SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.977.LSRAnmodning om henstand08-12-08Afdragsordninger og henstandKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.599.SKATOpgørelse af nettoindkomst30-06-08Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.380.SKATSolidarisk hæftelse29-04-08Udlæg + Lønindeholdelse + Forældelse + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstand + Betalingsstandsning og konkursSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.97.SRIndrømmet henstand med fraflytterskat forfaldt ikke som følge af gennemførelse af skattefri anpartsombytning efterfulgt af skattefri spaltning30-01-08Afdragsordninger og henstand + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.75.LSRHenstand med pålignet aktieavanceskat uden sikkerhedsstillelse mv.25-01-08Afdragsordninger og henstand + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.10.SKATÆndring af inddrivelsesbekendtgørelsens § 12, §§ 14-16 og § 2209-01-08Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.5.SKATYderligere vedr. nettoindkomstbegrebet i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 104-01-08Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.967.HRBygningsafskrivning - projektudbyderhonorar04-12-08Køb + Fradrag og afskrivninger + Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.947.SRFritagelse af beskatning af tilskud til fredet bygning24-11-08Fradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradragAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.920.SRKøberet og beskatning af optionspræmie17-11-08Ejendomsavancebeskatning + Afskrivninger og fradrag + EjendomsskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.563.SROPP-projekt - afskrivning på bygninger mv. - ejerskab - frivillig momsregistrering24-06-08Afskrivninger og fradrag + Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.526.BRUdlejning af ejerlejlighed - standardiseret fradrag10-06-08Ejendomsværdiskat + Afskrivninger og fradrag + ErhvervsejendommeDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.390.SKATOpgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i anpartsprojekter30-04-08Afskrivninger og fradrag + VirksomhederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.384.HRAfskrivning - ombygning - lejede lokaler - maskeret udlodning30-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.372.SRLandbrug - anskaffelsessum - miljøgodkendelse - produktionstilladelse - konsulentbistand25-04-08Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.124.BRFradrag - enfamilieshuse - udskiftning - hårde hvidevarer11-02-08Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering + Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.380.SKATSolidarisk hæftelse29-04-08Udlæg + Lønindeholdelse + Forældelse + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstand + Betalingsstandsning og konkursSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1057.SRRSU'er - det udstedende selskab er fusioneret23-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1051.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2009 - kontantomregning af overdragelsessummer22-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1048.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 200922-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1047.SRMedarbejderobligationer - udstationerede medarbejdere - opgørelse af årsløn.22-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1045.SKATAmortisationsrenten for 200922-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1040.LSRSelskab konkurs - tab ved afståelse af aktier - aktier overgået fra noterede til unoterede - ejertidskrav19-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1008.SRMedarbejderobligationer mod kontantlønsnedgang - bonus17-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.980.LSRGevinst ved ekstraordinær indfrielse af garantbeviser - skattefrihed for fysiske personer - bindende svar08-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.965.SRAktieavance - realisationsprincip - investeringsforeningsselskab03-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.964.SRAktieavance - realisationsprincip - investeringsforeningsselskab03-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.962.SRKonvertible værdipapirer - udenlandsk selskab - fordring02-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.952.SROverdragelse af anparter på baggrund af køberet med udnyttelsesperiode begrænset af sælger26-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.922.SRAktier - værdipapirer - næring - bank - personer og selskaber17-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.919.HRNæring - annullation af egne aktier - kapitalnedskrivning17-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.912.SRMedarbejderobligationer til medarbejdere i en kommune13-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.889.SRMedarbejderobligationer med garanti04-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.864.SROptionsaftale30-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.857.SROptionsaftale om afståelse af butikker29-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.855.BROmgørelse - fordring - afdrag - salg28-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.837.SROverdragelse af aktier/aktiver20-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.831.SRSkattefri afståelse af aktier17-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.830.SRSkattefri afståelse af aktier17-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.825.BRAktier - afståelsestidspunkt15-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.803.SROverdragelse af aktier/aktiver07-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.796.SRDobbelt aktieombytning og ophørsspaltning efter de objektive regler03-10-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.788.SKATGenoptagelse af skatteansættelser vedrørende kontantomregning af overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven samt visse opgørelser af gevinst og tab efter kursgevinstloven01-10-08Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.780.HRNæring - aktiehandel - tilknytning til det finansielle marked30-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.769.LSRBeskatning af kapitalindkomst ved salg af aktier29-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.766.LSRSelskab - næringsdrivende med køb og salg af aktier29-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.759.SROptionsaftale26-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.752.SRMedarbejderaktier m.fl. til medarbejderne i en fond med bestemmende indflydelse25-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.751.SRMedarbejderobligationsordning mod kontantlønsnedgang, sæsonmedarbejdere25-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.750.SRTo forskudte aftaler om kontantlønsnedgang kombineret med personalegoder24-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.748.SRMedarbejderobligationsordning kombineret med kontantlønsnedgang, nyansatte løntilbageholdenhed24-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.745.SRAktieretter - tegningsretter - sømænd24-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.744.SRMedarbejderobligationer kombineret med aftale om kontantlønsnedgang24-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.710.SRMedarbejderobligationer kombineret med aftale om kontantlønsnedgang - overenskomstmæssige hindringer03-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.709.SRFantomaktier - retserhvervelsestidspunkt - fradragsret03-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.708.SRStruktureret værdipapir - rente - suspensivt betinget aftale - certifikater03-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.701.ØLRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter29-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.697.SRGenerationsskiftemodel - ny aktieklasse - værdiansættelse26-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.658.BRMaskeret udbytte - fri helårsbolig11-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.654.SRMedarbejderaktier - Almene kriterier og beregning af favørelement07-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.614.SRErhvervelse og overdragelse af performance- og bonusaktier14-07-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.605.LSROvergangsreglen for børsnoterede aktier - "Alle-handler"-kursen - lille beløbsoverskridelse - bindende svar (SKM2007.448.SR)08-07-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.600.SRGenerationsskiftemodel - ny aktieklasse - ændring af aftale30-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.596.LSRAnparter overdraget ved gave - skattekurs - handelsværdi30-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.583.DEPKommentar - bekræftende til genmæle - kontantomregning af overdragelsessummer - konverterbare obligationslån27-06-08Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.580.LSRSambeskattede skadesforsikringsselskaber - fradragsbegrænsning - aktieavance - aktie-for-aktie metoden - gennemsnitsmetoden27-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.577.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer26-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.572.SRSkattefrit udbytte25-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.569.SRSkattefrit udbytte25-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.525.SKATOmvendt lodret skattepligtig fusion - dispensation efter ligningslovens § 16 B, stk. 210-06-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.496.SRMedarbejderes aktiekøb og -salg i arbejdsgiverselskabet til en værdi reguleret i forhold til kurs indre værdi03-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.478.SRMedarbejderaktier - ansatte i opsagt stilling - efterlønsalder opnået28-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.477.SRMedarbejderobligationer - ansatte i tilkøbt division28-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.476.SRAfståelse aktier - vedtægtsændring, opdeling i anpartsklasser28-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.449.SRStruktureret indlån - finansiel kontrakt - virksomhedsordningen22-05-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.425.SRDebitorskifte på medarbejderobligationer i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse14-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.384.HRAfskrivning - ombygning - lejede lokaler - maskeret udlodning30-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.370.SRSkattefri ophørsspaltning efter de objektive regler24-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.361.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse og succession23-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.360.SKATTilladelse til skattefri aktieombytning til amerikansk Delaware-selskab23-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.348.SRMedarbejderobligationer - professionel sportsklub - kontraktansatte spillere - anciennitetskrav11-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.347.LSRSkattefri ophørsspaltning - skattefri ombytning af anparter og aktier10-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.335.LSRSkattefri ophørsspaltning - skattefri ombytning af aktier10-04-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhedKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.332.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse - stiftertilgodehavende vedrørende privat del af en ejendom10-04-08Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhed + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.328.SROmvendt lodret skattepligtig fusion - tilbagesalg af aktierne til det udstedende selskab07-04-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.316.SRBeskatning af værdipapirlåneordninger03-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.315.SRMedarbejderaktier - optioner - ændring af aftale03-04-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.314.SRSelskab anset for næringsskattepligtig03-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.310.SRMedarbejderaktier - opsagte medarbejdere03-04-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.290.SRObjektive regler - skattefri ophørsspaltning31-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.288.SRObjektive regler - skattefri aktieombytning og efterfølgende ophørsspaltning - overdragelse af anparter ved succession31-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.285.SRObjektive regler - skattefri aktieombytning - værdiansættelse - ombytningsforhold31-03-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.282.SRObjektive regler - skattefri ophørsspaltning - aktiv/gæld - regnskabsmæssig hensættelse28-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.281.SRAktieombytning - vederlæggelse med anparter til handelsværdi28-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.280.SRAktieombytning og efterfølgende spaltning efter de objektive omstruktureringsregler27-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.279.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer27-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.275.SRSkattefri aktieombytning med efterfølgende skattefri spaltning uden tilladelse26-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.272.SRSpaltning - søskende - værdiansættelse26-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.271.SRSkattefri aktieombytning - værnsregler - udbytteudlodning26-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.256.LSRSkattefri ophørsspaltning - skattefri ombytning af anparter og aktier25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhedKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.255.LSRSkattefri aktie- og anpartsombytning25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.244.SRAktier i selskab, der investerer i EU CO2-kontrakter, var omfatter af reglerne om investeringsselskaber i aktieavancebeskatningsloven18-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.243.SRStatusskift for investeringsforening medførte at der ikke længere skulle indeholdes udbytteskat18-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.233.SRObligationer ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter13-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.232.SROphævelse af aktieklasser medførte ikke afståelsesbeskatning12-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.228.SRInvesteringsselskab - ikke indløsning på forlangende05-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.227.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse - spaltningsdato05-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.226.SRSkattefri spaltning uden tilladelse19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.211.HRMaskeret udlodning - værdiansættelsesprincipper - anparter - trippelbeskatning03-03-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.207.SRObligationer ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter29-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.203.SKATTilladelse til succession på aktionærsiden i forbindelse med islandsk omstrukturering af Fasteignafélagið Stoðir hf.28-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.198.SRSkattefri anpartsombytning og spaltninger efter objektive regler - værdifastsættelse, balancekrav mv.27-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.188.SRSkattefri spaltning - objektive regler - spaltningsdato - værdiansættelse22-02-08Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhed + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.182.SRAnpartsombytning efter objektive regler - kapitalforhøjelse med opgivelse af majoritet21-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.176.SRMedarbejderobligationer - alternativ til kontant bonus21-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.175.SRSpaltning efter objektive regler - værdiansættelse - forhold mellem aktiver og gæld21-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.169.SRSkattefri spaltning efter de objektiverede regler - udbyttebegrænsning20-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.168.SRAktielån19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.159.HRMaskeret udlodning - køb af fordringer - modregning af gæld - fortjeneste15-02-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.120.LSRReduktion af anskaffelsessum for anparter - overkurs ved kapitalindskud11-02-08Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.118.SRSelskabstømning - fradrag for tab - regreskrav08-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.111.SRAktieløn - Aktieoptioner - Retserhvervelse04-02-08Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.110.SRMedarbejderobligationer - Ligningslovens § 7A04-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.109.SRAktier - næring - LEPO - finansielle instrumenter04-02-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.108.SRSwapaftaler - erhvervsmæssig tilknytning04-02-08Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.107.SRKontrollerede transaktioner - mindre virksomheder - koncernforbundne - oplysningspligt - dokumentationspligt01-02-08Transfer pricing + Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.102.SKATGenoptagelse af skatteansættelsen vedrørende advokat- og revisorudgifter, jf. ligningslovens § 8 J01-02-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.97.SRIndrømmet henstand med fraflytterskat forfaldt ikke som følge af gennemførelse af skattefri anpartsombytning efterfulgt af skattefri spaltning30-01-08Afdragsordninger og henstand + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.95.SRSkattefri aktieombytning - Jersey-selskab30-01-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.92.SKATSpaltning af udenlandsk selskab - succession for danske aktionærer - Norsk Hydro ASA og Statoil ASA29-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.85.HRAktieindkomst - maskeret udbytte - udeholdte indtægter28-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.75.LSRHenstand med pålignet aktieavanceskat uden sikkerhedsstillelse mv.25-01-08Afdragsordninger og henstand + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.68.SRAktier - optioner - omstrukturering24-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.67.SRAktielån - calloption - putoption24-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.65.SKATSkattefri aktieombytning - GASA GROUP A/S24-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.59.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse23-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.42.SRBetingelse knyttet til aktieoverdragelse ansås ikke at udskyde tidspunktet for handlens gennemførelse i skattemæssig henseende22-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.32.ØLRAktieavancebeskatning - 19. maj-kurs - omsætningsbegrænsning16-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.25.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom15-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.19.SRUdlejningsindtægter - HOA - Værdiansættelse14-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.542.HRLønsumsafgift - almene boliger18-06-08Andet om lønsumsafgift + Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.574.SKATLønsumsafgift og moms - almene boligorganisationers levering til egne afdelinger - praksisændring - genoptagelse af afgiftstilsvar - afmeldelse fra registrering26-06-08Andet om moms + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.452.SKATMomsmæssig vurdering af betalingsrettigheder, sukkerroeleveringsrettigheder, handyrpræmier, konsulentordningen og vikarordningen.22-05-08Andet om momsSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.156.LSRAktionærforening - momsfritagelse14-02-08Momsfritagelse og -godtgørelse + Andet om momsKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.62.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer23-01-08Andet om moms + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.61.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer23-01-08Andet om moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.624.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - udstationering - udenlandsk arbejdsgiver - juridisk ansættelsesforhold - administrativ praksis17-07-08Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.439.SRAnsættelse til bidragspligt efter lov om en arbejdsmarkedsfond16-05-08Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betaling + Særligt for arbejdsmarkedsbidragAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.18.SRAM-bidrag - lempelse14-01-08Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.439.SRAnsættelse til bidragspligt efter lov om en arbejdsmarkedsfond16-05-08Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betaling + Særligt for arbejdsmarkedsbidragAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.379.SREntreprise - arbejdsudleje29-04-08Angivelse og betaling + Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.378.SREntreprise - arbejdsudleje28-04-08Udenlandsk indkomst + Angivelse og betalingBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.377.SREntreprise - arbejdsudleje28-04-08Angivelse og betaling + Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.261.LSRAnsættelse i dansk virksomhed - tjenesterejser til udlandet foretaget i arbejdsgivers interesse25-03-08Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.103.ØLRNulstilling - A-skat m.v. - hovedanpartshaver - ikke formel direktør - bestemmende indflydelse01-02-08Angivelse og betaling + Eftergivelse og gældssaneringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.613.HRIndeholdelsespligt - A-skat - fri kost - pengevederlag - arbejdsgiverhæftelse - forsømmelighed11-07-08Arbejdsgiverens særlige pligter + IndkomstarterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.439.SRAnsættelse til bidragspligt efter lov om en arbejdsmarkedsfond16-05-08Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betaling + Særligt for arbejdsmarkedsbidragAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.434.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt15-05-08Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.6.VLREjendomssalg til arbejdsgiver - overpris - skattepligtig løn09-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Indkomstarter + Arbejdsgiverens særlige pligter + SalgDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.992.BRGaveafgift - endelig overdragelsestidspunkt - bindende aftale10-12-08Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.940.BRDomstolsprøvelse - afvisning - fristoverskridelse24-11-08Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.691.BRVærdiansættelse - unoterede aktier - gaveoverdragelse26-08-08Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.352.SRKøberet kombineret med forældrekøb af fast ejendom.14-04-08Køb + Personlig indkomst + Arv og gaverBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.131.SRTrossamfund og tilskud, ikke omfattet af momspligt, selskabsskat og gaveafgift under visse betingelser11-02-08Selskabsbeskatning + Arv og gaver + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.34.SKATÆndring af reglerne om præklusivt proklama for dødsboer17-01-08Arv og gaverSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.915.SHRKonkurs - modregning - condictio indebiti14-11-08Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.417.HRUdlæg i bankindestående - tilbagebetalt - modregning i konkurs09-05-08Udlæg + Modregning og transport + Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.380.SKATSolidarisk hæftelse29-04-08Udlæg + Lønindeholdelse + Forældelse + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstand + Betalingsstandsning og konkursSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.293.BROvertagelse af eventualskattekrav - likvideret selskab - klageberettiget01-04-08Betalingsstandsning og konkurs + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.249.LSRMomsfradragsret - udgifter afholdt i betalingsstandsningsperiode25-03-08Betalingsstandsning og konkurs + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.186.ØLROmstødelse - erstatningsansvar - bestyrelse og direktør22-02-08Straf + Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.983.LSRBilforhandlers salg af brugt motorkøretøj til udlandet - beregning af moms - godtgjort registreringsafgift - bindende svar08-12-08Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momsgrundlag + Motorkøretøjer + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.391.LSRFortjenstmargenordningen - overdragelse af malerier i kommission med henblik på salg30-04-08Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.144.SKATMoms ved kunstneres salg af egne værker, hvor et galleri forestår faktureringen12-02-08Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.62.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer23-01-08Andet om moms + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.842.ØLRByggeri for egen regning - pålægsmoms - reparation og vedligeholdelse22-10-08ByggeriDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.742.SRMoms - museers genopførelse, reparation og vedligeholdelse af rekonstruerede historiske bygninger24-09-08ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.666.LSREntreprenørvirksomhed - byggeri for egen regning - fradrag for moms af garantiarbejder - ændring af kalkuleret avance - pålæg om momsafregning af underleverancer19-08-08Byggeri + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.411.LSRByggeri omfattet af momslovens almindelige regler - opførelse for fremmed regning07-05-08ByggeriKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.15.SKATMoms - museers genopførelse, reparation og vedligeholdelse af historiske bygninger, der indgår i museernes bygningssamling som museumsgenstande14-01-08ByggeriSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.513.BRDødsbo - skattefritaget - brutto- eller nettoprincip - aktiver på skæringsdagen04-06-08DødsboerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.472.SR"Forkøbsret" i testamente - udnyttet i levende live27-05-08Salg + Ejendomsavancebeskatning + DødsboerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.640.ØLRIkke indgået forlig - sagsomkostninger28-07-08Eftergivelse og gældssaneringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.323.BRForligsforslag - sagsomkostninger - delvis eftergivelse af skattekrav04-04-08Eftergivelse og gældssaneringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.117.SKATOversigt over kravstyper i relation til virksomhedsrestancer og relevante inddrivelsesmidler m.v.06-02-08Udlæg + Eftergivelse og gældssanering + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.103.ØLRNulstilling - A-skat m.v. - hovedanpartshaver - ikke formel direktør - bestemmende indflydelse01-02-08Angivelse og betaling + Eftergivelse og gældssaneringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.90.LSREftergivelse af offentlig gæld mod betaling af et engangsbeløb28-01-08Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.967.HRBygningsafskrivning - projektudbyderhonorar04-12-08Køb + Fradrag og afskrivninger + Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.807.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom07-10-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.735.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom17-09-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.734.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom17-09-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.729.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom17-09-08Ejendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtning + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.727.SKATMeddelelse om virkningstidspunkt for SKM2008.565.SKAT og SKM2008.566.SKAT om genoptagelse og fastsættelse af retningslinjer for ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig i udlandet.16-09-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.592.LSROpgørelse af ejendomsværdiskat af udenlandsk ejendom30-06-08Ejendomme i udlandetKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.575.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet26-06-08Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.566.SKATGenoptagelse af ejendomsværdiskatten eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår25-06-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.565.SKATRetningslinier for fastsættelse af ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår25-06-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.498.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udenlandsk ejendom03-06-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.369.SKATGenoptagelse af ejendomsværdiskatten m.m. for udenlandske ejendomme og fristreglerne i skatteforvaltningsloven24-04-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.345.SRGenanbringelse af ejendomsavance - salg af ejendom i Sverige10-04-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.320.SKATEjendomsværdiskat for udenlandske ejendomme, som er anskaffet efter 200104-04-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.283.SRSkattepligt - næring - fast ejendom28-03-08Selskabsbeskatning + Ejendomme i udlandet + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.274.SREjendomsværdiskat af ejendom i Sverige26-03-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.190.SRGenanbringelse - ejendomsavance25-02-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.181.SRGenanbringelse af avance - ejendom i Sverige - afslag21-02-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.93.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet29-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.73.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet25-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.64.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet23-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.45.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ejendom i Sverige22-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.44.SRGenanbringelse af ejendomsavance22-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1056.BREjendomsavance - genanbringelsesreglen - rettidig selvsangivelse - inddragelse af nyt spørgsmål30-12-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1055.VLREjendomsavance - ubebygget grund - ophævelse af handel - skattemæssig virkning30-12-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1054.BREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentation - forbedringsudgifter - syn og skøn30-12-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1033.SKATGenanbringelse af ejendomsavance i udlejede bygninger på ejendomme vurderet som landbrug mv. - genoptagelse19-12-08EjendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1027.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgifter til nybygning af farm i udlandet18-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1023.SRGenanbringelse - landboturisme18-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1022.SRGenanbringelse af ejendomsavance i skovejendom i Skotland18-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1018.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgifter til bygning af lejligheder til bondegårdsferie18-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1017.SRGenanbringelse - Agent Agreement - Rumænien18-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.997.BREjendomsavance - anskaffelsessum - indekseringsreglen - ubebygget landbrugsjord15-12-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.993.BREjendomssalg - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - syn og skøn10-12-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.991.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - to boliger09-12-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.974.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet05-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.973.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgifter til nybygning - afslag05-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.972.SRParcelhusreglen - bolig nr. to - afvisning05-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.945.SRGenanbringelse - ombygning, selvbygger24-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.944.SRGenanbringelse i skov i Sverige - afslag24-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.943.SRVirksomhedsskatteordning og genanbringelse - afslag24-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.936.SREjendomsoverdragelse vedr. råstofudvinding og med aftalt tilbagekøbsret21-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.933.SRKøberet, fast ejendom, optionspræmie udbetalt i rater20-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.930.BREjendomsavance - anskaffelsessum - halvdelsregel - anvendelse af § 420-11-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.920.SRKøberet og beskatning af optionspræmie17-11-08Ejendomsavancebeskatning + Afskrivninger og fradrag + EjendomsskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.908.HREjendomsavance - parcelhusreglen - opdeling i ejerlejligheder - beboelse i flere lejligheder11-11-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.907.VLREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentation forbedringsudgifter - syn og skøn - skønsmæssig ansættelse11-11-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.904.SKATBegæring om anvendelse af genanbringelsesreglerne i ejendomsavancebeskatningsloven10-11-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.898.SRGenanbringelse af ejendomsavance i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse06-11-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.897.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom06-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.890.SRGenanbringelse af ejendomsavance04-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.886.SRGenanbringelse af ejendomsavance04-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.871.SKATÆndring af opgørelse af erhvervsmæssig andel af ejendomsavance ved andelsboligforenings overgang til skattefri virksomhed - genoptagelse31-10-08Selskabsbeskatning + EjendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.867.BREjendomsavance - parcelhusreglen - andelsforening - brugsret30-10-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.866.VLRSommerhusreglen - ikke udelukkende anvendt som fritidsbolig - skattepligtig ejendomsavance30-10-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.852.BREjendomsavance - blandet benyttet ejendom - halvdelsregel - avance - hele ejendommen contra erhvervsdel28-10-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.850.SRTilskud til fredet ejendom28-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.835.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - udlejet til undervisning - på salgstidspunktet - bofællesskab20-10-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.834.SRFraflytning - Frankrig - skattepligt - pension - ejerlejlighed20-10-08Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.822.SREkspropriationssituation - betinget13-10-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.820.SRTilskud til fredet gods have10-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.818.SRParcelhusreglen - bolig nr. 209-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.817.SRParcelhusreglen - bolig nr. 2 - stuehus09-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.816.SROvertagelsespligt - ejendom - skattefritagelse09-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.815.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning til tidligere adresse09-10-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.809.SRGenanbringelse af ejendomsavance07-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.808.SRGenanbringelse af ejendomsavance07-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.807.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom07-10-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.806.SRGenanbringelse af ejendomsavance07-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.805.SRGenanbringelse af ejendomsavance07-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.801.ØLREjendomsavance - genplacering af fortjeneste - erhvervsmæssig benyttelse - ikke tidsmæssig sammenhæng06-10-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.792.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - to boliger - beboelse i ejerperioden02-10-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.791.DEPSkatteministeriets kommentar til retssag om opgørelse af avance ved ophør af andelsboligforenings erhvervsmæssige virksomhed - fordelingsnøglen mellem den erhvervsmæssigt anvendte og ikke-erhvervsmæssigt anvendte del af ejendommen (SKM2008.790.ØLR)02-10-08EjendomsavancebeskatningKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.789.SRFast ejendom - ekspropriationssituation - lokalplan - kommunen er aftaleerhverver01-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.788.SKATGenoptagelse af skatteansættelser vedrørende kontantomregning af overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven samt visse opgørelser af gevinst og tab efter kursgevinstloven01-10-08Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.773.LSRSkatteansættelse af bo vedr. ejendomsavance29-09-08EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.739.SKATErstatning for frivillig aftale om tinglyst dyrkningsbegrænsning - skattefritagelse22-09-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.735.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom17-09-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.734.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom17-09-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.733.SRGenanbringelse af ejendomsavance i skovejendom i Chile17-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.732.SRGenanbringelse af ejendomsavance i omkostninger til ombygning17-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.730.SRGenanbringelse af ejendomsavance17-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.729.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom17-09-08Ejendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtning + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.724.HRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - parcelhusreglen16-09-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.693.SRSalg i ekspropriationssituation26-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.690.SRUdleje af ejendom i udlandet - virksomhedsordningen - ejendomsavance25-08-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.682.SRSuccession - genvundne afskrivninger, genanbringelse af ejendomsavance i industrigrunde20-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.680.SRGenanbringelse af ejendomsavance i en yderligere ideel ejerandel i ejendommen20-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.677.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Tyskland20-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.676.LSRGenanbringelse af fortjeneste - bindende svar19-08-08EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.675.LSRSkattefrit salg af fritidsbolig - bindende svar (SKM2007.410.SR)19-08-08EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.657.BRSalg af ejendom - parcelhusreglen - anden bolig til rådighed - ikke varigt ophold11-08-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.644.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ny ejendom og i indskud på pensionsordning31-07-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.643.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Nederlandene31-07-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.631.SRSalg i ekspropriationssituation22-07-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.588.LSRBeskatning af avance ved salg af ejendom - bindende svar30-06-08EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.583.DEPKommentar - bekræftende til genmæle - kontantomregning af overdragelsessummer - konverterbare obligationslån27-06-08Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.582.LSRKontantomregning af prioritetslån ved opgørelse af ejendomsavance27-06-08EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.576.SRGenanbringelse af ejendomsavance - afslag26-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.575.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet26-06-08Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.571.SRSalg i ekspropriationssituation25-06-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.570.SRErhvervelse af landbrugsejendom/landbrugsjord i Polen25-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.568.SRFortjeneste ved salg af ejendommene - genplacering i købesummen på anden ejendom - afvisning25-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.500.SRGenanbringelse af ejendomsavance03-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.499.SRGenanbringelse af ejendomsavance03-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.498.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udenlandsk ejendom03-06-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.497.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgift til ombygning03-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.492.BREjendomsavance - kontantomregning - konverterbar obligationslån - praksisændring02-06-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.472.SR"Forkøbsret" i testamente - udnyttet i levende live27-05-08Salg + Ejendomsavancebeskatning + DødsboerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.471.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand27-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.468.SRSalg af sommerejerbolig ikke fritaget for beskatning27-05-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.467.SRErhvervelse af bolig i Tyrkiet27-05-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.466.SREkspropriationssituation - fjernvarmeledning27-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.464.BREjendomsavance - parcelhusreglen - landbrugsejendom - udlejning mindre jordareal26-05-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.458.BREjendomsavance - salg konverteringsrettighed - ejerlejlighed - status fra erhverv til beboelse23-05-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.442.BROverdragelse af ejendom - ubekendt for omverdenen - skattemæssigt tidspunkt - overdragelsespris - interesseforbundne parter19-05-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.437.SREkspropriationssituation - gennemførelse af spildevandsplan15-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.433.BRSommerhusreglen - ejendomsavance skattepligtig - salg af ejerlejlighed - ikke udelukkende anvendt som fritidsbolig.15-05-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.424.SREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for1992 (med konsekvensændring af årsreguleringen for 1993) og af ejendomsvurderingen for 199613-05-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.405.SREjendomsavance - sommerhusreglen07-05-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.400.SRFastlæggelse af tidspunktet for beslutning om ekspropriation06-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.387.SRGenanbringelse af ejendomsavance30-04-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.386.SRSalg i ekspropriationssituation30-04-08Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.385.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Nederlandene30-04-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.365.SREkspropriation - afståelse til fjernvarmeværk24-04-08Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.364.SRAfståelse - byggeliniepålagte arealer24-04-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.345.SRGenanbringelse af ejendomsavance - salg af ejendom i Sverige10-04-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.341.LSRVærdiansættelse af sælgerpantebrev og fordeling af stuehusværdi - avance ved salg af landbrugsejendom10-04-08Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.327.BREjendomsavance - salg af mælkekvote - efter salg af ejendom - salg til eget selskab04-04-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.326.ØLREjendomsavance - boliginteressentskaber04-04-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.302.SRParcelhusreglen - salg af bolig nr. 201-04-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.301.SRGenanbringelse af ejendomsavance01-04-08Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.299.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand01-04-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.297.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand01-04-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.292.BREjendomssalg - næring - sommerhus - ejendomsmægler01-04-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.287.SREjendomsavance - sommerhusreglen31-03-08Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.277.SRSkatterådet har ikke ændret en åbenbart ulovlig afgørelse, idet de faktiske begivenheder, som har fundet sted må karakteriseres som usædvanlige27-03-08EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.276.SRGenanbringelse af ejendomsavance27-03-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.269.VLRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - parcelhusreglen26-03-08Salg + EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.241.SRAftale om køberet vedr. fast ejendom - opløsning af interessentskab17-03-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.231.SRSalg af én af 3 helårsejerboliger.12-03-08Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.222.SRGenanbringelse af ejendomsavance - køb af udenlandsk ejendom - sambeskatning05-03-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.215.BREjendomsavance - genplacering af fortjeneste - interessefællesskab03-03-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.190.SRGenanbringelse - ejendomsavance25-02-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.187.SRGenanbringelse af ejendomsavance22-02-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.184.SRParcelhusreglen - bolig nr. 2 anvendt af arbejdsmæssige årsager22-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.181.SRGenanbringelse af avance - ejendom i Sverige - afslag21-02-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.180.SRSalg af fast ejendom - ejendomsvurdering21-02-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.179.SRSuccession - virksomhedsomdannelse - genanbringelse af ejendomsavance i udlandet21-02-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.177.SREkspropriation - rådighedsindskrænkning21-02-08Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.174.SRResolutiv betingede aftaler og regulering af købesum - fast ejendom21-02-08Køb + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.167.SRTo boliger - parcelhusreglen19-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.165.HREjendomsavance - EU-habitatområde - naturgenopretning - erstatning - rådighedsindskrænkning - frivillig aftale19-02-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.161.SRSalg i en ekspropriationssituation18-02-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.153.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - udlejning familie14-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.152.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed - beboelse i ejerperiode - husstand14-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.149.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed efter opdeling14-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.133.SRGenanbringelse af ejendomsavance12-02-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.132.SRBolig nr. 2 anvendt af arbejdsmæssige årsager12-02-08Personlig indkomst + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.119.SRGenanbringelse af ejendomsavance11-02-08Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.101.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand - afslag01-02-08Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.99.ØLRFast ejendom - stormskadeerstatning - genopførelse - kontor - fyrrum m.v. - sammenbygget med stuehus30-01-08Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.96.SRParcelhusreglen - suspensiv betinget salgsaftale30-01-08Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.94.SRSalg af ejerbolig ikke fritaget for beskatning29-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.93.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet29-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.73.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet25-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.72.SRGenanbringelse af ejendomsavance25-01-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.70.SRTo boliger - parcelhusreglen25-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.69.SRTo boliger - parcelhusreglen25-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.64.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet23-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.63.SRGenanbringelse af avance i omkostninger til nybygning, ombygning eller tilbygning23-01-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.57.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - samlivsophævelse22-01-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.53.BREjendomsavance - parcelhusreglen - udstykning - salg ubebygget grund22-01-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.49.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning til tidligere adresse22-01-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.45.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ejendom i Sverige22-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.44.SRGenanbringelse af ejendomsavance22-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.43.SRGenanbringelse af ejendomsavance22-01-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.40.SRParcelhusreglen22-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.39.SRTo boliger - parcelhusreglen22-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.38.SRTo boliger - parcelhusreglen22-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.37.BRSkønsmæssig ansættelse - anskaffelsessum incl. ombygning21-01-08EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.33.SRTo boliger16-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.27.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - ikke tjent til bolig - proforma i handelen16-01-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.22.SRSalg i en ekspropriationssituation15-01-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.7.VLRParcelhusreglen - ejendomsavance - tjent til bolig09-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.920.SRKøberet og beskatning af optionspræmie17-11-08Ejendomsavancebeskatning + Afskrivninger og fradrag + EjendomsskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.904.SKATBegæring om anvendelse af genanbringelsesreglerne i ejendomsavancebeskatningsloven10-11-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.743.SRNedsættelse af grundværdi - manglende mulighed for at genopføre en vindmølle24-09-08Ejendomsskat + EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1049.SREkstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering22-12-08EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1035.LSRFastsættelse i grundværdi af fradrag for forbedringer ved vurdering19-12-08EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1019.SREkstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering18-12-08EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.909.BRVurderingsregler - ejendomsværdi på stuehus - herregårde12-11-08EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.879.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer ved ejendomsvurdering03-11-08EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.743.SRNedsættelse af grundværdi - manglende mulighed for at genopføre en vindmølle24-09-08Ejendomsskat + EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.598.LSROmberegning af grundværdi i 2001 niveau30-06-08EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.584.SREkstraordinær genoptagelse af ansættelsen af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi27-06-08EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.543.ØLRProcessuelle forhold - tilladelse til vidneførelse18-06-08EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.451.SRNedsættelse af grundværdi som følge af afstandskrav fra sommerhus til skel22-05-08Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.424.SREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for1992 (med konsekvensændring af årsreguleringen for 1993) og af ejendomsvurderingen for 199613-05-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.180.SRSalg af fast ejendom - ejendomsvurdering21-02-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.177.SREkspropriation - rådighedsindskrænkning21-02-08Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.151.BREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - deklaration om byggelinier14-02-08EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.150.BREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - deklaration om byggelinier14-02-08EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.143.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdi for forbedringer ved vurdering12-02-08EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.124.BRFradrag - enfamilieshuse - udskiftning - hårde hvidevarer11-02-08Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering + Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.727.SKATMeddelelse om virkningstidspunkt for SKM2008.565.SKAT og SKM2008.566.SKAT om genoptagelse og fastsættelse af retningslinjer for ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig i udlandet.16-09-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.566.SKATGenoptagelse af ejendomsværdiskatten eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår25-06-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.565.SKATRetningslinier for fastsættelse af ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår25-06-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.526.BRUdlejning af ejerlejlighed - standardiseret fradrag10-06-08Ejendomsværdiskat + Afskrivninger og fradrag + ErhvervsejendommeDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.451.SRNedsættelse af grundværdi som følge af afstandskrav fra sommerhus til skel22-05-08Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.369.SKATGenoptagelse af ejendomsværdiskatten m.m. for udenlandske ejendomme og fristreglerne i skatteforvaltningsloven24-04-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.339.LSROpgørelse af ejendomsværdiskat10-04-08EjendomsværdiskatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.320.SKATEjendomsværdiskat for udenlandske ejendomme, som er anskaffet efter 200104-04-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.319.SKATVedr. den nye svenske "fastighedsavgift"04-04-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.274.SREjendomsværdiskat af ejendom i Sverige26-03-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1024.SREkspropriation - manglende ekspropriationsrealitet18-12-08EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1016.SREkspropriation18-12-08EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.833.SRSalg i ekspropriationssituation17-10-08EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.832.SRSalg i ekspropriationssituation17-10-08EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.822.SREkspropriationssituation - betinget13-10-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.819.SREkspropriationssituation - afslag10-10-08EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.762.SRFladskærme anvendt som computerskærme - hjemme-pc-ordning29-09-08EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.739.SKATErstatning for frivillig aftale om tinglyst dyrkningsbegrænsning - skattefritagelse22-09-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.631.SRSalg i ekspropriationssituation22-07-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.571.SRSalg i ekspropriationssituation25-06-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.471.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand27-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.470.SREkspropriationssituation - privat vandværk - betinget27-05-08EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.466.SREkspropriationssituation - fjernvarmeledning27-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.437.SREkspropriationssituation - gennemførelse af spildevandsplan15-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.400.SRFastlæggelse af tidspunktet for beslutning om ekspropriation06-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.386.SRSalg i ekspropriationssituation30-04-08Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.365.SREkspropriation - afståelse til fjernvarmeværk24-04-08Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.299.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand01-04-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.297.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand01-04-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.177.SREkspropriation - rådighedsindskrænkning21-02-08Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.165.HREjendomsavance - EU-habitatområde - naturgenopretning - erstatning - rådighedsindskrænkning - frivillig aftale19-02-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.161.SRSalg i en ekspropriationssituation18-02-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.101.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand - afslag01-02-08Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.46.SREkspropriationssituation - nedlæggelse af vandkraftværk22-01-08Erhvervsejendomme + EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.23.SRSalg i en ekspropriationssituation15-01-08Ekspropriation + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.22.SRSalg i en ekspropriationssituation15-01-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.21.SREkspropriation af erhvervslejekontrakt15-01-08Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.872.LSREfterregulering af elektricitets- og kuldioxidafgift - opsætning af målere efter kontrolbesøg31-10-08Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.775.SRCFC-beskatning - fysisk person - pensionsbeskatning29-09-08Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Personlig indkomst + Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.774.SRMoms - gymnasiums momspligt og fradragsret - godtgørelse af elafgift29-09-08Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.670.LSRGodtgørelse af el- og CO2-afgift - bilag til elafgiftsloven19-08-08Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.665.LSRGodtgørelse af energi- og CO2-afgift af energi forbrugt til stilstandsvarme og tankopvarmning19-08-08Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.559.SRElafgift - belysning i reklamefinansierede læskure24-06-08Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.520.LSRFradrag for afgift af farvet fyringsolie04-06-08Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.519.LSRMoms i forbindelse med miljøbehandling af skrotbiler - godtgørelse af olieafgift04-06-08Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.516.SRFritagelse for elafgift - solcelleanlæg tilsluttet fælles afregningsmåler04-06-08Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.494.SRGodtgørelse af energiafgift - ventilationssystem med befugtning02-06-08Miljøafgifter + Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.462.SKATTeaterforestillinger - godtgørelse af elafgift26-05-08Glødelamper og elek. sikringer + Miljøafgifter + Generelt om punktafgifter + Energi og kuldioxidSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.428.BREnergiafgifter - opdræt af dyr - opvarmning - rumvarme15-05-08Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.393.LSRFradrag for afgift af mineralolie - fradrag for moms05-05-08Fradrag + Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.294.VLRAfgiftsgodtgørelse - olie og CO2-afgift - graveredskaber på skibe01-04-08Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.160.SRElafgift - drift af leaset belysningsanlæg mv. i andelsboligforening18-02-08Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.967.HRBygningsafskrivning - projektudbyderhonorar04-12-08Køb + Fradrag og afskrivninger + Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.724.HRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - parcelhusreglen16-09-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.526.BRUdlejning af ejerlejlighed - standardiseret fradrag10-06-08Ejendomsværdiskat + Afskrivninger og fradrag + ErhvervsejendommeDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.372.SRLandbrug - anskaffelsessum - miljøgodkendelse - produktionstilladelse - konsulentbistand25-04-08Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.365.SREkspropriation - afståelse til fjernvarmeværk24-04-08Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.304.SRUdlejning af hotellejligheder02-04-08Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.301.SRGenanbringelse af ejendomsavance01-04-08Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.200.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af sager vedrørende fradrag for vedligeholdelse for stuehuse med bopælspligt efter landbrugslovgivningen27-02-08Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.178.SRKøberet - forældrekøb - fast ejendom21-02-08Køb + ErhvervsejendommeBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.124.BRFradrag - enfamilieshuse - udskiftning - hårde hvidevarer11-02-08Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering + Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.46.SREkspropriationssituation - nedlæggelse af vandkraftværk22-01-08Erhvervsejendomme + EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.28.VLRFast ejendom - næring - manglende bevisbyrde16-01-08Salg + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.21.SREkspropriation af erhvervslejekontrakt15-01-08Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.804.BRSkønsmæssig ansættelse - ugyldighed07-10-08Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.266.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af hunde - manglende regnskab26-03-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.144.SKATMoms ved kunstneres salg af egne værker, hvor et galleri forestår faktureringen12-02-08Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.62.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer23-01-08Andet om moms + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.61.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer23-01-08Andet om moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.55.BREU-handel - ikke registreret aftager - leverance momsfri22-01-08Momsfritagelse og -godtgørelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.939.BRSkønsmæssig forhøjelse - skat og moms - opgørelsesmetode24-11-08Virksomheder + Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.266.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af hunde - manglende regnskab26-03-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.221.SKATInddrivelse af foreløbige fastsættelser vedr. moms, herunder fristreglerne i skatteforvaltningsloven05-03-08Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + UdlægSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.212.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - familielån03-03-08Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.122.BRSkønsmæssig forhøjelse - forsikringsopgørelse11-02-08Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.121.BRSkønsmæssig ansættelse - massagevirksomhed11-02-08Indberetning, regulering og efterangivelse + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.659.BREUs forsendelsesprocedure - Eksterne Fællesskabsforsendelser - hovedforpligtiget - manglende annullation11-08-08Forsendelse og transiteringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.628.ØLRGenoptagelse - skatteansættelser - nye oplysninger21-07-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.627.ØLREkstraordinær genoptagelse - fristoverskridelse21-07-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.527.LSRTilskrivning af morarenter på årsopgørelse10-06-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.523.LSRFritagelse for renter på årsopgørelse ved fejlagtig udbetaling af betydeligt beløb i overskydende skat06-06-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.438.DEPOmlægning af regnskabsår - akkord - tilladelse16-05-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + VirksomhederKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.374.HRAfvist landsskatteretsklage - fristoverskridelse - påstået tidligere indsendt28-04-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.334.LSRFuld skattepligt til Danmark10-04-08Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.322.BRGenoptagelsesreglerne - ordinær frist udløbet - mundtlig anmodning04-04-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.145.LSROmlægning af indkomstår fra forskudt regnskabsår til kalenderår12-02-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.58.BRRettergangsfuldmagt - stævning - underskrevet af revisor - søgsmålsfrist22-01-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.25.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom15-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.938.BRSkatterestancer - forældelse eller passivitet - opholdssted - utilregnelig uvidenhed24-11-08ForældelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.812.BRForældelse - tilbagesøgningskrav - stiftelsestidspunkt08-10-08ForældelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.790.ØLRAndelsboligforening - overgang til skattefri virksomhed02-10-08ForældelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.535.SKATBehandling af forældede krav i inddrivelsen16-06-08ForældelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.495.SKATLønindeholdelse over eSkattekortet03-06-08Lønindeholdelse + ForældelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.380.SKATSolidarisk hæftelse29-04-08Udlæg + Lønindeholdelse + Forældelse + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstand + Betalingsstandsning og konkursSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.298.SKATFormueretlig forældelse af krav på omkostningsgodtgørelse01-04-08Om kommunikation og information samt kampagner + ForældelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.201.SKATForældelsesafbrydende skridt27-02-08Udlæg + ForældelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.71.SKATDe formueretlige forældelsesfrister vedrørende borgernes tilbagesøgningskrav25-01-08ForældelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1043.SRMoms - fradragsret for udgifter til genopførsel af brændt ejendom21-12-08FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1014.SRMomsregistrering ved drift af plantage i udlandet18-12-08FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.880.LSRMomsfradrag i henhold til udstedte afregningsbilag - reel leverandør ikke momsregistreret03-11-08FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.774.SRMoms - gymnasiums momspligt og fradragsret - godtgørelse af elafgift29-09-08Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.765.LSRFradrag for moms af udgifter til nedrivning af bygninger29-09-08FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.715.SKATFradragsret for moms i forbindelse med svind - toldoplag - praksisændring - genoptagelse10-09-08FradragSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.671.LSRFradrag for moms af udgifter til opførelse af et blandet anvendt stuehus19-08-08FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.666.LSREntreprenørvirksomhed - byggeri for egen regning - fradrag for moms af garantiarbejder - ændring af kalkuleret avance - pålæg om momsafregning af underleverancer19-08-08Byggeri + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.553.SKATRetningslinier for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 120-06-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.514.SRMomsfradrag - bredbånd - mobiltelefon - medarbejderordning04-06-08Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + IT-løsninger for moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.490.SRMomspligt af udbudt sammensat helbredsydelse - kiropraktik, yoga, tarmskylning30-05-08Fradrag + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.456.SRMoms - Kørsel i firmabil i forbindelse med genoptræning af en arbejdsskade23-05-08Personlig indkomst + Indeholdelses- og registreringspligt + Fradrag + MotorkøretøjerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.423.HRGeneralomkostningsprincippet - salg af faste ejendomme - udbud af 10-mandsprojekter13-05-08FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.419.SRMoms - Udgift til underholdning af kunder i butikscenter09-05-08FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.397.LSRRegulering for investeringsgoder af udgifter til indretning af lejede lokaler05-05-08FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.393.LSRFradrag for afgift af mineralolie - fradrag for moms05-05-08Fradrag + Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.284.SKATMoms - telefonkort - Teknisk gennemførelse af SKM2007.294.SR - Den momsmæssige behandling af mellemhandlere28-03-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.262.SKATMoms - skærpelse af praksis - uddannelsesinstitutioners salg af undervisningsmaterialer mv. til eleverne - mulighed for genoptagelse25-03-08Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.251.LSRFradrag for moms af svind på toldoplag25-03-08Særlige procedurer + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.125.BRMomsgrundlaget - overdragen fordring11-02-08Fradrag + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.112.DEPSkatteministeriets kommentar til Højesterets dom i SKM2008.17.HR04-02-08FradragKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.62.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer23-01-08Andet om moms + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.61.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer23-01-08Andet om moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.48.BRGenoptagelse - særlige omstændigheder22-01-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.17.HRMomsfradrag - fastnettelefoner og ISDN-forbindelser - hjemmearbejdspladser - udelukkende erhvervsmæssigt14-01-08FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1053.BRBefordringsfradrag - ekstraordinære lange afstande- skøn30-12-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1025.SRMedicinalfirma - kontraktlig forpligtelse - levering af medicinsk udstyr18-12-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1021.LSRFradrag for kost og logi efter rejsereglerne for landbrugsmedarbejder med sædvanlig bopæl i Letland - arbejdsgiverskifte18-12-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1020.LSROpgørelse af tab på bil ved overgang fra blandet til ren privat benyttelse18-12-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.999.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 200916-12-08Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.984.LSRDeltagelse i kommanditselskab - overdragelse af brugte anparter - regulering som følge af udbyderhonorar mv.08-12-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.975.LSRSkattemæssig godkendelse af fradrag for kurstab08-12-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.968.BRFradrag for rejseudgifter - afstand - dobbelt husførelse - musikpædagog - fradrag driftsomkostninger i øvrigt - forventningsprincip04-12-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.967.HRBygningsafskrivning - projektudbyderhonorar04-12-08Køb + Fradrag og afskrivninger + Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.957.SRSpørgsmål om selskabet har fradragsret for udgift til bonus til sin administrerende direktør.01-12-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.956.SRSpørgsmål, om et selskab i sin indkomstopgørelse kan fradrage udgift til bonus til sin salgsdirektør ? bindende svar01-12-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.947.SRFritagelse af beskatning af tilskud til fredet bygning24-11-08Fradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradragAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.941.VLRUdgifter til bistand i skattesager24-11-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.927.SRUdenlandske afgifter - fradragsret som driftsudgifter19-11-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.926.SRSolcelleanlæg - afskrivning19-11-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.899.BRAfskrivning - udbyttekontrakt07-11-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.875.LSRModregning af tab på ejendom i fortjeneste af andre ejendomme ved opgørelse af aktiers anskaffelsessum - skattefri virksomhedsdannelse03-11-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.854.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Retten i Aalborgs dom af 18. juli 2008 (SKM2008.641.BR) vedrørende fradrag for udgifter til erhvervsmæssig virksomhed28-10-08Fradrag og afskrivningerKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.845.BRFradrag for rejseudgifter - skoleophold ? afstand ? rejsetid ? ophold på bopæl24-10-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.788.SKATGenoptagelse af skatteansættelser vedrørende kontantomregning af overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven samt visse opgørelser af gevinst og tab efter kursgevinstloven01-10-08Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.781.VLRFradrag for jagtleje - hovedaktionærs interesse30-09-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.776.LSROpgørelse af anskaffelsessum - ændring af praksis og fristoverskridelse29-09-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.767.LSRTabsfradrag på udgifter til indretning af lejede lokaler - interesseforbundne parter29-09-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.761.SRKommanditselskaber og kommanditaktieselskaber i Bulgarien - anpartsprojekt - vindmøller - skattemæssig transparens - dobbeltbeskatning - lempelse26-09-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.747.SRFast ejendom i Tyskland - anpartsprojekt - afskrivning - tidspunkt for erhvervelse - tysk ret24-09-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.721.BRFremmed arbejdskraft - fakturaers realitet - bevisbyrde15-09-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.719.ØLRAktiekøb - formueforvaltning - rådgiverudgifter - medarbejderes rejse- og opholdsudgifter12-09-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.706.ØLRTransfersummer02-09-08Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.651.VLRSagsomkostninger - voldgiftssag - kommanditister mod kommanditselskab05-08-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.641.BRVurdering af erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for udgifter - udvikling og patentering28-07-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.636.BRBefordringsfradrag - skøn - ikke fyldestgørende kørselsregnskab - forkortet ligningsfrist - samme forhold24-07-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.634.BRAfskrivninger - minitraktorer23-07-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.632.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - Finland eller Danmark - centrum for livsinteresser22-07-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.623.VLRFødselsdag - repræsentationsudgifter - kommerciel gæstfrihed17-07-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.621.BRDeltidslandbrug - stutteri og markdrift17-07-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.615.LSRFradrag for forgæves afholdte udgifter til undersøgelser vedrørende etablering af driftscenter14-07-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.595.LSRFradrag for udgifter til advokat og revisor afholdt i forbindelse med køb af aktier i datterselskab - genoptagelse30-06-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.589.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter i forbindelse med køb af aktier i datterselskab - genoptagelse30-06-08Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.583.DEPKommentar - bekræftende til genmæle - kontantomregning af overdragelsessummer - konverterbare obligationslån27-06-08Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.579.LSRVærdistigning på ejendom i England - afskrivningsgrundlag - bindende svar (SKM2007.235.SR)27-06-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.531.SKATFartøjskvoteandele - FKA - oprydningsrunde - bytte - årlige fangstmængder13-06-08Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.524.LSRFradrag for renteudgifter06-06-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.521.LSRDisponibel kapacitet - del af skibs anskaffelsessum04-06-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.502.BRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - eget skib - sejlads med unge fra institution - bopæl på skibet04-06-08Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.501.SRReklameudgift - dispositivt afkald på indtægt03-06-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.486.DEPSkatteministeriets kommentar til to sager om fradrag for udgifter til formueadministration i ventureselskaber29-05-08Fradrag og afskrivningerKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.485.LSRFradrag for management fee til ekstern porteføljeforvalter29-05-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.484.LSRFradrag for advokatudgifter vedrørende overvejelser om eller forsøg på investeringer i porteføljeselskaber29-05-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.465.HRKommanditselskab - ejendomsinvesteringsprojekt - udgift til markedsundersøgelse - udbyderhonorar26-05-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.461.BRFradrag - indskud på ophørspension - lønaftale26-05-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.460.BRAfskrivningsgrundlag - kommanditister - risikopræmie26-05-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.459.BRFradrag for kursusudgifter - Coach - NLP kurser - indkomstgrundlag23-05-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.454.VLRRejseudgifter - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted23-05-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.431.HRFradrag i indkomst - selvstændig erhvervsdrivende - tab på kaution15-05-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.430.VLRBeskatning af søfolk - dansk skib - tonnagebeskatning - flydekran15-05-08Fradrag og afskrivninger + TonnageskatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.418.BRFradrag for administrationsudgifter - rette omkostningsbærer09-05-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.398.BRUdgift til bolig - alternativ befordringsfradrag - lang afstand05-05-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.350.VLRAfskrivning på kollegieværelser - forventningsprincippet - lighedsgrundsætning.14-04-08Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.346.LSRStraksafskrivning af mobilborde nægtet10-04-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.344.LSRNedskrivning på varelager for ukurans vedrørende vielsesringe ikke godkendt10-04-08Fradrag og afskrivninger + VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.342.LSREkstrafradrag for leje af arbejdskraft - bindende svar10-04-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.340.LSRGodtgørelse af elektricitetsafgift ved udlejning af strømforbrugende udstyr - bindende svar10-04-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.338.LSRFradrag for parkeringsudgifter10-04-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.336.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter - genoptagelse10-04-08Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.321.VLRFradrag for underskud - motorsportsvirksomhed04-04-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.317.BRFradragsret - entertainer - rejse - fortæringsudgifter - scenebeklædning - udlejningsejendom03-04-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.306.SRLivmoderhalskræftvaccination, bagatelgrænsen, anonymitet03-04-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.268.ØLRGenoptagelse nægtet - skatteansættelse - fradrag for børnebidrag26-03-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.267.BRFradrag i indkomst - renteudgifter - betalingstidspunkt26-03-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.259.LSRFradrag for rejsedage - overnatning på bopæl25-03-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.258.LSROpgørelse af fradragskonto25-03-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.257.LSRStraksfradrag for udgifter til etablering af plansilo25-03-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.224.SROpgørelse af bruttolejeindtægt og fradrag i forbindelse med udlejning og slutrengøring af feriebolig. Momspligtig omsætning.19-02-08Momspligt + Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.214.BRTab på debitorer - fradragstidspunkt - franchise03-03-08Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.213.BRTab på debitorer - fradragstidspunkt - franchise03-03-08Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.200.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af sager vedrørende fradrag for vedligeholdelse for stuehuse med bopælspligt efter landbrugslovgivningen27-02-08Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.154.SRFradrag for udgifter til seismiske undersøgelser og boring efter vand14-02-08Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.142.LSRFradrag for udgifter til tantieme/bonus vedrørende salg af aktier samt koncernintern overdragelse af aktivitet.12-02-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.114.VLRBefordringsfradrag - videregående uddannelse - universitet - Forsvaret05-02-08Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.108.SRSwapaftaler - erhvervsmæssig tilknytning04-02-08Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.106.HRSelskab - drift af fly - erhvervsmæssigt - maskeret udlodning01-02-08Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.104.ØLRSkattearrangement - rentefradrag og provisionsudgifter01-02-08Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.91.LSRFradrag for udgift til etablering af et nedsivningsanlæg på en aftægtsejendom28-01-08Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.84.HRRepræsentationsudgifter - begrænset fradragsret - demomstration og workshops28-01-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.80.BRFradrag for jagtleje - hovedaktionær - private interesser28-01-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.66.SRByggerenter - hæftelse - fradragsret24-01-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.41.SRRejsegodtgørelse - afstand - arbejdsdag22-01-08Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.2.BRSagsomkostninger - voldgiftssag - kommanditister mod kommanditselskab04-01-08Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.462.SKATTeaterforestillinger - godtgørelse af elafgift26-05-08Glødelamper og elek. sikringer + Miljøafgifter + Generelt om punktafgifter + Energi og kuldioxidSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.949.SKATMoms - Beskatningsret til restaurationsydelser - Incomingbureauers og deres kunders adgang til fradrag/godtgørelse for hotel- og restaurationsydelser25-11-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.844.SRFast driftssted - moms - skat - certificeringsvirksomhed fra andet EU-land med filial i Danmark22-10-08Selskabsbeskatning + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.717.HRMomsfrie leverancer - andre EU-lande - 3. lande - brugtmomsordningen11-09-08Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.645.SRGrænsehandel med nye både31-07-08Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.630.SRLeverancer fra andet EU-land til 3. land har ikke leveringssted her i landet22-07-08Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.593.SKATÆndring af SKM2008.445.SKAT om den momsmæssige behandling af træning af heste midlertidigt indført med henblik på træning - ændring af praksis - genoptagelse af afgiftstilsvar30-06-08Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.445.SKATDen momsmæssige behandling af træning af heste midlertidigt indført til Danmark med henblik på træning - ændring af praksis - genoptagelse af afgiftstilsvar20-05-08Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.388.LSRHeste midlertidigt indført i Danmark med henblik på træning - leveringssted - bindende svar30-04-08Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.62.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer23-01-08Andet om moms + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.61.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer23-01-08Andet om moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.55.BREU-handel - ikke registreret aftager - leverance momsfri22-01-08Momsfritagelse og -godtgørelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.618.ØLROmkostningsgodtgørelse - ansættelsesændring af Told- og Skattestyrelsen - forventning om genoptagelsescirkulære16-07-08Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.137.LSRModregning i overskydende skat for momskrav12-02-08Lønindeholdelse + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.212.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - familielån03-03-08Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.121.BRSkønsmæssig ansættelse - massagevirksomhed11-02-08Indberetning, regulering og efterangivelse + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.78.LSRAnmodning om fritagelse for procenttillæg25-01-08Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1050.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-922-12-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1046.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2., for 200922-12-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.254.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - indbringelse af sag til Landsretten25-03-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.253.LSROmkostningsgodtgørelse - genoptagelse25-03-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.216.SKATOmkostningsgodtgørelse - dokumentationskrav overfor rådgivere03-03-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.157.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand ved skatteankenævnet14-02-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.135.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med indtræden som biintervenient i en sag for Højesteret.12-02-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.115.VLROmkostningsgodtgørelse - ligestillet som sagkyndig - skønsmæssig fastsættelse - honorartimesats - antal timer05-02-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.77.LSROmkostningsgodtgørelse - klage over skattetillæg25-01-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.60.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af renteberegning ved tilbagebetaling af overskydende skat i forbindelse med ændring af skatteansættelsen for selskaber m.v.23-01-08Renter og gebyrer + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1037.LSRIndeholdelsespligt - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - anvendelse af udenlandsk arbejdskraft19-12-08Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.874.LSRUdenlandsk arbejdskraft - pligt til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag31-10-08Udenlandsk arbejdskraft + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.487.BRDanserinder - natklub - lønmodtagere30-05-08Indeholdelses- og registreringspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.456.SRMoms - Kørsel i firmabil i forbindelse med genoptræning af en arbejdsskade23-05-08Personlig indkomst + Indeholdelses- og registreringspligt + Fradrag + MotorkøretøjerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.453.HRRegistrering - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - sikkerhedsstillelse23-05-08Indeholdelses- og registreringspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.434.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt15-05-08Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.357.SRIndeholdelsespligtig af A-skat og AM-bidrag - løn til udenlandske medarbejdere - træningsophold i Danmark17-04-08Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.261.LSRAnsættelse i dansk virksomhed - tjenesterejser til udlandet foretaget i arbejdsgivers interesse25-03-08Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.189.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - 60 dages-reglen25-02-08Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.88.LSRSkattefri udbetaling af godtgørelser fra en forening til en medarbejder - lønnet og ulønnet arbejde - bindende svar28-01-08Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.613.HRIndeholdelsespligt - A-skat - fri kost - pengevederlag - arbejdsgiverhæftelse - forsømmelighed11-07-08Arbejdsgiverens særlige pligter + IndkomstarterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.325.BRPersonalegoder - skitur - partneren04-04-08Indkomstarter + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.324.BRPersonalegode - skitur - administratoren04-04-08Indkomstarter + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.261.LSRAnsættelse i dansk virksomhed - tjenesterejser til udlandet foretaget i arbejdsgivers interesse25-03-08Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.193.SRSkattefri rejsegodtgørelse27-02-08Indkomstarter + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.189.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - 60 dages-reglen25-02-08Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.88.LSRSkattefri udbetaling af godtgørelser fra en forening til en medarbejder - lønnet og ulønnet arbejde - bindende svar28-01-08Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.87.LSRUdbetaling af skattefrie godtgørelser til selskabs medarbejdere ikke anset for skattefrie for medarbejderne - arbejdsgiverens klageberettigelse28-01-08Indkomstarter + Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.6.VLREjendomssalg til arbejdsgiver - overpris - skattepligtig løn09-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Indkomstarter + Arbejdsgiverens særlige pligter + SalgDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.3.HRPersonalegoder - fri bil - tilvalg af ydelser04-01-08Indkomstarter + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.581.LSRTilbagebetaling af kaffeafgift - registreringsform - varemodtager - oplagshaver27-06-08Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.514.SRMomsfradrag - bredbånd - mobiltelefon - medarbejderordning04-06-08Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + IT-løsninger for moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1051.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2009 - kontantomregning af overdragelsessummer22-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1045.SKATAmortisationsrenten for 200922-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1013.SRObligation i fremmed valuta18-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1012.SRStrukturerede obligationer18-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1003.SRSkattefritagelse for tilskud til restaurering af gobeliner på Gods17-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.970.SRBlåstemplede obligationer - erstatning04-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.961.SRRepræsentationsudgifter02-12-08Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.928.SRUdlejning af hotelejerlejlighed - virksomhedsordningen19-11-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.914.HRUdlodning af likvidationsprovenu - ordinært udbytte14-11-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.894.BRRenteindtægter - indestående05-11-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.893.BRRenteindtægter - indestående - korrigeret refusionsopgørelse05-11-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.885.SRSkattefritagelse for fredet ejendom03-11-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.883.SRSkattefritagelse for fredet ejendom03-11-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.868.SRSkattefritagelse for fredet ejendom30-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.850.SRTilskud til fredet ejendom28-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.847.SRTo helårsboliger - parcelhusreglen27-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.820.SRTilskud til fredet gods have10-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.798.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer03-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.794.SRTilskud til fredet gods03-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.788.SKATGenoptagelse af skatteansættelser vedrørende kontantomregning af overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven samt visse opgørelser af gevinst og tab efter kursgevinstloven01-10-08Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.726.SRSkattefritagelse af tilskud til vedligeholdelse af fredet gods have16-09-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.724.HRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - parcelhusreglen16-09-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.700.SRTilskud til fredet ejendoms have28-08-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.626.ØLRRentefradrag - tilbagebetalt lån - fond (Stiftung) i Liechtenstein - reel gældsforpligtigelse - legat21-07-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.612.HRKommanditister - opgørelse af fradragskonto - selvskyldnerkaution11-07-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.578.SRKontoprodukt - beskatning som finansiel kontrakt26-06-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.573.SRKursgevinst - finansiel kontrakt - tabsfradragsbegrænsninger25-06-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.514.SRMomsfradrag - bredbånd - mobiltelefon - medarbejderordning04-06-08Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + IT-løsninger for moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.412.LSRBeskatning af saldo på mellemregning - konkursbehandling07-05-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.320.SKATEjendomsværdiskat for udenlandske ejendomme, som er anskaffet efter 200104-04-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.319.SKATVedr. den nye svenske "fastighedsavgift"04-04-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.302.SRParcelhusreglen - salg af bolig nr. 201-04-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.274.SREjendomsværdiskat af ejendom i Sverige26-03-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.250.SRLån mellem koncernforbundne parter - fastsættelse af rente25-03-08Transfer pricing + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.245.SRLån - gældssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle instrumenter18-03-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.239.BRRentefiksering - armslængde vilkår - renteindkomst - uforrentet mellemregningskonto13-03-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.238.BRUgyldighedsindsigelse - begrundelseskravet - retsbeskyttet forventning - rentefiksering13-03-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.233.SRObligationer ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter13-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.230.SRKapitalforhøjelse i datterselskab efterfulgt af udlån til moderselskabet - fradrag for renter12-03-08Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.210.ØLRSkattearrangement - renteudgifter - kursgevinst - konvertibel obligation - realitetsgrundsætningen03-03-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.209.HR10-mands projekt - ejerantal - anparter03-03-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.192.SRLån - afdrag på gæld25-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.184.SRParcelhusreglen - bolig nr. 2 anvendt af arbejdsmæssige årsager22-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.167.SRTo boliger - parcelhusreglen19-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.154.SRFradrag for udgifter til seismiske undersøgelser og boring efter vand14-02-08Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.153.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - udlejning familie14-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.152.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed - beboelse i ejerperiode - husstand14-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.149.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed efter opdeling14-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.118.SRSelskabstømning - fradrag for tab - regreskrav08-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.111.SRAktieløn - Aktieoptioner - Retserhvervelse04-02-08Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.102.SKATGenoptagelse af skatteansættelsen vedrørende advokat- og revisorudgifter, jf. ligningslovens § 8 J01-02-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.99.ØLRFast ejendom - stormskadeerstatning - genopførelse - kontor - fyrrum m.v. - sammenbygget med stuehus30-01-08Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.97.SRIndrømmet henstand med fraflytterskat forfaldt ikke som følge af gennemførelse af skattefri anpartsombytning efterfulgt af skattefri spaltning30-01-08Afdragsordninger og henstand + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.94.SRSalg af ejerbolig ikke fritaget for beskatning29-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.82.ØLRRenteudgifter - interessefællesskab - bevisbyrde28-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.70.SRTo boliger - parcelhusreglen25-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.69.SRTo boliger - parcelhusreglen25-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.52.BRUdeholdt omsætning - maskeret udbytte - manglende kontrol med direktør22-01-08Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.40.SRParcelhusreglen22-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.39.SRTo boliger - parcelhusreglen22-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.38.SRTo boliger - parcelhusreglen22-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.35.SRFritagelse for skat af tilskud til fredet gods have17-01-08Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.33.SRTo boliger16-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.28.VLRFast ejendom - næring - manglende bevisbyrde16-01-08Salg + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.26.SRSkattefritagelse efter ligningslovens 7 E, stk. 215-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.25.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom15-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.24.SRFraflytning - henstand - afvisning15-01-08Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.21.SREkspropriation af erhvervslejekontrakt15-01-08Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.20.SRIkke fri båd - Formodningsregel14-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.16.VLRAfskrivninger - ejendomsinvesteringsprojekt - "brugt" anpart14-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.12.ØLRAfskrivninger - fordeling af overdragelsessum - fjernvarmeforsyning14-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.9.HRRentefrihed - rentehenstand - interesseforbundne parter09-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.7.VLRParcelhusreglen - ejendomsavance - tjent til bolig09-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.6.VLREjendomssalg til arbejdsgiver - overpris - skattepligtig løn09-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Indkomstarter + Arbejdsgiverens særlige pligter + SalgDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.967.HRBygningsafskrivning - projektudbyderhonorar04-12-08Køb + Fradrag og afskrivninger + Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.352.SRKøberet kombineret med forældrekøb af fast ejendom.14-04-08Køb + Personlig indkomst + Arv og gaverBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.178.SRKøberet - forældrekøb - fast ejendom21-02-08Køb + ErhvervsejendommeBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.174.SRResolutiv betingede aftaler og regulering af købesum - fast ejendom21-02-08Køb + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1028.LSRPålæg om lønindeholdelse for offentlig gæld18-12-08LønindeholdelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1009.LSRLønindeholdelse - tilbagekaldelse alene med fremtidig virkning17-12-08LønindeholdelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.599.SKATOpgørelse af nettoindkomst30-06-08Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.495.SKATLønindeholdelse over eSkattekortet03-06-08Lønindeholdelse + ForældelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.380.SKATSolidarisk hæftelse29-04-08Udlæg + Lønindeholdelse + Forældelse + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstand + Betalingsstandsning og konkursSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.329.SKATTilbagekaldelse og ændring af afgørelser om lønindeholdelse iværksat før den 1. november 200508-04-08LønindeholdelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.137.LSRModregning i overskydende skat for momskrav12-02-08Lønindeholdelse + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.117.SKATOversigt over kravstyper i relation til virksomhedsrestancer og relevante inddrivelsesmidler m.v.06-02-08Udlæg + Eftergivelse og gældssanering + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.76.LSRLønindeholdelse i udbetalinger fra privat pensionsordning25-01-08LønindeholdelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.10.SKATÆndring af inddrivelsesbekendtgørelsens § 12, §§ 14-16 og § 2209-01-08Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.5.SKATYderligere vedr. nettoindkomstbegrebet i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 104-01-08Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1036.LSRForhøjelse af lønsumsafgiftstilsvar19-12-08Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.987.SKATHandel med pantebreve - økonomisk virksomhed - lønsumsafgiftspligt09-12-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.959.SKATGenoptagelse af afgiftstilsvar - virksomheders levering af ydelser i forbindelse med momsfritagne spil - lønsumsafgift og moms01-12-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.877.LSRSalg af ydelser til brug for momsfritagne spil - momsfritagelse - lønsumsafgiftspligt03-11-08Lønsumsafgiftspligt og registrering + Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.653.ØLRLønsumsafgift - fagforeninger - amtskredsformænd - amtskredsnæstformænd05-08-08Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.585.LSROrden anset for lønsumsafgiftspligtig27-06-08Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.574.SKATLønsumsafgift og moms - almene boligorganisationers levering til egne afdelinger - praksisændring - genoptagelse af afgiftstilsvar - afmeldelse fra registrering26-06-08Andet om moms + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.542.HRLønsumsafgift - almene boliger18-06-08Andet om lønsumsafgift + Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.30.HRLønsumsafgift - finansielle tjenesteydelser - aftagere udenfor EU16-01-08Lønsumsbegrebet + Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.426.SRFonds investeringer anset for passiv kapitalanbringelse14-05-08Momsgrundlag + LønsumsbegrebetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.30.HRLønsumsafgift - finansielle tjenesteydelser - aftagere udenfor EU16-01-08Lønsumsbegrebet + Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.978.LSREfteropkrævning af emballageafgift - manglende afgiftsberigtigelse af svind på færdigvarelagre08-12-08MiljøafgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.878.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse for fejlagtig indbetaling af emballageafgift03-11-08MiljøafgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.775.SRCFC-beskatning - fysisk person - pensionsbeskatning29-09-08Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Personlig indkomst + Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.774.SRMoms - gymnasiums momspligt og fradragsret - godtgørelse af elafgift29-09-08Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.494.SRGodtgørelse af energiafgift - ventilationssystem med befugtning02-06-08Miljøafgifter + Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.462.SKATTeaterforestillinger - godtgørelse af elafgift26-05-08Glødelamper og elek. sikringer + Miljøafgifter + Generelt om punktafgifter + Energi og kuldioxidSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.247.LSRAfgiftsfritagelse for råstofafgift ved eksport af kalkholdigt gødningsprodukt - bindende svar25-03-08MiljøafgifterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1011.LSRModregningsforbehold ej afgørelse der kan påklages til Landsskatteretten17-12-08Om kommunikation og information samt kampagner + Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.673.LSRModregning i overskydende skat for studiegæld19-08-08Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.556.SKATPræcisering af SKM2008.552.SKAT, modregning i børnefamilieydelsen23-06-08Modregning og transportSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.552.SKATModregning i børnefamilieydelsen20-06-08Modregning og transportSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.417.HRUdlæg i bankindestående - tilbagebetalt - modregning i konkurs09-05-08Udlæg + Modregning og transport + Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.286.SKATModregning i ægtefællens overskydende skat - forgæves udlæg hos skyldner31-03-08Modregning og transportSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.218.HRModregning af moms - fordringens størrelse05-03-08Modregning og transportDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.146.LSRModregning i tilgodehavende moms for gæld til Udenrigsministeriet12-02-08Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.136.LSRModregning i tilgodehavende biblioteksafgift for studiegæld12-02-08Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1031.SRSocial forsorg og bistand - coaching - kursusvirksomhed19-12-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1029.SKATÆndring af meddelelse om retningslinier for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 1 (Kursgevinster og tab) - Ejendomme omfattet af frivillig registrering for udlejning med særskilt SE-nr.18-12-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.1015.SRSterilisering af katetre ikke momsfritaget18-12-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.987.SKATHandel med pantebreve - økonomisk virksomhed - lønsumsafgiftspligt09-12-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.963.SRMoms - byttehandel - reklamebiler02-12-08Momspligt + Momsgrundlag + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.959.SKATGenoptagelse af afgiftstilsvar - virksomheders levering af ydelser i forbindelse med momsfritagne spil - lønsumsafgift og moms01-12-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.953.SRNødvendigt udstyr til fly kan sælges til piloter uden moms27-11-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.949.SKATMoms - Beskatningsret til restaurationsydelser - Incomingbureauers og deres kunders adgang til fradrag/godtgørelse for hotel- og restaurationsydelser25-11-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.946.SKATListe over anerkendte flyselskaber24-11-08Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.901.SRMoms - Web-portal på engelsk for spil om penge til udenlandske brugere07-11-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.877.LSRSalg af ydelser til brug for momsfritagne spil - momsfritagelse - lønsumsafgiftspligt03-11-08Lønsumsafgiftspligt og registrering + Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.843.HRMomsfritagelse - fitnesscenter - praksisændring - erstatningskrav22-10-08Momsfritagelse og -godtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.821.SRMoms ved køb af elektricitet med variabel pris10-10-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.777.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder30-09-08Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.774.SRMoms - gymnasiums momspligt og fradragsret - godtgørelse af elafgift29-09-08Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.705.SRForeningskontingent ikke momsfritaget01-09-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.683.SRMomspligtigt foreningskontingent21-08-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.681.SKATArrangørbegrebet - momsfritagelse for velgørende arrangementer - ændring af praksis20-08-08Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.663.SRIkke momspligt af kontingent til kystsikringslag15-08-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.649.ØLRTilbagebetaling af moms - opkrævet med urette - SKATs erstatningsansvar05-08-08Momsfritagelse og -godtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.642.ØLRSpørgsmål til EF-Domstolen - momsfritagelse - hospitalsbehandling - transaktioner i nær tilknytning hertil - forelæggelse28-07-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.606.SRAnvendelse af ejerlejlighed i forbindelse med ansattes ophold under udstationering m.v. berettiger ikke til momsfradrag08-07-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.594.LSRAnmodning om tilbagebetaling af moms beregnet af skrotningsgodtgørelse30-06-08Momsfritagelse og -godtgørelse + MotorkøretøjerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.591.LSRKasino med momsfrie spil - moms af entreindtægter30-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.587.LSRUdlejning af skydebane momsfritaget27-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.557.SKATListe over anerkendte flyselskaber23-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.555.SRMomsfritagne sygdoms- og insolvensforsikringer23-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.554.SKATMomsfritagelse - Skibs- og vareafgifter - Skibe i udenrigsfart23-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.522.LSRUndervisningsydelse ikke anset for momsfri undervisning - bindende svar06-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.515.SREventuel fortjeneste ved salg af hotelejerlejlighed, hvor ejer har haft op til 5 ugers brugsret årligt, er skattepligtig - ejer anses ikke for at drive momspligtig hotelvirksomhed04-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.514.SRMomsfradrag - bredbånd - mobiltelefon - medarbejderordning04-06-08Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + IT-løsninger for moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.463.SRDen moms- og skattemæssige behandling af en ejers udlejningsaktivitet af 5 hotelejerlejligheder26-05-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.415.SRPakkerejser indeholdende operationer er omfattet særordningen for rejsebureauer08-05-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.394.LSRMomsfritagelse - kursusaktiviteter05-05-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.376.SRMomsmæssig behandling af brille-/kontaktlinseabonnement28-04-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2008.373.SR