Der er fradrag for det fulde beløb, som gives til en forskningsinstitution, der er godkendt af SKAT til at modtage gaver med fradragsret for giveren. Reglerne om fradragsret for forskningsgaver er ikke begrænsede i form af minimums- eller maksimumsbeløb.

Hvis en forening både er godkendt til at modtage gaver som almennyttig forening og som en forskningsinstitution kan gavegiveren få fradrag for det fulde beløb, hvis gaven er givet til forskning. Det betyder, at giveren derudover har mulighed for at give fradragsberettigede gaver til andre almennyttige foreninger.

Hvordan opnår jeg fradrag?
Du kan kun få fradraget, hvis den pågældende institution har indberettet beløbet til SKAT senest den 20. januar året efter. Derfor skal du give dit navn og cpr-nr. til de institutioner, du giver gaver.

Kontrollér tallene
I din skattemappe finder du en samlet oversigt over de gaver, der er indberettet til SKAT. Du har adgang til din skattemappe via skat.dk. Når du modtager din årsopgørelse, har du mulighed for at sammenligne det fortrykte beløb med dine kvitteringer for de gaver, du har givet.

Du kan ikke selv rette oplysningerne vedrørende gaver og ydelser, med mindre du har en udvidet selvangivelse.

Mener du, at foreningen har indberettet et forkert gavebeløb, skal du bede foreningen sende de rigtige oplysninger til SKAT, så vil du få en ny årsopgørelse. Det kan du gøre på TastSelv under "Ændre årsopgørelsen". Når du klikker på beløbet, kan du se, hvem der har indsendt oplysningerne, og du kan sende en besked til foreningen.

 Hvis foreningen ikke har mulighed for at sende oplysningerne eller er ophørt, kan du henvende dig til et skattecenter. Du finder det nærmeste skattecenter på skat.dk under Kontakt.

Selskabers fradrag for gaver
Selskaber, som giver gaver til forskning, skal oplyse deres navn og CVR-nummer til forskningsinstitutionen. Det er er en betingelse for fradrag, at gaven er indberettet af forskningsinstitutionen.  

Reglen om fradrag for gaver til forskning kan ikke bruges, hvis gavegiver og gavemodtager er interesseforbundne.

SKAT udarbejder hvert år en liste over foreninger der er godkendte efter ligningsloven § 8 H (forskningsinstitutioner mv.)