På denne side kan du holde dig opdateret om:

  • Drift: Aktuelle forstyrrelser i driften.
  • Servicevindue: Planlagt servicevindue, hvor du i en periode ikke kan indberette eller hente oplysninger.
  • Information: Relevant information og udgivelse af nye vejledninger.

Se arkiv for den gamle driftslog for eKapital

Abonner som RSS

Drift for Pension

LøstIkke adgang til SF-Tele via 3270 Webklient30-09-2021 kl. 13:4501-10-2021 kl. 15:27

De tekniske problemer med adgangen til SF-Tele via Webklient er løst og systemet er nu åbent.

30-09-2021 13:45:00
LøstFejl i søgefunktionen for bureauer (Pensiondiverse)18-05-2021 kl. 08:5206-07-2021 kl. 21:50

Søgefunktionen virker igen.

18-05-2021 08:52:00
LøstRente er ude af drift26-03-2021 kl. 12:4826-03-2021 kl. 12:59

Fejlen er løst og Rente er tilgængelig igen.

26-03-2021 12:48:00
LøstProblemer med indberetning af PAL § 2218-01-2021 kl. 12:1219-01-2021 kl. 12:38

Systemet kan nu igen modtage indberetninger PAL § 22-angivelser på blanket 07.082 via skat.dk.

Insitutter, der skal angive skat efter PAL § 22, skal derfor igen bruge den elektroniske angivelse.

Skattestyrelsens tidligere anvisninger af 18. januar 2021 om håndtering af PAL § 22 angivelser nævnt her på driftsinformationen for Pension er hermed ophævet.

18-01-2021 12:12:00

Se alle driftsmeddelelser

Servicevindue for Pension

Pensiondiverse er utilgængelig i dag ml. 12.45-14.0004-05-2021 kl. 09:5804-05-2021 kl. 09:58

Der er servicevindue i dag ml. 12.45-14.00.

04-05-2021 09:58:00
Kan forekomme ustabilitet i dag mellem kl. 16.00-19.0026-01-2021 kl. 10:0426-01-2021 kl. 10:04

Der er servicevindue på Pensiondiverse i dag mellem kl. 16.00-19.00.

Der kan forventes ustabilitet i dette tidsrum.

26-01-2021 10:04:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler21-01-2021 kl. 13:4321-01-2021 kl. 13:43

Der er meldt servicevindue ud fra lørdag den 23.01.2021  kl 20.00 til søndag den 24.01.2021 kl 08.00.

21-01-2021 13:43:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler18-12-2020 kl. 10:3218-12-2020 kl. 10:32

Der er servicevindue den 23.01.2021 fra kl 09.00 til den 24.01.2021 kl 09.00 grundet opdatering.

18-12-2020 10:32:00
Servicevindue16-09-2020 kl. 13:0416-09-2020 kl. 13:04

Systemerne vil være utilgængelige i perioderne

  • Søndag den 11. oktober 2020 mellem kl. 00:00 og 03:00. 
  • Lørdag den 31. oktober 2020  mellem kl. 20:00 og 1. november kl. 06:00.
16-09-2020 13:04:00

Se alle servicevinduer

Information om Pension

Informationsside målrettet kunder i finansielle institutter17-09-2021 kl. 01:5217-09-2021 kl. 01:52

På skat.dk er der udgivet en informationsside som henvender sig til kunder der fx har en konto eller depot i et finansielt institut. På denne side kan kunden blandt andet læse om de forpligtelser, det finansielle institut har til at indhente identifikationsoplysninger til brug for indberetning til Skattestyrelsen.

I er meget velkommen til at henvise jeres kunder til hjemmesiden, evt. via et link fra jeres egen hjemmeside.

Informationsiden er ved at blive oversat til engelsk, og forventes udgivet i løbet af oktober måned.

17-09-2021 01:52:00
Årsbrev indkomståret 2021 er udgivet på skat.dk06-08-2021 kl. 11:2506-08-2021 kl. 11:25

Årsbrev indkomståret 2021 (Årsultimoindberetning 2021 og løbende indberetning 2022) er udgivet.

Årsbrevet er en oversigt over de ændringer og præciseringer, der skal implementeres i indberetningerne til Skattestyrelsen på eKapital området ved indberetningen årsultimo 2021 og den løbende indberetning i 2022.

06-08-2021 11:25:00
Svar vedr. oprettelsesdatoen fra Årsultimomødet juni 202114-07-2021 kl. 19:3214-07-2021 kl. 19:32

Her gives svar på spørgsmål om oprettelsesdatoen. Spørgsmålet blev rejst på Årsultimomødet i juni 2021.

Spørgsmål
Hvad angår forsikringspolicer, er det så tegningsdatoen, der er gældende for alle skattekoder - uanset at de måske er kommet til over tid?

Svar
Det er aftaledatoen for den enkelte skattekode, der skal indberettes som oprettelsesdato.

Spørgsmål
Skal oprettelsesdatoen følge med ved flytning til andet pensionsinstitut?

Svar
Kravet om indberetning af oprettelsesdatoen skal ses i relation til reglerne om identifikation af pensionskunden. Det betyder, at en ændring af pensionsaftalen fra og med den 1. juli 2016 kræver indberetning af TIN-nr.

Der skal ske indberetning om TIN-nr., hvis en ordning den 1. juli 2016 eller senere er overført til et andet institut uden ændring af pensionsbetingelserne i øvrigt. Oprettelsesdatoen skal indberettes med datoen for oprettelsen i det nye institut. Det er fortsat datoen på det oprindelige oprettelsestidspunkt af ordningen/skattekoden, der er gældende i forbindelse med opgørelse af pensionsudbetalingsalderen.

Generel information om oprettelsesdatoen

For indkomståret 2021 og frem skal indberetningen til CPS i individerne 2250 og 2251 indeholde oplysninger om oprettelsesdatoen for pensionsordningen.

Oprettelsesdatoen skal anvendes til validering af kravene til indberetning af TIN-nr. for personer, der ikke bor i Danmark.

Det er aftaledatoen for den enkelte ordning/skattekode, der skal indberettes som oprettelsesdato.

Hvis oprettelsesdatoen på gamle pensionsordninger eller -konti er ukendt, anvendes oprettelsesdatoen 1900-01-01. Så ved vi, at der er tale om en ukendt dato.

Pligten til at indberette TIN-nr. gælder for ordninger, der er oprettet/aftalt fra og med den 1. juli 2016. Det gælder også, hvis en ordning, der var oprettet/aftalt før den 1. juli 2016, efterfølgende ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og ejeren af pensionsordningen.

Ordninger oprettet eller aftalt efter 1. juli 2016

En valutaudlænding der efter 1. juli 2016 opretter en pensionsordning/-konto skal oplyse om identifikationsnummer (TIN) efter reglerne i det pågældende bopælsland.

Ændres eller udvides aftaler oprettet eller aftalt før den 1. juli 2016, fx ved ændringer i aftalen, skal der indhentes oplysning om identifikationsnummer (TIN). Ændring af kundens bopælsadresse ses ikke som en ændring eller udvidelse af kundeforholdet.

Hvis den, der skal indberettes om, ikke har oplyst TIN efter reglerne i den pågældendes bopælsland, men har oplyst TIN efter reglerne i det land, hvor pågældende er skattepligtig, accepteres dette TIN i indberetningen.

Indberetningspligten følger af Bekendtgørelse nr. 542 af 30. maj 2016 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven) og er videreført i Bekendtgørelse om skatteindberetning (SIB) § 3 stk. 2.

Når kravet om indberetning af oprettelsesdatoen skal ses i relation til reglerne om identifikation af pensionskunden, betyder det, at en ændring af pensionsaftalen fra og med den 1. juli 2016 fordrer indberetning af TIN-nr., men datoen for oprettelsen af ordningen/skattekoden er fortsat det oprindelige tidspunkt.

I forbindelse med ændring i aftalegrundlaget har instituttet været i kontakt med kunden og er derfor forpligtet til at få evt. manglende identifikationsoplysninger til at opfylde omfanget af indberetningspligten, som trådte i kraft fra 1. juli 2016.

Eksempelvis skal der indberettes om TIN-nr., hvis en ordning den 1. juli 2016 eller senere er overført til et andet institut uden ændring af pensionsbetingelserne i øvrigt. Oprettelsesdatoen skal i så fald indberettes med datoen for oprettelsen i det nye institut.

Se afsnit Identifikationsoplysninger i Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2020 (skat.dk)

En pensionsordning må ikke oprettes, før der er afgivet identifikations-oplysninger

Det står i Skatteindberetningsloven § 52, stk. 2, nr. 3 og 4.

Følgende fremgår bl.a. af noterne til skatteindberetningslovens § 52 (220):

Der er ikke noget til hinder for, at identifikationsoplysningerne afgives af en anden end den, der skal indberettes oplysninger om. Der er således f.eks. intet til hinder for, at en arbejdsgiver i forbindelse med oprettelse af en pensionsordning i ansættelsesforhold afgiver oplysninger om den ansattes identitet ved oprettelsen af ordningen. I den forbindelse er den ansatte forpligtet til at give arbejdsgiveren de nødvendige oplysninger, da arbejdsgivers afgivelse af oplysninger sker på vegne af den ansatte.

14-07-2021 19:32:00
Svar på diverse spørgsmål fra Årsultimomødet juni 202114-07-2021 kl. 13:3314-07-2021 kl. 13:33

Her gives svar på nogle af de spørgsmål, der blev rejst på Årsultimomødet i juni 2021.

Spørgsmål
Tilbagebetaling af ophørspension og sportspension kræver vel ikke tilladelse jf. Pensionsbeskatningsloven?

Svar
Sportspension kræver ikke tilladelse. Dette var fejlagtigt anført i plancherne på Årsultimomødet.

Ophørspension:
Se PBL § 22 og de nærmere regler i bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012 § 10, stk. 4.
Juridisk Vejledning, afsnit C.A.10.2.3.5:

Den selvstændige skal bede pensionsinstituttet om at betale beløbet tilbage. Skattestyrelsen skal godkende størrelsen af det overskydende beløb inden anmodningen. Pensionsinstituttet skal sikre sig, at Skattestyrelsen har godkendt, inden det udbetaler det overskydende beløb.

Tilsvarende gælder det, at hvis betingelserne for at oprette en PBL § 15-ordning ikke har været opfyldt, kan pensionsinstituttet udbetale det indbetalte beløb. Den selvstændige skal anmode pensionsinstituttet om tilbagebetaling. Pensionsinstituttet skal inden udbetalingen sikre sig, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at betingelserne for at oprette ordningen ikke er opfyldt. Se bekendtgørelsens § 10, stk. 5.

Spørgsmål
Kommer der en beskrivelse af, hvordan rettelser gennemføres jævnfør Pensionsbeskatningslovens § 22 E (30-dages reglen)?

Svar
Kommende Vejledning om indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) og Indberetning af pensiondiverse vil beskrive rettelsesforløbet. Se i øvrigt Driftsloggen under Information om Pension den 3. marts 2021. Udvidet korrektionsmulighed iht. PBL § 22 E

Spørgsmål
Er det muligt at fremsøge invaliderede indberetninger sammen med gældende indberetning ved søgning på cpr-nr.?

Svar
Dette er ikke en mulighed, fordi der kun søges i gældende indberetninger, og en invalideret indberetning er ikke gældende.

Invaliderede indberetninger kan fremsøges under: Tidligere indberetninger -> søg i konti og under Status (for indberetningen) vælge -> Invalideret.

Spørgsmål
Kommer der en afklaring omkring præmiefritagelse?

Svar
Der arbejdes på afklaring af den indberetningsmæssige behandling af diverse produkter berørt af præmiefritagelse – herunder aldersordning.

Vi forventer at medtage afklaringerne i vejledningen Indberetning af pensiondiverse for 2021.

Spørgsmål
Er der nogen krav til rettelsesindberetningen?
Spørgsmålet gælder rettelser til CPS efter de vedtagne periodiseringsregler for pensionskasser og forsikringsselskaber jf. Pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, § 18, stk. 1 og § 19, stk. 1 mm

Svar
Ved korrektion til et kalenderår af allerede foretagne indberetninger af forfaldne præmier og bidrag skal eventuelle korrektioner omfattet af nævnte paragrafer indberettes med rettekode 1.
2020/2021_l69_som_fremsat.pdf (ft.dk)

14-07-2021 13:33:00
Fristudskydelse for ophørspensioner (PBL § 15 A)30-06-2021 kl. 14:5130-06-2021 kl. 14:51

Der skal præciseres, at indbetalingsfristen og indberetningsfristen for ophørspensioner (PBL § 15 A) igen i år er udskudt med 2 måneder.

Fristen for indbetaling er udskudt fra 30. juni 2021 til 1. september 2021.

Fristen for indberetning er udskudt fra 1. august 2021 til 1. oktober 2021.

30-06-2021 14:51:00

Se al information