Read this in English

Folketinget har vedtaget flere lovforslag ifm. corona-situationen, som har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, så presset på danske virksomheders likviditet lettes. Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de lempede regler.

Det er blandt andet muligt at få moms- og lønsumsafgiftslån, og der er ændret på en række frister. Du kan her på siden finde svar på spørgsmål om, hvad tiltagene i hjælpepakkerne betyder for virksomheder som din.

Guide: Find din virksomheds udskudte frister

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte os på 72 22 12 39 mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14. Desuden er vores chat åben mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9-13. Denne side (skat.dk/corona) opdateres løbende. 

Du kan læse mere om, hvilke forholdsregler du kan tage i din virksomhed på virksomhedsguiden.dk

Seneste opdateringer om hjælpepakker

Dato og tidspunktTilføjet information om
28. maj 2020, kl. 12

Andre udskudte frister på oplysningsskemaet

13. maj 2020, kl. 15

Vejledning om 

30. april 2020, kl. 16

Vejledning om vedtaget lov om

28. april 2020, kl. 20

Justering af tekst om Forslag om momslån til små og mellemstore virksomheder og lønsumsafgiftslån til visse erhverv

Folketinget har vedtaget et lovforslag som giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at få et rentefrit momslån og lønsumsafgiftslån til visse erhverv. Loven træder i kraft den 5. maj 2020, og virksomheder kan ansøge om lån fra 5. maj 2020 til 15. juni 2020.

Momslån: Små og mellemstore virksomheder kan ansøge.

Lønsumsafgiftslån: Virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter metode 4 fx læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd og kultursektoren kan søge om lønsumsafgiftslån. Læs mere om virksomheder, der er omfattet af lønsumsafgift og metode 4.

For at kunne søge kræver det, at virksomheden:

 • ikke er en offentlig institution.
 • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
 • ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning. Læs mere om, hvordan du erstatter en foreløbig fastsættelse længere nede.
 • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.
 • ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:
  • ejer virksomheden
  • reelt driver virksomheden
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
  • er filialbestyrer i virksomheden
 • ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med 15. juni 2020. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.

Vær opmærksom på, at hvis din virksomhed har fået foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter indenfor de sidste 3 år, som virksomheden ikke har erstattet med en korrekt indberetning i afregningsperioden, kan den ikke få lånet. Hvis din virksomhed har en aktiv foreløbig fastsættelse, kan du erstatte den med en korrekt indberetning og herefter søge om lånet.

Sådan erstatter du en foreløbig fastsættelse med en korrekt indberetning:

 1. Log på virksomhedens Skattekonto i TastSelv Erhverv.
 2. Vælg menupunktet Kontoudtog og søg efter "Gebyr FF" for at finde de manglende indberetninger, der har medført en foreløbig fastsættelse. Du søger via din browsers søgefunktion.
 3. Når du har fundet ud af, hvilket eller hvilke områder, virksomheden har fået en foreløbig fastsættelse på, kan du lave en ny indberetning for hvert af områderne.
 4. Du finder perioden, der er åben og ikke indberettet for under de enkelte faner på TastSelv Erhverv - fx Ansatte (fx eIndkomst og A-skat), Moms eller Lønsumsafgift.
 5. Erstat den eller de manglende indberetninger. Du kan læse mere om, hvordan du laver en indberetning under det enkelte område. Læs mere om det enkelte område under Erhverv.
 6. Der går op til 4 dage, før du kan se din nye indberetning på Skattekontoen. Derfor bør du vente 4 dage, før du ansøger om et lån.

Virksomheder, som har gæld til det offentlige, kan godt være omfattet af lånemuligheden. I så fald bliver lånet ikke udbetalt til virksomheden, men bliver i stedet brugt til at dække virksomhedens gæld, så virksomheden reelt opnår rentefri udsættelse af betalingen.

Moms: Du kan ansøge om et rentefrit momslån på et beløb, der svarer til den moms, virksomheden har indberettet for 4. kvartal 2019 (mellemstore virksomheder) eller 2. halvår 2019 (små virksomheder) til fristen den 2. marts 2020.

Lønsumsafgift:

 • Nogle virksomheder indberetter lønsumsafgift pr. kvartal. De kan ansøge om et lån på et beløb, der svarer til den lønsumsafgift, virksomheden har indberettet for 1. kvartal 2020.
 • Alle virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, indberetter lønsumsafgift af overskud/underskud for indkomståret 2019 eller for et forskudt indkomstår, der træder i stedet for indkomståret 2019. De kan ansøge om et lån på et beløb, der svarer til en fjerdedel af afgiftens størrelse af overskuddet for indkomståret 2019 eller for det forskudte indkomstår.
 • Hvis virksomheden både er kvartalsafregnende og har indberettet et overskud for indkomståret 2019, kan virksomheden ansøge om begge lån (hvis de andre betingelser i øvrigt er opfyldt).

Hvis virksomheden har ubetalte krav (fx manglende betaling af moms eller lønsumsafgift), bliver det lånte beløb modregnet kravet. Dermed får virksomheden ikke en reel udbetaling, men en gratis kredittid, der svarer til det.

Du kan ansøge om lånet fra den 5. maj 2020 til 15. juni 2020 via virk.dk. Du kan enten selv udfylde og indsende ansøgningen, eller du kan få virksomhedens partsrepræsentant til at gøre det. Læs om typiske partsrepræsentanter i Den juridiske vejledning.

På virk.dk vil du kunne læse mere om, hvordan du ansøger om lånet.

Søg om rentefrit lån

Søg om momslån på virk.dk

Søg om lønsumsafgiftslån på virk.dk (aconto)

Søg om lønsumsafgiftslån på virk.dk (metode 4 - ikke personligt ejet med medarbejder)

Søg om lønsumsafgiftslån på virk.dk (metode 4 - ikke personligt ejet uden medarbejder)

Søg om lønsumsafgiftslån på virk.dk (metode 4 - personligt ejet med medarbejdere)

Søg om lønsumsafgiftslån på virk.dk (metode 4 - personlig ejet uden medarbejdere)

Du kan forvente svar på din ansøgning indenfor 5 bankdage (det gælder dog ikke, hvis der er forhold i virksomheden, som ikke kan kontrolleres). Du vil modtage svaret i virksomhedens kommunikationsmappe på TastSelv Erhverv. Du finder kommunikationsmappen i TastSelv Erhverv under Kontakt og derefter Se svar fra os.

Hvis din virksomhed får godkendt et lån, vil lånet fremgå på virksomhedens Skattekonto.

Hvis virksomheden ikke har betalt moms, lønsumsafgift eller andre krav, vil lånet først gå til at dække disse krav. Derefter bliver lånet modregnet eventuel anden offentlig gæld (hvis virksomheden skylder det offentlige penge). Hvis der derefter er penge tilbage, kan resten af lånet blive udbetalt til virksomhedens NemKonto.

For at få pengene udbetalt, kræver det dog, at du sætter virksomhedens udbetalingsgrænse på Skattekontoen lavt, så de resterende penge automatisk kan blive udbetalt til virksomhedens NemKonto.

Du kan logge på TastSelv Erhverv og ændre udbetalingsgrænsen på Skattekontoen.

Ved overdragelse af lånet til andre (transport i udbetalingen)
Virksomheden kan overdrage hele eller dele af lånebeløbet til en anden (tredjemand). Det kaldes transport i udbetalingen.

Læs mere om retningslinjerne for at indsende en eventuel transport på Gældsstyrelsens hjemmeside (gaeldst.dk).

På grund af den korte frist mellem ansøgning og udbetaling af lånebeløbet, bør du anmode om notering af transport via mail senest samtidig med ansøgningen om lånet. Du sender anmodningen med en beskrivelse af, hvad der skal overdrages (lånet) til Transporter@ADST.dk.

Transporten vil blive honoreret med respekt for den dækningsrækkefølge, der gælder i forhold til modregning af eventuel offentlig gæld. 

Ved negativ efterindberetning inden lånet er udbetalt
Hvis virksomheden laver en negativ efterindberetning af den indberetning, der ligger til grund for lånet, inden lånet er udbetalt, vil beløbet blive modregnet i lånet, inden det resterende beløb bliver udbetalt.

Ved negativ efterindberetning efter lånet er udbetalt
Hvis virksomheden laver en negativ efterindberetning af den indberetning, der ligger til grund for lånet, efter lånet er udbetalt, vil beløbet blive modregnet i lånet, inden eventuel udbetaling af det resterende beløb fra den negative efterindberetning.

Virksomheden skal betale lånet tilbage via Skattekontoen senest den 1. april 2021.

Hvis virksomheden ikke betaler lånet tilbage til tiden, får virksomheden gæld til staten, som der bliver beregnet renter af. Er virksomhedens samlede gæld over 5.000 kr. modtager virksomheden en rykker. Hvis virksomheden stadig ikke betaler, bliver gælden sendt til inddrivelse.

Hvis virksomheden i lånets løbetid ikke længere opfylder betingelserne for lånet, skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfyldte betingelserne. Det gælder fx, hvis virksomheden bliver tvangsopløst eller får en foreløbig fastsættelse. Hvis virksomheden lukker skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter virksomhedens registrering ophører.

Selskaber og personligt ejede virksomheder, der bruger virksomhedsordningen, og som har underskud i indkomståret 2019, kan søge om at få tidligere udbetaling end normalt af skatteværdien af den del af underskuddet, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter (også kaldet for skattekreditordningen). Fremrykningen betyder, at skattekreditten kan udbetales i juni i stedet for i november.

Fristen for at søge om den tidligere udbetaling var 15. maj 2020.

Se vejledning om skattekreditordningen

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt A-skat og am-bidrag, er omfattet af de lempede regler. Læs mere om, hvad der er relevant for din virksomhed herunder.

 • Betalingsfristen 14. april er ikke udskudt
 • Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september 2020
 • Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober 2020
 • Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november 2020

Indberetningsfristerne ændres ikke.

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for A-skat og am-bidrag her.

 • Betalingsfristen 31. marts er ikke udskudt
 • Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august 2020
 • Betalingsfristen 29. maj rykkes til 30. september 2020
 • Betalingsfristen 30. juni rykkes til 30. oktober 2020

Indberetningsfristerne ændres ikke.

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for A-skat og am-bidrag her.

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Skattestyrelsen har mulighed for at fritage en virksomhed for betaling af renter og gebyrer såfremt den manglende betaling skyldes "pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør, foretager betaling". Det er Skattestyrelsens vurdering, at corona-situationen kan karakteriseres som "pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse".

Herunder kan du se eksempler på virksomheder, der kan ansøge om fritagelse for betaling af renter og gebyrer for A-skat og am-bidrag.

Eksempler på virksomheder, der er påbudt at holde lukket
Virksomheder som på grund af corona-situationen har fået påbud om at holde deres lokaler midlertidigt lukket, kan søge om fritagelse for renter og gebyrer der er pålagt A-skat og am-bidrag for marts måned 2020. Virksomheden skal være opmærksom på, at der skal ske betaling straks efter hindringens ophør, det vil sige ophør af corona-situationen, og at der først kan ansøges, når virksomheden betaler marts måneds A-skat og am-bidrag.

Følgende virksomheder skal holde midlertidigt lukket: 

 • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.
 • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer.
 • Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og biografer.
 • Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds-, og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer fysisk kontakt til kunder, og solarier.

Det vil sige, at fx frisører, der har fået påbud om at holde lukket som følge af restriktionerne, kan søge om fritagelse fra renter og gebyrer, hvis virksomheden i øvrigt opfylder betingelsen om at betale straks efter hindringens ophør.

Eksempler på virksomheder, der stadig må holde åbent
Virksomheder, der ikke har fået påbud om at holde lukket, men som på grund af corona-situationen enten har set sig nødsaget til at holde lukket på grund af manglende kundegrundlag, eller som på grund af manglende kundegrundlag grundet corona-situationen har haft en væsentlig omsætningsnedgang, kan søge om fritagelse for renter og gebyrer der er pålagt A-skat og am-bidrag for marts måned 2020. Virksomheden skal være opmærksom på, at der skal ske betaling straks efter hindringens ophør, det vil sige ophør af corona-situationen, og at der først kan ansøges, når virksomheden betaler marts måneds A-skat og am-bidrag. Om din ansøgning kan godkendes, vil afhænge af en konkret vurdering af, om der er tale om en væsentlig nedgang i omsætningen.

Følgende forretninger må stadig holde åbent:

 • Dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr.
 • Serveringssteder med henblik på at sælge take-away.
 • Lokaler og steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, hvis der i disse lokaler udøves nødvendig genoptræning af personer. Lokalet kan holdes åbent for disse personer.
 • Butikker der sælger udvalgsvarer, og ikke ligger i indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer.

Det vil sige, at fx et serveringssted, der har fået påbud om at holde lukket for servering og indtagelse af mad på stedet, men som nu holder åbent og sælger take-away, men hvor kunderne udebliver på grund af corona-situationen, vil kunne ansøge om fritagelse, hvis den straks betaler efter hindringens ophør.

Det vil også sige, at fx en tøjforretning, som stadig må holde åbent, men som på grund af manglende kundegrundlag selv har valgt at holde lukket, vil kunne ansøge om fritagelse, hvis den straks betaler efter hindringens ophør.

Du kan først ansøge, når corona-situationen er normaliseret, og når den forfaldne A-skat og am-bidrag for marts faktisk betales. Du skal sende din ansøgning til Skattestyrelsen ved at udfylde kontaktformular på TastSelv Erhverv.

Der kan ikke på nuværende tidspunkt gives et klart svar på hvornår corona-situationen er ophørt, og hindringen for betaling af A-skatten og am-bidraget for marts måned 2020 dermed er ophørt. Dette vil afhænge af en række forhold, der er ukendte på nuværende tidspunkt, og som hænger sammen med, hvordan og i hvilken takt Danmark igen lukkes op. Når der tegner sig et tydeligere billede af, hvordan der lukkes op efter corona-situationen, vil Skattestyrelsen udsende nærmere retningslinjer for ansøgning om fritagelse.

Skattekontoen fungerer, som den plejer, så den ældste gæld betales først. Det vil sige, at hvis du ikke betaler virksomhedens A-skat, men efterfølgende indbetaler et beløb til Skattekontoen i maj til at dække fx punktafgifter, vil denne betaling først dække den ubetalte A-skat. Derefter vil et eventuelt overskydende beløb blive anvendt til at dække punktafgifter. Den ældste gæld dækkes altså først, jf. opkrævningsloven.

Læs mere om, at den ældste gæld betales først.

Hvad hvis jeg skal have penge tilbage?
Hvis du fx skal have penge tilbage i form af negativ moms, vil det først dække ubetalt gæld (fx manglende betaling af A-skat) på Skattekontoen. Hvis der ikke er ubetalt gæld på Skattekontoen, vil tilgodehavendet i stedet blive brugt til at dække eventuel anden gæld, der tidligere er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Hvis der er et beløb tilbage af tilgodehavendet, vil resten efterfølgende blive udbetalt til virksomhedens NemKonto. 

Hvordan sikrer Skattestyrelsen, at jeg ikke skal betale renter og gebyrer?
Når du har søgt om og er blevet fritaget for renter, vil de enkelte indbetalinger blive identificeret ved en manuel gennemgang. Dette sikrer, at der ikke bliver tilskrevet renter på den manglende indbetaling af A-skat og/eller am-bidrag, eller at en eventuelt allerede tilskrevet rente kan nedskrives.

Du skal hverken betale B-skat i april eller maj som personligt ejet virksomhed. Betalingerne rykkes til to måneder, der i dag er betalingsfri:

 • Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni 2020
 • Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december 2020

Betaler du B-skat via Betalingsservice, skal du ikke gøre noget, da de automatisk bliver rykket til de udskudte frister. Betaler du via netbank, skal du blot betale til de nye frister.

Hvad gør jeg, hvis jeg får en automatisk påmindelse om en af de oprindelige frister?
Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Hvis du betaler B-skat, og dit overskud af virksomhed pludselig er blevet mindre, kan du allerede nu rette dit overskud på din forskudsopgørelse i TastSelv Borger.

På den måde nedsætter du dine B-skatterater, så din B-skatterate bliver mindre og eventuelt helt bortfalder. Du får automatisk nye indbetalingskort eller betalingslinje i TastSelv Borger til de resterende måneder af året.

Log på TastSelv Borger
Ret dit overskud af virksomhed i felt 221 på forskudsopgørelsen for 2020

Husk at hæve overskuddet igen, når situationen ændrer sig
Det er vigtigt, at du husker at rette overskuddet igen, når situationen ændrer sig, så du undgår en restskat. Så når situationen ændrer sig og du igen får overskud, skal du hæve overskuddet igen, og så får du nye B-skatterater.

Risikerer jeg at blive udtaget til kontrol, når mit overskud pludselig falder?Vi er opmærksomme på, at der er tale om en helt særlig situation. Så det tager vi højde for i vores kontrolpolitik. Vi holder dog øje med, om virksomhederne husker at hæve deres overskud, når situationen ændrer sig igen. Du skal selv ind og hæve overskuddet igen, når din situation ændrer sig.

Skattestyrelsen sendte den 17. marts brev til 140.000 personligt ejede virksomheder, der 20. marts 2020 skulle indbetale den næste B-skatterate. Her stod, at virksomhedsejere kunne nedjustere årets overskud på forskudsopgørelsen i TastSelv, hvis de vurderede, at årets overskud bortfaldt eller faldt væsentligt. For nogle virksomheder kunne det betyde, at B-skatteraten for marts, som skulle betales den 20. marts, ville bortfalde.

Se brevet til de personligt ejede virksomheder.

Hvis du senest den 18. marts 2020 kl. 16 ændrede dit overskud på din forskudsopgørelse, og din B-skatterate for marts blev mindre eller bortfaldt, ville B-skatteraten for marts ikke blive opkrævet via Betalingsservice.

Hvis du skulle betale et mindre beløb, har du modtaget et indbetalingskort, som du skal betale. Indbetalinger af evt. B-skatter for resten af året vil derimod automatisk blive trukket til de udskudte frister via Betalingsservice.

Hvis du ændrede i forskudsopgørelsen senere end kl. 16 den 18. marts 2020, ville ændringen ikke slå igennem. Den oprindelige B-skatterate for marts 2020 ville derfor som udgangspunkt blive trukket på din konto.

Hvis du indbetalte for meget, vil det overskydende beløb blive overført til dig i løbet af april - medmindre du har restancer, som vi først modregner i.

Oplysningsfristen for virksomheder og selskaber er forlænget for indkomståret 2019.

Det sker for at give revisorerne bedre tid til at hjælpe erhvervslivet med at nå at oplyse til tiden. Hvad det betyder for dig afhænger af, om du har en virksomhed eller et selskab.

Både virksomheder og selskaber har mulighed for at benytte den forlængede oplysningsfrist. Det vil sige:

 • Personligt ejede virksomheder herunder enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og interessentskaber (I/S)
 • Selskaber, fonde, foreninger m.fl. herunder iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S)
 • For personligt ejede virksomheder er fristen forlænget til 1. september 2020. Normalt er fristen 1. juli 2020.
 • For selskaber med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere er fristen forlænget til den 1. september 2020.
Andre udskudte frister på oplysningsskemaet
Emne Oprindelig frist Ny udskudt frist
Virksomhedsordningen: Mulighed for at ændre valg af virksomhedsordningen for indkomståret 2018 
Læs mere om virksomhedsordningen
30. juni 2020 1. september 2020
Ophørspension med fradragsret 30. juni 2020 1. september 2020
Indbetalinger til pensionsordninger for 2020 1. august 2020 1. oktober 2020
Ægtefælles virksomhed: Valg af status som medarbejdende ægtefælle eller ej i virksomheden 30. juni 2020 1. september 2020
Investeringsinstitut med minimumsbeskatning: oplysning om minimumsindkomsten Senest 6 måneder efter udløbet af indkomståret 2019 Forlænges til senest 9 måneder efter udløbet af indkomståret 2019
Gaveskemaer, der skal indsendes af skattefrie fonde og foreninger 31. maj 2020 1. september 2020
Dødsboet skal have besked, hvis der kommer en restskat for året før dødsåret. Fristen for at anmelde skattekravet skal fremsættes senest 3 måneder efter oplysningsfristen for indkomståret før dødsåret.  
Læs mere om skat ved dødsfald
1. maj 2020 / 1. juli 2020 1. december 2020

Fristen for frivillig betaling af restskat er ikke udskudt. Læs mere om at betale overskydende skat (restskat) tilbage.

For dig som personligt ejet virksomhed kan der være både fordele og ulemper ved at vente med at oplyse til 1. september.

 • Hvis du oplyser inden fristen, og du har en overskydende skat, vil du hurtigere få den udbetalt.
 • Hvis du har en restskat og betaler den inden 1. juli 2020, vil der blive beregnet en rente på 2 % til og med betalingsdagen. Hvis du betaler efter 1. juli 2020, skal du betale et fast procenttillæg på 4 %.
 • Hvis du har en restskat op til 21.320 kr. inklusive procenttillæg, vil restskatten blive indregnet i din skat for 2021 - med mindre du betaler hele beløbet senest 1. september 2020.
 • Hvis du har en restskat over 21.320 kr. inklusive procenttillæg, vil det overskydende beløb blive opkrævet i tre rater i oktober, november og december - med mindre du betaler hele beløbet senest 1. september 2020.

For selskaber betyder det ikke det store, om I oplyser inden den oprindelige frist eller venter til den forlængede oplysningsfrist.

Andre oplysninger som følger indsendelsesfristen for oplysningsskemaet forlænges også til 1. september 2020. Det gælder fx for TP-dokumentation, der skal udarbejdes løbende og senest foreligge på tidspunktet for oplysningsfristen og for anmodning om udbetaling efter skattekreditordningen.

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

For små og mellemstore virksomheder gælder det, at afgiftsperioderne for første og andet kvartal og første og andet halvår lægges sammen.

Herved rykkes betalingsfristen for:

 • mellemstore virksomheder for første kvartal 2020 med 3 måneder
 • små virksomheder for første halvår 2020 med 6 måneder

Perioderne samles, så man betaler i forlængelse af, at man indberetter 2. periode. Man kan dog fortsat indberette til de oprindelige frister og fx få negativ moms udbetalt.

Indberetning af EU-salg uden moms er ikke blevet udskudt. Indberetning og betaling af One Stop moms er heller ikke blevet udskudt. Der skal virksomheden stadig være opmærksom på de almindelige frister.

 • Fristen 27. april rykkes til 25. maj 2020
 • Fristen 25. maj rykkes til 25. juni 2020
 • Fristen 25. juni rykkes til 27. juli 2020

Indberetning af EU-salg uden moms er ikke blevet udskudt. Indberetning og betaling af One Stop moms er heller ikke blevet udskudt. Der skal virksomheden stadig være opmærksom på de almindelige frister.

Nej. Du skal betale moms til samme frister, som du plejer.

Skattestyrelsen opfordrer dig til at indberette til den oprindelige frist og kun vente med at betale. Det er en fordel for din virksomhed, hvis du skal have moms tilbage.

Du kan også stadig betale til den oprindelige frist, men du skal dog indberette og betale senest til den udskudte frist. Vær opmærksom på at du bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. Læs mere om udbetalingsgrænsen i afsnittet Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på Skattekontoen) længere nede på siden.
Du skal stadig indberette for hver enkelt periode på hver sin indberetning og senest til den nye frist, selv om perioderne er lagt sammen.

Danmarks Statistik bruger momsindberetningerne til at belyse den aktuelle økonomiske situation i landet herunder opgørelse af Nationalregnskabet. Det er vigtigt for at de kan levere det bedst mulige datagrundlag til beslutningstagerne også i denne ekstraordinære situation. Du opfordres derfor til at indberette din moms som hidtil og kun vente med betalingen.

Nej, tilbagebetaling af moms er ikke med i hjælpepakken. Små og mellemstore virksomheder kan dog ansøge om et rentefrit momslån på et beløb, der svarer til den moms, virksomheden har indberettet for 4. kvartal 2019 (mellemstore virksomheder) eller 2. halvår 2019 (små virksomheder) til fristen den 2. marts 2020. Læs mere om momslån til små og mellemstore virksomheder.

Halvårlig moms
Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt betalingsfrist
1. januar - 30. juni 2020 1. september 2020 1. marts 2021
1. juli - 31. december 2020 1. marts 2021 De sammenlagte perioder betales 1. marts 2021

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for moms her.

Kvartalsvis moms
Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt betalingsfrist
1. januar - 31. marts 2020 2. juni 2020 1. september 2020
1. april - 30. juni 2020 1. september 2020 De sammenlagte perioder betales 1. september 2020

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for moms her.

Månedsvis moms
Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt indberetnings- og betalingsfrist
1. marts - 31. marts 2020 27. april 2020 25. maj 2020
1. april - 30. april 2020 25. maj 2020 25. juni 2020
1. maj - 31. maj 2020 25. juni 2020 27. juli 2020

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for moms her.

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Hvordan ændres indberetnings- og betalingsfristen for lønsumsafgift?

For virksomheder omfattet af den såkaldte metode 4 (fx tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vognmænd mv.) rykkes betalingsfristen for lønsumsafgift for:

 • 2. kvartal 2020 fra 15. juli 2020 til 1. september 2020
 • 3. kvartal 2020 fra 15. oktober 2020 til 16. november 2020

Betalingsfristen for lønsumsafgift vedr. sidste års overskud udskydes ikke.

Lønsumsafgift (metode 4)
AfregningsperiodeOprindelig indberetnings- og betalingsfristNy udskudt indberetnings- og betalingsfrist
2. kvartal 2020 15. juli 2020 1. september 2020
3. kvartal 2020 15. oktober 2020 16. november 2020

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for lønsumsafgift her.

Hvad gør jeg, hvis jeg får en automatisk påmindelse om en af de oprindelige frister?

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Hvis du vil betale tidligere end de udskudte frister, skal du have en ny udbetalingsgrænse på Skattekontoen. De virksomheder, som ikke har udfordringer med likviditet, kan dermed fortsætte med at indbetale skat og moms til de normale frister, fordi det indbetalte beløb kan blive stående på Skattekontoen frem til den udskudte betalingsfrist.

Hvis du ikke sætter en ny udbetalingsgrænse, vil betalingen gå retur fra Skattekontoen til virksomhedens NemKonto, som en overskydende betaling. For at beholde det indbetalte beløb på Skattekontoen, skal du logge på TastSelv Erhverv og ændre udbetalingsgrænsen på Skattekontoen. Det skal du gøre, inden du betaler.

 • Muligheden for at hæve udbetalingsgrænsen på skattekontoen gælder i perioden fra den 7. maj 2020 til og med den 1. april 2021
 • Udbetalingsgrænsen på Skattekontoen kan maksimalt sættes til 100 mia. kr.
 • Udbetalingsgrænsen bliver automatisk sat til 0 kr. igen umiddelbart efter den 1. april 2021.
 • Hvis virksomheden fortsat ønsker en udbetalingsgrænse efter den 1. april 2021, skal virksomheden umiddelbart herefter sætte en ny udbetalingsgrænse inden for de gældende regler.