Corona betyder, at mange danskeres hverdag og økonomi har ændret sig. Det kan få indflydelse på deres skat i indkomståret 2020 og i 2021. Her er nogle af de ting, du skal være opmærksom på. Se om der er noget, du allerede nu bør ændre på din forskudsopgørelse for 2021, så du ikke risikerer at skulle betale en restskat næste år.

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte os på 72 22 28 28 mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

Hvis du hører barnegråd eller hunde, der gør i baggrunden, når du ringer til os for at få hjælp med din skat, så er det fordi, alle vores telefonmedarbejdere arbejder hjemmefra.

Vi gør dog stadig alt, hvad vi kan for at vejlede dig.

Hvad skal du rette?

Kørselsfradrag

Kørselsfradrag

Felt 417

Rejseudgifter

Rejseudgifter

Felt 429

Privat pension

Privat pension

Felt 436 eller Felt 416

Se og ret din forskudsopgørelse

Hvis du vælger at få udbetalt de indefrosne feriepenge, anbefaler vi, at du tilføjer beløbet før skat til din lønindkomst i felt 201 på forskudsopgørelsen (det vil sige det beløb, du har søgt om).  
Det er især vigtigt, hvis du betaler topskat, eller hvis din samlede indkomst ligger tæt på topskattegrænsen (577.174 kr. i 2020, 48.098 kr. pr. måned inklusive am-bidrag). Ellers risikerer du at skulle betale penge tilbage i skat i forbindelse med årsopgørelsen i marts 2021.

I nogle tilfælde er der allerede betalt skat af de indefrosne feriepenge. Hvis der allerede er betalt skat, behøver du ikke at tilføje beløbet på din forskudsopgørelse.
Når du søger om feriemidlerne hos Lønmodtagernes Feriemidler, vil det fremgå, om der allerede er betalt skat.

Læs mere om at betale skat af udbetalingen af indefrosne feriepenge hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Modtager du offentlige ydelser?

Hvis du vil vide mere om feriepenge og offentlige ydelser, kan du søge mere viden hos den myndighed, som udbetaler ydelsen til dig. Blandt andet kan du læse om ydelser fra Udbetaling Danmark på borger.dk/corona-udbetalinger-2020.

Udlandsforhold og udbetaling af indefrosne feriepenge

Har du inden 1. december 2020 anmodet om at få udbetalt dine indefrosne feriepenge efter reglerne om tidlig udbetaling og har du samtidig udlandsforhold? Udlandsforhold kan fx være, at du bor eller arbejder i udlandet, eller at du kommer fra udlandet og i en periode arbejder i Danmark. Læs mere om, hvordan de udbetalte feriepenge som udgangspunkt vil blive beskattet.

Forskerordningen (forskere og højtlønnede medarbejdere)

 • Er du under forskerordningen på udbetalingstidspunktet, og er dine feriepenge optjent af forskerløn? Så beskattes udbetalingen som forskerindkomst. Læs mere om Forskerordningen.

DIS-indkomst (søfolk)

 • Er dine feriepenge optjent af DIS-indkomst, så bliver feriepengene også beskattet som DIS-indkomst, når de udbetales.

Beskatning efter Ligningslovens § 33 A 

 • Er du omfattet af reglerne i Ligningslovens § 33 A på udbetalingstidspunktet? Det er du muligvis, hvis du bor og arbejder i udlandet i mindst 6 måneder og ikke er i Danmark mere end 42 dage i den periode. Så vil de udbetalte feriepenge beskattes efter § 33 A. Bemærk, at 42-dages reglen er lempet i perioden 9. marts 2020 til 30. juni 2020 pga. corona. Læs mere om betingelserne i Ligningslovens § 33 A (den juridiske vejledning)

Skattefritaget efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst

 • Var din løn skattefritaget efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst i optjeningsperioden, skal du ikke betale skat af feriepengene ved udbetalingen.

Mister job

Hvis du mister dit arbejde, bør du rette din lønindkomst på din forskudsopgørelse i felt 201. Det har fx stor betydning, hvis du ændrer det forventede fra lønindkomst til dagpenge. Det skyldes blandt andet de fradrag, der automatisk kommer på forskudsopgørelsen ved almindelig lønindkomst - jobfradrag, beskæftigelsesfradrag og ekstra pensionsfradrag.

Hvis du begynder at få dagpenge, bør du skrive beløbet på din forskudsopgørelse også. Det gør du i felt 304. Du kan søge på feltet eller finde feltet Arbejdsløs/fleksjob under Oftest tilføjede felter på din forskudsopgørelse. Læs mere om at din indkomst ændrer sig.

Går ned i løn

Hvis du går ned i løn, bør du rette din lønindkomst på din forskudsopgørelse i felt 201. Det skyldes blandt andet de fradrag, der automatisk kommer på forskudsopgørelsen ved almindelig lønindkomst - jobfradrag, beskæftigelsesfradrag og ekstra pensionsfradrag.

Du har ikke ret til kørselsfradrag, hvis du arbejder hjemmefra. Så hvis du har færre kørselsdage til og fra arbejde i 2020 end forventet, bør du ændre dit kørselsfradrag i felt 417 på forskudsopgørelsen. Det samme gælder, hvis du har mistet dit arbejde, og derfor ikke har haft transport til og fra arbejde. Læs mere om kørselsfradrag.

Betaler du B-skat, skal du hverken betale B-skat i april eller maj, da betalingerne er udskudt til to måneder, der i dag er betalingsfri:

 • Betalingsfristen 20. april er udskudt til 22. juni 2020
 • Betalingsfristen 20. maj er udskudt til 21. december 2020

Betaler du B-skat via Betalingsservice, skal du ikke gøre noget, da de automatisk bliver rykket til de udskudte frister. Betaler du via netbank, skal du blot betale til de nye frister.

Hvis du normalt har rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser), og dette beløb har ændret sig, bør du ændre det på forskudsopgørelsen i felt 429. Læs mere om rejseudgifter.

Hvis du på grund af corona/COVID-19 har flere hjemmearbejdsdage i Danmark, kan det betyde, at du ikke længere kun skal beskattes i Sverige af lønindkomsten fra din svenske arbejdsgiver.

Du kan få mere at vide i vores vejledning Coronaepidemi og øget antal hjemmearbejdsdage for danske Øresundspendlere

Hvis du indbetaler mindre til din private pensionsopsparing i løbet af 2020, end der står på din forskudsopgørelse, bør du ændre beløbet i felt 436 (fx privattegnede livsvarige pensionsordninger) eller felt 416 (fx privattegnede ratepensioner og ophørende alderspension) på forskudsopgørelsen.

Kan jeg få fradrag for strøm og internet, når jeg arbejder hjemmefra?

Nej, du får ikke fradrag for udgifter til strøm og internet.

Kan jeg få fradrag, hvis jeg bruger min private pc eller telefon, når jeg arbejder hjemmefra?

Nej, det kan du ikke.

Kan jeg få fradrag, hvis jeg har hjemmearbejdsplads?

Du kan ikke få fradrag, hvis du har oprettet en midlertidig hjemmearbejdsplads i forbindelse med corona (fx i stue, børne- eller gæsteværelse).

Du kan dog få fradrag, hvis du har et værelse, som er fast indrettet til hjemmekontor (og ikke benyttes til andet). Hvis du har ret til et fradrag, er der ikke fradrag for de første 6.300 kr. Læs mere om regler for fradrag af hjemmekontor

Har du øvrige merudgifter i forbindelse med hjemsendelse/hjemmearbejde, skal du afklare det med din arbejdsgiver.

Fristen for at rette årsopgørelsen er udskudt til 1. september 2020 (pga. corona-situationen).

Du kan se i oversigten nedenfor, hvornår fristerne er udskudt til. Enkelte frister er i august og december.

En fordel at rette årsopgørelsen hurtigst muligt

Selvom fristerne er udskudt, er det en fordel, hvis du ændrer din årsopgørelse hurtigst muligt.

Hvis du har en overskydende skat, vil du få den udbetalt hurtigere, end hvis du venter med at rette din årsopgørelse.

Hvis du har en restskat, kan du spare penge, hvis du betaler den inden 1. juli 2020. Fristen for frivillig betaling af restskat er nemlig ikke udskudt.

Betaler du restskatten inden 1. juli 2020, vil der blive beregnet en rente på 2 % til og med betalingsdagen. Vælger du at betale efter 1. juli 2020, skal du betale et fast procenttillæg på 4 %.

Hvis du har en restskat op til 21.320 kr. inklusive procenttillæg, vil restskatten blive indregnet i din skat for 2021.

Hvis du har en restskat over 21.320 kr. inklusive procenttillæg, vil det overskydende beløb blive opkrævet i tre rater i august, september og oktober. Du får besked i din digitale postkasse, når det er tid til at betale den første rate. Bemærk: Den udskudte oplysningsfrist 1. september kan dog betyde, at dine rater ligger senere.

Læs mere om at betale overskydende skat (restskat) tilbage 

Oversigt over udskudte frister
Område Oprindelig frist Ny udskudt frist
Frist for at rette årsopgørelsen 1. maj 2020 / 1. juli 2020 1. september 2020

Frist for at rette årsopgørelsen med følgende udlandsoplysninger:

 • begrænsede og fuldt skattepligtige
 • grænsegængere
 • aktier når du flytter til udlandet (fraflytterhenstand)

Læs mere om grænsegængerreglerne

Læs mere om skat af aktier, hvis du flytter fra Danmark (fraflytterhenstand)

1. juli 2020 1. september 2020

Frist for valg samt omvalg for grænsegængere samt begrænsede og fuldt skattepligtige:

30. juni 2020 31. august 2020

Frist for at rette årsopgørelsen med følgende udlandsoplysninger:

 • leje af medarbejdere fra udlandet
 • sømandsbeskatning
 • kulbrinteskat

Læs mere om leje af medarbejdere fra udlandet

1. maj 2020 1. september 2020
Frist for valg samt omvalg for leje af medarbejdere fra udlandet, sømandsbeskatning og kulbrinteskat: 30. juni 2020 31. august 2020

Frist for at dødsboet får besked, hvis der kommer en restskat for året før dødsåret:

Fristen for at anmelde skattekravet skal fremsættes senest 3 måneder efter oplysningsfristen for indkomståret før dødsåret.  

Læs mere om skat ved dødsfald

1. maj 2020 / 1. juli 2020 1. december 2020

Når du bor i Danmark og arbejder i udlandet

Som følge af coronasituationen, skal du være opmærksom på, at der er ændringer på følgende områder:

 • Fuld skattepligt og udvidede regler for begrænset skattepligt i corona-perioden
 • Nedslag i beskatning af udenlandsk lønindkomst

Læs mere om ændringerne, når du bor i Danmark og arbejder i udlandet

Ansat under forskerordningen

Derudover er der ændringer, hvis du er ansat under Forskerordningen.

Læs mere om ændringerne for Forskerordningen

Sprog