Dato for offentliggørelse
27 Feb 2019 14:15
Serienummer
S nr. 33
Resumé
Vejledningen beskriver hvordan pengeinstitutterne skal foretage indberetning og rettelse af indberetninger vedr. indskud og hævninger på etableringskonti, konjunkturudligningskonti samt indkomstudligningskonti.
Hvad er nyt?

I version 1.3: Selvangivelsen skiftede den 1. januar 2019 navn til oplysningsskemaet, og navnet er derfor rettet i vejledningen. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.2: Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret

I version 1.1: Denne vejledning erstatter den tidligere vejledning om pengeinstitutternes indberetning til etableringskonto- og investeringsfondssystemet (EIS) fra oktober 1991.

ISBN-nummer
978-87-417-0481-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen