Når du har indkomst i Danmark som ansat lønmodtager, skal du betale personlig skat, am-bidrag og A-skat, som din arbejdsgiver trækker af din løn.
Hvis du driver virksomhed med fast driftssted i Danmark, skal du selv, som selvstændig erhvervsdrivende, betale personlig skat, am-bidrag og B-skat. Derudover skal du afregne moms. Du modtager betalingsoplysningerne om den personlige skat sammen med forskudsopgørelsen. Du kan se og betale B-raterne på skat.dk/TastSelv.

Hjemmearbejdsreglen

  • Privat ansat
    Hjemmearbejdsreglen, som fremgår af en særlig aftale mellem Sverige og Danmark, medfører, at Danmark også beskatter lønindkomst, hvis arbejdet er udført i din bolig i Sverige eller på tjenesterejser. Det er dog en betingelse, at mindst 50 % af arbejdstiden er i Danmark. Denne beregning foretages over hver tre-måneders periode.

    Eksportchauffører, der ikke bor i Danmark, har særlige regler. Hvis du kører udenfor Danmark for en dansk arbejdsgiver, beskattes du i Danmark, kun af den del af lønnen, der er for kørsel i Danmark. Vognmanden skal indberette fordelingen mellem løn i Danmark og løn udenfor Danmark til eIndkomst, lønindberetningssystemet i Skattestyrelsen.

  • Offentligt ansatte
    Hjemmearbejdsreglen gælder ikke offentligt ansatte. Offentligt ansatte skal beskattes i bopælslandet Sverige for arbejde, som de har udført dér for den danske arbejdsgiver. Det gælder også ved tjenesterejser udenfor Danmark. Som offentlig ansat skal du beregne den løn, der er tjent ved arbejde i Danmark, og oplyse beløbet på det danske oplysningsskema. Det kan ikke ske på TastSelv, men skal skrives på Blanket 04.009 - Oplysningsskema for begrænset skattepligtige, der hentes på skat.dk/blanketterborger. Den svenske deklaration skal udfyldes efter svenske regler, som Skatteverket i Sverige kan oplyse om.

Der findes to beskatningsformer for Øresundspendlere der bor i Sverige

  • Begrænset skattepligt
  • Begrænset skattepligt med valg af grænsegængerreglen. Grænsegængerreglen vælges, hvis mindst 75 % af den årlige indkomst, efter en særlig beregning, er fra Danmark. Se Den juridiske vejledning afsnit afsnit C.F.5.

Begrænset skattepligtige skal selv vælge beskatning med eller uden grænsegængerreglen fra år til år, både til brug for forskudsopgørelsen og for årsopgørelsen. 

De to beskatningsformer giver dig forskellige muligheder for at udnytte fradrag og fratrække visse udgifter i din danske indkomst, inden skatten bliver beregnet. Fradragsmuligheder ved de to beskatningsformer er beskrevet i afsnittene Almindelig begrænset skattepligtige og Grænsegængerreglen.

Din arbejdsgiver trækker skatten

Din arbejdsgiver trækker skatten af din løn. Din trækprocent og dine fradrag fremgår af dit eSkattekort, som du finder ved at logge på skat.dk/tastselv og vælge punktet Søg i indkomstoplysninger.

Hvis du ikke har et eSkattekort, er arbejdsgiveren forpligtet til at trække 58,6 % af din løn (8 % am-bidrag og 55 % A-skat). Tjek, om du har et eSkattekort ved at logge på skat.dk/tastselv. Under punktet Søg i indkomstoplysninger kan du se, om arbejdsgiveren har fået dit eSkattekort, og hvad han har indberettet som løn og betalt A-skat (am-bidrag vises ikke).

Danske skattesatser i 2020/2019

Personfradrag


AM-bidrag

2020: 46.500 DKK (36.100 DKK for unge under 18 år)
2019: 46.200 DKK (35.300 DKK for unge under 18 år)

8 % af den personlige indkomst, bruttoindkomsten*

Bundskat ¹)

2020: 12,14 % af skattepligtig indkomst over personfradraget** 
2019: 12,13 % af skattepligtig indkomst over personfradraget**

Indkomstskat ²)

24 % af skattepligtig indkomst over personfradraget**

Topskat

2020: 15 % af skattepligtig indkomst over 531.000 DKK efter am-bidrag
(Topskattegrænsen gælder således am-bidragspligtig personlig indkomst over 577.173 DKK)
2019: 15 % af skattepligtig indkomst over 513.400 DKK efter am-bidrag
(Topskattegrænsen gælder således am-bidragspligtig personlig indkomst over 558.043 DKK)

* Inden andre skatter beregnes, trækkes disse 8 % til am-bidrag fra bruttoindkomsten.

** Hvis du skal beskattes som almindelig begrænset skattepligtig, og du ikke er skattepligtig hele indkomståret, har du ikke automatisk ret til et personfradrag, se afsnittene Almindelig begrænset skattepligtige og Grænsegængerreglen.

¹) Skattepligtig indkomst er personlig indkomst efter fradrag af am-bidrag og ligningsmæssige fradrag osv. 
²) Dansk gennemsnitskommuneprocent

Befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejdssted

Du får befordringsfradrag, hvis du har mere end 24 km tur/retur til dit arbejde, og din arbejdsgiver ikke betaler transporten. Befordringsfradraget for kørsel mellem hjem og arbejde beregnes ud fra følgende tre oplysninger:

1) Antal kilometer mellem hjem og arbejdsplads
Befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejdsplads beregnes ud fra afstanden, uanset hvilket transportmiddel du bruger, og uanset om I er flere, der kører i samme bil. Det er køreafstanden i personbil, du skal bruge, når du beregner afstanden - også selvom du kører med tog eller anden offentlig transport. 

2) Antal arbejdsdage med fremmøde på arbejdsstedet i Danmark
Du har kun befordringsfradrag for de dage, hvor du faktisk har kørt til arbejde i Danmark. Du får ikke befordringsfradrag på sygedage, feriedage, hjemmearbejdsdage osv.

3) Passage af Øresund med bil, tog eller færge
Brofradrag: Der er fradrag for kørsel over broen, hvis du kører med offentlig transport (tog og bus) med 8 DKK pr. passage og for kørsel i egen bil/motorcykel med 50 DKK pr. passage. Udgifter til passage af Øresund skal kunne dokumenteres med bilag for de seneste tre år i form af togkort, togbilletter eller udskrift af brobizzforbrug. Det kræves, at du selv står som ejer af brobizzen for, at du kan få fradraget.

Færgefradrag: Du har mulighed for at trække de faktiske udgifter til færgetransport fra, når du har dokumentation for udgifterne, som skal gemmes for de seneste tre år. Hvis du har under 24 km tur/retur, bliver fradraget reduceret.

Eksempel (2019): Der er 3 km fra hjemmet i Sverige til Helsingborg og 5 km fra Helsingør til arbejde. Da afstanden på land altså er 16 km tur/retur, reduceres færgeudgiften med (16 km-24 km) * 1,98 DKK = -15,84 DKK pr. arbejdsdag, da der ikke er fradrag for de første 24 km pr. dag. Fradraget i dette eksempel for 2019 er altså prisen på færgetransport tur/retur minus 15,84 DKK pr. arbejdsdag.

Satserne for år 2020

Fra 0-24 km 

Intet fradrag

Fra 25-120 km (maksimalt 96 km)

1,96 DKK pr. km

Over 120 km

0,98 DKK pr. km

Eksempel 2020: Du har 128 km daglig kørsel mellem hjem og arbejdsplads. Du har haft 203 arbejdsdage med fremmøde på arbejde i Danmark. Du har kørt med tog på arbejde.

Befordringsfradraget opgøres således:
Kilometer:
(120 km-24 km) * 1,96 DKK = 188,16 DKK
(128 km-120 km) * 0,98 DKK =   7,84 DKK
Ialt 196 DKK pr. arbejdsdag i 203 dage = 39.788 DKK i fradrag for kilometer.

Bropassage:
8 DKK x 2 x 203 dage = 3.248 DKK i fradrag for bropassage med tog.

Befordringsfradrag i alt, kilometer plus bropassage (39.788 DKK + 3.248 DKK) = 43.036 DKK i 2020.

Satserne for år 2019

Fra 0-24 km 

Intet fradrag

Fra 25-120 km (maksimalt 96 km)

1,98 DKK pr. km

Over 120 km

0,99 DKK pr. km

Eksempel 2019: Du har 128 km daglig kørsel mellem hjem og arbejdsplads. Du har haft 203 arbejdsdage med fremmøde på arbejde i Danmark. Du har kørt med tog på arbejde.

Befordringsfradraget opgøres således:
Kilometer:
(120 km-24 km) * 1,98 DKK = 190,08 DKK
(128 km-120 km) * 0,99 DKK =   7,92 DKK
Ialt 198,00 DKK pr. arbejdsdag i 203 dage = 40.194 DKK i fradrag for kilometer.

Bropassage:
8 DKK x 2 x 203 dage = 3.248 DKK i fradrag for bropassage med tog.

Fradrag i alt, kilometer plus bropassage (40.194 DKK + 3.248 DKK) = 43.442 DKK i 2019.