Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2008.977.LSRAnmodning om henstand04-11-08Afdragsordninger og henstandKendelse
SKM2008.599.SKATOpgørelse af nettoindkomst30-06-08Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
SKM2008.380.SKATSolidarisk hæftelse29-04-08Udlæg + Lønindeholdelse + Forældelse + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstand + Betalingsstandsning og konkursSKAT-meddelelse
SKM2008.97.SRIndrømmet henstand med fraflytterskat forfaldt ikke som følge af gennemførelse af skattefri anpartsombytning efterfulgt af skattefri spaltning22-01-08Afdragsordninger og henstand + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.75.LSRHenstand med pålignet aktieavanceskat uden sikkerhedsstillelse mv.20-12-07Afdragsordninger og henstand + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.10.SKATÆndring af inddrivelsesbekendtgørelsens § 12, §§ 14-16 og § 2209-01-08Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
SKM2008.5.SKATYderligere vedr. nettoindkomstbegrebet i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 104-01-08Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
SKM2008.967.HRBygningsafskrivning - projektudbyderhonorar25-11-08Køb + Fradrag og afskrivninger + Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragDom
SKM2008.947.SRFritagelse af beskatning af tilskud til fredet bygning18-11-08Fradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradragAfgørelse
SKM2008.920.SRKøberet og beskatning af optionspræmie28-10-08Ejendomsavancebeskatning + Afskrivninger og fradrag + EjendomsskatBindende svar
SKM2008.563.SROPP-projekt - afskrivning på bygninger mv. - ejerskab - frivillig momsregistrering17-06-08Afskrivninger og fradrag + Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
SKM2008.526.BRUdlejning af ejerlejlighed - standardiseret fradrag30-05-08Ejendomsværdiskat + Afskrivninger og fradrag + ErhvervsejendommeDom
SKM2008.390.SKATOpgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i anpartsprojekter30-04-08Afskrivninger og fradrag + VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2008.384.HRAfskrivning - ombygning - lejede lokaler - maskeret udlodning29-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradragDom
SKM2008.372.SRLandbrug - anskaffelsessum - miljøgodkendelse - produktionstilladelse - konsulentbistand22-04-08Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2008.124.BRFradrag - enfamilieshuse - udskiftning - hårde hvidevarer07-01-08Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering + Afskrivninger og fradragDom
SKM2008.380.SKATSolidarisk hæftelse29-04-08Udlæg + Lønindeholdelse + Forældelse + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstand + Betalingsstandsning og konkursSKAT-meddelelse
SKM2008.1057.SRRSU'er - det udstedende selskab er fusioneret16-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.1051.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2009 - kontantomregning af overdragelsessummer22-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2008.1048.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 200922-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2008.1047.SRMedarbejderobligationer - udstationerede medarbejdere - opgørelse af årsløn.16-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.1045.SKATAmortisationsrenten for 200922-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2008.1040.LSRSelskab konkurs - tab ved afståelse af aktier - aktier overgået fra noterede til unoterede - ejertidskrav07-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.1008.SRMedarbejderobligationer mod kontantlønsnedgang - bonus16-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.980.LSRGevinst ved ekstraordinær indfrielse af garantbeviser - skattefrihed for fysiske personer - bindende svar21-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.965.SRAktieavance - realisationsprincip - investeringsforeningsselskab28-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.964.SRAktieavance - realisationsprincip - investeringsforeningsselskab28-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.962.SRKonvertible værdipapirer - udenlandsk selskab - fordring18-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.952.SROverdragelse af anparter på baggrund af køberet med udnyttelsesperiode begrænset af sælger18-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.922.SRAktier - værdipapirer - næring - bank - personer og selskaber28-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.919.HRNæring - annullation af egne aktier - kapitalnedskrivning05-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.912.SRMedarbejderobligationer til medarbejdere i en kommune28-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.889.SRMedarbejderobligationer med garanti28-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.864.SROptionsaftale20-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.857.SROptionsaftale om afståelse af butikker23-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.855.BROmgørelse - fordring - afdrag - salg14-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.837.SROverdragelse af aktier/aktiver22-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.831.SRSkattefri afståelse af aktier20-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.830.SRSkattefri afståelse af aktier23-01-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.825.BRAktier - afståelsestidspunkt23-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.803.SROverdragelse af aktier/aktiver22-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.796.SRDobbelt aktieombytning og ophørsspaltning efter de objektive regler23-09-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.788.SKATGenoptagelse af skatteansættelser vedrørende kontantomregning af overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven samt visse opgørelser af gevinst og tab efter kursgevinstloven01-10-08Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2008.780.HRNæring - aktiehandel - tilknytning til det finansielle marked10-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.769.LSRBeskatning af kapitalindkomst ved salg af aktier20-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.766.LSRSelskab - næringsdrivende med køb og salg af aktier09-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.759.SROptionsaftale23-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.752.SRMedarbejderaktier m.fl. til medarbejderne i en fond med bestemmende indflydelse23-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.751.SRMedarbejderobligationsordning mod kontantlønsnedgang, sæsonmedarbejdere23-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.750.SRTo forskudte aftaler om kontantlønsnedgang kombineret med personalegoder20-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.748.SRMedarbejderobligationsordning kombineret med kontantlønsnedgang, nyansatte løntilbageholdenhed23-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.745.SRAktieretter - tegningsretter - sømænd23-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2008.744.SRMedarbejderobligationer kombineret med aftale om kontantlønsnedgang23-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.710.SRMedarbejderobligationer kombineret med aftale om kontantlønsnedgang - overenskomstmæssige hindringer19-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.709.SRFantomaktier - retserhvervelsestidspunkt - fradragsret19-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.708.SRStruktureret værdipapir - rente - suspensivt betinget aftale - certifikater19-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.701.ØLRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter18-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.697.SRGenerationsskiftemodel - ny aktieklasse - værdiansættelse19-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.658.BRMaskeret udbytte - fri helårsbolig04-07-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.654.SRMedarbejderaktier - Almene kriterier og beregning af favørelement17-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.614.SRErhvervelse og overdragelse af performance- og bonusaktier17-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.605.LSROvergangsreglen for børsnoterede aktier - "Alle-handler"-kursen - lille beløbsoverskridelse - bindende svar (SKM2007.448.SR)16-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.600.SRGenerationsskiftemodel - ny aktieklasse - ændring af aftale17-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.596.LSRAnparter overdraget ved gave - skattekurs - handelsværdi17-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.583.DEPKommentar - bekræftende til genmæle - kontantomregning af overdragelsessummer - konverterbare obligationslån27-06-08Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningKommentar
SKM2008.580.LSRSambeskattede skadesforsikringsselskaber - fradragsbegrænsning - aktieavance - aktie-for-aktie metoden - gennemsnitsmetoden21-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.577.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer26-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2008.572.SRSkattefrit udbytte17-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.569.SRSkattefrit udbytte17-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.525.SKATOmvendt lodret skattepligtig fusion - dispensation efter ligningslovens § 16 B, stk. 229-04-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2008.496.SRMedarbejderes aktiekøb og -salg i arbejdsgiverselskabet til en værdi reguleret i forhold til kurs indre værdi20-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.478.SRMedarbejderaktier - ansatte i opsagt stilling - efterlønsalder opnået20-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.477.SRMedarbejderobligationer - ansatte i tilkøbt division20-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.476.SRAfståelse aktier - vedtægtsændring, opdeling i anpartsklasser20-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.449.SRStruktureret indlån - finansiel kontrakt - virksomhedsordningen20-05-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.425.SRDebitorskifte på medarbejderobligationer i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse22-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.384.HRAfskrivning - ombygning - lejede lokaler - maskeret udlodning29-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradragDom
SKM2008.370.SRSkattefri ophørsspaltning efter de objektive regler22-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.361.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse og succession22-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.360.SKATTilladelse til skattefri aktieombytning til amerikansk Delaware-selskab21-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2008.348.SRMedarbejderobligationer - professionel sportsklub - kontraktansatte spillere - anciennitetskrav25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.347.LSRSkattefri ophørsspaltning - skattefri ombytning af anparter og aktier25-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.335.LSRSkattefri ophørsspaltning - skattefri ombytning af aktier19-02-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhedKendelse
SKM2008.332.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse - stiftertilgodehavende vedrørende privat del af en ejendom25-02-08Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhed + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.328.SROmvendt lodret skattepligtig fusion - tilbagesalg af aktierne til det udstedende selskab25-03-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.316.SRBeskatning af værdipapirlåneordninger23-01-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2008.315.SRMedarbejderaktier - optioner - ændring af aftale19-06-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.314.SRSelskab anset for næringsskattepligtig23-01-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2008.310.SRMedarbejderaktier - opsagte medarbejdere19-02-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.290.SRObjektive regler - skattefri ophørsspaltning25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.288.SRObjektive regler - skattefri aktieombytning og efterfølgende ophørsspaltning - overdragelse af anparter ved succession25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.285.SRObjektive regler - skattefri aktieombytning - værdiansættelse - ombytningsforhold25-03-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.282.SRObjektive regler - skattefri ophørsspaltning - aktiv/gæld - regnskabsmæssig hensættelse25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.281.SRAktieombytning - vederlæggelse med anparter til handelsværdi25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.280.SRAktieombytning og efterfølgende spaltning efter de objektive omstruktureringsregler25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.279.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer26-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2008.275.SRSkattefri aktieombytning med efterfølgende skattefri spaltning uden tilladelse25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.272.SRSpaltning - søskende - værdiansættelse25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.271.SRSkattefri aktieombytning - værnsregler - udbytteudlodning25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.256.LSRSkattefri ophørsspaltning - skattefri ombytning af anparter og aktier19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhedKendelse
SKM2008.255.LSRSkattefri aktie- og anpartsombytning19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.244.SRAktier i selskab, der investerer i EU CO2-kontrakter, var omfatter af reglerne om investeringsselskaber i aktieavancebeskatningsloven25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.243.SRStatusskift for investeringsforening medførte at der ikke længere skulle indeholdes udbytteskat23-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.233.SRObligationer ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter20-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.232.SROphævelse af aktieklasser medførte ikke afståelsesbeskatning19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.228.SRInvesteringsselskab - ikke indløsning på forlangende25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.227.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse - spaltningsdato19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.226.SRSkattefri spaltning uden tilladelse19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.211.HRMaskeret udlodning - værdiansættelsesprincipper - anparter - trippelbeskatning14-02-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.207.SRObligationer ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter22-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.203.SKATTilladelse til succession på aktionærsiden i forbindelse med islandsk omstrukturering af Fasteignafélagið Stoðir hf.27-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2008.198.SRSkattefri anpartsombytning og spaltninger efter objektive regler - værdifastsættelse, balancekrav mv.19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.188.SRSkattefri spaltning - objektive regler - spaltningsdato - værdiansættelse19-02-08Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhed + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.182.SRAnpartsombytning efter objektive regler - kapitalforhøjelse med opgivelse af majoritet19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.176.SRMedarbejderobligationer - alternativ til kontant bonus19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.175.SRSpaltning efter objektive regler - værdiansættelse - forhold mellem aktiver og gæld19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.169.SRSkattefri spaltning efter de objektiverede regler - udbyttebegrænsning19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.168.SRAktielån19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.159.HRMaskeret udlodning - køb af fordringer - modregning af gæld - fortjeneste06-02-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.120.LSRReduktion af anskaffelsessum for anparter - overkurs ved kapitalindskud30-01-08Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.118.SRSelskabstømning - fradrag for tab - regreskrav18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.111.SRAktieløn - Aktieoptioner - Retserhvervelse21-08-07Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.110.SRMedarbejderobligationer - Ligningslovens § 7A19-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.109.SRAktier - næring - LEPO - finansielle instrumenter25-09-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.108.SRSwapaftaler - erhvervsmæssig tilknytning23-10-07Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.107.SRKontrollerede transaktioner - mindre virksomheder - koncernforbundne - oplysningspligt - dokumentationspligt22-01-08Transfer pricing + Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2008.102.SKATGenoptagelse af skatteansættelsen vedrørende advokat- og revisorudgifter, jf. ligningslovens § 8 J01-02-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2008.97.SRIndrømmet henstand med fraflytterskat forfaldt ikke som følge af gennemførelse af skattefri anpartsombytning efterfulgt af skattefri spaltning22-01-08Afdragsordninger og henstand + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.95.SRSkattefri aktieombytning - Jersey-selskab22-01-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.92.SKATSpaltning af udenlandsk selskab - succession for danske aktionærer - Norsk Hydro ASA og Statoil ASA21-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2008.85.HRAktieindkomst - maskeret udbytte - udeholdte indtægter15-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.75.LSRHenstand med pålignet aktieavanceskat uden sikkerhedsstillelse mv.20-12-07Afdragsordninger og henstand + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.68.SRAktier - optioner - omstrukturering25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.67.SRAktielån - calloption - putoption21-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.65.SKATSkattefri aktieombytning - GASA GROUP A/S11-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2008.59.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse22-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.42.SRBetingelse knyttet til aktieoverdragelse ansås ikke at udskyde tidspunktet for handlens gennemførelse i skattemæssig henseende18-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.32.ØLRAktieavancebeskatning - 19. maj-kurs - omsætningsbegrænsning10-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.25.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2008.19.SRUdlejningsindtægter - HOA - Værdiansættelse25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.542.HRLønsumsafgift - almene boliger29-05-08Andet om lønsumsafgift + Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
SKM2008.574.SKATLønsumsafgift og moms - almene boligorganisationers levering til egne afdelinger - praksisændring - genoptagelse af afgiftstilsvar - afmeldelse fra registrering26-06-08Andet om moms + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
SKM2008.452.SKATMomsmæssig vurdering af betalingsrettigheder, sukkerroeleveringsrettigheder, handyrpræmier, konsulentordningen og vikarordningen.22-05-08Andet om momsSKAT-meddelelse
SKM2008.156.LSRAktionærforening - momsfritagelse02-11-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Andet om momsKendelse
SKM2008.62.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer22-01-08Andet om moms + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2008.61.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer22-01-08Andet om moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserBindende svar
SKM2008.624.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - udstationering - udenlandsk arbejdsgiver - juridisk ansættelsesforhold - administrativ praksis10-06-08Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidragDom
SKM2008.439.SRAnsættelse til bidragspligt efter lov om en arbejdsmarkedsfond25-03-08Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betaling + Særligt for arbejdsmarkedsbidragAfgørelse
SKM2008.18.SRAM-bidrag - lempelse18-12-07Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidragBindende svar
SKM2008.439.SRAnsættelse til bidragspligt efter lov om en arbejdsmarkedsfond25-03-08Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betaling + Særligt for arbejdsmarkedsbidragAfgørelse
SKM2008.379.SREntreprise - arbejdsudleje22-04-08Angivelse og betaling + Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2008.378.SREntreprise - arbejdsudleje22-04-08Udenlandsk indkomst + Angivelse og betalingBindende svar
SKM2008.377.SREntreprise - arbejdsudleje22-04-08Angivelse og betaling + Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2008.261.LSRAnsættelse i dansk virksomhed - tjenesterejser til udlandet foretaget i arbejdsgivers interesse08-02-08Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingKendelse
SKM2008.103.ØLRNulstilling - A-skat m.v. - hovedanpartshaver - ikke formel direktør - bestemmende indflydelse20-12-07Angivelse og betaling + Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2008.613.HRIndeholdelsespligt - A-skat - fri kost - pengevederlag - arbejdsgiverhæftelse - forsømmelighed26-06-08Arbejdsgiverens særlige pligter + IndkomstarterDom
SKM2008.439.SRAnsættelse til bidragspligt efter lov om en arbejdsmarkedsfond25-03-08Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betaling + Særligt for arbejdsmarkedsbidragAfgørelse
SKM2008.434.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt17-04-08Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2008.6.VLREjendomssalg til arbejdsgiver - overpris - skattepligtig løn30-11-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Indkomstarter + Arbejdsgiverens særlige pligter + SalgDom
SKM2008.992.BRGaveafgift - endelig overdragelsestidspunkt - bindende aftale14-10-08Arv og gaverDom
SKM2008.940.BRDomstolsprøvelse - afvisning - fristoverskridelse17-11-08Arv og gaverDom
SKM2008.691.BRVærdiansættelse - unoterede aktier - gaveoverdragelse11-08-08Arv og gaverDom
SKM2008.352.SRKøberet kombineret med forældrekøb af fast ejendom.18-12-07Køb + Personlig indkomst + Arv og gaverBindende svar
SKM2008.131.SRTrossamfund og tilskud, ikke omfattet af momspligt, selskabsskat og gaveafgift under visse betingelser22-01-08Selskabsbeskatning + Arv og gaver + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.34.SKATÆndring af reglerne om præklusivt proklama for dødsboer17-01-08Arv og gaverSKAT-meddelelse
SKM2008.915.SHRKonkurs - modregning - condictio indebiti24-10-08Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2008.417.HRUdlæg i bankindestående - tilbagebetalt - modregning i konkurs16-04-08Udlæg + Modregning og transport + Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2008.380.SKATSolidarisk hæftelse29-04-08Udlæg + Lønindeholdelse + Forældelse + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstand + Betalingsstandsning og konkursSKAT-meddelelse
SKM2008.293.BROvertagelse af eventualskattekrav - likvideret selskab - klageberettiget21-01-08Betalingsstandsning og konkurs + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2008.249.LSRMomsfradragsret - udgifter afholdt i betalingsstandsningsperiode24-01-08Betalingsstandsning og konkurs + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kendelse
SKM2008.186.ØLROmstødelse - erstatningsansvar - bestyrelse og direktør11-01-08Straf + Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2008.983.LSRBilforhandlers salg af brugt motorkøretøj til udlandet - beregning af moms - godtgjort registreringsafgift - bindende svar20-11-08Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momsgrundlag + Motorkøretøjer + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2008.391.LSRFortjenstmargenordningen - overdragelse af malerier i kommission med henblik på salg08-04-08Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterKendelse
SKM2008.144.SKATMoms ved kunstneres salg af egne værker, hvor et galleri forestår faktureringen12-02-08Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserSKAT-meddelelse
SKM2008.62.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer22-01-08Andet om moms + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2008.842.ØLRByggeri for egen regning - pålægsmoms - reparation og vedligeholdelse10-10-08ByggeriDom
SKM2008.742.SRMoms - museers genopførelse, reparation og vedligeholdelse af rekonstruerede historiske bygninger23-09-08ByggeriBindende svar
SKM2008.666.LSREntreprenørvirksomhed - byggeri for egen regning - fradrag for moms af garantiarbejder - ændring af kalkuleret avance - pålæg om momsafregning af underleverancer18-06-08Byggeri + FradragKendelse
SKM2008.411.LSRByggeri omfattet af momslovens almindelige regler - opførelse for fremmed regning19-12-07ByggeriKendelse
SKM2008.15.SKATMoms - museers genopførelse, reparation og vedligeholdelse af historiske bygninger, der indgår i museernes bygningssamling som museumsgenstande14-01-08ByggeriSKAT-meddelelse
SKM2008.513.BRDødsbo - skattefritaget - brutto- eller nettoprincip - aktiver på skæringsdagen30-11-07DødsboerDom
SKM2008.472.SR"Forkøbsret" i testamente - udnyttet i levende live20-05-08Salg + Ejendomsavancebeskatning + DødsboerBindende svar
SKM2008.640.ØLRIkke indgået forlig - sagsomkostninger04-07-08Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2008.323.BRForligsforslag - sagsomkostninger - delvis eftergivelse af skattekrav17-03-08Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2008.117.SKATOversigt over kravstyper i relation til virksomhedsrestancer og relevante inddrivelsesmidler m.v.06-02-08Udlæg + Eftergivelse og gældssanering + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
SKM2008.103.ØLRNulstilling - A-skat m.v. - hovedanpartshaver - ikke formel direktør - bestemmende indflydelse20-12-07Angivelse og betaling + Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2008.90.LSREftergivelse af offentlig gæld mod betaling af et engangsbeløb18-10-07Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2008.967.HRBygningsafskrivning - projektudbyderhonorar25-11-08Køb + Fradrag og afskrivninger + Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragDom
SKM2008.807.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom23-09-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.735.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom19-08-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.734.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom19-08-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.729.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom19-02-08Ejendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtning + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.727.SKATMeddelelse om virkningstidspunkt for SKM2008.565.SKAT og SKM2008.566.SKAT om genoptagelse og fastsættelse af retningslinjer for ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig i udlandet.16-09-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2008.592.LSROpgørelse af ejendomsværdiskat af udenlandsk ejendom11-06-08Ejendomme i udlandetKendelse
SKM2008.575.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet17-06-08Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2008.566.SKATGenoptagelse af ejendomsværdiskatten eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår25-06-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2008.565.SKATRetningslinier for fastsættelse af ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår25-06-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2008.498.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udenlandsk ejendom20-05-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.369.SKATGenoptagelse af ejendomsværdiskatten m.m. for udenlandske ejendomme og fristreglerne i skatteforvaltningsloven24-04-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2008.345.SRGenanbringelse af ejendomsavance - salg af ejendom i Sverige25-03-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.320.SKATEjendomsværdiskat for udenlandske ejendomme, som er anskaffet efter 200104-04-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2008.283.SRSkattepligt - næring - fast ejendom25-03-08Selskabsbeskatning + Ejendomme i udlandet + SalgBindende svar
SKM2008.274.SREjendomsværdiskat af ejendom i Sverige25-03-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.190.SRGenanbringelse - ejendomsavance19-02-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.181.SRGenanbringelse af avance - ejendom i Sverige - afslag19-02-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.93.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet22-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.73.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet25-09-07Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.64.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet23-10-07Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.45.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ejendom i Sverige22-05-07Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.44.SRGenanbringelse af ejendomsavance25-09-07Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.1056.BREjendomsavance - genanbringelsesreglen - rettidig selvsangivelse - inddragelse af nyt spørgsmål03-12-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.1055.VLREjendomsavance - ubebygget grund - ophævelse af handel - skattemæssig virkning05-12-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.1054.BREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentation - forbedringsudgifter - syn og skøn01-12-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.1033.SKATGenanbringelse af ejendomsavance i udlejede bygninger på ejendomme vurderet som landbrug mv. - genoptagelse19-12-08EjendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2008.1027.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgifter til nybygning af farm i udlandet16-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.1023.SRGenanbringelse - landboturisme16-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.1022.SRGenanbringelse af ejendomsavance i skovejendom i Skotland16-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.1018.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgifter til bygning af lejligheder til bondegårdsferie16-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.1017.SRGenanbringelse - Agent Agreement - Rumænien16-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.997.BREjendomsavance - anskaffelsessum - indekseringsreglen - ubebygget landbrugsjord18-11-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.993.BREjendomssalg - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - syn og skøn20-11-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.991.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - to boliger26-11-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.974.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet18-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.973.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgifter til nybygning - afslag18-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.972.SRParcelhusreglen - bolig nr. to - afvisning18-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.945.SRGenanbringelse - ombygning, selvbygger18-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.944.SRGenanbringelse i skov i Sverige - afslag18-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.943.SRVirksomhedsskatteordning og genanbringelse - afslag18-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.936.SREjendomsoverdragelse vedr. råstofudvinding og med aftalt tilbagekøbsret18-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.933.SRKøberet, fast ejendom, optionspræmie udbetalt i rater18-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.930.BREjendomsavance - anskaffelsessum - halvdelsregel - anvendelse af § 407-11-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.920.SRKøberet og beskatning af optionspræmie28-10-08Ejendomsavancebeskatning + Afskrivninger og fradrag + EjendomsskatBindende svar
SKM2008.908.HREjendomsavance - parcelhusreglen - opdeling i ejerlejligheder - beboelse i flere lejligheder31-10-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.907.VLREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentation forbedringsudgifter - syn og skøn - skønsmæssig ansættelse30-10-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.904.SKATBegæring om anvendelse af genanbringelsesreglerne i ejendomsavancebeskatningsloven10-11-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsskatSKAT-meddelelse
SKM2008.898.SRGenanbringelse af ejendomsavance i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse28-10-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.897.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom28-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.890.SRGenanbringelse af ejendomsavance28-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.886.SRGenanbringelse af ejendomsavance28-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.871.SKATÆndring af opgørelse af erhvervsmæssig andel af ejendomsavance ved andelsboligforenings overgang til skattefri virksomhed - genoptagelse31-10-08Selskabsbeskatning + EjendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2008.867.BREjendomsavance - parcelhusreglen - andelsforening - brugsret20-10-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.866.VLRSommerhusreglen - ikke udelukkende anvendt som fritidsbolig - skattepligtig ejendomsavance24-10-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.852.BREjendomsavance - blandet benyttet ejendom - halvdelsregel - avance - hele ejendommen contra erhvervsdel13-10-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.850.SRTilskud til fredet ejendom23-09-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.835.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - udlejet til undervisning - på salgstidspunktet - bofællesskab10-10-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.834.SRFraflytning - Frankrig - skattepligt - pension - ejerlejlighed17-06-08Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.822.SREkspropriationssituation - betinget15-07-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.820.SRTilskud til fredet gods have23-09-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.818.SRParcelhusreglen - bolig nr. 223-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.817.SRParcelhusreglen - bolig nr. 2 - stuehus23-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.816.SROvertagelsespligt - ejendom - skattefritagelse23-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.815.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning til tidligere adresse19-09-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.809.SRGenanbringelse af ejendomsavance23-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.808.SRGenanbringelse af ejendomsavance23-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.807.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom23-09-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.806.SRGenanbringelse af ejendomsavance23-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.805.SRGenanbringelse af ejendomsavance23-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.801.ØLREjendomsavance - genplacering af fortjeneste - erhvervsmæssig benyttelse - ikke tidsmæssig sammenhæng29-09-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.792.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - to boliger - beboelse i ejerperioden25-09-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.791.DEPSkatteministeriets kommentar til retssag om opgørelse af avance ved ophør af andelsboligforenings erhvervsmæssige virksomhed - fordelingsnøglen mellem den erhvervsmæssigt anvendte og ikke-erhvervsmæssigt anvendte del af ejendommen (SKM2008.790.ØLR)02-10-08EjendomsavancebeskatningKommentar
SKM2008.789.SRFast ejendom - ekspropriationssituation - lokalplan - kommunen er aftaleerhverver23-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.788.SKATGenoptagelse af skatteansættelser vedrørende kontantomregning af overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven samt visse opgørelser af gevinst og tab efter kursgevinstloven01-10-08Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2008.773.LSRSkatteansættelse af bo vedr. ejendomsavance27-08-08EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2008.739.SKATErstatning for frivillig aftale om tinglyst dyrkningsbegrænsning - skattefritagelse23-06-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2008.735.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom19-08-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.734.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom19-08-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.733.SRGenanbringelse af ejendomsavance i skovejendom i Chile19-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.732.SRGenanbringelse af ejendomsavance i omkostninger til ombygning19-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.730.SRGenanbringelse af ejendomsavance19-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.729.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom19-02-08Ejendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtning + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.724.HRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - parcelhusreglen05-08-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2008.693.SRSalg i ekspropriationssituation17-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.690.SRUdleje af ejendom i udlandet - virksomhedsordningen - ejendomsavance19-08-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.682.SRSuccession - genvundne afskrivninger, genanbringelse af ejendomsavance i industrigrunde19-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.680.SRGenanbringelse af ejendomsavance i en yderligere ideel ejerandel i ejendommen19-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.677.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Tyskland19-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.676.LSRGenanbringelse af fortjeneste - bindende svar30-07-08EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2008.675.LSRSkattefrit salg af fritidsbolig - bindende svar (SKM2007.410.SR)10-06-08EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2008.657.BRSalg af ejendom - parcelhusreglen - anden bolig til rådighed - ikke varigt ophold31-07-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.644.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ny ejendom og i indskud på pensionsordning17-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.643.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Nederlandene17-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.631.SRSalg i ekspropriationssituation15-07-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.588.LSRBeskatning af avance ved salg af ejendom - bindende svar30-04-08EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2008.583.DEPKommentar - bekræftende til genmæle - kontantomregning af overdragelsessummer - konverterbare obligationslån27-06-08Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningKommentar
SKM2008.582.LSRKontantomregning af prioritetslån ved opgørelse af ejendomsavance29-03-07EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2008.576.SRGenanbringelse af ejendomsavance - afslag17-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.575.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet17-06-08Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2008.571.SRSalg i ekspropriationssituation17-06-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.570.SRErhvervelse af landbrugsejendom/landbrugsjord i Polen17-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.568.SRFortjeneste ved salg af ejendommene - genplacering i købesummen på anden ejendom - afvisning17-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.500.SRGenanbringelse af ejendomsavance20-05-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.499.SRGenanbringelse af ejendomsavance20-05-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.498.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udenlandsk ejendom20-05-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.497.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgift til ombygning20-05-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.492.BREjendomsavance - kontantomregning - konverterbar obligationslån - praksisændring27-03-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.472.SR"Forkøbsret" i testamente - udnyttet i levende live20-05-08Salg + Ejendomsavancebeskatning + DødsboerBindende svar
SKM2008.471.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand20-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.468.SRSalg af sommerejerbolig ikke fritaget for beskatning20-05-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.467.SRErhvervelse af bolig i Tyrkiet20-05-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.466.SREkspropriationssituation - fjernvarmeledning20-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.464.BREjendomsavance - parcelhusreglen - landbrugsejendom - udlejning mindre jordareal13-05-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.458.BREjendomsavance - salg konverteringsrettighed - ejerlejlighed - status fra erhverv til beboelse28-04-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.442.BROverdragelse af ejendom - ubekendt for omverdenen - skattemæssigt tidspunkt - overdragelsespris - interesseforbundne parter10-04-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.437.SREkspropriationssituation - gennemførelse af spildevandsplan18-12-07Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.433.BRSommerhusreglen - ejendomsavance skattepligtig - salg af ejerlejlighed - ikke udelukkende anvendt som fritidsbolig.24-04-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.424.SREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for1992 (med konsekvensændring af årsreguleringen for 1993) og af ejendomsvurderingen for 199622-04-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2008.405.SREjendomsavance - sommerhusreglen22-04-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.400.SRFastlæggelse af tidspunktet for beslutning om ekspropriation22-04-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.387.SRGenanbringelse af ejendomsavance22-04-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.386.SRSalg i ekspropriationssituation22-04-08Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.385.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Nederlandene22-04-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.365.SREkspropriation - afståelse til fjernvarmeværk22-04-08Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.364.SRAfståelse - byggeliniepålagte arealer22-04-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.345.SRGenanbringelse af ejendomsavance - salg af ejendom i Sverige25-03-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.341.LSRVærdiansættelse af sælgerpantebrev og fordeling af stuehusværdi - avance ved salg af landbrugsejendom25-03-08Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2008.327.BREjendomsavance - salg af mælkekvote - efter salg af ejendom - salg til eget selskab18-03-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.326.ØLREjendomsavance - boliginteressentskaber17-03-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.302.SRParcelhusreglen - salg af bolig nr. 225-03-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.301.SRGenanbringelse af ejendomsavance25-03-08Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeBindende svar
SKM2008.299.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand25-03-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.297.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand25-03-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.292.BREjendomssalg - næring - sommerhus - ejendomsmægler07-01-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.287.SREjendomsavance - sommerhusreglen25-03-08Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.277.SRSkatterådet har ikke ændret en åbenbart ulovlig afgørelse, idet de faktiske begivenheder, som har fundet sted må karakteriseres som usædvanlige25-03-08EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2008.276.SRGenanbringelse af ejendomsavance25-03-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.269.VLRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - parcelhusreglen10-03-08Salg + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2008.241.SRAftale om køberet vedr. fast ejendom - opløsning af interessentskab19-02-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.231.SRSalg af én af 3 helårsejerboliger.19-02-08Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.222.SRGenanbringelse af ejendomsavance - køb af udenlandsk ejendom - sambeskatning19-02-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.215.BREjendomsavance - genplacering af fortjeneste - interessefællesskab07-02-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.190.SRGenanbringelse - ejendomsavance19-02-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.187.SRGenanbringelse af ejendomsavance19-02-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.184.SRParcelhusreglen - bolig nr. 2 anvendt af arbejdsmæssige årsager19-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.181.SRGenanbringelse af avance - ejendom i Sverige - afslag19-02-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.180.SRSalg af fast ejendom - ejendomsvurdering22-01-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingBindende svar
SKM2008.179.SRSuccession - virksomhedsomdannelse - genanbringelse af ejendomsavance i udlandet19-02-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.177.SREkspropriation - rådighedsindskrænkning18-12-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingBindende svar
SKM2008.174.SRResolutiv betingede aftaler og regulering af købesum - fast ejendom19-02-08Køb + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.167.SRTo boliger - parcelhusreglen18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.165.HREjendomsavance - EU-habitatområde - naturgenopretning - erstatning - rådighedsindskrænkning - frivillig aftale05-02-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.161.SRSalg i en ekspropriationssituation22-01-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.153.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - udlejning familie21-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.152.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed - beboelse i ejerperiode - husstand15-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.149.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed efter opdeling07-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.133.SRGenanbringelse af ejendomsavance22-01-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.132.SRBolig nr. 2 anvendt af arbejdsmæssige årsager22-01-08Personlig indkomst + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.119.SRGenanbringelse af ejendomsavance22-01-08Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.101.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand - afslag22-01-08Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2008.99.ØLRFast ejendom - stormskadeerstatning - genopførelse - kontor - fyrrum m.v. - sammenbygget med stuehus23-11-07Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.96.SRParcelhusreglen - suspensiv betinget salgsaftale25-09-07Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.94.SRSalg af ejerbolig ikke fritaget for beskatning22-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.93.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet22-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.73.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet25-09-07Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.72.SRGenanbringelse af ejendomsavance25-09-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.70.SRTo boliger - parcelhusreglen22-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.69.SRTo boliger - parcelhusreglen22-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.64.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet23-10-07Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.63.SRGenanbringelse af avance i omkostninger til nybygning, ombygning eller tilbygning23-10-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.57.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - samlivsophævelse14-12-07Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.53.BREjendomsavance - parcelhusreglen - udstykning - salg ubebygget grund05-12-07Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.49.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning til tidligere adresse26-11-07Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.45.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ejendom i Sverige22-05-07Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.44.SRGenanbringelse af ejendomsavance25-09-07Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.43.SRGenanbringelse af ejendomsavance25-09-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.40.SRParcelhusreglen17-07-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.39.SRTo boliger - parcelhusreglen22-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.38.SRTo boliger - parcelhusreglen22-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.37.BRSkønsmæssig ansættelse - anskaffelsessum incl. ombygning14-11-07EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.33.SRTo boliger18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.27.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - ikke tjent til bolig - proforma i handelen01-11-07Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.22.SRSalg i en ekspropriationssituation18-12-07Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.7.VLRParcelhusreglen - ejendomsavance - tjent til bolig30-11-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.920.SRKøberet og beskatning af optionspræmie28-10-08Ejendomsavancebeskatning + Afskrivninger og fradrag + EjendomsskatBindende svar
SKM2008.904.SKATBegæring om anvendelse af genanbringelsesreglerne i ejendomsavancebeskatningsloven10-11-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsskatSKAT-meddelelse
SKM2008.743.SRNedsættelse af grundværdi - manglende mulighed for at genopføre en vindmølle23-09-08Ejendomsskat + EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2008.1049.SREkstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering16-12-08EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2008.1035.LSRFastsættelse i grundværdi af fradrag for forbedringer ved vurdering07-11-08EjendomsvurderingKendelse
SKM2008.1019.SREkstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering18-11-08EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2008.909.BRVurderingsregler - ejendomsværdi på stuehus - herregårde28-10-08EjendomsvurderingDom
SKM2008.879.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer ved ejendomsvurdering15-09-08EjendomsvurderingKendelse
SKM2008.743.SRNedsættelse af grundværdi - manglende mulighed for at genopføre en vindmølle23-09-08Ejendomsskat + EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2008.598.LSROmberegning af grundværdi i 2001 niveau22-04-08EjendomsvurderingKendelse
SKM2008.584.SREkstraordinær genoptagelse af ansættelsen af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi17-06-08EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2008.543.ØLRProcessuelle forhold - tilladelse til vidneførelse04-06-08EjendomsvurderingKendelse
SKM2008.451.SRNedsættelse af grundværdi som følge af afstandskrav fra sommerhus til skel20-05-08Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2008.424.SREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for1992 (med konsekvensændring af årsreguleringen for 1993) og af ejendomsvurderingen for 199622-04-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2008.180.SRSalg af fast ejendom - ejendomsvurdering22-01-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingBindende svar
SKM2008.177.SREkspropriation - rådighedsindskrænkning18-12-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingBindende svar
SKM2008.151.BREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - deklaration om byggelinier08-01-08EjendomsvurderingDom
SKM2008.150.BREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - deklaration om byggelinier08-01-08EjendomsvurderingDom
SKM2008.143.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdi for forbedringer ved vurdering22-01-08EjendomsvurderingKendelse
SKM2008.124.BRFradrag - enfamilieshuse - udskiftning - hårde hvidevarer07-01-08Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering + Afskrivninger og fradragDom
SKM2008.727.SKATMeddelelse om virkningstidspunkt for SKM2008.565.SKAT og SKM2008.566.SKAT om genoptagelse og fastsættelse af retningslinjer for ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig i udlandet.16-09-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2008.566.SKATGenoptagelse af ejendomsværdiskatten eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår25-06-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2008.565.SKATRetningslinier for fastsættelse af ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår25-06-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2008.526.BRUdlejning af ejerlejlighed - standardiseret fradrag30-05-08Ejendomsværdiskat + Afskrivninger og fradrag + ErhvervsejendommeDom
SKM2008.451.SRNedsættelse af grundværdi som følge af afstandskrav fra sommerhus til skel20-05-08Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2008.369.SKATGenoptagelse af ejendomsværdiskatten m.m. for udenlandske ejendomme og fristreglerne i skatteforvaltningsloven24-04-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2008.339.LSROpgørelse af ejendomsværdiskat13-03-08EjendomsværdiskatKendelse
SKM2008.320.SKATEjendomsværdiskat for udenlandske ejendomme, som er anskaffet efter 200104-04-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2008.319.SKATVedr. den nye svenske "fastighedsavgift"04-04-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2008.274.SREjendomsværdiskat af ejendom i Sverige25-03-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.1024.SREkspropriation - manglende ekspropriationsrealitet16-12-08EkspropriationBindende svar
SKM2008.1016.SREkspropriation18-12-08EkspropriationBindende svar
SKM2008.833.SRSalg i ekspropriationssituation23-01-07EkspropriationBindende svar
SKM2008.832.SRSalg i ekspropriationssituation20-02-07EkspropriationBindende svar
SKM2008.822.SREkspropriationssituation - betinget15-07-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.819.SREkspropriationssituation - afslag23-09-08EkspropriationBindende svar
SKM2008.762.SRFladskærme anvendt som computerskærme - hjemme-pc-ordning23-09-08EkspropriationBindende svar
SKM2008.739.SKATErstatning for frivillig aftale om tinglyst dyrkningsbegrænsning - skattefritagelse23-06-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2008.631.SRSalg i ekspropriationssituation15-07-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.571.SRSalg i ekspropriationssituation17-06-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.471.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand20-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.470.SREkspropriationssituation - privat vandværk - betinget20-05-08EkspropriationBindende svar
SKM2008.466.SREkspropriationssituation - fjernvarmeledning20-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.437.SREkspropriationssituation - gennemførelse af spildevandsplan18-12-07Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.400.SRFastlæggelse af tidspunktet for beslutning om ekspropriation22-04-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.386.SRSalg i ekspropriationssituation22-04-08Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.365.SREkspropriation - afståelse til fjernvarmeværk22-04-08Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.299.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand25-03-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.297.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand25-03-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.177.SREkspropriation - rådighedsindskrænkning18-12-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingBindende svar
SKM2008.165.HREjendomsavance - EU-habitatområde - naturgenopretning - erstatning - rådighedsindskrænkning - frivillig aftale05-02-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.161.SRSalg i en ekspropriationssituation22-01-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.101.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand - afslag22-01-08Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2008.46.SREkspropriationssituation - nedlæggelse af vandkraftværk25-09-07Erhvervsejendomme + EkspropriationBindende svar
SKM2008.23.SRSalg i en ekspropriationssituation18-12-07Ekspropriation + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.22.SRSalg i en ekspropriationssituation18-12-07Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.21.SREkspropriation af erhvervslejekontrakt18-12-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.872.LSREfterregulering af elektricitets- og kuldioxidafgift - opsætning af målere efter kontrolbesøg21-02-08Energi og kuldioxidKendelse
SKM2008.775.SRCFC-beskatning - fysisk person - pensionsbeskatning23-09-08Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Personlig indkomst + Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.774.SRMoms - gymnasiums momspligt og fradragsret - godtgørelse af elafgift23-09-08Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + FradragBindende svar
SKM2008.670.LSRGodtgørelse af el- og CO2-afgift - bilag til elafgiftsloven03-10-07Energi og kuldioxidKendelse
SKM2008.665.LSRGodtgørelse af energi- og CO2-afgift af energi forbrugt til stilstandsvarme og tankopvarmning14-05-08Energi og kuldioxidKendelse
SKM2008.559.SRElafgift - belysning i reklamefinansierede læskure17-06-08Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2008.520.LSRFradrag for afgift af farvet fyringsolie21-02-08Energi og kuldioxidKendelse
SKM2008.519.LSRMoms i forbindelse med miljøbehandling af skrotbiler - godtgørelse af olieafgift16-10-07Energi og kuldioxidKendelse
SKM2008.516.SRFritagelse for elafgift - solcelleanlæg tilsluttet fælles afregningsmåler20-05-08Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2008.494.SRGodtgørelse af energiafgift - ventilationssystem med befugtning20-05-08Miljøafgifter + Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2008.462.SKATTeaterforestillinger - godtgørelse af elafgift26-05-08Glødelamper og elek. sikringer + Miljøafgifter + Generelt om punktafgifter + Energi og kuldioxidSKAT-meddelelse
SKM2008.428.BREnergiafgifter - opdræt af dyr - opvarmning - rumvarme19-03-08Energi og kuldioxidDom
SKM2008.393.LSRFradrag for afgift af mineralolie - fradrag for moms09-01-08Fradrag + Energi og kuldioxidKendelse
SKM2008.294.VLRAfgiftsgodtgørelse - olie og CO2-afgift - graveredskaber på skibe29-02-08Energi og kuldioxidDom
SKM2008.160.SRElafgift - drift af leaset belysningsanlæg mv. i andelsboligforening22-01-08Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2008.967.HRBygningsafskrivning - projektudbyderhonorar25-11-08Køb + Fradrag og afskrivninger + Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragDom
SKM2008.724.HRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - parcelhusreglen05-08-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2008.526.BRUdlejning af ejerlejlighed - standardiseret fradrag30-05-08Ejendomsværdiskat + Afskrivninger og fradrag + ErhvervsejendommeDom
SKM2008.372.SRLandbrug - anskaffelsessum - miljøgodkendelse - produktionstilladelse - konsulentbistand22-04-08Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2008.365.SREkspropriation - afståelse til fjernvarmeværk22-04-08Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.304.SRUdlejning af hotellejligheder25-03-08Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + MomspligtBindende svar
SKM2008.301.SRGenanbringelse af ejendomsavance25-03-08Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeBindende svar
SKM2008.200.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af sager vedrørende fradrag for vedligeholdelse for stuehuse med bopælspligt efter landbrugslovgivningen27-02-08Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
SKM2008.178.SRKøberet - forældrekøb - fast ejendom19-02-08Køb + ErhvervsejendommeBindende svar
SKM2008.124.BRFradrag - enfamilieshuse - udskiftning - hårde hvidevarer07-01-08Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering + Afskrivninger og fradragDom
SKM2008.46.SREkspropriationssituation - nedlæggelse af vandkraftværk25-09-07Erhvervsejendomme + EkspropriationBindende svar
SKM2008.28.VLRFast ejendom - næring - manglende bevisbyrde06-11-07Salg + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.21.SREkspropriation af erhvervslejekontrakt18-12-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.804.BRSkønsmæssig ansættelse - ugyldighed09-04-08Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + VirksomhederDom
SKM2008.266.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af hunde - manglende regnskab22-02-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2008.144.SKATMoms ved kunstneres salg af egne værker, hvor et galleri forestår faktureringen12-02-08Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserSKAT-meddelelse
SKM2008.62.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer22-01-08Andet om moms + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2008.61.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer22-01-08Andet om moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserBindende svar
SKM2008.55.BREU-handel - ikke registreret aftager - leverance momsfri13-12-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2008.939.BRSkønsmæssig forhøjelse - skat og moms - opgørelsesmetode12-11-08Virksomheder + Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2008.266.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af hunde - manglende regnskab22-02-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2008.221.SKATInddrivelse af foreløbige fastsættelser vedr. moms, herunder fristreglerne i skatteforvaltningsloven05-03-08Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + UdlægSKAT-meddelelse
SKM2008.212.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - familielån19-02-08Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomstDom
SKM2008.122.BRSkønsmæssig forhøjelse - forsikringsopgørelse04-01-08Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
SKM2008.121.BRSkønsmæssig ansættelse - massagevirksomhed02-01-08Indberetning, regulering og efterangivelse + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2008.659.BREUs forsendelsesprocedure - Eksterne Fællesskabsforsendelser - hovedforpligtiget - manglende annullation09-05-08Forsendelse og transiteringDom
SKM2008.628.ØLRGenoptagelse - skatteansættelser - nye oplysninger30-06-08Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2008.627.ØLREkstraordinær genoptagelse - fristoverskridelse26-06-08Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2008.527.LSRTilskrivning af morarenter på årsopgørelse25-04-08Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2008.523.LSRFritagelse for renter på årsopgørelse ved fejlagtig udbetaling af betydeligt beløb i overskydende skat10-04-08Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2008.438.DEPOmlægning af regnskabsår - akkord - tilladelse16-05-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + VirksomhederKommentar
SKM2008.374.HRAfvist landsskatteretsklage - fristoverskridelse - påstået tidligere indsendt02-04-08Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2008.334.LSRFuld skattepligt til Danmark28-03-08Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2008.322.BRGenoptagelsesreglerne - ordinær frist udløbet - mundtlig anmodning12-03-08Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2008.145.LSROmlægning af indkomstår fra forskudt regnskabsår til kalenderår19-12-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2008.58.BRRettergangsfuldmagt - stævning - underskrevet af revisor - søgsmålsfrist17-12-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + SelskabsbeskatningDom
SKM2008.25.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2008.938.BRSkatterestancer - forældelse eller passivitet - opholdssted - utilregnelig uvidenhed20-10-08ForældelseDom
SKM2008.812.BRForældelse - tilbagesøgningskrav - stiftelsestidspunkt01-09-08ForældelseDom
SKM2008.790.ØLRAndelsboligforening - overgang til skattefri virksomhed22-05-08ForældelseDom
SKM2008.535.SKATBehandling af forældede krav i inddrivelsen16-06-08ForældelseSKAT-meddelelse
SKM2008.495.SKATLønindeholdelse over eSkattekortet03-06-08Lønindeholdelse + ForældelseSKAT-meddelelse
SKM2008.380.SKATSolidarisk hæftelse29-04-08Udlæg + Lønindeholdelse + Forældelse + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstand + Betalingsstandsning og konkursSKAT-meddelelse
SKM2008.298.SKATFormueretlig forældelse af krav på omkostningsgodtgørelse01-04-08Om kommunikation og information samt kampagner + ForældelseSKAT-meddelelse
SKM2008.201.SKATForældelsesafbrydende skridt11-02-08Udlæg + ForældelseSKAT-meddelelse
SKM2008.71.SKATDe formueretlige forældelsesfrister vedrørende borgernes tilbagesøgningskrav25-01-08ForældelseSKAT-meddelelse
SKM2008.1043.SRMoms - fradragsret for udgifter til genopførsel af brændt ejendom18-11-08FradragBindende svar
SKM2008.1014.SRMomsregistrering ved drift af plantage i udlandet16-12-08FradragBindende svar
SKM2008.880.LSRMomsfradrag i henhold til udstedte afregningsbilag - reel leverandør ikke momsregistreret10-09-08FradragKendelse
SKM2008.774.SRMoms - gymnasiums momspligt og fradragsret - godtgørelse af elafgift23-09-08Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + FradragBindende svar
SKM2008.765.LSRFradrag for moms af udgifter til nedrivning af bygninger03-06-08FradragKendelse
SKM2008.715.SKATFradragsret for moms i forbindelse med svind - toldoplag - praksisændring - genoptagelse09-09-08FradragSKAT-meddelelse
SKM2008.671.LSRFradrag for moms af udgifter til opførelse af et blandet anvendt stuehus06-05-08FradragKendelse
SKM2008.666.LSREntreprenørvirksomhed - byggeri for egen regning - fradrag for moms af garantiarbejder - ændring af kalkuleret avance - pålæg om momsafregning af underleverancer18-06-08Byggeri + FradragKendelse
SKM2008.553.SKATRetningslinier for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 120-06-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragSKAT-meddelelse
SKM2008.514.SRMomsfradrag - bredbånd - mobiltelefon - medarbejderordning20-05-08Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + IT-løsninger for moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagBindende svar
SKM2008.490.SRMomspligt af udbudt sammensat helbredsydelse - kiropraktik, yoga, tarmskylning20-05-08Fradrag + MomspligtBindende svar
SKM2008.456.SRMoms - Kørsel i firmabil i forbindelse med genoptræning af en arbejdsskade20-05-08Personlig indkomst + Indeholdelses- og registreringspligt + Fradrag + MotorkøretøjerBindende svar
SKM2008.423.HRGeneralomkostningsprincippet - salg af faste ejendomme - udbud af 10-mandsprojekter16-04-08FradragDom
SKM2008.419.SRMoms - Udgift til underholdning af kunder i butikscenter22-04-08FradragBindende svar
SKM2008.397.LSRRegulering for investeringsgoder af udgifter til indretning af lejede lokaler28-03-08FradragKendelse
SKM2008.393.LSRFradrag for afgift af mineralolie - fradrag for moms09-01-08Fradrag + Energi og kuldioxidKendelse
SKM2008.284.SKATMoms - telefonkort - Teknisk gennemførelse af SKM2007.294.SR - Den momsmæssige behandling af mellemhandlere28-03-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2008.262.SKATMoms - skærpelse af praksis - uddannelsesinstitutioners salg af undervisningsmaterialer mv. til eleverne - mulighed for genoptagelse25-03-08Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2008.251.LSRFradrag for moms af svind på toldoplag12-02-08Særlige procedurer + FradragKendelse
SKM2008.125.BRMomsgrundlaget - overdragen fordring08-01-08Fradrag + MomsgrundlagDom
SKM2008.112.DEPSkatteministeriets kommentar til Højesterets dom i SKM2008.17.HR04-02-08FradragKommentar
SKM2008.62.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer22-01-08Andet om moms + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2008.61.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer22-01-08Andet om moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserBindende svar
SKM2008.48.BRGenoptagelse - særlige omstændigheder22-11-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragDom
SKM2008.17.HRMomsfradrag - fastnettelefoner og ISDN-forbindelser - hjemmearbejdspladser - udelukkende erhvervsmæssigt19-12-07FradragDom
SKM2008.1053.BRBefordringsfradrag - ekstraordinære lange afstande- skøn01-12-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.1025.SRMedicinalfirma - kontraktlig forpligtelse - levering af medicinsk udstyr18-12-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.1021.LSRFradrag for kost og logi efter rejsereglerne for landbrugsmedarbejder med sædvanlig bopæl i Letland - arbejdsgiverskifte27-10-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.1020.LSROpgørelse af tab på bil ved overgang fra blandet til ren privat benyttelse14-11-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.999.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 200916-12-08Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2008.984.LSRDeltagelse i kommanditselskab - overdragelse af brugte anparter - regulering som følge af udbyderhonorar mv.21-10-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.975.LSRSkattemæssig godkendelse af fradrag for kurstab26-09-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.968.BRFradrag for rejseudgifter - afstand - dobbelt husførelse - musikpædagog - fradrag driftsomkostninger i øvrigt - forventningsprincip03-11-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.967.HRBygningsafskrivning - projektudbyderhonorar25-11-08Køb + Fradrag og afskrivninger + Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragDom
SKM2008.957.SRSpørgsmål om selskabet har fradragsret for udgift til bonus til sin administrerende direktør.18-11-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.956.SRSpørgsmål, om et selskab i sin indkomstopgørelse kan fradrage udgift til bonus til sin salgsdirektør ? bindende svar18-11-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.947.SRFritagelse af beskatning af tilskud til fredet bygning18-11-08Fradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradragAfgørelse
SKM2008.941.VLRUdgifter til bistand i skattesager18-11-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.927.SRUdenlandske afgifter - fradragsret som driftsudgifter18-11-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.926.SRSolcelleanlæg - afskrivning18-11-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.899.BRAfskrivning - udbyttekontrakt24-10-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.875.LSRModregning af tab på ejendom i fortjeneste af andre ejendomme ved opgørelse af aktiers anskaffelsessum - skattefri virksomhedsdannelse19-09-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.854.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Retten i Aalborgs dom af 18. juli 2008 (SKM2008.641.BR) vedrørende fradrag for udgifter til erhvervsmæssig virksomhed28-10-08Fradrag og afskrivningerKommentar
SKM2008.845.BRFradrag for rejseudgifter - skoleophold ? afstand ? rejsetid ? ophold på bopæl10-10-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.788.SKATGenoptagelse af skatteansættelser vedrørende kontantomregning af overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven samt visse opgørelser af gevinst og tab efter kursgevinstloven01-10-08Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2008.781.VLRFradrag for jagtleje - hovedaktionærs interesse18-09-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.776.LSROpgørelse af anskaffelsessum - ændring af praksis og fristoverskridelse09-07-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.767.LSRTabsfradrag på udgifter til indretning af lejede lokaler - interesseforbundne parter28-04-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.761.SRKommanditselskaber og kommanditaktieselskaber i Bulgarien - anpartsprojekt - vindmøller - skattemæssig transparens - dobbeltbeskatning - lempelse23-09-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.747.SRFast ejendom i Tyskland - anpartsprojekt - afskrivning - tidspunkt for erhvervelse - tysk ret23-09-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.721.BRFremmed arbejdskraft - fakturaers realitet - bevisbyrde27-08-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.719.ØLRAktiekøb - formueforvaltning - rådgiverudgifter - medarbejderes rejse- og opholdsudgifter21-08-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.706.ØLRTransfersummer21-08-08Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.651.VLRSagsomkostninger - voldgiftssag - kommanditister mod kommanditselskab21-07-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.641.BRVurdering af erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for udgifter - udvikling og patentering18-07-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.636.BRBefordringsfradrag - skøn - ikke fyldestgørende kørselsregnskab - forkortet ligningsfrist - samme forhold26-06-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.634.BRAfskrivninger - minitraktorer07-07-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.632.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - Finland eller Danmark - centrum for livsinteresser18-06-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.623.VLRFødselsdag - repræsentationsudgifter - kommerciel gæstfrihed04-07-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.621.BRDeltidslandbrug - stutteri og markdrift04-06-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.615.LSRFradrag for forgæves afholdte udgifter til undersøgelser vedrørende etablering af driftscenter10-06-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.595.LSRFradrag for udgifter til advokat og revisor afholdt i forbindelse med køb af aktier i datterselskab - genoptagelse10-06-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.589.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter i forbindelse med køb af aktier i datterselskab - genoptagelse22-05-08Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.583.DEPKommentar - bekræftende til genmæle - kontantomregning af overdragelsessummer - konverterbare obligationslån27-06-08Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningKommentar
SKM2008.579.LSRVærdistigning på ejendom i England - afskrivningsgrundlag - bindende svar (SKM2007.235.SR)14-05-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.531.SKATFartøjskvoteandele - FKA - oprydningsrunde - bytte - årlige fangstmængder13-06-08Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
SKM2008.524.LSRFradrag for renteudgifter10-04-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.521.LSRDisponibel kapacitet - del af skibs anskaffelsessum08-04-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.502.BRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - eget skib - sejlads med unge fra institution - bopæl på skibet22-05-08Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2008.501.SRReklameudgift - dispositivt afkald på indtægt20-05-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.486.DEPSkatteministeriets kommentar til to sager om fradrag for udgifter til formueadministration i ventureselskaber29-05-08Fradrag og afskrivningerKommentar
SKM2008.485.LSRFradrag for management fee til ekstern porteføljeforvalter31-10-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.484.LSRFradrag for advokatudgifter vedrørende overvejelser om eller forsøg på investeringer i porteføljeselskaber30-09-05Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.465.HRKommanditselskab - ejendomsinvesteringsprojekt - udgift til markedsundersøgelse - udbyderhonorar15-05-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.461.BRFradrag - indskud på ophørspension - lønaftale15-05-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.460.BRAfskrivningsgrundlag - kommanditister - risikopræmie09-05-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.459.BRFradrag for kursusudgifter - Coach - NLP kurser - indkomstgrundlag07-05-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.454.VLRRejseudgifter - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted08-05-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.431.HRFradrag i indkomst - selvstændig erhvervsdrivende - tab på kaution24-04-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.430.VLRBeskatning af søfolk - dansk skib - tonnagebeskatning - flydekran16-04-08Fradrag og afskrivninger + TonnageskatDom
SKM2008.418.BRFradrag for administrationsudgifter - rette omkostningsbærer28-03-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.398.BRUdgift til bolig - alternativ befordringsfradrag - lang afstand19-03-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.350.VLRAfskrivning på kollegieværelser - forventningsprincippet - lighedsgrundsætning.08-02-08Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2008.346.LSRStraksafskrivning af mobilborde nægtet07-03-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.344.LSRNedskrivning på varelager for ukurans vedrørende vielsesringe ikke godkendt20-02-08Fradrag og afskrivninger + VirksomhederKendelse
SKM2008.342.LSREkstrafradrag for leje af arbejdskraft - bindende svar13-02-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.340.LSRGodtgørelse af elektricitetsafgift ved udlejning af strømforbrugende udstyr - bindende svar25-02-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.338.LSRFradrag for parkeringsudgifter15-02-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.336.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter - genoptagelse20-02-08Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.321.VLRFradrag for underskud - motorsportsvirksomhed11-03-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.317.BRFradragsret - entertainer - rejse - fortæringsudgifter - scenebeklædning - udlejningsejendom14-03-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.306.SRLivmoderhalskræftvaccination, bagatelgrænsen, anonymitet25-03-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.268.ØLRGenoptagelse nægtet - skatteansættelse - fradrag for børnebidrag27-02-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.267.BRFradrag i indkomst - renteudgifter - betalingstidspunkt27-02-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.259.LSRFradrag for rejsedage - overnatning på bopæl21-12-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.258.LSROpgørelse af fradragskonto29-01-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.257.LSRStraksfradrag for udgifter til etablering af plansilo06-02-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.224.SROpgørelse af bruttolejeindtægt og fradrag i forbindelse med udlejning og slutrengøring af feriebolig. Momspligtig omsætning.19-02-08Momspligt + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.214.BRTab på debitorer - fradragstidspunkt - franchise07-02-08Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2008.213.BRTab på debitorer - fradragstidspunkt - franchise07-02-08Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2008.200.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af sager vedrørende fradrag for vedligeholdelse for stuehuse med bopælspligt efter landbrugslovgivningen27-02-08Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
SKM2008.154.SRFradrag for udgifter til seismiske undersøgelser og boring efter vand23-10-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.142.LSRFradrag for udgifter til tantieme/bonus vedrørende salg af aktier samt koncernintern overdragelse af aktivitet.07-12-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.114.VLRBefordringsfradrag - videregående uddannelse - universitet - Forsvaret03-01-08Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2008.108.SRSwapaftaler - erhvervsmæssig tilknytning23-10-07Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.106.HRSelskab - drift af fly - erhvervsmæssigt - maskeret udlodning24-01-08Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2008.104.ØLRSkattearrangement - rentefradrag og provisionsudgifter20-12-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2008.91.LSRFradrag for udgift til etablering af et nedsivningsanlæg på en aftægtsejendom17-12-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.84.HRRepræsentationsudgifter - begrænset fradragsret - demomstration og workshops18-01-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.80.BRFradrag for jagtleje - hovedaktionær - private interesser19-11-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.66.SRByggerenter - hæftelse - fradragsret21-08-07Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.41.SRRejsegodtgørelse - afstand - arbejdsdag18-12-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.2.BRSagsomkostninger - voldgiftssag - kommanditister mod kommanditselskab24-10-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.462.SKATTeaterforestillinger - godtgørelse af elafgift26-05-08Glødelamper og elek. sikringer + Miljøafgifter + Generelt om punktafgifter + Energi og kuldioxidSKAT-meddelelse
SKM2008.949.SKATMoms - Beskatningsret til restaurationsydelser - Incomingbureauers og deres kunders adgang til fradrag/godtgørelse for hotel- og restaurationsydelser25-11-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2008.844.SRFast driftssted - moms - skat - certificeringsvirksomhed fra andet EU-land med filial i Danmark23-09-08Selskabsbeskatning + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2008.717.HRMomsfrie leverancer - andre EU-lande - 3. lande - brugtmomsordningen02-09-08Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2008.645.SRGrænsehandel med nye både15-07-08Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2008.630.SRLeverancer fra andet EU-land til 3. land har ikke leveringssted her i landet15-07-08Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomsgrundlagBindende svar
SKM2008.593.SKATÆndring af SKM2008.445.SKAT om den momsmæssige behandling af træning af heste midlertidigt indført med henblik på træning - ændring af praksis - genoptagelse af afgiftstilsvar30-06-08Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2008.445.SKATDen momsmæssige behandling af træning af heste midlertidigt indført til Danmark med henblik på træning - ændring af praksis - genoptagelse af afgiftstilsvar20-05-08Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2008.388.LSRHeste midlertidigt indført i Danmark med henblik på træning - leveringssted - bindende svar04-02-08Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
SKM2008.62.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer22-01-08Andet om moms + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2008.61.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer22-01-08Andet om moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserBindende svar
SKM2008.55.BREU-handel - ikke registreret aftager - leverance momsfri13-12-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2008.618.ØLROmkostningsgodtgørelse - ansættelsesændring af Told- og Skattestyrelsen - forventning om genoptagelsescirkulære23-06-08Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2008.137.LSRModregning i overskydende skat for momskrav02-10-07Lønindeholdelse + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2008.212.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - familielån19-02-08Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomstDom
SKM2008.121.BRSkønsmæssig ansættelse - massagevirksomhed02-01-08Indberetning, regulering og efterangivelse + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2008.78.LSRAnmodning om fritagelse for procenttillæg18-10-07Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
SKM2008.1050.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-922-12-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2008.1046.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2., for 200922-12-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2008.254.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - indbringelse af sag til Landsretten29-02-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2008.253.LSROmkostningsgodtgørelse - genoptagelse04-02-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2008.216.SKATOmkostningsgodtgørelse - dokumentationskrav overfor rådgivere03-03-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2008.157.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand ved skatteankenævnet07-12-07Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2008.135.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med indtræden som biintervenient i en sag for Højesteret.11-01-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2008.115.VLROmkostningsgodtgørelse - ligestillet som sagkyndig - skønsmæssig fastsættelse - honorartimesats - antal timer09-01-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2008.77.LSROmkostningsgodtgørelse - klage over skattetillæg08-11-07Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2008.60.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af renteberegning ved tilbagebetaling af overskydende skat i forbindelse med ændring af skatteansættelsen for selskaber m.v.23-01-08Renter og gebyrer + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2008.1037.LSRIndeholdelsespligt - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - anvendelse af udenlandsk arbejdskraft27-11-08Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraftKendelse
SKM2008.874.LSRUdenlandsk arbejdskraft - pligt til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag18-09-08Udenlandsk arbejdskraft + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
SKM2008.487.BRDanserinder - natklub - lønmodtagere30-04-08Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2008.456.SRMoms - Kørsel i firmabil i forbindelse med genoptræning af en arbejdsskade20-05-08Personlig indkomst + Indeholdelses- og registreringspligt + Fradrag + MotorkøretøjerBindende svar
SKM2008.453.HRRegistrering - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - sikkerhedsstillelse08-05-08Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2008.434.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt17-04-08Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2008.357.SRIndeholdelsespligtig af A-skat og AM-bidrag - løn til udenlandske medarbejdere - træningsophold i Danmark25-03-08Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtBindende svar
SKM2008.261.LSRAnsættelse i dansk virksomhed - tjenesterejser til udlandet foretaget i arbejdsgivers interesse08-02-08Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingKendelse
SKM2008.189.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - 60 dages-reglen25-09-07Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.88.LSRSkattefri udbetaling af godtgørelser fra en forening til en medarbejder - lønnet og ulønnet arbejde - bindende svar19-12-07Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstKendelse
SKM2008.613.HRIndeholdelsespligt - A-skat - fri kost - pengevederlag - arbejdsgiverhæftelse - forsømmelighed26-06-08Arbejdsgiverens særlige pligter + IndkomstarterDom
SKM2008.325.BRPersonalegoder - skitur - partneren05-03-08Indkomstarter + Personlig indkomstDom
SKM2008.324.BRPersonalegode - skitur - administratoren05-03-08Indkomstarter + Personlig indkomstDom
SKM2008.261.LSRAnsættelse i dansk virksomhed - tjenesterejser til udlandet foretaget i arbejdsgivers interesse08-02-08Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingKendelse
SKM2008.193.SRSkattefri rejsegodtgørelse25-09-07Indkomstarter + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.189.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - 60 dages-reglen25-09-07Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.88.LSRSkattefri udbetaling af godtgørelser fra en forening til en medarbejder - lønnet og ulønnet arbejde - bindende svar19-12-07Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstKendelse
SKM2008.87.LSRUdbetaling af skattefrie godtgørelser til selskabs medarbejdere ikke anset for skattefrie for medarbejderne - arbejdsgiverens klageberettigelse21-12-07Indkomstarter + Personlig indkomstAfgørelse
SKM2008.6.VLREjendomssalg til arbejdsgiver - overpris - skattepligtig løn30-11-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Indkomstarter + Arbejdsgiverens særlige pligter + SalgDom
SKM2008.3.HRPersonalegoder - fri bil - tilvalg af ydelser19-12-07Indkomstarter + Personlig indkomstDom
SKM2008.581.LSRTilbagebetaling af kaffeafgift - registreringsform - varemodtager - oplagshaver25-04-08Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teBindende svar
SKM2008.514.SRMomsfradrag - bredbånd - mobiltelefon - medarbejderordning20-05-08Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + IT-løsninger for moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagBindende svar
SKM2008.1051.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2009 - kontantomregning af overdragelsessummer22-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2008.1045.SKATAmortisationsrenten for 200922-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2008.1013.SRObligation i fremmed valuta16-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2008.1012.SRStrukturerede obligationer16-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.1003.SRSkattefritagelse for tilskud til restaurering af gobeliner på Gods16-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2008.970.SRBlåstemplede obligationer - erstatning18-11-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.961.SRRepræsentationsudgifter18-11-08Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.928.SRUdlejning af hotelejerlejlighed - virksomhedsordningen18-11-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.914.HRUdlodning af likvidationsprovenu - ordinært udbytte10-11-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.894.BRRenteindtægter - indestående21-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.893.BRRenteindtægter - indestående - korrigeret refusionsopgørelse21-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.885.SRSkattefritagelse for fredet ejendom28-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2008.883.SRSkattefritagelse for fredet ejendom28-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2008.868.SRSkattefritagelse for fredet ejendom28-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2008.850.SRTilskud til fredet ejendom23-09-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.847.SRTo helårsboliger - parcelhusreglen23-09-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.820.SRTilskud til fredet gods have23-09-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.798.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer03-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2008.794.SRTilskud til fredet gods19-08-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2008.788.SKATGenoptagelse af skatteansættelser vedrørende kontantomregning af overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven samt visse opgørelser af gevinst og tab efter kursgevinstloven01-10-08Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2008.726.SRSkattefritagelse af tilskud til vedligeholdelse af fredet gods have19-08-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.724.HRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - parcelhusreglen05-08-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2008.700.SRTilskud til fredet ejendoms have20-05-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2008.626.ØLRRentefradrag - tilbagebetalt lån - fond (Stiftung) i Liechtenstein - reel gældsforpligtigelse - legat20-06-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.612.HRKommanditister - opgørelse af fradragskonto - selvskyldnerkaution13-06-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.578.SRKontoprodukt - beskatning som finansiel kontrakt17-06-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.573.SRKursgevinst - finansiel kontrakt - tabsfradragsbegrænsninger17-06-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.514.SRMomsfradrag - bredbånd - mobiltelefon - medarbejderordning20-05-08Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + IT-løsninger for moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagBindende svar
SKM2008.412.LSRBeskatning af saldo på mellemregning - konkursbehandling22-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2008.320.SKATEjendomsværdiskat for udenlandske ejendomme, som er anskaffet efter 200104-04-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2008.319.SKATVedr. den nye svenske "fastighedsavgift"04-04-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2008.302.SRParcelhusreglen - salg af bolig nr. 225-03-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.274.SREjendomsværdiskat af ejendom i Sverige25-03-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.250.SRLån mellem koncernforbundne parter - fastsættelse af rente20-06-06Transfer pricing + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.245.SRLån - gældssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle instrumenter18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.239.BRRentefiksering - armslængde vilkår - renteindkomst - uforrentet mellemregningskonto22-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.238.BRUgyldighedsindsigelse - begrundelseskravet - retsbeskyttet forventning - rentefiksering08-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.233.SRObligationer ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter20-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.230.SRKapitalforhøjelse i datterselskab efterfulgt af udlån til moderselskabet - fradrag for renter19-02-08Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.210.ØLRSkattearrangement - renteudgifter - kursgevinst - konvertibel obligation - realitetsgrundsætningen08-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.209.HR10-mands projekt - ejerantal - anparter08-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.192.SRLån - afdrag på gæld22-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.184.SRParcelhusreglen - bolig nr. 2 anvendt af arbejdsmæssige årsager19-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.167.SRTo boliger - parcelhusreglen18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.154.SRFradrag for udgifter til seismiske undersøgelser og boring efter vand23-10-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.153.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - udlejning familie21-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.152.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed - beboelse i ejerperiode - husstand15-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.149.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed efter opdeling07-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.118.SRSelskabstømning - fradrag for tab - regreskrav18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.111.SRAktieløn - Aktieoptioner - Retserhvervelse21-08-07Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.102.SKATGenoptagelse af skatteansættelsen vedrørende advokat- og revisorudgifter, jf. ligningslovens § 8 J01-02-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2008.99.ØLRFast ejendom - stormskadeerstatning - genopførelse - kontor - fyrrum m.v. - sammenbygget med stuehus23-11-07Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.97.SRIndrømmet henstand med fraflytterskat forfaldt ikke som følge af gennemførelse af skattefri anpartsombytning efterfulgt af skattefri spaltning22-01-08Afdragsordninger og henstand + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.94.SRSalg af ejerbolig ikke fritaget for beskatning22-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.82.ØLRRenteudgifter - interessefællesskab - bevisbyrde20-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.70.SRTo boliger - parcelhusreglen22-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.69.SRTo boliger - parcelhusreglen22-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.52.BRUdeholdt omsætning - maskeret udbytte - manglende kontrol med direktør04-12-07Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.40.SRParcelhusreglen17-07-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.39.SRTo boliger - parcelhusreglen22-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.38.SRTo boliger - parcelhusreglen22-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.35.SRFritagelse for skat af tilskud til fredet gods have18-12-07Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.33.SRTo boliger18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.28.VLRFast ejendom - næring - manglende bevisbyrde06-11-07Salg + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.26.SRSkattefritagelse efter ligningslovens 7 E, stk. 225-09-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.25.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2008.24.SRFraflytning - henstand - afvisning23-10-07Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.21.SREkspropriation af erhvervslejekontrakt18-12-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.20.SRIkke fri båd - Formodningsregel21-08-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.16.VLRAfskrivninger - ejendomsinvesteringsprojekt - "brugt" anpart18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.12.ØLRAfskrivninger - fordeling af overdragelsessum - fjernvarmeforsyning12-10-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.9.HRRentefrihed - rentehenstand - interesseforbundne parter18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2008.7.VLRParcelhusreglen - ejendomsavance - tjent til bolig30-11-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.6.VLREjendomssalg til arbejdsgiver - overpris - skattepligtig løn30-11-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Indkomstarter + Arbejdsgiverens særlige pligter + SalgDom
SKM2008.967.HRBygningsafskrivning - projektudbyderhonorar25-11-08Køb + Fradrag og afskrivninger + Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragDom
SKM2008.352.SRKøberet kombineret med forældrekøb af fast ejendom.18-12-07Køb + Personlig indkomst + Arv og gaverBindende svar
SKM2008.178.SRKøberet - forældrekøb - fast ejendom19-02-08Køb + ErhvervsejendommeBindende svar
SKM2008.174.SRResolutiv betingede aftaler og regulering af købesum - fast ejendom19-02-08Køb + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.1028.LSRPålæg om lønindeholdelse for offentlig gæld12-11-08LønindeholdelseAfgørelse
SKM2008.1009.LSRLønindeholdelse - tilbagekaldelse alene med fremtidig virkning26-09-08LønindeholdelseAfgørelse
SKM2008.599.SKATOpgørelse af nettoindkomst30-06-08Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
SKM2008.495.SKATLønindeholdelse over eSkattekortet03-06-08Lønindeholdelse + ForældelseSKAT-meddelelse
SKM2008.380.SKATSolidarisk hæftelse29-04-08Udlæg + Lønindeholdelse + Forældelse + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstand + Betalingsstandsning og konkursSKAT-meddelelse
SKM2008.329.SKATTilbagekaldelse og ændring af afgørelser om lønindeholdelse iværksat før den 1. november 200508-04-08LønindeholdelseSKAT-meddelelse
SKM2008.137.LSRModregning i overskydende skat for momskrav02-10-07Lønindeholdelse + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2008.117.SKATOversigt over kravstyper i relation til virksomhedsrestancer og relevante inddrivelsesmidler m.v.06-02-08Udlæg + Eftergivelse og gældssanering + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
SKM2008.76.LSRLønindeholdelse i udbetalinger fra privat pensionsordning12-10-07LønindeholdelseAfgørelse
SKM2008.10.SKATÆndring af inddrivelsesbekendtgørelsens § 12, §§ 14-16 og § 2209-01-08Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
SKM2008.5.SKATYderligere vedr. nettoindkomstbegrebet i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 104-01-08Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
SKM2008.1036.LSRForhøjelse af lønsumsafgiftstilsvar25-11-08Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
SKM2008.987.SKATHandel med pantebreve - økonomisk virksomhed - lønsumsafgiftspligt09-12-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
SKM2008.959.SKATGenoptagelse af afgiftstilsvar - virksomheders levering af ydelser i forbindelse med momsfritagne spil - lønsumsafgift og moms01-12-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
SKM2008.877.LSRSalg af ydelser til brug for momsfritagne spil - momsfritagelse - lønsumsafgiftspligt10-09-08Lønsumsafgiftspligt og registrering + Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2008.653.ØLRLønsumsafgift - fagforeninger - amtskredsformænd - amtskredsnæstformænd23-06-08Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
SKM2008.585.LSROrden anset for lønsumsafgiftspligtig09-05-08Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
SKM2008.574.SKATLønsumsafgift og moms - almene boligorganisationers levering til egne afdelinger - praksisændring - genoptagelse af afgiftstilsvar - afmeldelse fra registrering26-06-08Andet om moms + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
SKM2008.542.HRLønsumsafgift - almene boliger29-05-08Andet om lønsumsafgift + Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
SKM2008.30.HRLønsumsafgift - finansielle tjenesteydelser - aftagere udenfor EU22-11-07Lønsumsbegrebet + Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
SKM2008.426.SRFonds investeringer anset for passiv kapitalanbringelse22-04-08Momsgrundlag + LønsumsbegrebetBindende svar
SKM2008.30.HRLønsumsafgift - finansielle tjenesteydelser - aftagere udenfor EU22-11-07Lønsumsbegrebet + Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
SKM2008.978.LSREfteropkrævning af emballageafgift - manglende afgiftsberigtigelse af svind på færdigvarelagre10-03-08MiljøafgifterKendelse
SKM2008.878.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse for fejlagtig indbetaling af emballageafgift19-09-08MiljøafgifterKendelse
SKM2008.775.SRCFC-beskatning - fysisk person - pensionsbeskatning23-09-08Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Personlig indkomst + Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.774.SRMoms - gymnasiums momspligt og fradragsret - godtgørelse af elafgift23-09-08Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + FradragBindende svar
SKM2008.494.SRGodtgørelse af energiafgift - ventilationssystem med befugtning20-05-08Miljøafgifter + Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2008.462.SKATTeaterforestillinger - godtgørelse af elafgift26-05-08Glødelamper og elek. sikringer + Miljøafgifter + Generelt om punktafgifter + Energi og kuldioxidSKAT-meddelelse
SKM2008.247.LSRAfgiftsfritagelse for råstofafgift ved eksport af kalkholdigt gødningsprodukt - bindende svar07-02-08MiljøafgifterKendelse
SKM2008.1011.LSRModregningsforbehold ej afgørelse der kan påklages til Landsskatteretten09-09-08Om kommunikation og information samt kampagner + Modregning og transportAfgørelse
SKM2008.673.LSRModregning i overskydende skat for studiegæld14-04-08Modregning og transportAfgørelse
SKM2008.556.SKATPræcisering af SKM2008.552.SKAT, modregning i børnefamilieydelsen20-06-08Modregning og transportSKAT-meddelelse
SKM2008.552.SKATModregning i børnefamilieydelsen17-06-08Modregning og transportSKAT-meddelelse
SKM2008.417.HRUdlæg i bankindestående - tilbagebetalt - modregning i konkurs16-04-08Udlæg + Modregning og transport + Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2008.286.SKATModregning i ægtefællens overskydende skat - forgæves udlæg hos skyldner28-03-08Modregning og transportSKAT-meddelelse
SKM2008.218.HRModregning af moms - fordringens størrelse07-02-08Modregning og transportDom
SKM2008.146.LSRModregning i tilgodehavende moms for gæld til Udenrigsministeriet13-09-07Modregning og transportAfgørelse
SKM2008.136.LSRModregning i tilgodehavende biblioteksafgift for studiegæld16-01-08Modregning og transportAfgørelse
SKM2008.1031.SRSocial forsorg og bistand - coaching - kursusvirksomhed16-12-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.1029.SKATÆndring af meddelelse om retningslinier for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 1 (Kursgevinster og tab) - Ejendomme omfattet af frivillig registrering for udlejning med særskilt SE-nr.18-12-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2008.1015.SRSterilisering af katetre ikke momsfritaget17-12-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.987.SKATHandel med pantebreve - økonomisk virksomhed - lønsumsafgiftspligt09-12-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
SKM2008.963.SRMoms - byttehandel - reklamebiler18-11-08Momspligt + Momsgrundlag + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.959.SKATGenoptagelse af afgiftstilsvar - virksomheders levering af ydelser i forbindelse med momsfritagne spil - lønsumsafgift og moms01-12-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
SKM2008.953.SRNødvendigt udstyr til fly kan sælges til piloter uden moms18-11-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.949.SKATMoms - Beskatningsret til restaurationsydelser - Incomingbureauers og deres kunders adgang til fradrag/godtgørelse for hotel- og restaurationsydelser25-11-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2008.946.SKATListe over anerkendte flyselskaber24-11-08Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2008.901.SRMoms - Web-portal på engelsk for spil om penge til udenlandske brugere28-10-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.877.LSRSalg af ydelser til brug for momsfritagne spil - momsfritagelse - lønsumsafgiftspligt10-09-08Lønsumsafgiftspligt og registrering + Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2008.843.HRMomsfritagelse - fitnesscenter - praksisændring - erstatningskrav14-10-08Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2008.821.SRMoms ved køb af elektricitet med variabel pris23-09-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.777.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder23-09-08Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
SKM2008.774.SRMoms - gymnasiums momspligt og fradragsret - godtgørelse af elafgift23-09-08Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + FradragBindende svar
SKM2008.705.SRForeningskontingent ikke momsfritaget19-08-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.683.SRMomspligtigt foreningskontingent19-08-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.681.SKATArrangørbegrebet - momsfritagelse for velgørende arrangementer - ændring af praksis20-08-08Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2008.663.SRIkke momspligt af kontingent til kystsikringslag15-07-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.649.ØLRTilbagebetaling af moms - opkrævet med urette - SKATs erstatningsansvar09-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2008.642.ØLRSpørgsmål til EF-Domstolen - momsfritagelse - hospitalsbehandling - transaktioner i nær tilknytning hertil - forelæggelse13-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2008.606.SRAnvendelse af ejerlejlighed i forbindelse med ansattes ophold under udstationering m.v. berettiger ikke til momsfradrag17-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.594.LSRAnmodning om tilbagebetaling af moms beregnet af skrotningsgodtgørelse08-05-08Momsfritagelse og -godtgørelse + MotorkøretøjerKendelse
SKM2008.591.LSRKasino med momsfrie spil - moms af entreindtægter13-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2008.587.LSRUdlejning af skydebane momsfritaget19-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2008.557.SKATListe over anerkendte flyselskaber20-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2008.555.SRMomsfritagne sygdoms- og insolvensforsikringer17-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.554.SKATMomsfritagelse - Skibs- og vareafgifter - Skibe i udenrigsfart20-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2008.522.LSRUndervisningsydelse ikke anset for momsfri undervisning - bindende svar17-04-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2008.515.SREventuel fortjeneste ved salg af hotelejerlejlighed, hvor ejer har haft op til 5 ugers brugsret årligt, er skattepligtig - ejer anses ikke for at drive momspligtig hotelvirksomhed20-05-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.514.SRMomsfradrag - bredbånd - mobiltelefon - medarbejderordning20-05-08Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + IT-løsninger for moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagBindende svar
SKM2008.463.SRDen moms- og skattemæssige behandling af en ejers udlejningsaktivitet af 5 hotelejerlejligheder20-05-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.415.SRPakkerejser indeholdende operationer er omfattet særordningen for rejsebureauer22-04-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.394.LSRMomsfritagelse - kursusaktiviteter20-02-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2008.376.SRMomsmæssig behandling af brille-/kontaktlinseabonnement22-04-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.373.SRMomsfritagelse af låneformidling via internettet25-03-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.356.SRMoms - Fordeling af løn til fælles billetsalg mellem to museer25-03-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.313.BRMomspligtige kurser - rettet mod arbejdsledige10-03-08Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtDom
SKM2008.284.SKATMoms - telefonkort - Teknisk gennemførelse af SKM2007.294.SR - Den momsmæssige behandling af mellemhandlere28-03-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2008.264.ØLRUdlodning - momsfritaget overskud - ikke almennyttigt formål18-02-08Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2008.262.SKATMoms - skærpelse af praksis - uddannelsesinstitutioners salg af undervisningsmaterialer mv. til eleverne - mulighed for genoptagelse25-03-08Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2008.248.LSRMomsfritagelse08-02-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2008.217.SRDiagnosticering af sædceller - momsfritaget19-02-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.156.LSRAktionærforening - momsfritagelse02-11-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Andet om momsKendelse
SKM2008.138.LSRMomsfritagelse for publikation - kreds af læsere - bredt emneområde07-12-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2008.131.SRTrossamfund og tilskud, ikke omfattet af momspligt, selskabsskat og gaveafgift under visse betingelser22-01-08Selskabsbeskatning + Arv og gaver + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.130.SKATListe over anerkendte flyselskaber11-02-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2008.62.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer22-01-08Andet om moms + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2008.61.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer22-01-08Andet om moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserBindende svar
SKM2008.55.BREU-handel - ikke registreret aftager - leverance momsfri13-12-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2008.36.LSRMusikforening - momsfritagelse14-12-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2008.1044.SKATMomsgrundlag - præcisering - kantinemoms - administrativ forenklet ordning22-12-08MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2008.1004.SKATMomsgrundlag - kantinemoms - administrativ forenkelt ordning17-12-08MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2008.983.LSRBilforhandlers salg af brugt motorkøretøj til udlandet - beregning af moms - godtgjort registreringsafgift - bindende svar20-11-08Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momsgrundlag + Motorkøretøjer + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2008.963.SRMoms - byttehandel - reklamebiler18-11-08Momspligt + Momsgrundlag + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.939.BRSkønsmæssig forhøjelse - skat og moms - opgørelsesmetode12-11-08Virksomheder + Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2008.921.BRSyn og skønsbegæring - imødekommelse eller afvisning08-10-08MomsgrundlagKendelse
SKM2008.863.SRFradrag for moms for hensættelser til efteruddannelsesaktiviteter28-10-08Momsgrundlag + MomspligtBindende svar
SKM2008.826.SKAT