Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.22.13 Levering af motorkøretøjer til ambassader, diplomater m.fl.