Afsnittet er flyttet til den Juridiske Vejledning, afsnit A.A.9.3.