Blanketnr.
07.055
Formål med blanketten

Blanketten skal anvendes af livsforsikringsselskaber, pensionskasser eller kreditinstitutter med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, der i hjemlandet har tilladelse til at drive livsforsikrings-, pensionskasse- eller kreditinstitutvirksomhed, der udbyder pensionsordninger omfattet af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven til danske pensionskunder.

Blanketten og ordningen sendes til:

Skattestyrelsen
Sakskøbing
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Blanketten anvendes til registrering af livsforsikringsselskaber m.v. samt til anmeldelse af udbudte ordninger.

Henvendelse rettes til Pensionsbeskatning Øst

PDF-udgave

Hent blanket 07.055

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.