SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.472.SR"Forkøbsret" i testamente - udnyttet i levende live27-05-08Salg + Ejendomsavancebeskatning + DødsboerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.704.ØLR§ 48 E beskatning - ansættelse - koncernforbundne virksomheder29-08-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.209.HR10-mands projekt - ejerantal - anparter03-03-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.427.SRAfbrydelse af udlandsophold14-05-08Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.935.SKATAfgift for registrering af fiskefartøjer i Skibsregistret21-11-08TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.247.LSRAfgiftsfritagelse for råstofafgift ved eksport af kalkholdigt gødningsprodukt - bindende svar25-03-08MiljøafgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.294.VLRAfgiftsgodtgørelse - olie og CO2-afgift - graveredskaber på skibe01-04-08Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.389.SRAfskrivning - fradrag vedrørende udgifter i forbindelse med etablering af et anpartsprojekt med fast ejendom til udbud til passive investorer - udgifter til advokat og konsulentbistand - know-how - ejendomsavance30-04-08VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.384.HRAfskrivning - ombygning - lejede lokaler - maskeret udlodning30-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.899.BRAfskrivning - udbyttekontrakt07-11-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.350.VLRAfskrivning på kollegieværelser - forventningsprincippet - lighedsgrundsætning.14-04-08Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.16.VLRAfskrivninger - ejendomsinvesteringsprojekt - "brugt" anpart14-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.12.ØLRAfskrivninger - fordeling af overdragelsessum - fjernvarmeforsyning14-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.634.BRAfskrivninger - minitraktorer23-07-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.460.BRAfskrivningsgrundlag - kommanditister - risikopræmie26-05-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.364.SRAfståelse - byggeliniepålagte arealer24-04-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.476.SRAfståelse aktier - vedtægtsændring, opdeling i anpartsklasser28-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.241.SRAftale om køberet vedr. fast ejendom - opløsning af interessentskab17-03-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.718.VLRAfvisning - anke til Landsretten11-09-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.105.ØLRAfvisning - uegnet for domskonklusion01-02-08Om kommunikation og information samt kampagner + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.185.BRAfvisning af domstolsprøvelse - søgsmålsfrist overskredet22-02-08Om kommunikation og information samt kampagner + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.757.LSRAfvisning af klage over vejledende udtalelse25-09-08MotorkøretøjerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.50.BRAfvist fornyet sagsbehandling - i sin helhed - efter hjemvisning22-01-08Om kommunikation og information samt kampagner + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.374.HRAfvist landsskatteretsklage - fristoverskridelse - påstået tidligere indsendt28-04-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.965.SRAktieavance - realisationsprincip - investeringsforeningsselskab03-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.964.SRAktieavance - realisationsprincip - investeringsforeningsselskab03-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.32.ØLRAktieavancebeskatning - 19. maj-kurs - omsætningsbegrænsning16-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.85.HRAktieindkomst - maskeret udbytte - udeholdte indtægter28-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.719.ØLRAktiekøb - formueforvaltning - rådgiverudgifter - medarbejderes rejse- og opholdsudgifter12-09-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.111.SRAktieløn - Aktieoptioner - Retserhvervelse04-02-08Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.168.SRAktielån19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.67.SRAktielån - calloption - putoption24-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.884.SRAktieombytning - spaltning - objektive regler03-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.281.SRAktieombytning - vederlæggelse med anparter til handelsværdi28-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.280.SRAktieombytning og efterfølgende spaltning efter de objektive omstruktureringsregler27-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.937.SRAktieombytning uden tilladelse - udlodning til nyt holdingselskab - udbyttebegrænsning21-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.825.BRAktier - afståelsestidspunkt15-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.109.SRAktier - næring - LEPO - finansielle instrumenter04-02-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.68.SRAktier - optioner - omstrukturering24-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.922.SRAktier - værdipapirer - næring - bank - personer og selskaber17-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.244.SRAktier i selskab, der investerer i EU CO2-kontrakter, var omfatter af reglerne om investeringsselskaber i aktieavancebeskatningsloven18-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.745.SRAktieretter - tegningsretter - sømænd24-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.156.LSRAktionærforening - momsfritagelse14-02-08Momsfritagelse og -godtgørelse + Andet om momsKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.18.SRAM-bidrag - lempelse14-01-08Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1045.SKATAmortisationsrenten for 200922-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.197.BRAndelsbeskatning - overgang fra kooperationsbeskatning - fast administrativ praksis - forventningsprincippet27-02-08SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.790.ØLRAndelsboligforening - overgang til skattefri virksomhed02-10-08ForældelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.929.SRAndelsforening kunne uden skattemæssige konsekvenser frigøre andelshaver for dennes hæftelse20-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.865.SRAndelsselskab - investeringsaktiver - placering hos andelshavere - ejendomsret31-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.560.SRAndelsselskaber - dispositioner - planlagt fusion - ej skattemæssige konsekvenser24-06-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.879.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer ved ejendomsvurdering03-11-08EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.878.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse for fejlagtig indbetaling af emballageafgift03-11-08MiljøafgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.78.LSRAnmodning om fritagelse for procenttillæg25-01-08Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.89.LSRAnmodning om genoptagelse - væsentlig, direkte og individuel retlig interesse28-01-08Ophør af virksomhedAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.870.LSRAnmodning om genoptagelse af momsangivelser31-10-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.977.LSRAnmodning om henstand08-12-08Afdragsordninger og henstandKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.518.LSRAnmodning om omgørelse af salg af aktier samt ændring vedrørende forrentning af mellemregning mellem koncernselskaber04-06-08SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.594.LSRAnmodning om tilbagebetaling af moms beregnet af skrotningsgodtgørelse30-06-08Momsfritagelse og -godtgørelse + MotorkøretøjerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.98.LSRAnmodning om tilladelse til omgørelse af et moderselskabs beslutning om at afstå fra at modtage udbytte deklareret af datterselskab30-01-08VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.596.LSRAnparter overdraget ved gave - skattekurs - handelsværdi30-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.375.SRAnpartsombytning efter de objektive regler - stemmemajoritet28-04-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.182.SRAnpartsombytning efter objektive regler - kapitalforhøjelse med opgivelse af majoritet21-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.261.LSRAnsættelse i dansk virksomhed - tjenesterejser til udlandet foretaget i arbejdsgivers interesse25-03-08Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.985.LSRAnsættelse i koncernforbundne virksomheder - bindende svar08-12-08Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1038.LSRAnsættelse i koncernforbundne virksomheder i udlandet - ophør af skattepligt efter 3 år19-12-08Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.439.SRAnsættelse til bidragspligt efter lov om en arbejdsmarkedsfond16-05-08Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betaling + Særligt for arbejdsmarkedsbidragAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.86.LSRAnsøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en skattesag i skatteforvaltningen og efterfølgende skattecentret28-01-08Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.606.SRAnvendelse af ejerlejlighed i forbindelse med ansattes ophold under udstationering m.v. berettiger ikke til momsfradrag08-07-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.862.SRArbejdsgiverbetaling - masteruddannelse - 1-årigt-studie - lønnedgang30-10-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.795.SRArbejdsgiverbetalt uddannelse - befordringsudgifter - modregning i løn03-10-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.662.SRArbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter13-08-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.624.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - udstationering - udenlandsk arbejdsgiver - juridisk ansættelsesforhold - administrativ praksis17-07-08Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.401.ØLRArbejdsudleje - forældelse06-05-08Udenlandsk arbejdskraftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.681.SKATArrangørbegrebet - momsfritagelse for velgørende arrangementer - ændring af praksis20-08-08Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.441.BRAutomobilværksted - erhvervsmæssig virksomhed16-05-08VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.172.SRBalancetilpasning i forbindelse med ophørsspaltning20-02-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.632.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - Finland eller Danmark - centrum for livsinteresser22-07-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1053.BRBefordringsfradrag - ekstraordinære lange afstande- skøn30-12-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.636.BRBefordringsfradrag - skøn - ikke fyldestgørende kørselsregnskab - forkortet ligningsfrist - samme forhold24-07-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.114.VLRBefordringsfradrag - videregående uddannelse - universitet - Forsvaret05-02-08Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.422.BRBegrebet "tilførsel af aktiver" - tinglysningsafgiftsloven13-05-08TinglysningsafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.679.VLRBegrænset skattepligt - løn under barsel - dobbeltbeskatning20-08-08Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.904.SKATBegæring om anvendelse af genanbringelsesreglerne i ejendomsavancebeskatningsloven10-11-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.535.SKATBehandling af forældede krav i inddrivelsen16-06-08ForældelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.590.LSRBeregning af areal ved fastsættelse af objektiv leje30-06-08Udleje og bortforpagtningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.625.SKATBeregning af et selskabs maksimale fradrag efter selskabsskattelovens § 3, stk. 4, når modtageren er en forening eller en fond18-07-08SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.588.LSRBeskatning af avance ved salg af ejendom - bindende svar30-06-08EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.534.HRBeskatning af fri bil - hovedaktionær og direktør - rådighed - bevisbyrde16-06-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.783.SRBeskatning af gevinster udloddet som honorar for besvarelse af spørgeskemaer30-09-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.359.SRBeskatning af honorar fra et EU forligsorgan23-04-08Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.740.SKATBeskatning af julegaver fra arbejdsgiveren23-09-08Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.769.LSRBeskatning af kapitalindkomst ved salg af aktier29-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.597.LSRBeskatning af objektiv fastsat lejeværdi - livsvarig friboligret - anmodning om genoptagelse30-06-08Udleje og bortforpagtningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.674.LSRBeskatning af provision ved salg af abonnementsaftaler - bindende svar19-08-08SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.932.SRBeskatning af rederi og søfolk vedrørende Malta-registreret skib20-11-08Tonnageskat + Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.412.LSRBeskatning af saldo på mellemregning - konkursbehandling07-05-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.430.VLRBeskatning af søfolk - dansk skib - tonnagebeskatning - flydekran15-05-08Fradrag og afskrivninger + TonnageskatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.784.SRBeskatning af tingsgaver og kontante gevinster for ansatte med få sygedage30-09-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1039.LSRBeskatning af værdi af fri bolig - bindende svar (SKM2007.299.SR)19-12-08Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.316.SRBeskatning af værdipapirlåneordninger03-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.544.SRBetalingsrettigheder - bortforpagtning - vederlagsfri levering fra forpagter18-06-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.546.SRBetalingsrettigheder - forpagtning - vederlagsfri levering til bortforpagter19-06-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.42.SRBetingelse knyttet til aktieoverdragelse ansås ikke at udskyde tidspunktet for handlens gennemførelse i skattemæssig henseende22-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.983.LSRBilforhandlers salg af brugt motorkøretøj til udlandet - beregning af moms - godtgjort registreringsafgift - bindende svar08-12-08Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momsgrundlag + Motorkøretøjer + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.970.SRBlåstemplede obligationer - erstatning04-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.132.SRBolig nr. 2 anvendt af arbejdsmæssige årsager12-02-08Personlig indkomst + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.564.SRBortskaffelse af renovation hos dagplejer - omfattet af begrebet sanitær service?25-06-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.66.SRByggerenter - hæftelse - fradragsret24-01-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.842.ØLRByggeri for egen regning - pålægsmoms - reparation og vedligeholdelse22-10-08ByggeriDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.411.LSRByggeri omfattet af momslovens almindelige regler - opførelse for fremmed regning07-05-08ByggeriKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.967.HRBygningsafskrivning - projektudbyderhonorar04-12-08Køb + Fradrag og afskrivninger + Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.787.SRCFC-beskatning - ejerandel i udenlandsk selskab01-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1030.SRCFC-beskatning - fritagelse - bortfald af vilkår19-12-08SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.775.SRCFC-beskatning - fysisk person - pensionsbeskatning29-09-08Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Personlig indkomst + Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.229.SRCFC-beskatning af engelsk datterselskab sambeskattet i England05-03-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.450.SRCFC-beskatning for personaktionær og selskabsaktionær i cypriotisk selskab22-05-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.687.SRCoachuddannelse - personalegoder - kontantlønsnedgang - modregning ved opsigelse af stilling21-08-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.910.SRCreditlempelse - periodeforskydning12-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.487.BRDanserinder - natklub - lønmodtagere30-05-08Indeholdelses- og registreringspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.225.SRDansk datterselskab tilladt ikke omfattet af CFC-beskatning19-02-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.925.SRDanske datterselskaber fritaget for CFC-beskatning19-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.541.SRDanske datterselskaber fritaget for CFC-beskatning18-06-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1005.SRDatterselskab ikke fritaget for CFC-beskatning, da det blev anset for overkapitaliseret17-12-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.71.SKATDe formueretlige forældelsesfrister vedrørende borgernes tilbagesøgningskrav25-01-08ForældelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.425.SRDebitorskifte på medarbejderobligationer i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse14-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.263.LSRDele af forenings aktiviteter - omfattet af selskabsskatteloven25-03-08Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.984.LSRDeltagelse i kommanditselskab - overdragelse af brugte anparter - regulering som følge af udbyderhonorar mv.08-12-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.621.BRDeltidslandbrug - stutteri og markdrift17-07-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.463.SRDen moms- og skattemæssige behandling af en ejers udlejningsaktivitet af 5 hotelejerlejligheder26-05-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.445.SKATDen momsmæssige behandling af træning af heste midlertidigt indført til Danmark med henblik på træning - ændring af praksis - genoptagelse af afgiftstilsvar20-05-08Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.217.SRDiagnosticering af sædceller - momsfritaget03-03-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.684.BRDirektør og hovedanpartshaver - skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse - ingen lønudbetaling - selvstændig erhvervsvirksomhed - befordringsfradrag - skøn21-08-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.882.SRDispensation for CFC-beskatning03-11-08SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.469.SRDispensation for CFC-beskatning27-05-08SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.521.LSRDisponibel kapacitet - del af skibs anskaffelsessum04-06-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.796.SRDobbelt aktieombytning og ophørsspaltning efter de objektive regler03-10-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.860.SRDobbelt skattefri aktieombytning uden tilladelse29-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.906.BRDobbeltbeskatning - fuld skattepligt - bopæl - sommerhus - skønsmæssig ansættelse - begrundelsespligt - hjemvisning10-11-08Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.432.ØLRDobbeltbeskatning - centrum for livsinteresser - lempelsesberegning15-05-08Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.435.SRDobbeltbeskatning - Japan - professorreglen - midlertidigt ophold15-05-08Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.931.SRDobbeltbeskatningsoverenskomst - Frankrig - hjemmehørende - opsigelse20-11-08Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.940.BRDomstolsprøvelse - afvisning - fristoverskridelse24-11-08Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.859.SRDriftsfradrag - bonusløn29-10-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.4.HRDriftsudgifter - usædvanlige omstændigheder - skærpet bevisbyrde04-01-08VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.513.BRDødsbo - skattefritaget - brutto- eller nettoprincip - aktiver på skæringsdagen04-06-08DødsboerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.416.BREfterbeskatning af etableringskontomidler - indkøb af kontormøbler m.v., - fradrag - udgift til spisekaffestel, - afskrivning - kunstnerisk udsmykning i ejerlejlighed09-05-08VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.90.LSREftergivelse af offentlig gæld mod betaling af et engangsbeløb28-01-08Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.650.BREfteropkrævning - told og importmoms - tarifering af ris05-08-08Told - efterkontrol + TariferingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.978.LSREfteropkrævning af emballageafgift - manglende afgiftsberigtigelse af svind på færdigvarelagre08-12-08MiljøafgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.979.LSREfteropkrævning af mineralvandsafgift - manglende afgiftsberigtigelse af svind på færdigvarelagre08-12-08Øl, vin, spiritus og mineralvandKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.517.LSREfteropkrævning af told og moms for indfortoldning af DVD-afspillere - originale præferencecertifikater04-06-08Told - efterkontrolKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.872.LSREfterregulering af elektricitets- og kuldioxidafgift - opsætning af målere efter kontrolbesøg31-10-08Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.27.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - ikke tjent til bolig - proforma i handelen16-01-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1054.BREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentation - forbedringsudgifter - syn og skøn30-12-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.907.VLREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentation forbedringsudgifter - syn og skøn - skønsmæssig ansættelse11-11-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.930.BREjendomsavance - anskaffelsessum - halvdelsregel - anvendelse af § 420-11-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.997.BREjendomsavance - anskaffelsessum - indekseringsreglen - ubebygget landbrugsjord15-12-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.852.BREjendomsavance - blandet benyttet ejendom - halvdelsregel - avance - hele ejendommen contra erhvervsdel28-10-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.326.ØLREjendomsavance - boliginteressentskaber04-04-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.165.HREjendomsavance - EU-habitatområde - naturgenopretning - erstatning - rådighedsindskrænkning - frivillig aftale19-02-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1056.BREjendomsavance - genanbringelsesreglen - rettidig selvsangivelse - inddragelse af nyt spørgsmål30-12-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.801.ØLREjendomsavance - genplacering af fortjeneste - erhvervsmæssig benyttelse - ikke tidsmæssig sammenhæng06-10-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.215.BREjendomsavance - genplacering af fortjeneste - interessefællesskab03-03-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.492.BREjendomsavance - kontantomregning - konverterbar obligationslån - praksisændring02-06-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.867.BREjendomsavance - parcelhusreglen - andelsforening - brugsret30-10-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.815.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning til tidligere adresse09-10-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.57.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - samlivsophævelse22-01-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.49.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning til tidligere adresse22-01-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.991.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - to boliger09-12-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.153.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - udlejning familie14-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.152.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed - beboelse i ejerperiode - husstand14-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.149.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed efter opdeling14-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.464.BREjendomsavance - parcelhusreglen - landbrugsejendom - udlejning mindre jordareal26-05-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.908.HREjendomsavance - parcelhusreglen - opdeling i ejerlejligheder - beboelse i flere lejligheder11-11-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.792.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - to boliger - beboelse i ejerperioden02-10-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.835.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - udlejet til undervisning - på salgstidspunktet - bofællesskab20-10-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.53.BREjendomsavance - parcelhusreglen - udstykning - salg ubebygget grund22-01-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.327.BREjendomsavance - salg af mælkekvote - efter salg af ejendom - salg til eget selskab04-04-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.458.BREjendomsavance - salg konverteringsrettighed - ejerlejlighed - status fra erhverv til beboelse23-05-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.405.SREjendomsavance - sommerhusreglen07-05-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.287.SREjendomsavance - sommerhusreglen31-03-08Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1055.VLREjendomsavance - ubebygget grund - ophævelse af handel - skattemæssig virkning30-12-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.936.SREjendomsoverdragelse vedr. råstofudvinding og med aftalt tilbagekøbsret21-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.993.BREjendomssalg - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - syn og skøn10-12-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.629.BREjendomssalg - næring - murer - tab - færdiggørelse ejendom21-07-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.292.BREjendomssalg - næring - sommerhus - ejendomsmægler01-04-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.6.VLREjendomssalg til arbejdsgiver - overpris - skattepligtig løn09-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Indkomstarter + Arbejdsgiverens særlige pligter + SalgDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.151.BREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - deklaration om byggelinier14-02-08EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.150.BREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - deklaration om byggelinier14-02-08EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.274.SREjendomsværdiskat af ejendom i Sverige26-03-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.320.SKATEjendomsværdiskat for udenlandske ejendomme, som er anskaffet efter 200104-04-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.363.SREjerforenings levering af feriecenterydelser omfattet af momspligten24-04-08Udleje og bortforpagtning + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1016.SREkspropriation18-12-08EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.365.SREkspropriation - afståelse til fjernvarmeværk24-04-08Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.299.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand01-04-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.297.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand01-04-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.101.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand - afslag01-02-08Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1024.SREkspropriation - manglende ekspropriationsrealitet18-12-08EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.177.SREkspropriation - rådighedsindskrænkning21-02-08Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.21.SREkspropriation af erhvervslejekontrakt15-01-08Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.819.SREkspropriationssituation - afslag10-10-08EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.471.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand27-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.822.SREkspropriationssituation - betinget13-10-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.466.SREkspropriationssituation - fjernvarmeledning27-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.437.SREkspropriationssituation - gennemførelse af spildevandsplan15-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.46.SREkspropriationssituation - nedlæggelse af vandkraftværk22-01-08Erhvervsejendomme + EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.470.SREkspropriationssituation - privat vandværk - betinget27-05-08EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.342.LSREkstrafradrag for leje af arbejdskraft - bindende svar10-04-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1049.SREkstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering22-12-08EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1019.SREkstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering18-12-08EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.627.ØLREkstraordinær genoptagelse - fristoverskridelse21-07-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.56.BREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelsen - grov uagtsomhed22-01-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.584.SREkstraordinær genoptagelse af ansættelsen af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi27-06-08EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.424.SREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for1992 (med konsekvensændring af årsreguleringen for 1993) og af ejendomsvurderingen for 199613-05-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.902.BREkstraordinær genoptagelse nægtet - ikke særlige omstændigheder07-11-08VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.559.SRElafgift - belysning i reklamefinansierede læskure24-06-08Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.160.SRElafgift - drift af leaset belysningsanlæg mv. i andelsboligforening18-02-08Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.428.BREnergiafgifter - opdræt af dyr - opvarmning - rumvarme15-05-08Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.666.LSREntreprenørvirksomhed - byggeri for egen regning - fradrag for moms af garantiarbejder - ændring af kalkuleret avance - pålæg om momsafregning af underleverancer19-08-08Byggeri + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.379.SREntreprise - arbejdsudleje29-04-08Angivelse og betaling + Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.378.SREntreprise - arbejdsudleje28-04-08Udenlandsk indkomst + Angivelse og betalingBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.377.SREntreprise - arbejdsudleje28-04-08Angivelse og betaling + Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.444.SREntreprise - arbejdsudleje - byggearbejde20-05-08Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.754.SREntreprise - arbejdsudleje - byggeri25-09-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.753.SREntreprise - arbejdsudleje - planteskole25-09-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.467.SRErhvervelse af bolig i Tyrkiet27-05-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.570.SRErhvervelse af landbrugsejendom/landbrugsjord i Polen25-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.614.SRErhvervelse og overdragelse af performance- og bonusaktier14-07-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.51.BRErstatning - driftsmidler - mangelfulde - partsrederi22-01-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.739.SKATErstatning for frivillig aftale om tinglyst dyrkningsbegrænsning - skattefritagelse22-09-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.55.BREU-handel - ikke registreret aftager - leverance momsfri22-01-08Momsfritagelse og -godtgørelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.659.BREUs forsendelsesprocedure - Eksterne Fællesskabsforsendelser - hovedforpligtiget - manglende annullation11-08-08Forsendelse og transiteringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.515.SREventuel fortjeneste ved salg af hotelejerlejlighed, hvor ejer har haft op til 5 ugers brugsret årligt, er skattepligtig - ejer anses ikke for at drive momspligtig hotelvirksomhed04-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.916.SRFamiliefond ikke skattepligtig af gave til grundkapital14-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.709.SRFantomaktier - retserhvervelsestidspunkt - fradragsret03-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.531.SKATFartøjskvoteandele - FKA - oprydningsrunde - bytte - årlige fangstmængder13-06-08Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.844.SRFast driftssted - moms - skat - certificeringsvirksomhed fra andet EU-land med filial i Danmark22-10-08Selskabsbeskatning + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.333.LSRFast driftssted i udlandet - territorialbeskatning - undtagelser fra territorialbeskatning10-04-08Udenlandsk indkomst + Virksomheder + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.789.SRFast ejendom - ekspropriationssituation - lokalplan - kommunen er aftaleerhverver01-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.28.VLRFast ejendom - næring - manglende bevisbyrde16-01-08Salg + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.99.ØLRFast ejendom - stormskadeerstatning - genopførelse - kontor - fyrrum m.v. - sammenbygget med stuehus30-01-08Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.747.SRFast ejendom i Tyskland - anpartsprojekt - afskrivning - tidspunkt for erhvervelse - tysk ret24-09-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.400.SRFastlæggelse af tidspunktet for beslutning om ekspropriation06-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.143.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdi for forbedringer ved vurdering12-02-08EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.772.LSRFastsættelse af handelspris for et brugt køretøj - beregning af registreringsafgift29-09-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.246.LSRFastsættelse af handelspris for et brugt køretøj - beregning af registreringsafgift25-03-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1035.LSRFastsættelse i grundværdi af fradrag for forbedringer ved vurdering19-12-08EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.337.LSRFilials indkomst anset som selvstændig skattepligtig indkomst10-04-08SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.457.SRFjernsalg - involvering i transporten23-05-08MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.762.SRFladskærme anvendt som computerskærme - hjemme-pc-ordning29-09-08EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.265.BRFond - fradrag for løbende ydelser - godkendelse af formål26-03-08SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.410.LSRFond ikke anset for at drive finansiel virksomhed - lønsumsafgift07-05-08Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.426.SRFonds investeringer anset for passiv kapitalanbringelse14-05-08Momsgrundlag + LønsumsbegrebetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.31.ØLRForelæggelse for EF-domstolen - tilbagebetaling af moms - opkrævet med urette - EF-Domstolens praksis.16-01-08MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.711.SRForelæggelse for Skatterådet - bevisvurdering03-09-08Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.661.BRForening eller interessentskab12-08-08Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.888.SRForening ikke skattepligtig af salg af aktier i datterselskab04-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.353.SRForeninger, selskaber mv., der kan anses for at være investeringsforeninger i momslovens forstand14-04-08Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.705.SRForeningskontingent ikke momsfritaget01-09-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1036.LSRForhøjelse af lønsumsafgiftstilsvar19-12-08Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.323.BRForligsforslag - sagsomkostninger - delvis eftergivelse af skattekrav04-04-08Eftergivelse og gældssaneringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.298.SKATFormueretlig forældelse af krav på omkostningsgodtgørelse01-04-08Om kommunikation og information samt kampagner + ForældelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.11.SKATForrentning af efterbetalingsbeløb10-01-08Renter og gebyrerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.568.SRFortjeneste ved salg af ejendommene - genplacering i købesummen på anden ejendom - afvisning25-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.391.LSRFortjenstmargenordningen - overdragelse af malerier i kommission med henblik på salg30-04-08Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.812.BRForældelse - tilbagesøgningskrav - stiftelsestidspunkt08-10-08ForældelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.201.SKATForældelsesafbrydende skridt27-02-08Udlæg + ForældelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.124.BRFradrag - enfamilieshuse - udskiftning - hårde hvidevarer11-02-08Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering + Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.461.BRFradrag - indskud på ophørspension - lønaftale26-05-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.418.BRFradrag for administrationsudgifter - rette omkostningsbærer09-05-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.336.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter - genoptagelse10-04-08Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.589.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter i forbindelse med køb af aktier i datterselskab - genoptagelse30-06-08Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.484.LSRFradrag for advokatudgifter vedrørende overvejelser om eller forsøg på investeringer i porteføljeselskaber29-05-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.520.LSRFradrag for afgift af farvet fyringsolie04-06-08Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.393.LSRFradrag for afgift af mineralolie - fradrag for moms05-05-08Fradrag + Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.615.LSRFradrag for forgæves afholdte udgifter til undersøgelser vedrørende etablering af driftscenter14-07-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.80.BRFradrag for jagtleje - hovedaktionær - private interesser28-01-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.781.VLRFradrag for jagtleje - hovedaktionærs interesse30-09-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1021.LSRFradrag for kost og logi efter rejsereglerne for landbrugsmedarbejder med sædvanlig bopæl i Letland - arbejdsgiverskifte18-12-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.459.BRFradrag for kursusudgifter - Coach - NLP kurser - indkomstgrundlag23-05-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.485.LSRFradrag for management fee til ekstern porteføljeforvalter29-05-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.251.LSRFradrag for moms af svind på toldoplag25-03-08Særlige procedurer + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.252.LSRFradrag for moms af udgifter til anskaffelse af varebiler samt tillæg for blandet anvendelse af varebiler25-03-08MotorkøretøjerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.765.LSRFradrag for moms af udgifter til nedrivning af bygninger29-09-08FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.671.LSRFradrag for moms af udgifter til opførelse af et blandet anvendt stuehus19-08-08FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.863.SRFradrag for moms for hensættelser til efteruddannelsesaktiviteter30-10-08Momsgrundlag + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.338.LSRFradrag for parkeringsudgifter10-04-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.259.LSRFradrag for rejsedage - overnatning på bopæl25-03-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.968.BRFradrag for rejseudgifter - afstand - dobbelt husførelse - musikpædagog - fradrag driftsomkostninger i øvrigt - forventningsprincip04-12-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.845.BRFradrag for rejseudgifter - skoleophold ? afstand ? rejsetid ? ophold på bopæl24-10-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1041.LSRFradrag for renteudgifter19-12-08SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.524.LSRFradrag for renteudgifter06-06-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.722.SKATFradrag for tab på debitorer - debitors rette identitet ukendt16-09-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.91.LSRFradrag for udgift til etablering af et nedsivningsanlæg på en aftægtsejendom28-01-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.595.LSRFradrag for udgifter til advokat og revisor afholdt i forbindelse med køb af aktier i datterselskab - genoptagelse30-06-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.154.SRFradrag for udgifter til seismiske undersøgelser og boring efter vand14-02-08Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.142.LSRFradrag for udgifter til tantieme/bonus vedrørende salg af aktier samt koncernintern overdragelse af aktivitet.12-02-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.321.VLRFradrag for underskud - motorsportsvirksomhed04-04-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.267.BRFradrag i indkomst - renteudgifter - betalingstidspunkt26-03-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.431.HRFradrag i indkomst - selvstændig erhvervsdrivende - tab på kaution15-05-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.891.ØLRFradragsreduktion for skadesforsikringsselskaber - valutakursregulering04-11-08SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.317.BRFradragsret - entertainer - rejse - fortæringsudgifter - scenebeklædning - udlejningsejendom03-04-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.715.SKATFradragsret for moms i forbindelse med svind - toldoplag - praksisændring - genoptagelse10-09-08FradragSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.834.SRFraflytning - Frankrig - skattepligt - pension - ejerlejlighed20-10-08Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.24.SRFraflytning - henstand - afvisning15-01-08Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.721.BRFremmed arbejdskraft - fakturaers realitet - bevisbyrde15-09-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.814.BRFremmed ret under retssag - oplysninger - syn og skøn - fremlæggelse - ensidigt indhentede erklæringer09-10-08Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.371.SKATFri bil - delebil - beskatningsgrundlag - SKM2007.930.LSR - ikke ændring af praksis i SKAT25-04-08Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.617.ØLRFri bil - direktør - flere biler - kørebog16-07-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.113.BRFri bil - flere biler - kørebog05-02-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.128.BRFri bil - hovedanpartshaver - kørebog11-02-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.731.BRFri bil - hovedanpartshaver - kørselsregnskab17-09-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.823.BRFri bil - skattefri befordringsgodtgørelse - forhøjelse af personlig indkomst13-10-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.47.BRFri bil Fri bil - hovedanpartshaver - virksomhed på hjemmeadressen - mangelfuldt kørselsregnskab - 60-dages reglen22-01-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.996.SRFrihed for beskatning og skattetræk ved Operation Dagsværk - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb11-12-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.947.SRFritagelse af beskatning af tilskud til fredet bygning24-11-08Fradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradragAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.516.SRFritagelse for elafgift - solcelleanlæg tilsluttet fælles afregningsmåler04-06-08Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.523.LSRFritagelse for renter på årsopgørelse ved fejlagtig udbetaling af betydeligt beløb i overskydende skat06-06-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.35.SRFritagelse for skat af tilskud til fredet gods have17-01-08Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1002.SRFritids- og medarbejderklubber - tilskud fra arbejdsgiveren17-12-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.100.HRFuld skattepligt - fradrag - rejse- og autoudgifter - tysk "vorsteuer" - lempelse for dobbeltbeskatning - afvisning30-01-08Udenlandsk indkomst + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.334.LSRFuld skattepligt til Danmark10-04-08Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.407.LSRFuld skattepligt til Danmark ved påtænkt fraflytning til England - medejer af fast ejendom - bindende svar07-05-08Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.183.SRFusionsdato ctr. internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS22-02-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.623.VLRFødselsdag - repræsentationsudgifter - kommerciel gæstfrihed17-07-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.992.BRGaveafgift - endelig overdragelsestidspunkt - bindende aftale10-12-08Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1017.SRGenanbringelse - Agent Agreement - Rumænien18-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.190.SRGenanbringelse - ejendomsavance25-02-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1023.SRGenanbringelse - landboturisme18-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.945.SRGenanbringelse - ombygning, selvbygger24-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.181.SRGenanbringelse af avance - ejendom i Sverige - afslag21-02-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.63.SRGenanbringelse af avance i omkostninger til nybygning, ombygning eller tilbygning23-01-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.890.SRGenanbringelse af ejendomsavance04-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.886.SRGenanbringelse af ejendomsavance04-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.809.SRGenanbringelse af ejendomsavance07-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.808.SRGenanbringelse af ejendomsavance07-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.806.SRGenanbringelse af ejendomsavance07-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.805.SRGenanbringelse af ejendomsavance07-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.730.SRGenanbringelse af ejendomsavance17-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.500.SRGenanbringelse af ejendomsavance03-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.499.SRGenanbringelse af ejendomsavance03-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.387.SRGenanbringelse af ejendomsavance30-04-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.301.SRGenanbringelse af ejendomsavance01-04-08Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.276.SRGenanbringelse af ejendomsavance27-03-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.187.SRGenanbringelse af ejendomsavance22-02-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.133.SRGenanbringelse af ejendomsavance12-02-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.119.SRGenanbringelse af ejendomsavance11-02-08Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.72.SRGenanbringelse af ejendomsavance25-01-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.44.SRGenanbringelse af ejendomsavance22-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.43.SRGenanbringelse af ejendomsavance22-01-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.576.SRGenanbringelse af ejendomsavance - afslag26-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.222.SRGenanbringelse af ejendomsavance - køb af udenlandsk ejendom - sambeskatning05-03-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.345.SRGenanbringelse af ejendomsavance - salg af ejendom i Sverige10-04-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.45.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ejendom i Sverige22-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.680.SRGenanbringelse af ejendomsavance i en yderligere ideel ejerandel i ejendommen20-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.898.SRGenanbringelse af ejendomsavance i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse06-11-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.643.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Nederlandene31-07-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.385.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Nederlandene30-04-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.644.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ny ejendom og i indskud på pensionsordning31-07-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.732.SRGenanbringelse af ejendomsavance i omkostninger til ombygning17-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.733.SRGenanbringelse af ejendomsavance i skovejendom i Chile17-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1022.SRGenanbringelse af ejendomsavance i skovejendom i Skotland18-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.897.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom06-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.807.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom07-10-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.735.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom17-09-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.734.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom17-09-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.729.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom17-09-08Ejendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtning + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.677.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Tyskland20-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.498.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udenlandsk ejendom03-06-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.497.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgift til ombygning03-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1018.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgifter til bygning af lejligheder til bondegårdsferie18-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.973.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgifter til nybygning - afslag05-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1027.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgifter til nybygning af farm i udlandet18-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.974.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet05-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.575.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet26-06-08Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.93.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet29-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.73.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet25-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.64.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet23-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1033.SKATGenanbringelse af ejendomsavance i udlejede bygninger på ejendomme vurderet som landbrug mv. - genoptagelse19-12-08EjendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.676.LSRGenanbringelse af fortjeneste - bindende svar19-08-08EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.944.SRGenanbringelse i skov i Sverige - afslag24-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.802.SRGenbeskatning af underskud - overgangsordning06-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.423.HRGeneralomkostningsprincippet - salg af faste ejendomme - udbud af 10-mandsprojekter13-05-08FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.697.SRGenerationsskiftemodel - ny aktieklasse - værdiansættelse26-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.600.SRGenerationsskiftemodel - ny aktieklasse - ændring af aftale30-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.950.VLRGenoptagelse - fri sommerbolig - ejet af selskab25-11-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.900.BRGenoptagelse - særlige omstændigheder - dobbeltbeskatning07-11-08Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.368.SRGenoptagelse - afskrivning - vindmøller i Tyskland - sikkerhedsoverdragelse - tysk ret24-04-08VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.828.BRGenoptagelse - afslag - omgørelse16-10-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.421.BRGenoptagelse - ekstraordinær ansættelse - fristen ikke udløbet09-05-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.628.ØLRGenoptagelse - skatteansættelser - nye oplysninger21-07-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.48.BRGenoptagelse - særlige omstændigheder22-01-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.959.SKATGenoptagelse af afgiftstilsvar - virksomheders levering af ydelser i forbindelse med momsfritagne spil - lønsumsafgift og moms01-12-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.566.SKATGenoptagelse af ejendomsværdiskatten eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår25-06-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.369.SKATGenoptagelse af ejendomsværdiskatten m.m. for udenlandske ejendomme og fristreglerne i skatteforvaltningsloven24-04-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.295.BRGenoptagelse af skatteansættelse - sommerbolig - ejet af selskab01-04-08Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.102.SKATGenoptagelse af skatteansættelsen vedrørende advokat- og revisorudgifter, jf. ligningslovens § 8 J01-02-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.788.SKATGenoptagelse af skatteansættelser vedrørende kontantomregning af overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven samt visse opgørelser af gevinst og tab efter kursgevinstloven01-10-08Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.989.BRGenoptagelse ikke imødekommet - ikke andet resultat09-12-08SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.268.ØLRGenoptagelse nægtet - skatteansættelse - fradrag for børnebidrag26-03-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.322.BRGenoptagelsesreglerne - ordinær frist udløbet - mundtlig anmodning04-04-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.237.BRGenvundne afskrivninger - særlige installationer - pensionsindbetalinger - maskeret udlodning - direktør og hovedanpartshaver13-03-08SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.980.LSRGevinst ved ekstraordinær indfrielse af garantbeviser - skattefrihed for fysiske personer - bindende svar08-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.760.SRGodkendt trossamfund - undtaget fra skattepligt26-09-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.670.LSRGodtgørelse af el- og CO2-afgift - bilag til elafgiftsloven19-08-08Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.340.LSRGodtgørelse af elektricitetsafgift ved udlejning af strømforbrugende udstyr - bindende svar10-04-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.665.LSRGodtgørelse af energi- og CO2-afgift af energi forbrugt til stilstandsvarme og tankopvarmning19-08-08Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.494.SRGodtgørelse af energiafgift - ventilationssystem med befugtning02-06-08Miljøafgifter + Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.758.LSRGodtgørelse for registreringsafgift - afgiftsmæssig identitet25-09-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1034.SRGolfklub - medlemskab - personalegoder - bagatelgrænsen19-12-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.62.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer23-01-08Andet om moms + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.61.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer23-01-08Andet om moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.645.SRGrænsehandel med nye både31-07-08Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.602.SRGrænseoverskridende skattefri fusion01-07-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.713.SRGrænseoverskridende skattefri tilførsel af aktiver08-09-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.366.SRGældseftergivelse - tilskud24-04-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.869.SKATGæstestuderende - fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 200931-10-08Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.987.SKATHandel med pantebreve - økonomisk virksomhed - lønsumsafgiftspligt09-12-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.75.LSRHenstand med pålignet aktieavanceskat uden sikkerhedsstillelse mv.25-01-08Afdragsordninger og henstand + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.388.LSRHeste midlertidigt indført i Danmark med henblik på træning - leveringssted - bindende svar30-04-08Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.981.LSRHovedaktionær - lejlighed udlejet til hovedaktionærs datter08-12-08Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.913.BRHovedanpartshaver - hævninger på mellemregningskonto - løn - tantieme - beskatningstidspunkt14-11-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.8.VLRHovedanpartshaver - rådighed over hotellejlighed09-01-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.637.BRIkke erhvervsmæssig virksomhed - ingen omsætning24-07-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.20.SRIkke fri båd - Formodningsregel14-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.640.ØLRIkke indgået forlig - sagsomkostninger28-07-08Eftergivelse og gældssaneringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.663.SRIkke momspligt af kontingent til kystsikringslag15-08-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.529.BRIkke selvangivet pensionsudbetaling13-06-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.221.SKATInddrivelse af foreløbige fastsættelser vedr. moms, herunder fristreglerne i skatteforvaltningsloven05-03-08Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + UdlægSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.613.HRIndeholdelsespligt - A-skat - fri kost - pengevederlag - arbejdsgiverhæftelse - forsømmelighed11-07-08Arbejdsgiverens særlige pligter + IndkomstarterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1037.LSRIndeholdelsespligt - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - anvendelse af udenlandsk arbejdskraft19-12-08Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.434.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt15-05-08Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.357.SRIndeholdelsespligtig af A-skat og AM-bidrag - løn til udenlandske medarbejdere - træningsophold i Danmark17-04-08Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.97.SRIndrømmet henstand med fraflytterskat forfaldt ikke som følge af gennemførelse af skattefri anpartsombytning efterfulgt af skattefri spaltning30-01-08Afdragsordninger og henstand + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.655.SRIndsamlede midler - Hædersgave08-08-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.382.SRIndsamlede midler - hædersgave29-04-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.139.LSRIndtægter i form af støttekontingenter ikke anset for at udgøre vederlag for en leverance12-02-08Momspligt + MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.942.SRInteressentskab opfyldte ikke betingelserne for skattefri omdannelse til et anpartsselskab24-11-08VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.228.SRInvesteringsselskab - ikke indløsning på forlangende05-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.171.SRInvesteringsselskab - rentebegrænsning - tynd kapitalisering20-02-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.616.SKATKapitalafkastsatsen for 200815-07-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.230.SRKapitalforhøjelse i datterselskab efterfulgt af udlån til moderselskabet - fradrag for renter12-03-08Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.591.LSRKasino med momsfrie spil - moms af entreindtægter30-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.166.ØLRKlage - partsbegrebet - retlig interesse19-02-08SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.612.HRKommanditister - opgørelse af fradragskonto - selvskyldnerkaution11-07-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.465.HRKommanditselskab - ejendomsinvesteringsprojekt - udgift til markedsundersøgelse - udbyderhonorar26-05-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.446.SRKommanditselskab - fast driftssted - skattemæssig transparens contra selvstændigt skattesubjekt21-05-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.761.SRKommanditselskaber og kommanditaktieselskaber i Bulgarien - anpartsprojekt - vindmøller - skattemæssig transparens - dobbeltbeskatning - lempelse26-09-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.583.DEPKommentar - bekræftende til genmæle - kontantomregning af overdragelsessummer - konverterbare obligationslån27-06-08Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.854.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Retten i Aalborgs dom af 18. juli 2008 (SKM2008.641.BR) vedrørende fradrag for udgifter til erhvervsmæssig virksomhed28-10-08Fradrag og afskrivningerKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.116.SKATKompensationstal - indeksobligationer - pensionsordninger05-02-08Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.915.SHRKonkurs - modregning - condictio indebiti14-11-08Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.330.SRKonsulentselskab anset for rette indkomstmodtager08-04-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.582.LSRKontantomregning af prioritetslån ved opgørelse af ejendomsavance27-06-08EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.578.SRKontoprodukt - beskatning som finansiel kontrakt26-06-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.107.SRKontrollerede transaktioner - mindre virksomheder - koncernforbundne - oplysningspligt - dokumentationspligt01-02-08Transfer pricing + Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.962.SRKonvertible værdipapirer - udenlandsk selskab - fordring02-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1051.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2009 - kontantomregning af overdragelsessummer22-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.279.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer27-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.577.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer26-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.798.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer03-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.573.SRKursgevinst - finansiel kontrakt - tabsfradragsbegrænsninger25-06-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.420.BRKurstab - indfrielse af gældsbreve - nedsættelse af renten09-05-08SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.178.SRKøberet - forældrekøb - fast ejendom21-02-08Køb + ErhvervsejendommeBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.25.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom15-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.352.SRKøberet kombineret med forældrekøb af fast ejendom.14-04-08Køb + Personlig indkomst + Arv og gaverBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.920.SRKøberet og beskatning af optionspræmie17-11-08Ejendomsavancebeskatning + Afskrivninger og fradrag + EjendomsskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.933.SRKøberet, fast ejendom, optionspræmie udbetalt i rater20-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.372.SRLandbrug - anskaffelsessum - miljøgodkendelse - produktionstilladelse - konsulentbistand25-04-08Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.998.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2009 - fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte samt beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer for 200816-12-08Virksomheder + Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.723.VLRLejefiksering - nærtstående - forbrugsudgifter16-09-08Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.220.BRLejefiksering - objektiv udlejningsværdi - nærtstående05-03-08Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.824.HRLejefiksering - selskab - størrelsen af lejen14-10-08SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.300.BRLejefiksering - syn og skøn - fastsættelse af markedsleje01-04-08Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.630.SRLeverancer fra andet EU-land til 3. land har ikke leveringssted her i landet22-07-08Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.946.SKATListe over anerkendte flyselskaber24-11-08Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.557.SKATListe over anerkendte flyselskaber23-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.130.SKATListe over anerkendte flyselskaber11-02-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomsgrundlagSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.306.SRLivmoderhalskræftvaccination, bagatelgrænsen, anonymitet03-04-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1009.LSRLønindeholdelse - tilbagekaldelse alene med fremtidig virkning17-12-08LønindeholdelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.76.LSRLønindeholdelse i udbetalinger fra privat pensionsordning25-01-08LønindeholdelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.495.SKATLønindeholdelse over eSkattekortet03-06-08Lønindeholdelse + ForældelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.502.BRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - eget skib - sejlads med unge fra institution - bopæl på skibet04-06-08Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.542.HRLønsumsafgift - almene boliger18-06-08Andet om lønsumsafgift + Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.653.ØLRLønsumsafgift - fagforeninger - amtskredsformænd - amtskredsnæstformænd05-08-08Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.30.HRLønsumsafgift - finansielle tjenesteydelser - aftagere udenfor EU16-01-08Lønsumsbegrebet + Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.574.SKATLønsumsafgift og moms - almene boligorganisationers levering til egne afdelinger - praksisændring - genoptagelse af afgiftstilsvar - afmeldelse fra registrering26-06-08Andet om moms + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.192.SRLån - afdrag på gæld25-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.245.SRLån - gældssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle instrumenter18-03-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.250.SRLån mellem koncernforbundne parter - fastsættelse af rente25-03-08Transfer pricing + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.607.LSRLån optaget i bank i Luxembourg - skattemæssigt tilsidesat08-07-08Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.702.HRManglende begrundelse - suspension af klagefrist til Skatteankenævnet29-08-08VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.829.SRManglende hjemmel til at fritage selskaber for CFC-beskatning16-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.658.BRMaskeret udbytte - fri helårsbolig11-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.14.ØLRMaskeret udbytte - hovedaktionær - hævninger på mellemregningskonto14-01-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.206.BRMaskeret udlodning - fordeling - ejerandel29-02-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.619.ØLRMaskeret udlodning - fordeling - lige ejerandele16-07-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.159.HRMaskeret udlodning - køb af fordringer - modregning af gæld - fortjeneste15-02-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.840.BRMaskeret udlodning - mellemregning21-10-08SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.211.HRMaskeret udlodning - værdiansættelsesprincipper - anparter - trippelbeskatning03-03-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.307.SRMBA i Brandsikkerhed - kontantlønsnedgang - personalegoder03-04-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.896.SRMBA-uddannelse - ændring af vederlagsaftale med tilbagevirkende kraft06-11-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.654.SRMedarbejderaktier - Almene kriterier og beregning af favørelement07-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.478.SRMedarbejderaktier - ansatte i opsagt stilling - efterlønsalder opnået28-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.310.SRMedarbejderaktier - opsagte medarbejdere03-04-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.315.SRMedarbejderaktier - optioner - ændring af aftale03-04-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.664.SRMedarbejderaktier - tegningsretter - udenlandsk moderselskab19-08-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.752.SRMedarbejderaktier m.fl. til medarbejderne i en fond med bestemmende indflydelse25-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.496.SRMedarbejderes aktiekøb og -salg i arbejdsgiverselskabet til en værdi reguleret i forhold til kurs indre værdi03-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.176.SRMedarbejderobligationer - alternativ til kontant bonus21-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.477.SRMedarbejderobligationer - ansatte i tilkøbt division28-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.110.SRMedarbejderobligationer - Ligningslovens § 7A04-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.436.SRMedarbejderobligationer - offentlige virksomheder15-05-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.348.SRMedarbejderobligationer - professionel sportsklub - kontraktansatte spillere - anciennitetskrav11-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1047.SRMedarbejderobligationer - udstationerede medarbejdere - opgørelse af årsløn.22-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.744.SRMedarbejderobligationer kombineret med aftale om kontantlønsnedgang24-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.710.SRMedarbejderobligationer kombineret med aftale om kontantlønsnedgang - overenskomstmæssige hindringer03-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.889.SRMedarbejderobligationer med garanti04-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1008.SRMedarbejderobligationer mod kontantlønsnedgang - bonus17-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.912.SRMedarbejderobligationer til medarbejdere i en kommune13-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.748.SRMedarbejderobligationsordning kombineret med kontantlønsnedgang, nyansatte løntilbageholdenhed24-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.751.SRMedarbejderobligationsordning mod kontantlønsnedgang, sæsonmedarbejdere25-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.848.SKATMeddelelse om retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem SKAT og en borger/virksomhed27-10-08Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.493.SKATMeddelelse om retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem SKAT og en borger/virksomhed02-06-08Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.727.SKATMeddelelse om virkningstidspunkt for SKM2008.565.SKAT og SKM2008.566.SKAT om genoptagelse og fastsættelse af retningslinjer for ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig i udlandet.16-09-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.309.SRMedfører gratis medforsikring af børn på en arbejdsgiverbetalt sundhedsordning skattepligt?03-04-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1025.SRMedicinalfirma - kontraktlig forpligtelse - levering af medicinsk udstyr18-12-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.141.LSRMellemregningskonto - hævninger anset for yderligere løn12-02-08Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.311.VLRMisligholdelsen af toldproceduren - aktiv forædling - overskridelse af udførselsfrist - åbenbar forsømmelighed03-04-08Særlige procedurerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1032.SRMobilservicevirksomhed - sms - reklamer - udgift til støtte til organisationer - reklameudgift - fradragsret19-12-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.218.HRModregning af moms - fordringens størrelse05-03-08Modregning og transportDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.875.LSRModregning af tab på ejendom i fortjeneste af andre ejendomme ved opgørelse af aktiers anskaffelsessum - skattefri virksomhedsdannelse03-11-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.552.SKATModregning i børnefamilieydelsen20-06-08Modregning og transportSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.137.LSRModregning i overskydende skat for momskrav12-02-08Lønindeholdelse + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.673.LSRModregning i overskydende skat for studiegæld19-08-08Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.136.LSRModregning i tilgodehavende biblioteksafgift for studiegæld12-02-08Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.146.LSRModregning i tilgodehavende moms for gæld til Udenrigsministeriet12-02-08Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.286.SKATModregning i ægtefællens overskydende skat - forgæves udlæg hos skyldner31-03-08Modregning og transportSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1011.LSRModregningsforbehold ej afgørelse der kan påklages til Landsskatteretten17-12-08Om kommunikation og information samt kampagner + Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.949.SKATMoms - Beskatningsret til restaurationsydelser - Incomingbureauers og deres kunders adgang til fradrag/godtgørelse for hotel- og restaurationsydelser25-11-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.811.SKATMoms - byggeadministration - almene boligorganisationer07-10-08MomspligtSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.963.SRMoms - byttehandel - reklamebiler02-12-08Momspligt + Momsgrundlag + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.550.SRMoms - der kan køres mellem hjem og arbejde i et specialindrettet køretøj med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, når der er et erhvervsmæssigt behov for køretøjets indretning og køretøjet er nødvendigt for at brugeren kan udføre sit arbejde19-06-08MotorkøretøjerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.608.SRMoms - der må køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton08-07-08MotorkøretøjerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.548.SRMoms - en kommune er ikke en afgiftspligtig person, når den opkræver afgifter af private erhvervsdrivende for adgang til stadepladser, udeservering m.v. på offentlige vejarealer19-06-08MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.356.SRMoms - Fordeling af løn til fælles billetsalg mellem to museer17-04-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.358.SRMoms - forenings kursusvirksomhed ikke anset for drevet med gevinst for øje21-04-08Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1043.SRMoms - fradragsret for udgifter til genopførsel af brændt ejendom21-12-08FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.362.SRMoms - fritagelse - formidling af lån - forhandlinger vedrørende finansielle transaktioner23-04-08MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.774.SRMoms - gymnasiums momspligt og fradragsret - godtgørelse af elafgift29-09-08Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.948.SKATMoms - inddrivelse af fordringer24-11-08MomspligtSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.826.SKATMoms - interesseforbundne parter og normalværdi16-10-08MomsgrundlagSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.456.SRMoms - Kørsel i firmabil i forbindelse med genoptræning af en arbejdsskade23-05-08Personlig indkomst + Indeholdelses- og registreringspligt + Fradrag + MotorkøretøjerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.685.SRMoms - kørsel i specialindrettede køretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton21-08-08MotorkøretøjerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.447.SRMoms - kørsel i specialindrettede vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton21-05-08MotorkøretøjerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.549.SRMoms - kørsel mellem hjem og arbejde i et ikke-specialindrettet køretøj med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton anset som privat kørsel19-06-08MotorkøretøjerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.223.SRMoms - levering af rengøringsydelser i forbindelse med udlejning af sommerhus19-02-08MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.15.SKATMoms - museers genopførelse, reparation og vedligeholdelse af historiske bygninger, der indgår i museernes bygningssamling som museumsgenstande14-01-08ByggeriSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.742.SRMoms - museers genopførelse, reparation og vedligeholdelse af rekonstruerede historiske bygninger24-09-08ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.129.ØLRMoms - salg af busser - ubenyttede aktiver11-02-08MotorkøretøjerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.262.SKATMoms - skærpelse af praksis - uddannelsesinstitutioners salg af undervisningsmaterialer mv. til eleverne - mulighed for genoptagelse25-03-08Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.284.SKATMoms - telefonkort - Teknisk gennemførelse af SKM2007.294.SR - Den momsmæssige behandling af mellemhandlere28-03-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.402.SRMoms - uddannelsesinstitutions kursusvirksomhed ikke anset for drevet med gevinst for øje06-05-08MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.419.SRMoms - Udgift til underholdning af kunder i butikscenter09-05-08FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.303.SRMoms - Universitet er en afgiftspligtig person ved levering mod vederlag af myndighedsrådgivning02-04-08Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.191.SRMoms - Virksomhed i form af børnelægevagt er fritaget for moms25-02-08MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.901.SRMoms - Web-portal på engelsk for spil om penge til udenlandske brugere07-11-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.489.SRMoms - ydelser udført for en kommune i form af mentorordninger rettet mod unge efter lov om social service anset for momsfritaget social forsorg og bistand30-05-08MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.519.LSRMoms i forbindelse med miljøbehandling af skrotbiler - godtgørelse af olieafgift04-06-08Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.144.SKATMoms ved kunstneres salg af egne værker, hvor et galleri forestår faktureringen12-02-08Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.821.SRMoms ved køb af elektricitet med variabel pris10-10-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.514.SRMomsfradrag - bredbånd - mobiltelefon - medarbejderordning04-06-08Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + IT-løsninger for moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.17.HRMomsfradrag - fastnettelefoner og ISDN-forbindelser - hjemmearbejdspladser - udelukkende erhvervsmæssigt14-01-08FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.880.LSRMomsfradrag i henhold til udstedte afregningsbilag - reel leverandør ikke momsregistreret03-11-08FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.249.LSRMomsfradragsret - udgifter afholdt i betalingsstandsningsperiode25-03-08Betalingsstandsning og konkurs + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.777.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder30-09-08Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.717.HRMomsfrie leverancer - andre EU-lande - 3. lande - brugtmomsordningen11-09-08Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.248.LSRMomsfritagelse25-03-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.843.HRMomsfritagelse - fitnesscenter - praksisændring - erstatningskrav22-10-08Momsfritagelse og -godtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.394.LSRMomsfritagelse - kursusaktiviteter05-05-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.554.SKATMomsfritagelse - Skibs- og vareafgifter - Skibe i udenrigsfart23-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.373.SRMomsfritagelse af låneformidling via internettet28-04-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.138.LSRMomsfritagelse for publikation - kreds af læsere - bredt emneområde12-02-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.555.SRMomsfritagne sygdoms- og insolvensforsikringer23-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1004.SKATMomsgrundlag - kantinemoms - administrativ forenkelt ordning17-12-08MomsgrundlagSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1044.SKATMomsgrundlag - præcisering - kantinemoms - administrativ forenklet ordning22-12-08MomsgrundlagSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.125.BRMomsgrundlaget - overdragen fordring11-02-08Fradrag + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.376.SRMomsmæssig behandling af brille-/kontaktlinseabonnement28-04-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.452.SKATMomsmæssig vurdering af betalingsrettigheder, sukkerroeleveringsrettigheder, handyrpræmier, konsulentordningen og vikarordningen.22-05-08Andet om momsSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.331.SRMomspligt af kommuners indbetalinger til operatør af fælles register09-04-08Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.308.SRMomspligt af tilskud til privatbanes infrastrukturselskab03-04-08Momsgrundlag + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.810.SRMomspligt af tilskud/underskudsgaranti til jernbanedriftsselskab07-10-08MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.490.SRMomspligt af udbudt sammensat helbredsydelse - kiropraktik, yoga, tarmskylning30-05-08Fradrag + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1.SRMomspligt ved formidling i feriecenter - udlejning af ferieejerlejligheder03-01-08MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.313.BRMomspligtige kurser - rettet mod arbejdsledige03-04-08Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.683.SRMomspligtigt foreningskontingent21-08-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1014.SRMomsregistrering ved drift af plantage i udlandet18-12-08FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.170.SRMotionsordning - omsætningsværdi - beskatning20-02-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.242.SRMotionsordning - omsætningsværdi - beskatning. Denne SKM erstatter SKM 2008.170. SR.17-03-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.36.LSRMusikforening - momsfritagelse18-01-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.686.HRNationalitetsdiskrimination - børnetilskud fra Norge21-08-08Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.344.LSRNedskrivning på varelager for ukurans vedrørende vielsesringe ikke godkendt10-04-08Fradrag og afskrivninger + VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.743.SRNedsættelse af grundværdi - manglende mulighed for at genopføre en vindmølle24-09-08Ejendomsskat + EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.451.SRNedsættelse af grundværdi som følge af afstandskrav fra sommerhus til skel22-05-08Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.103.ØLRNulstilling - A-skat m.v. - hovedanpartshaver - ikke formel direktør - bestemmende indflydelse01-02-08Angivelse og betaling + Eftergivelse og gældssaneringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.780.HRNæring - aktiehandel - tilknytning til det finansielle marked30-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.919.HRNæring - annullation af egne aktier - kapitalnedskrivning17-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.953.SRNødvendigt udstyr til fly kan sælges til piloter uden moms27-11-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.692.SRObjektive regler - ophørsspaltning - tilsidesættelse af udbyttebegrænsning - spaltningsdato ved henholdsvis ikke-etablering og etablering af koncernforbindelse26-08-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.285.SRObjektive regler - skattefri aktieombytning - værdiansættelse - ombytningsforhold31-03-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.288.SRObjektive regler - skattefri aktieombytning og efterfølgende ophørsspaltning - overdragelse af anparter ved succession31-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.290.SRObjektive regler - skattefri ophørsspaltning31-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.282.SRObjektive regler - skattefri ophørsspaltning - aktiv/gæld - regnskabsmæssig hensættelse28-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.291.SRObjektive regler - skattefri ophørsspaltning - aktiv/gæld-forholdet31-03-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1013.SRObligation i fremmed valuta18-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.233.SRObligationer ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter13-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.207.SRObligationer ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter29-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.598.LSROmberegning af grundværdi i 2001 niveau30-06-08EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.855.BROmgørelse - fordring - afdrag - salg28-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.982.LSROmgørelse med henblik på ændring af likvidationsdato for datterselskab08-12-08SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.115.VLROmkostningsgodtgørelse - ligestillet som sagkyndig - skønsmæssig fastsættelse - honorartimesats - antal timer05-02-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.618.ØLROmkostningsgodtgørelse - ansættelsesændring af Told- og Skattestyrelsen - forventning om genoptagelsescirkulære16-07-08Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.216.SKATOmkostningsgodtgørelse - dokumentationskrav overfor rådgivere03-03-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.253.LSROmkostningsgodtgørelse - genoptagelse25-03-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.77.LSROmkostningsgodtgørelse - klage over skattetillæg25-01-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.672.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering19-08-08Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.668.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering19-08-08Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.208.VLROmkostningsgodtgørelse - revisorhonorar - rimelighedsvurdering - nedsat af FSR - syn og skøn - ikke godtgørelse - henstand - ansøgning03-03-08Om kommunikation og information samt kampagner + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.669.LSROmkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand - vurdering af om en afgørelse bør påklages19-08-08Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.254.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - indbringelse af sag til Landsretten25-03-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.135.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med indtræden som biintervenient i en sag for Højesteret.12-02-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.667.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Landsskatteretten19-08-08Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.157.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand ved skatteankenævnet14-02-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.951.SKATOmkostningsgodtgørelse i klagesag i en EF-voldgiftskonventionssag - SKM2008.440.SKAT erstattes af denne SKM-meddelelse25-11-08VirksomhederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.145.LSROmlægning af indkomstår fra forskudt regnskabsår til kalenderår12-02-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.438.DEPOmlægning af regnskabsår - akkord - tilladelse16-05-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + VirksomhederKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.186.ØLROmstødelse - erstatningsansvar - bestyrelse og direktør22-02-08Straf + Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.525.SKATOmvendt lodret skattepligtig fusion - dispensation efter ligningslovens § 16 B, stk. 210-06-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.328.SROmvendt lodret skattepligtig fusion - tilbagesalg af aktierne til det udstedende selskab07-04-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.604.SROpførsel af byggeri, der skal anvendes til hotellignende formål, berettiger til momsfradrag af udgifter relateret hertil.08-07-08MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.390.SKATOpgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i anpartsprojekter30-04-08Afskrivninger og fradrag + VirksomhederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.776.LSROpgørelse af anskaffelsessum - ændring af praksis og fristoverskridelse29-09-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.224.SROpgørelse af bruttolejeindtægt og fradrag i forbindelse med udlejning og slutrengøring af feriebolig. Momspligtig omsætning.19-02-08Momspligt + Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.339.LSROpgørelse af ejendomsværdiskat10-04-08EjendomsværdiskatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.592.LSROpgørelse af ejendomsværdiskat af udenlandsk ejendom30-06-08Ejendomme i udlandetKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.258.LSROpgørelse af fradragskonto25-03-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.599.SKATOpgørelse af nettoindkomst30-06-08Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.528.LSROpgørelse af sambeskatningsindkomst - administrationsselskab10-06-08SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1020.LSROpgørelse af tab på bil ved overgang fra blandet til ren privat benyttelse18-12-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.232.SROphævelse af aktieklasser medførte ikke afståelsesbeskatning12-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.13.SKATOphævelse af TSS-cirkulære14-01-08Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.716.SKATOphævelse af TSS-cirkulærer10-09-08Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.764.SROphørsspaltning uden tilladelse - vederlæggelse til handelsværdi - forholdet mellem aktiver og gæld29-09-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.155.LSROpkrævning af moms af faktura - udstedt af ikke-momsregistreret selskab14-02-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.343.LSROpkrævning af moms i forbindelse med salg af forudbetalte teleydelser m.v. - bindende svar10-04-08MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.392.LSROpkrævning af registreringsafgift på norsk indregistreret bil30-04-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.563.SROPP-projekt - afskrivning på bygninger mv. - ejerskab - frivillig momsregistrering24-06-08Afskrivninger og fradrag + Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.530.SKATOpsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig og Spanien13-06-08Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.864.SROptionsaftale30-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.759.SROptionsaftale26-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.857.SROptionsaftale om afståelse af butikker29-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.585.LSROrden anset for lønsumsafgiftspligtig27-06-08Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.837.SROverdragelse af aktier/aktiver20-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.803.SROverdragelse af aktier/aktiver07-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.952.SROverdragelse af anparter på baggrund af køberet med udnyttelsesperiode begrænset af sælger26-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.720.BROverdragelse af ejendom - bodeling15-09-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.442.BROverdragelse af ejendom - ubekendt for omverdenen - skattemæssigt tidspunkt - overdragelsespris - interesseforbundne parter19-05-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.971.SKATOverdækning af fordring ved udlæg05-12-08UdlægSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.605.LSROvergangsreglen for børsnoterede aktier - "Alle-handler"-kursen - lille beløbsoverskridelse - bindende svar (SKM2007.448.SR)08-07-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.117.SKATOversigt over kravstyper i relation til virksomhedsrestancer og relevante inddrivelsesmidler m.v.06-02-08Udlæg + Eftergivelse og gældssanering + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.293.BROvertagelse af eventualskattekrav - likvideret selskab - klageberettiget01-04-08Betalingsstandsning og konkurs + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.816.SROvertagelsespligt - ejendom - skattefritagelse09-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.415.SRPakkerejser indeholdende operationer er omfattet særordningen for rejsebureauer08-05-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.40.SRParcelhusreglen22-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.818.SRParcelhusreglen - bolig nr. 209-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.817.SRParcelhusreglen - bolig nr. 2 - stuehus09-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.184.SRParcelhusreglen - bolig nr. 2 anvendt af arbejdsmæssige årsager22-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.972.SRParcelhusreglen - bolig nr. to - afvisning05-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.7.VLRParcelhusreglen - ejendomsavance - tjent til bolig09-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.302.SRParcelhusreglen - salg af bolig nr. 201-04-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.96.SRParcelhusreglen - suspensiv betinget salgsaftale30-01-08Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.622.ØLRPartreder - virksomhedsophør - efterfølgende erstatning - genvundne afskrivninger - personlig indkomst17-07-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.383.SKATPensionsafgift - valg - bonus - præmiefradrag29-04-08Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.911.ØLRPensionsafkastsbeskatning - livrenter - skattenedslag - ophørsår13-11-08Pensionsafkastbeskatning (PAL)Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.755.SRPensionsudbetaling - begrænset skattepligt - Malta25-09-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.827.VLRPeriodisering - bestridte krav - retserhvervselsestidspunktet16-10-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.54.BRPeriodisering - retserhvervelsestidspunktet - tilbagebetaling af AMBI22-01-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.324.BRPersonalegode - skitur - administratoren04-04-08Indkomstarter + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.3.HRPersonalegoder - fri bil - tilvalg af ydelser04-01-08Indkomstarter + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.325.BRPersonalegoder - skitur - partneren04-04-08Indkomstarter + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.126.ØLRPlantningsudgifter af juletræer - tilsidesættelse af afskrivningsgrundlaget11-02-08VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.123.SKATPolitifremstilling af restanter11-02-08UdlægSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.305.SKATProcedure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 302-04-08Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.543.ØLRProcessuelle forhold - tilladelse til vidneførelse18-06-08EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.556.SKATPræcisering af SKM2008.552.SKAT, modregning i børnefamilieydelsen23-06-08Modregning og transportSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.756.LSRPræjudicielle spørgsmål - EF - domstolen - omkostningsgodtgørelse25-09-08Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1028.LSRPålæg om lønindeholdelse for offentlig gæld18-12-08LønindeholdelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.793.ØLRRealitetsbehandling afvist - endelig retskraftig afgørelse er truffet03-10-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.164.HRRealrenteafgift realisationssaldo - successionsreglen19-02-08Pensionsafkastbeskatning (PAL)Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.120.LSRReduktion af anskaffelsessum for anparter - overkurs ved kapitalindskud11-02-08Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.453.HRRegistrering - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - sikkerhedsstillelse23-05-08Indeholdelses- og registreringspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.954.HRRegistreringsafgift - ombygning af motorcykel - udskiftning af motor - ændring af stel27-11-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.712.BRRegistreringsafgift - ombygning af Harley Davidson05-09-08Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.976.LSRRegistreringsafgiftspligt - tysk indregistreret bil08-12-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.635.BRRegnskabstilsidesættelse - skønsmæssig ansættelse24-07-08VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.397.LSRRegulering for investeringsgoder af udgifter til indretning af lejede lokaler05-05-08FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.969.BRRejse og kørselsgodtgørelse - afstande - bopæl og midlertidig arbejdsplads04-12-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.41.SRRejsegodtgørelse - afstand - arbejdsdag22-01-08Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.454.VLRRejseudgifter - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted23-05-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.501.SRReklameudgift - dispositivt afkald på indtægt03-06-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.239.BRRentefiksering - armslængde vilkår - renteindkomst - uforrentet mellemregningskonto13-03-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.626.ØLRRentefradrag - tilbagebetalt lån - fond (Stiftung) i Liechtenstein - reel gældsforpligtigelse - legat21-07-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.9.HRRentefrihed - rentehenstand - interesseforbundne parter09-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.894.BRRenteindtægter - indestående05-11-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.893.BRRenteindtægter - indestående - korrigeret refusionsopgørelse05-11-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.725.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 20 for indkomståret 200916-09-08Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1046.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2., for 200922-12-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1050.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-922-12-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.82.ØLRRenteudgifter - interessefællesskab - bevisbyrde28-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.961.SRRepræsentationsudgifter02-12-08Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.84.HRRepræsentationsudgifter - begrænset fradragsret - demomstration og workshops28-01-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.349.SRResolutiv betingede aftaler og regulering af købesum - fast ejendom11-04-08SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.174.SRResolutiv betingede aftaler og regulering af købesum - fast ejendom21-02-08Køb + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.881.VLRRetlig interesse - værdiansættelse - brugte køretøjer - indført fra andre EU-lande - godtgørelse af registreringsafgift -udførsel af brugte køretøjer - godtgørelse af registreringsafgift03-11-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.782.SKATRetningslinier for behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv. - ændret anvendelsesområde30-09-08Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.553.SKATRetningslinier for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 120-06-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.565.SKATRetningslinier for fastsættelse af ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår25-06-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.273.SKATRetningslinier for offentliggørelse af bindende svar fra Skatterådet26-03-08Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.701.ØLRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter29-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.724.HRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - parcelhusreglen16-09-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.269.VLRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - parcelhusreglen26-03-08Salg + EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.443.ØLRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - værdiansættelse19-05-08Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.480.SRRette indkomstmodtager - arbejdsopgaver hidtil udført i lønmodtagerregi - afslag29-05-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.994.HRRette indkomstmodtager - hovedanpartshaver - aktieavancer - skattepligtigt tilskud11-12-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.966.BRRette indkomstmodtager - interesse forbundne parter04-12-08VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.660.BRRette indkomstmodtager - interesseforbundne parter - vederlag - konsulent11-08-08SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.163.HRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - hovedanpartshaver - personlig indkomst eller selskabsindkomst19-02-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.836.BRRette indkomstmodtager - læge - selvstændig erhvervsvirksomhed - lønmodtagerforhold - selskabsindkomst20-10-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.219.BRRette indkomstmodtager - lønindtægt - hovedaktionær - børn - ekstraordinær ansættelse - groft uagtsomt05-03-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.561.SRRette indkomstmodtager - selskab - konsulentarbejde - tjenesteforhold24-06-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.562.SRRette indkomstmodtager - vederlag - fælles selskab - samarbejdspartnere24-06-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.646.SRRette indkomstmodtager, spørgsmål om skattepligtig til Danmark01-08-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.58.BRRettergangsfuldmagt - stævning - underskrevet af revisor - søgsmålsfrist22-01-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.741.SRRoyalty - virksomhedsordningen23-09-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1057.SRRSU'er - det udstedende selskab er fusioneret23-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.651.VLRSagsomkostninger - voldgiftssag - kommanditister mod kommanditselskab05-08-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.2.BRSagsomkostninger - voldgiftssag - kommanditister mod kommanditselskab04-01-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.180.SRSalg af fast ejendom - ejendomsvurdering21-02-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.785.BRSalg af anparter - interesseforbundne parter - maskeret udlodning - bogføringsassistance - rabat - tilskud01-10-08SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1006.LSRSalg af antik spansk guitar - skattefri indtægt ved salg af privat indbo - bindende svar17-12-08Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.703.BRSalg af ejendom - næringsbeskatning - forbedringsudgifter29-08-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.657.BRSalg af ejendom - parcelhusreglen - anden bolig til rådighed - ikke varigt ophold11-08-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.94.SRSalg af ejerbolig ikke fritaget for beskatning29-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.231.SRSalg af én af 3 helårsejerboliger.12-03-08Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.468.SRSalg af sommerejerbolig ikke fritaget for beskatning27-05-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.877.LSRSalg af ydelser til brug for momsfritagne spil - momsfritagelse - lønsumsafgiftspligt03-11-08Lønsumsafgiftspligt og registrering + Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.833.SRSalg i ekspropriationssituation17-10-08EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.832.SRSalg i ekspropriationssituation17-10-08EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.693.SRSalg i ekspropriationssituation26-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.631.SRSalg i ekspropriationssituation22-07-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.571.SRSalg i ekspropriationssituation25-06-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.386.SRSalg i ekspropriationssituation30-04-08Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.161.SRSalg i en ekspropriationssituation18-02-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.23.SRSalg i en ekspropriationssituation15-01-08Ekspropriation + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.22.SRSalg i en ekspropriationssituation15-01-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.312.BRSambeskatning - ansøgningsfrist udløbet - omvalg03-04-08SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.127.ØLRSambeskatning - genbeskatning af underskud - EØS-aftalen - præjudicielle spørgsmål11-02-08SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.861.SRSambeskatning - koncernforbindelse29-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.688.SRSambeskatning - koncernforbindelse22-08-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.483.SRSambeskatning - national obligatorisk - udeladelse af dansk datterselskab29-05-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.408.LSRSambeskatning af selskaber der ikke er koncernforbundne07-05-08SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.83.HRSambeskatning nægtet - ikke rettidig selvangivelse28-01-08SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.601.SRSambeskatning og skattefri ophørsspaltning uden tilladelse fra SKAT01-07-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.74.LSRSambeskatningsindkomst - fradrag for underskud i tysk datterselskab og tyske datterdatterselskaber25-01-08SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.580.LSRSambeskattede skadesforsikringsselskaber - fradragsbegrænsning - aktieavance - aktie-for-aktie metoden - gennemsnitsmetoden27-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.737.SKATSegmentering af virksomheder - indsigt efter persondataloven18-09-08Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.106.HRSelskab - drift af fly - erhvervsmæssigt - maskeret udlodning01-02-08Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.766.LSRSelskab - næringsdrivende med køb og salg af aktier29-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.314.SRSelskab anset for næringsskattepligtig03-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1040.LSRSelskab konkurs - tab ved afståelse af aktier - aktier overgået fra noterede til unoterede - ejertidskrav19-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.838.HRSelskabstømning - erstatningskrav - private sagsparter21-10-08SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.118.SRSelskabstømning - fradrag for tab - regreskrav08-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.839.ØLRSelskabstømning - sagsomkostninger - erstatningssag mod SKAT21-10-08SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.603.SKATSikkerhedsstillelse efter udlændingelovens §§ 9, stk. 4 og 9 c, stk. 1, 2. pkt.08-07-08UdlægSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.698.SRSikkerhedsveste - personalegoder - kontantlønsnedgang27-08-08Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.853.SKATSKATs præcisering af regelsættet i ligningslovens § 9A om fradrag for rejseudgifter til kost og logi i relation til to centrale problemstillinger28-10-08Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.738.BRSkatteansættelse - fordeling af virksomhedens resultat - mellem ægtefæller18-09-08Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.770.BRSkatteansættelse - privatforbrug - tilsidesættelse af regnskab29-09-08VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.773.LSRSkatteansættelse af bo vedr. ejendomsavance29-09-08EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.104.ØLRSkattearrangement - rentefradrag og provisionsudgifter01-02-08Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.210.ØLRSkattearrangement - renteudgifter - kursgevinst - konvertibel obligation - realitetsgrundsætningen03-03-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.831.SRSkattefri afståelse af aktier17-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.830.SRSkattefri afståelse af aktier17-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.255.LSRSkattefri aktie- og anpartsombytning25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.65.SKATSkattefri aktieombytning - GASA GROUP A/S24-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.95.SRSkattefri aktieombytning - Jersey-selskab30-01-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.271.SRSkattefri aktieombytning - værnsregler - udbytteudlodning26-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.275.SRSkattefri aktieombytning med efterfølgende skattefri spaltning uden tilladelse26-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.923.SRSkattefri aktieombytning uden tilladelse - etablering af sambeskatning - omlægning af regnskabsår19-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.545.SRSkattefri anpartsombytning med et cypriotisk selskab efter de objektiverede regler19-06-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.198.SRSkattefri anpartsombytning og spaltninger efter objektive regler - værdifastsættelse, balancekrav mv.27-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.189.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - 60 dages-reglen25-02-08Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.609.SRSkattefri fusion - ombytningsforhold08-07-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.289.SRSkattefri fusion - værdiansættelse31-03-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1001.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 200917-12-08Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.551.SRSkattefri grenspaltning uden tilladelse fra SKAT - værdiansættelse - forhold mellem aktiver/gæld20-06-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.917.SRSkattefri grænseoverskridende fusion - tynd kapitalisering - fast driftssted14-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.134.LSRSkattefri ophørsspaltning12-02-08Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhedKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.335.LSRSkattefri ophørsspaltning - skattefri ombytning af aktier10-04-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhedKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.347.LSRSkattefri ophørsspaltning - skattefri ombytning af anparter og aktier10-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.256.LSRSkattefri ophørsspaltning - skattefri ombytning af anparter og aktier25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhedKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.858.SRSkattefri ophørsspaltning af moderselskab29-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.370.SRSkattefri ophørsspaltning efter de objektive regler24-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.448.SRSkattefri ophørsspaltning efter objektive regler21-05-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.59.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse23-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.227.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse - spaltningsdato05-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.361.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse og succession23-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.856.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse samt succession i ejertidsnedslag28-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.771.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse til to nystiftede selskaber29-09-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.193.SRSkattefri rejsegodtgørelse27-02-08Indkomstarter + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.188.SRSkattefri spaltning - objektive regler - spaltningsdato - værdiansættelse22-02-08Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhed + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.689.SRSkattefri spaltning - spaltningsdato - delårsopgørelse - erhvervsmæssig aktivitet - betalingskorrektion22-08-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.169.SRSkattefri spaltning efter de objektiverede regler - udbyttebegrænsning20-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.226.SRSkattefri spaltning uden tilladelse19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.934.SRSkattefri tilførsel af aktiver og grenkravet ctr. samtykkeindhentelse til overdragelsen20-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.924.SRSkattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse - tilførselsdato19-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.88.LSRSkattefri udbetaling af godtgørelser fra en forening til en medarbejder - lønnet og ulønnet arbejde - bindende svar28-01-08Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.797.SRSkattefri virksomhedsomdannelse - flere virksomheder herunder rederivirksomhed03-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.332.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse - stiftertilgodehavende vedrørende privat del af en ejendom10-04-08Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhed + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.195.SRSkattefrihed - støttebeløb til bevaringsværdig ejendom