Siden 2019 har det været muligt at indskyde penge på en aktiesparekonto. Aktiesparekontoen er med til at gøre det nemmere og mere økonomisk attraktivt at investere i aktier.

Du kan her læse om, hvad du skal være opmærksom på som ejer af en aktiesparekonto.

Du må kun eje én aktiesparekonto.

Hvis du har oprettet flere aktiesparekonti, er det den første aktiesparekonto, du har oprettet, der er den gældende.

Loftet for indskud på aktiesparekontoen er 51.100 i perioden fra 1. januar 2020 til 30. juni 2020. Fra den 1. juli 2020 er indskudsloftet hævet, så det er muligt for dig at indskyde 100.000 kr. på din aktiesparekonto. Indskudsloftet pristalsreguleres årligt.

Når du skal vurdere, om der er plads til yderligere nettoindskud inden for indskudsloftet, skal du tage udgangspunkt i kursværdien den 31. december 2019.

  • I første halvår af 2020 kan du kun foretage yderligere nettoindskud på aktiesparekontoen, hvis værdien den 31. december 2019 var mindre end 51.100 kr. Det betyder, at du kan nettoindskyde forskellen mellem saldoen den 31. december 2019 og 51.100 kr.
  • Fra 1. juli 2020 kan du foretage yderligere nettoindskud, hvis kursværdien den 31. december 2019 var under 100.000 kr. Det betyder, at du samlet i 2020 kan foretages nettoindskud svarende til forskellen mellem saldoen 31. december 2019 og 100.000 kr.

Indskyder du for meget på aktiesparekontoen, skal det overskydende beløb udloddes igen, så snart fejlen opdages, og der vil blive pålagt en afgift på 3 % p.a. af det overskydende beløb.

Pengeinstituttet beregner og indbetaler afgiften automatisk via din aktiesparekonto.

På din aktiesparekonto, kan du investere i aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller multilaterale handelsfaciliteter og investeringsbeviser i minimumsbeskattede investeringsinstitutter, hvor mindst 50 % af aktiverne består af aktier.

Fra 1. januar 2020 kan du også investere i de aktiebaserede investeringsselskaber, der har registreret sig hos Skattestyrelsen. Du kan se listen over aktiebaserede investeringsselskaber her (excel)

Hvis du ved en fejl køber aktiver, som ikke må indgå på aktiesparekontoen, så anses aktiverne for aldrig at have indgået på aktiesparekontoen. Aktiverne vil dermed blive taget ud af aktiesparekontoen med tilbagevirkende kraft fra erhvervelsestidspunktet, og anses for erhvervet uden for aktiesparekontoen. Konsekvensen er, at du skal oplyse gevinst og tab på disse aktiver på årsopgørelsen.

Du beskattes med 17 % af afkastet på aktiesparekontoen. Afkastet opgøres efter lagerprincippet ved årets udgang.

Pengeinstituttet indberetter alle oplysningerne til Skattestyrelsen, og skatten beregnes og betales af pengeinstituttet via din aktiesparekonto.