Dato for offentliggørelse
20 May 2020 14:50
Serienummer
S nr. 33
Resumé

Vejledningen beskriver hvordan pengeinstitutterne skal foretage indberetning og rettelse af indberetninger vedr. indskud og hævninger på etablerings-, iværksætter-, konjunkturudlignings- samt indkomstudligningskonti.

Hvad er nyt?

Version 1.0: Lovhenvisninger og links er opdateret i vejledningen. Beløb og procent er også tilpasset 2020-niveau.

I vejledningen er der også indsat en ny datastruktur. Datastrukturen finder I under bilag 1.

ISBN-nummer
978-87-417-0862-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen