingsfrist.

Hvis du ikke sætter en ny udbetalingsgrænse, vil betalingen gå retur fra Skattekontoen til virksomhedens NemKonto, som en overskydende betaling. For at beholde det indbetalte beløb på Skattekontoen, skal du logge på TastSelv Erhverv og ændre udbetalingsgrænsen på Skattekontoen. Det skal du gøre, inden du betaler.

 • Muligheden for at hæve udbetalingsgrænsen på skattekontoen gælder i perioden fra den 7. maj 2020 til og med den 1. november 2021
 • Udbetalingsgrænsen på Skattekontoen kan maksimalt sættes til 100 mia. kr.
 • Udbetalingsgrænsen bliver automatisk sat til 0 kr. igen umiddelbart efter den 1. november 2021.
 • Hvis virksomheden fortsat ønsker en udbetalingsgrænse efter den 1. november 2021, skal virksomheden umiddelbart herefter sætte en ny udbetalingsgrænse inden for de gældende regler.

Opdateret 31. november kl. 13:00
Vi er i gang med at afklare den skattemæssige betydning af at have fået økonomisk kompensation ifm. corona-situationen. Vi opdaterer siden her med den korrekte vejledning, så snart det er muligt.

Sprog