SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.756.SKATRetssagsvejledning21-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.755.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt21-12-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.754.SRSalg af byggegrund var momspligtig20-12-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.753.SRForskerskatteordningen - udstationering til Frankrig20-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.752.SRFast ejendom - tilskud til energirenovering20-12-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.751.SKATMoms af porteføljeforvaltning - EU-domstolens dom i sag C-44/11, Deutsche Bank - Praksisændring - Genoptagelse - Styresignal19-12-12Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.750.SKATRevurdering - straffesager - herboende brugere af udenlandsk registrerede køretøjer - administrative bødeforelæg - styresignal19-12-12Motor - Indregistrering og vægtafgift + StrafStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.749.ØLRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsophør19-12-12Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + VirksomhederForlig
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.748.SKATAmortisationsrenten for 201319-12-12Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.747.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201218-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.746.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201318-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.745.BRRegistreringspligt - bopæl - køretøjer18-12-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.744.ØLRStraffesag - registreringsafgift - indkøbspris - interesseforbundne parter18-12-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.743.BRSkønsmæssig ansættelse - metalskrot - momstilsvar17-12-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Andet om momsDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.742.BRSkønsmæssig ansættelse - metalskrot - indkomst17-12-12VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.741.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201217-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.740.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201317-12-12SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.739.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201317-12-12SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.738.SKATAmortisationsrenten for 201317-12-12Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.737.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201317-12-12SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.736.BRInddrivelse - uretmæssig modregning - tortgodtgørelse - sagsomkostninger17-12-12Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling + Modregning og transportDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.735.SKATDen skattemæssige behandling af erstatninger fra banker til kunder, når kunden beholder værdipapiret - styresignal17-12-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.734.BRFri bil - gulpladebil - ejet af selskab - specialindrettet - rådighedsperiode - kontrolaktion17-12-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.733.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Højesterets dom af 1. juni 2012 (SKM2012.353.HR) om fradrag for erstatninger som følge af rådgivning af sælgere i forbindelse med selskabstømning - styresignal14-12-12Fradrag og afskrivningerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.732.ØLRStraffesag - skattesvig - skattepligt - tilflytning - frifindelse14-12-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.731.BRUdlæg - ægtefælleudlæg - underretning - konkurs13-12-12UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.730.ØLRUdlæg - arv - underretning13-12-12UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.729.SRHavneselskab - overgang til skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 312-12-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.728.SRPengetankaktiver efter aktieavancebeskatningsloven § 34, stk. 612-12-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.727.ØLRUdlæg - kontanter - SU-midler12-12-12UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.726.ØLRSkatteansættelse - genoptagelse nægtet - primoregulering varelager11-12-12Virksomheder + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.725.SRMoms - Leveringssted for "medlemskaber" leveret til virksomheder i udlandet11-12-12Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.724.SKATFritagelse for beskatning af dødsboer, hvor der er en længstlevende ægtefælle - beløbsgrænse - boslod - genoptagelse - styresignal11-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.723.ØLRStraffesag - moms - skat - regnskabsrod - bevisbyrde - skøn - fortsat forbrydelse - sorte lønudbetalinger07-12-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.722.SKATHenstand med indregnet restskat - konsekvensrettelse som følge af ophævelse af SKM2007.660.SKAT.07-12-12Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.721.ØLRGældseftergivelse - kommanditist - ansættelsesfrist - skattepligt07-12-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.720.VLRMineralolieafgift - hæftelse for afgiftstilsvar06-12-12Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.719.SRPersonalegoder, fri telefon, fri computer, fri bredbåndsforbindelse06-12-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.718.SRMomspligtigt salg af grund06-12-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.717.SKATVærdiansættelse for 2013 af visse personalegoder06-12-12Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.716.SRFraskilte ægtefæller - ejendom i sameje06-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.715.SRUdenlandsk komplementars overskudsandel skattepligtigt06-12-12VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.714.SRForhøjet afskrivningsgrundlag - demomodel06-12-12Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.713.BRSkattepligtig indkomst - hævninger - udenlandske kreditkort - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist05-12-12Virksomheder + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.712.SKATSalg af varer, der er overtaget på grund af misligholdelse af finansielle kontrakter eller som ufyldestgjort panthaver - styresignal05-12-12Andet om momsStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.711.BROmkostningsgodtgørelse - medholdsgrad - efterfølgende sagsbehandling05-12-12Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.710.VLRForrentning - tilbagebetalt CO2-afgift05-12-12Renter og gebyrerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.709.SRKunstig befrugtning fritaget for moms, hvis behandling af infertilitet05-12-12Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.708.SRIndskud i forbindelse med leje af havneplads momspligtigt uanset at til tilbagebetales med renter ved aftalen ophør05-12-12MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.707.ØLRStraffesag - sagsomkostninger i administrativ skattestraffesag04-12-12StrafKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.706.ØLRSyn og skøn - indhentning af yderligere oplysninger om udmeldt syns- og skønsmand03-12-12VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.705.ØLRRegistreringsafgift - importeret køretøj - tredjemands ibrugtagning - ejers hæftelse03-12-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.704.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201303-12-12Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.703.SRBrugsretsaftale - engangsvederlag - ikke periodisering efter salg af ejendom03-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.702.VLRSyn og skøn - supplerende spørgsmål ikke tilladt stillet til syns- og skønsmand03-12-12VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.701.SRVirksomhedsskatteordningen - udleje af andelsbolig03-12-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.700.BRSyn og skøn - ikke tilladt omvalg af syns- og skønsmand03-12-12EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.699.LSRRejsefradrag er nægtet i forbindelse med tidsbegrænsede ansættelser03-12-12Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.698.LSRSelskab anses for registreringspligtig oplagshaver ved produktion og salg af koststilskud indeholdende ethanol.03-12-12Øl, vin, spiritus og mineralvandKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.697.LSRModregning og gældssanering03-12-12Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.696.LSRSærskilt lønindeholdelse og forholdet til en afdragsordning03-12-12Påbud, dagbøder og andre tvangsmidlerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.695.LSREjendomsvurdering - omberegning af grundværdi - basisår03-12-12EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.694.LSRÆndring af skattemæssige anskaffelsessum for anparter - virksomhedsomdannelse03-12-12Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.693.LSRDelvis eftergivelse af restkøb vedrørende aktieavance03-12-12Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.692.SRFast driftssted - underskrivelse af rabataftaler03-12-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.691.SRMomsfrihed af undervisning - pilotuddannelser03-12-12Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.690.SRUdbytte - Hong Kong - CFC30-11-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.689.SKATRegler og praksis vedrørende ny lov om afgift af skadesforsikringer med virkning fra 1. januar 2013 - styresignal30-11-12Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.688.SRSpildevandsforsyning - holdingstruktur - refusion af udgifter29-11-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.687.ØLRStraffesag - moms - leveringssted - både - import - USA til Europa29-11-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.686.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - begrundelse - officialprincippet29-11-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.685.SRSkattefri spaltning uden tilladelse29-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.684.SRMoms - Salg af grundstykke med dobbelthuse er momsfrit28-11-12MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.683.SRMoms ved salg hhv udlejning - ny etablerede lejligheder i gammel bygning28-11-12Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.682.LSRFond - intern uddeling - fradragsberettiget28-11-12Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.681.SRSpilleafgiftsloven - spil uden tilladelse28-11-12Spil, lotteri, gevinster og væddemålBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.680.SRSalg af vindmøller - videreførelse af virksomhed28-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.679.SKATMomsfritagelse af tandproteser - styresignal28-11-12Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.678.BRKontantomregning - kursværdi af pantebrev28-11-12Fradrag og afskrivninger + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.677.BRArbejdsmarkedsbidrag - overført opsparet overskud - virksomhed i udlandet27-11-12Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.676.SRKommanditselskab - fast driftssted - udenlandske investorer27-11-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.675.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb - rejse indenfor EU - bødeniveau26-11-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.674.BRRejsebureauvirksomhed - ikke erhvervsmæssig26-11-12VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.673.BRAfvisning - anerkendelsespåstand - konkret tvist26-11-12Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.672.BRIdrætsforening - befordringsgodtgørelse - fri bil - hæftelse - A-skat - ugyldighedsindsigelser26-11-12Indkomstarter + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.671.VLRSpil - internet - poker - pyramidespil26-11-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.670.BRSkønsmæssig ansættelse - moms - kiosk26-11-12MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.669.BRHobbyvirksomhed - motorsport - forventning26-11-12Virksomheder + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.668.ØLRSkattefri fusion - underskud - selvangivelsesomvalg - ændring af afskrivninger23-11-12SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.667.BREjendomsavance - sommerhusejendom - hotellejlighed - helårsbeboelse - afståelsesår22-11-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.666.BRSkønsmæssig forhøjelse - nedbrændt gård - indboopgørelse22-11-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.665.BRUdeholdt indkomst - lønmodtager - lønadministration22-11-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.664.BRRegistreringsafgift - beslaglæggelse - bortsalg - panthavers ret22-11-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Processuelle bestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.663.VLRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - fradrag moms - fakturaer fra stråmandsfirmaer - sort rengøring22-11-12Selskabsbeskatning + Arbejdsgiverens særlige pligter + FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.662.SKATKulafgift mv. - afgiftsmæssig stilling for grillbriketter mv. - styresignal22-11-12Energi og kuldioxidStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.661.VLRAktionærlån - yderligere løn21-11-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.660.VLRRegistreringsafgift - afgiftsgodtgørelse - eksport - original registreringsattest21-11-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.659.ØLRStraffesag - strafudmåling - ølafgift - mineralvandsafgift21-11-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.658.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201321-11-12VirksomhederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.657.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb21-11-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.656.ØLRHæftelse - registreringsafgift - parallelimport - luksusbil21-11-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.655.ØLRHæftelse - registreringsafgift - parallelimport - luksusbil21-11-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.654.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb21-11-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.653.BREjendomsvurdering - fordeling nedslag - grundværdi eller bygningsværdi - sagsbehandlingen20-11-12EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.652.BRRette indkomstmodtager - omgørelse - betalingskorrektion19-11-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.651.LSRFrist for skatteansættelse20-11-12Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.650.LSRForening - momsregistrering for vaskeridrift - erhvervsmæssig udlejning af fælleshuse19-11-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.649.LSRForening - skattepligt - selvangivelsespligt19-11-12SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.648.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktion på årsopgørelse - reaktionsfrist15-11-12Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.647.BREftergivelse - renter - årsopgørelse - medhold i påklaget ansættelse15-11-12Eftergivelse og gældssanering + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.646.BRKommanditanparter - afståelse - værdiansættelse - gæld15-11-12Personlig indkomst + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.645.SROverdragelse af pensionstilsagn14-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.644.SRForsikring - arbejdsløshed - kundekort14-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.643.BRForældelse af skattekrav - henstand - berostillelse af inddrivelse - forfaldstidspunkt13-11-12ForældelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.642.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug - virksomhedsskatteloven12-11-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.641.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - ejendomsværdier - gældsforhold12-11-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.640.SRMoms ved salg af bygning på stor erhvervsbyggegrund12-11-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.639.SRFast ejendom, parcelhusreglen, ændret karakter12-11-12EjendomsskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.638.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked09-11-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.637.VLRStraffesag - overtrædelse af øl- og vinafgiftsloven mv. - smugkro09-11-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.636.ØLRToldværdi - antidumpningtold - toldfritagelse09-11-12Særlige procedurer + TariferingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.635.ØLRStraffesag - valuta09-11-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.634.SRForsknings- og forsøgsudgifter08-11-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.633.ØLRStraffesag - aktieavance - vejledningsbrev fra SKAT08-11-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.632.SROmdannelse og tonnagebeskatning08-11-12TonnageskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.631.SRUdbytte til S-corporation08-11-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.630.SREtableringskontomidler kunne ikke anvendes til investering i privat VE-anlæg07-11-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.629.BRMaskeret udlodning - udeholdt omsætning07-11-12Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.628.SREj fradrag for kurstab ved successiv overtagelse af ejendom07-11-12EjendomsskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.627.SRHovedanpartshaver, fri bolig, bopælspligt07-11-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.626.SRAfståelse af fast ejendom, landbrug, indeksering, bundfradrag07-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.625.SRSammenlægning af sparekasser06-11-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.624.SRFrasigelse af livsvarig beboelsesret - skattepligtig gave06-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.623.SRSkattefri legater - omkostninger ved videnskabelige arbejder06-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.622.SRMomsfritagelse ved erstatningskørsel i forbindelse med skolerejser06-11-12Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.621.ØLRMaskeret udlodning - dressurhest - rådighedsbeskatning - løbende udgifter afholdt af hovedanpartshaver06-11-12Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.620.SRSkattepligtige hædersgaver05-11-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.619.SRFratrædelsesgodtgørelse, pensionsordning, arbejdsmarkedsbidrag05-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.618.SRErstatning fra arbejdsgiver05-11-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.617.SKATHenstand med indregnet restskat05-11-12Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.616.VLRUdlæg - guldsmykker05-11-12UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.615.SKATEfterfølgende ændring af af- og nedskrivninger m.v. ved seniornedslag - styresignal05-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.614.BRSyn og skøn - supplerende spørgsmål - afvisning05-11-12Når man vil klageKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.613.VLRSyn og skøn - begæring afvist02-11-12Når man vil klageKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.612.ØLRLejede lokaler - afståelse - ekstraordinær genoptagelse02-11-12Fradrag og afskrivningerForlig
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.611.ØLREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - ekstrafundering - boligejendom01-11-12EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.610.SKATBøder - Gentagelsesvirkning - Pantbekendtgørelse - Tilmelding af importør og emballage - Styresignal31-10-12StrafStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.609.HRAmbi - ekstraordinær anke31-10-12Når man vil klageKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.608.SRSalg af ejendom anvendt til momsfritaget udlejning31-10-12Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.607.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdi ansat for højt31-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.606.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdi ansat for højt31-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.605.BRGave - bror - svigerinde - veksling - skiftende forklaringer31-10-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.604.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdi ansat for højt31-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.603.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdi ansat for højt31-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.602.SRSkattepligt af tilskud vedrørende EU-projekt31-10-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.601.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - landbrug anvendt som fritidsbolig - proformaerklæring om bopælspligt31-10-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.600.SRYdelser fra EØFG til et dansk medlem momsfritaget efter momslovens § 13, stk.1, nr. 19.31-10-12Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.599.VLRIndeholdelsespligt - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - østeuropæiske håndværkere - hæftelse - A-skat og AM-bidrag31-10-12Arbejdsgiverens særlige pligter + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.598.ØLROrdinær genoptagelse af skatteansættelse - ændring af lønoplysninger - dokumentation - kontrolleret selskab31-10-12Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.597.ØLRMaskeret udbytte - godskrivning mellemregningskonto - fri bil - hovedanpartshaver - køb bil af arbejdsgiver til underpris31-10-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.596.ØLRPeriodisering - ikke beskattet indkomst - postering på åbningsbalance - ekstraordinær genoptagelse - begrundelseskrav29-10-12SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.595.SKATFionia Bank A/S - kurs ved suspension i 200926-10-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.594.BRSkattepligt - ophør - beboelseskrav - ophold - genanbringelse fortjeneste ejendomssalg25-10-12Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.593.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - flytning til tredje bolig25-10-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.592.SRLikvidationsprovenu - retmæssig ejer25-10-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.591.SREngelsk selskab ikke skattepligtig i Danmark efter selskabsskatteloven § 1, stk. 624-10-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.590.SRMomsfritagelse - salg af byggegrund24-10-12Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.589.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - negativt privatforbrug - salg af indbo - låneoptagelse24-10-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.588.ØLREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag23-10-12Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.587.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsbolig - ikke erhvervet og anvendt som sommerhus23-10-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.586.ØLRRentefradrag - reelt låneforhold - interesseforbundne parter - retsbeskyttet forventning23-10-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.585.BRUdlæg - rette fordringshaver - bankkonto - sameje med ægtefælle23-10-12UdlægDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.584.BRRegistreringsafgift - bopæl - midtpunkt for livsinteresser23-10-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.583.HRKursusvirksomhed - momsfradragsret - overnatning - bespisning23-10-12FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.582.HRDet momsretlige hotelbegreb - momsfritaget udlejning - fast ejendom18-10-12Momsfritagelse og -godtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.581.LSRAnmodning om momskompensation - fristoverskridelse16-10-12Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.580.LSRMoms - byggegrund - levering eller virksomhedsoverdragelse16-10-12SalgKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.579.LSREjendomsavancebeskatning - avanceopgørelse - salg af ejendom16-10-12EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.578.LSRDødsbo - bodelingsoverenskomst - pantebrev - ejendom16-10-12DødsboerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.577.LSRGodkendelse af religiøst samfund16-10-12Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.576.LSRMoms - indgivelse af efterangivelse tæt på udløbet af forældelsesfrist16-10-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.575.LSRHenstand i forbindelse med klage - førersag16-10-12Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.574.LSREjendomsavancebeskatning - avanceopgørelse - erstatningssum til lejere - advokatomkostninger - bindende svar16-10-12EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.573.LSRAktieavancebeskatning - fradrag for tab - tabsbegrænsningsreglen16-10-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.572.LSRGenoptagelse - afgiftstilsvar - CO2 afgiftsgodtgørelse16-10-12Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.571.HRAktieavance - værdiansættelse - 19. maj 199316-10-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.570.ØLRBogudgivelser - led i forskningsarbejde - fradrag omkostninger - varelager16-10-12Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.569.SRSalg af fast ejendom - Pengeinstitutters og finansieringsselskabers afsætning af varer overtaget på grund af misligholdelse af kontrakter eller som ufyldestgjorte panthavere15-10-12Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.568.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse regnskabsgrundlag - indsættelser på privat konto15-10-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.567.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhuse - benyttelse i ejerperiode - rådighed over flere sommerboliger15-10-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.566.SRUnderentrepenør - ikke fast driftssted i Danmark11-10-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.565.SRPersonalegoder - kontingent til ledelsesnetværk11-10-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.564.ØLRDriftsomkostning - omlægning it-system - faktureret af søsterselskab - udført af hovedanpartshaver11-10-12Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.563.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse11-10-12Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.562.SRSalg ved nedlæggelse af jernbaneoverskæring, ej ekspropriationslignende vilkår10-10-12Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.561.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykiske lidelser - skønsmæssig ansættelse09-10-12Når man ønsker en sag genoptaget + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.560.BRNulstilling - A-skat m.v. - culpa - revisionspåtegninger09-10-12Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.559.SRSkattemæssige konsekvenser for kommanditist af anlagte retssager09-10-12Tonnageskat + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.558.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. oktober 2007 som følge af forkert vurderingsgrundlag med konsekvens for den omberegnede grundværdi09-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.557.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt09-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.556.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt09-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.555.SRSundhedsforsikring opdelt i en arbejdsrelateret og en privatrelateret sundhedsforsikring09-10-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.554.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2005 som følge af forkert vurderingsgrundlag med konsekvens for den omberegnede grundværdi09-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.553.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloaktilslutningsbidrag08-10-12EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.552.BRSkønsmæssig ansættelse - taxavirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - sorte lønninger08-10-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.551.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt08-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.550.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt08-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.549.BRFri bil - gulpladebiler - formodningsregel - privat indkøb - kontrolaktion08-10-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.548.SRSalg af byggegrund efter arealoverførelse er ikke momspligtigt08-10-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.547.SRVandværk - omdannelse - fradrag for vedligeholdelse - anskaffelsestidspunkt08-10-12Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.546.SRPersonalegoder, fri telefon08-10-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.545.SRSærordning for rejsebureauer - udlæg - fradrag05-10-12Andet om moms + FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.544.SRTilbagebetaling af elafgift og fradrag for moms - solcelleanlæg05-10-12Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Energi og kuldioxid + Andet om lønsumsafgift + Momsfritagelse og -godtgørelse + Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.543.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, nedsættelse af ejendomsværdi og af den dæk-ningsafgiftspligtig forskelsværdi04-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.542.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002 og 1. oktober 2004 samt grundværdi-ansættelsen pr. 1. januar 2003. Nedsættelse af ejendomsværdi og grundværdi04-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.541.SRErstatning for værdiforringelse var ikke vederlag for levering af ydelse04-10-12Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.540.SRPersonalegoder - benyttelse af arbejdsrelateret anonym psykologordning skattefri03-10-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.539.BRArrest - forstikkelsesrisiko - erstatning02-10-12UdlægDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.538.SRPersonalegoder, sundhedsordninger02-10-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.537.SKATFastlæggelse af retningslinier for behandling af hjemviste sager01-10-12Politikker og retningslinierSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.536.SRSolcelle anlæg på både privatboligen og sommerhus anses som to selvstændige anlæg på hvert sit forbrugssted01-10-12Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.535.SRFrihed for beskatning ved Operations Dagsværk 2012 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb01-10-12Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.534.ØLRAktietab - realitetsgrundsætning - kapitalforhøjelse27-09-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.533.VLREjendomsavance - udbyderhonorar - videresalgsavance - anskaffelsessum - skatteproces - reaktionsfrist27-09-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.532.VLREnergiafgift - tilbagebetaling27-09-12Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.531.BRParcelhusreglen - avanceopgørelse - ansættelsesfrist - stedlig kompetence25-09-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.530.BRAnnullation af fakturaer - fradrag - ikke momsregistreret virksomhed24-09-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.529.HRMoms - skrotning af biler24-09-12MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.528.SRKoncernintern omstrukturering - omdannelse af P/S - indkomstopgørelse20-09-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.527.LSRBiler - erhvervsmæssig leasingvirksomhed - leasing til selskabets nærtstående20-09-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.526.LSROmkostningsgodtgørelse - uden medvirken af ordinære retsmedlemmer - registreringspligt og registreringsafgiftspligt20-09-12Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.525.LSREjendomsværdiskat - ejendommens ubeboelighed20-09-12EjendomsværdiskatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.524.LSRSkattefritagelse af dødsbo - beløbsgrænse20-09-12DødsboerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.523.LSRSkattepligt til Danmark - selvstændig erhvervsdrivende20-09-12Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.522.BRNulstilling - A-skat m.v. - direktør, eneste ansat, aktionær, bestyrelsesmedlem - enerådende disponering18-09-12Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.521.BRKøbesum for anpartsselskab - tilvejebringelse - ubeskattede midler18-09-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.520.SKATForrentning af efterbetalingsbeløb17-09-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.519.BRRette indkomstmodtager - henvisningsprovision - usædvanlige transaktioner - skærpet bevisbyrde - vidneforklaringer17-09-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.518.SRRegulering af moms ved udlejning af ejerlejlighed mv.14-09-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.517.BRIndeholdelsespligt - lettiske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt14-09-12Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.516.BRUgyldighed - formelle regler - fristregler - genvundne afskrivninger14-09-12Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.515.BREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum14-09-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.514.SRMoms ved salg af varer mv. via hjemmeside - bud, auktion14-09-12Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.513.SRPersonalegoder, Tv-pakker, fri telefon14-09-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.512.SRMomsfritagelse - personbefordring14-09-12Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.511.SRPersonalegoder, Tv-pakker, fri telefon14-09-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.510.SRMomsfritagelse - salg af byggegrund - indehavers udøvelse af sin ejendomsret14-09-12Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.509.SRBenyttelse af psykologrådgivning som udgangspunkt ikke arbejdsrelateret13-09-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.508.SRPersonalegoder, forskningsprojekt, fri telefon, telefonabonnement, mobilapplikation13-09-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.507.LSRFradrag for udgifter til bonusser i et sambeskattet selskab - skift af ejerkreds12-09-12Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.506.SKATElafgiftsloven - fortolkning af begrebet "installeret effekt" - styresignal12-09-12Energi og kuldioxidStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.505.SRSalg af fast ejendom, "gamle" bygninger12-09-12MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.504.SRAktieombytning og holdingkravet11-09-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.503.SRMomsfri virksomhedsoverdragelse, apportindskud11-09-12MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.502.BRMaskeret udlodning - udlejning lejlighed - hovedanpartshavers barn11-09-12Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.501.SREjendomsavance - familieforhold - tilbagekøbsklausul10-09-12EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.500.SRPensionsordninger - Placering af pensionsmidler i unoterede aktier10-09-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.499.BRTilskudsbeskatning - værdiansættelse - aktier - interesseforbundne - syn og skøn07-09-12SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.498.SKATListe over anerkendte flyselskaber05-09-12Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.497.BRSkattepligt - fraflytning til Spanien - bolig til rådighed - hjemmehørende05-09-12Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.496.SRFor høj grundværdi og for høj omberegnet grundværdi pr. 1. oktober 2003, 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005.05-09-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.495.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006, bortfald af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi04-09-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.494.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006, bortfald af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi04-09-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.493.SRUdlejning af antennepositioner er ikke udlejning af fast ejendom04-09-12Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.492.SRMomspligt - gebyr for udeblivelse fra behandling eller undersøgelse04-09-12MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.491.SRVærdien af et måltid - kostpris04-09-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.490.SREjendomsavance - fraflytning - skattepligt04-09-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.489.SRPersonalegoder, It-udstyr, lønomlægning04-09-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.488.SRPersonalegoder, kommunalbestyrelsesmedlemmer, fri computer04-09-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.487.SROverdragelse af busser mv. ved skift af busoperatør er at anse for en momsfri virkosmhedsoverdragelse03-09-12MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.486.BRImmatrielt aktiv - brugsret til koncept - licensbetalinger - fradrag03-09-12Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.485.SKATFritagelse for stempelafgift af søforsikringer - lystfartøjsforsikringer - genoptagelse - tilbagebetaling af stempelafgift31-08-12TinglysningsafgiftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.484.VLRFri bil - gulpladebil ejet af selskab - benyttet i personlig virksomhed - privatbenyttelsesafgift - hæftelse31-08-12Personlig indkomst + Fradrag + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.483.SRElafgift - lejer anset som producent og forbruger af elektricitet fra erhvervsmæssigt anvendt solcelleanlæg30-08-12Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.482.LSRErstatningssum - mulig påvirkning af fiskeri i farvand30-08-12SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.481.LSRFradrag for tab på unoterede aktier i amerikanske selskaber - genoptagelse30-08-12Når man ønsker en sag genoptaget + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.480.LSRÆndring af toldattest for biler - afgiftspligtige værdier - udlejning til valutaudlændinge30-08-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.479.LSROverdragelse af anparter med skattemæssig succession30-08-12Arv og gaverKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.478.LSRRenter - for sen betaling af afgift - ledningsført vand30-08-12Renter og gebyrerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.477.LSROverdragelse af ejendom ved gave - bindende svar30-08-12Arv og gaverKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.476.SRSkattepligt - bopæl - afbrudt ophold30-08-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.475.SRFusionsdato - regnskabsår - underskudsfremførsel30-08-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.474.SKATAfskaffelse af Skatteministeriets skematiske satser for værdiansættelse af fri helårsbolig30-08-12Indkomstarter + Angivelse og betaling + Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.473.SRSkattefrihed ved salg af jord i Holland, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk.1, 2. pkt.29-08-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.472.SRLæge - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende28-08-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.471.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201328-08-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.470.BRIndeholdelsespligt - arbejdsudleje eller entreprisekontrakter - østeuropæiske gartneriarbejdere - hæftelse21-08-12Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.469.ØLRBegrænset skattepligt - renteskat - kontrolleret gæld - genoptagelse21-08-12SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.468.ØLRDobbeltbeskatning - Frankrig - salg af ejendom - næring - fast driftssted26-07-12Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.467.VLRGældssanering nægtet - ikke medvirket loyalt26-07-12Eftergivelse og gældssaneringKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.466.VLRRette indkomstmodtager af virksomhedsindkomst - polske arbejdere - lønmodtagere eller erhvervsdrivende - hæftelse A-skat mv. - momspligt26-07-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Momspligt + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.465.VLRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst - moms - lønsumsafgift - akupunkturklinik26-07-12Momsgrundlag + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.464.ØLRFri bil - direktør og hovedaktionær - rådighed - fraskrivelseserklæring - privat bil i husstanden26-07-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.463.VLRSkattefri rejse- og befordringsgodtgørelse - direktør og hovedanpartshaver - afkald på løn - befordringsfradrag - nedslagsprocent ejendomsværdiskat25-07-12Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst + EjendomsværdiskatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.462.HRArbejdsudleje - dobbeltbeskatning - Danmark Holland - indeholdelse af A-skat - hæftelse24-07-12Udenlandsk arbejdskraftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.461.VLRHæftelse - A-skat mv. - arbejdsudleje - forsømmelighed - juletræsarbejde24-07-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.460.BRGenoptagelse - ejendomsavance og genvundne afskrivninger - ændret bedømmelse af afskrivningsgrundlag - udbyderhonorar24-07-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.459.VLRMaskeret udbytte - skattepligt - ekstraordinær skatteansættelse - driftsomkostninger - bestikkelse23-07-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.458.BRRette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto20-07-12Personlig indkomst + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.457.ØLROmgørelse - betalingskorrektion - lystbåd - salg mellem selskaber - rådighedsbeskatning20-07-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.456.BRMaskeret udlodning - ejendomssalg til hovedanpartshaver - videresalg20-07-12Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.455.BRMoms- og skattefradrag nægtet - køb varebil - lydanlæg mv.20-07-12Fradrag og afskrivninger + FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.454.HRByggevirksomhed - momsfradrag - fremmede entreprenører17-07-12FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.453.BRRegistreringspligt - køretøj - bopæl17-07-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.452.BRTarifering af lactoglobulinkoncentrat (LGC) - rækkevidden af BTO16-07-12TariferingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.451.SRValutakurstab på datterselskabsaktier - ikke fradrag for valutakurstabet13-07-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.450.BRSommerhusreglen - flere sommerhuse - privat anvendelse13-07-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.449.BRUdbyttebeskatning - hovedaktionær - bolig - tidligere ægtefælle13-07-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.448.SRRetserhvervelse af Restricted Stock Units udskudt til modningstidspunktet - fusion, børsnotering eller salg13-07-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.447.BRMaskeret udlodning - ferieejerlejlighed - interesseforbundne - skøn12-07-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.446.SRNæringsvirksomhed ved finansiering - fremførsel af underskud11-07-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.445.BRFri bolig - maskeret udlodning - afvisning af påstand11-07-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.444.SRFilial af udenlandsk forsikringsselskab - diskontering af hensættelser til forpligtelser10-07-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.443.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl - dokumentation forbedringsudgifter10-07-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.442.BRSkattefri rejsegodtgørelse - fast arbejdssted - berettigede forventninger10-07-12Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.441.LSREjendomsavancebeskatning - skattefri afståelse af tidligere landbrugsejendom - udstykning06-07-12EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.440.LSRAktiebaseret bonusprogram - beskatningstidspunkt - bindende svar (SKM2010.606.SR)06-07-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.439.LSRAktieavancebeskatning - aktier i formueplejeselskaber06-07-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.438.LSRGenoptagelse af skatteansættelsen - formalitetsindsigelser06-07-12Når man ønsker en sag genoptagetKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.437.LSRBestyrelseshonorar - virksomhedsordningen - bindende svar06-07-12VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.436.LSRFradragsret - hensættelser til retablering af grusgrave samt til retssager06-07-12Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.435.LSRFratrædelsesgodtgørelse - løn i opsigelsesperiode - retserhvervelsestidspunkt - skattepligt til Danmark06-07-12Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.434.LSRMoms - registreringspligt - virksomhed fra Letland06-07-12MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.433.LSRArbejdsudleje - bindende svar (SKM2011.288.SR)06-07-12Udenlandsk arbejdskraftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.432.BRNæring - fast ejendom06-07-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.431.BRFradrag - advokat- og revisorudgifter - låneomkostninger - aktieerhvervelse05-07-12SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.430.SRPersonalegoder - coachingydelse finansieret ved lønomlægning anset for skattefri05-07-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.429.SRCFC-fritagelse - filialer - fusion05-07-12SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.428.SRBoligjobordning ved montering af solcelleanlæg05-07-12Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.427.SRBoligjobordning ved montering af solcelleanlæg og vindmøller m.v.05-07-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.426.SRKvalifikation af britisk LLP - udbytteskat - sambeskatning03-07-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.425.SRLånefond - fast driftssted - investeringsselskab03-07-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.424.SRGenanbringelse - interessentskab02-07-12ErhvervsejendommeBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.423.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - grundværdi02-07-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.422.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Benyttelse - Omberegnet ejendomsværdi02-07-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.421.SKATKapitalafkastsatsen for 201202-07-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.420.ØLRParcelhusreglen - supplerende helårsbolig - helbredsmæssige årsager02-07-12EjendomsavancebeskatningForlig
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.419.SREBIT-saldo når sambeskatningskreds ændres29-06-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.418.SRBeskatningstidspunkt, afspadseringstimer, merarbejde29-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.417.SRJubilæumsgratiale ikke omfattet af ligningslovens § 7 U29-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.416.SRMomsfritaget salg af "gamle" bygninger29-06-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.415.SRDobbeltbeskatning, kunstnerisk virksomhed i selskabsform29-06-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.414.LSRSkattetillæg - forsinkelse skyldtes revisors sygdom29-06-12Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.413.LSROmkostningsgodtgørelse - klage til vurderingsankenævnet29-06-12Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.412.LSRFradrag for underskud ved deltagelse i kommanditselskab29-06-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.411.LSREftergivelse af offentlig gæld29-06-12Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.410.LSREjendomsavancebeskatning - genanbringelse efter brand - bindende svar29-06-12EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.409.LSRIndeholdelsespligt af kildeskat på renter - hæftelse - forældelse29-06-12SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.408.LSRModregning i børne- og ungeydelse - særbørn29-06-12Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.407.BRMaskeret udbytte - ubeskattede indsætninger på selskabets konto29-06-12Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.406.SRArbejdsgiverbetalt brændstof - skattefri befordringsgodtgørelse og befordringsfradrag29-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.405.SRFast ejendom - "eller ordre" - 2 købsaftaler betinget af hinanden anses som indgået før 1. januar 201128-06-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.404.SRSkat ved køb og salg af vindmølleandele omfattet af køberetsordningen28-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.403.SRSpansk selskab - lægevirksomhed - rette indkomstmodtager - fast driftssted i Danmark28-06-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.402.SRByggemodning af ca. 100 byggegrunde - momspligt28-06-12Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.401.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering - genanbringelse af ejendomsavance28-06-12Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.400.LSRIndeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - vederlag til selvstændig erhvervsdrivende28-06-12Arbejdsgiverens særlige pligterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.399.LSRHenstand i forbindelse med klage - nægtelse af genoptagelse28-06-12Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.398.SROplæringskursus for sømænd afholdt på en tysk færge28-06-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.397.SRKommune momspligtig af virksomheds betaling for fortrinsret til daginstitutionspladser28-06-12Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.396.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi28-06-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.395.SRMoms af solcelleanlæg28-06-12MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.394.SRMoms og Skat af solcelleanlæg28-06-12Virksomheder + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.393.SRMoms, solcelleanlæg28-06-12Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.392.SRMoms, solcelleanlæg27-06-12Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.391.BROvertagelse af eventualskattekrav - likvideret selskab27-06-12SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.390.BRSkattearrangement tilsidesat - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist27-06-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.389.BRGældseftergivelse - kommanditist - ansættelsesfrist - skattepligt26-06-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.388.SKATListe over anerkendte flyselskaber25-06-12Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.387.BRRegistreringsafgift - varevogn - ombygget25-06-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.386.BRModregning - kravs retskraftighed - forældelse - studielån25-06-12Modregning og transportDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.385.BRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsophør25-06-12Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.384.LSRGodtgørelse af energiafgifter - bindende svar22-06-12Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.383.LSRTilbagebetaling af grøn ejerafgift - brændstofforbrug22-06-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.382.LSRForening - skattepligt - bindende svar22-06-12SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.381.LSRSalg af B-aktier mod erhvervelse af spilleret på golfbane22-06-12Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.380.LSRFradrag af moms for tab på debitor22-06-12Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.379.LSRVirksomhedsomdannelse - gæld i henhold til kassekredit22-06-12Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.378.HRKommanditisters fradragskonto22-06-12VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.377.BRKlagefrist - Landsskatteretten - overskridelse - særlige omstændigheder20-06-12Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.376.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - maskeret udlodning20-06-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.375.VLRHæftelse - indeholdelse - A-skat m.v. - forsømmelighed - chaufførarbejde20-06-12Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.374.HRPrincipskifte - kursgevinstloven18-06-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.373.SRBeskatningsgrundlag fri bil, deltagere i P/S15-06-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.372.SRSalg på ekspropriationslignende vilkår15-06-12EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.371.SRSalg på ekspropriationslignende vilkår14-06-12EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.370.SRAftale om overskudsandel ikke udbyttekontrakt14-06-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.369.LSRBeskatning af fri bil14-06-12Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.368.LSRGodtgørelse af elafgift og vandafgift - gymnasium14-06-12Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.367.LSRGodtgørelse af elafgift - gymnasium14-06-12Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.366.LSROpgørelse af ejendomsavance ved afståelse af ejendomme ejet af kommanditselskab13-06-12EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.365.LSRVærdiansættelse af veterankøretøj - afgiftspligtig værdi13-06-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.364.SRTegningsretter - succession - spaltning - selskabsdeltagere13-06-12Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.363.SKATFradragsret for erstatninger - selskabets revisionsmæssige bistand - selskabstømmersager12-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.362.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - fiktiv udlejningskontrakt - uberettiget boligstøtte til kæreste12-06-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.361.ØLRFradragsbegrænsning - forsikringsselskaber12-06-12SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.360.SREjerforhold, landbrugsejendom11-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.359.HREjendomsavance - anskaffelsessum - minkfarm - pristalsregulering - benyttelseskode11-06-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.358.SKATLeasing - Forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3b - praksis for godkendelse af leasingaftaler11-06-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.357.VLRGulpladebil - privat anvendelse08-06-12Motor - Indregistrering og vægtafgift + MotorkøretøjerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.356.SRFast ejendom - sameje - salg på auktion07-06-12EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.355.SRSuccession - ægtefælle - aktier07-06-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.354.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - ubebygget sommerhusgrund - konsekvens for ejendomsskatterne07-06-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.353.HRFradragsret for erstatninger - selskabets revisionsmæssige bistand - "selskabstømmersager"07-06-12Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.352.VLRSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse - landbrugsvirksomhed - aftaletidspunkt01-06-12VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.351.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordarbejder31-05-12EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.350.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsundersøgelser31-05-12EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.349.VLRSommerhusudlejning - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær ansættelse - betydning af frifindende straffedom31-05-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.348.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - samlivsophævelse - ophold 3,5 måned - tilbageflytning31-05-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.347.SROmdannelse af et hollandsk selskab - afståelse af aktier31-05-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.346.SKATGenoptagelse - Registrering af udenlandsk køretøj på grund af en herboende brugers anvendelse af køretøjet i ikke over 6 måneder, og Opkrævning af registreringafgift hos brugeren af et udenlandsk køretøj31-05-12Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.345.SRSkattefri virksomhedsomdannelse skibsanparter31-05-12TonnageskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.344.SRTonnagebeskatning kompensation ved opgivelse af kontrakt31-05-12TonnageskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.343.LSRKlage over årsopgørelse udskrevet på baggrund af Landsskatteretskendelse31-05-12Når man vil klageKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.342.LSRPrivat benyttelse af firmabil - bevisbyrde31-05-12Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.341.LSRMomspligt af selskabs levering af donorsæd31-05-12MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.340.LSRUdlejning af hotellejlighed - virksomhedsordningen31-05-12Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.339.LSRLeasing af udstyr - fradrag for købsmoms - svig i forudgående eller efterfølgende led i transaktionskæden31-05-12FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.338.SRSelskabs salg af byggegrund - ingen momspligt, da salget udgør en indehavers udøvelse af sin ejendomsret30-05-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.337.LSRBeregning af registreringsafgift for brugt bil30-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.336.LSRFradrag for repræsentationsudgifter og bøder30-05-12Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.335.LSRUdlevering af kontoudskrifter - afgørelsesbegrebet30-05-12Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.334.LSRAnmodning om tilbagebetaling af lønsumsafgift - fællesregistrerede selskaber30-05-12Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.333.LSRFradragsret for udgifter til projekter - momspligtigt salg30-05-12FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.332.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi30-05-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.331.SRSalg af samtlige aktier i et selskab ikke omfattet af momslovens anvendelsesområde29-05-12MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.330.SRSalg af leasingportefølje er momsfri virksomhedsoverdragelse29-05-12MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.329.SRIkke godtgørelse af fedtafgift på ukurante varer, der skal anvendes til nonfoodproduktion29-05-12FedtafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.328.SRModtagelse af uddeling fra en fond ikke momspligtig og medfører ikke begrænsning af fradragsret29-05-12Fradrag + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.327.SRLegats salg af 4 byggegrunde anses ikke som foretaget i egenskab af afgiftspligtig person29-05-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.326.SRPersonalegoder, bagatelgrænsen, ugeblade, magasiner29-05-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.325.BRGavebeskatning - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed29-05-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.324.SRMomspligt af indtægter, der opkræves som særskilt betaling hos besøgende for en tur med toget i en turistattraktion29-05-12Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.323.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi29-05-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.322.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi29-05-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.321.SKATSkattefri grenspaltning af et selskab, der driver grusgravningsvirksomhed dels fra egen ejendom og dels på lejebasis ved graveindvindingsaftaler fra fremmede ejendomme25-05-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.320.SRUdlodning til udenlandsk selskab - aktiepost - likvidationsprovenu - beneficial owner25-05-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.319.SRSalg af byggegrund anses ikke for foretaget i egenskab af afgiftspligtig person25-05-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.318.SRSelskabs salg af et grundstykke anses ikke for foretaget i egenskab af afgiftspligtig person25-05-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.317.SRAfkald på indtægt, resultatkontrakt, bonus25-05-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.316.SRPrivates salg af byggegrunde - indehavers udøvelse af ejendomsret - ikke momspligt24-05-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.315.SRSalg af landbrugsjord, der har været udlejet uden moms, er momsfrit24-05-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.314.BRUdeholdte indtægter - skrotsalg - udgifter - ekstraordinær genoptagelse24-05-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.313.SRPolsk selskab - tandlægevirksomhed - fast driftssted i Danmark24-05-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.312.ØLREjendomsvurdering - værdiforøgelse - udstykkede råjordsarealer24-05-12EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.311.LSRSkattepligt til Danmark - ægtefælles bopæl - bindende svar (SKM2011.300.SR)24-05-12Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.310.LSRTilbagebetaling af moms af portoudgifter24-05-12MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.309.LSRRegistreringsafgift - afgiftsfritagelse for motorcykel med sidevogn indrettet som rustvogn - bindende svar24-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.308.LSRFraflytteravance - tab på børsnoterede aktier solgt forud for flytning til udlandet24-05-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.307.LSRRegistreringsafgift - afgiftsberigtigelse efter overgangsregler - varebiler udtaget til virksomheds eget brug23-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.306.LSRRegistreringsafgift - afgiftsberigtigelse efter overgangsregler - identitet mellem ibrugtageren og slutbruger23-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.305.LSRDobbeltdomicil - anmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i en polsk indregistreret bil23-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.304.LSRRegistreringsafgift - bil ejet af selskab - afgiftsberigtigelse som ikke-autocamper23-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.303.LSRRegistreringsafgift ved anskaffelse af en bus i forbindelse med drift af et neurocenter23-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.302.SRDen skattemæssige vurdering af transport til og fra arbejdspladsen i en helikopter23-05-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.301.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt - tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfri kørsel23-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.300.SRFitnesskort betalt af arbejdsgiver - skattepligt23-05-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.299.SRSelskabs salg af én byggegrund er momspligtig pga. koncernforbundne selskabers aktiviteter23-05-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.298.SKATMoms - førstegangssalg af fast ejendom og salg af byggegrunde - genoptagelse - styresignal23-05-12Andet om momsStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.297.SKATSkatteministeriets kommentar til EU-domstolens dom i de forenede sager C-180/10 og C-181/10, Slaby & Kuc23-05-12MomspligtSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.296.VLRGenanbringelse af ejendomsavance - samme ejendom21-05-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.295.VLREjendomsavance - næring - salg egen bolig - tidspunkt for bindende aftale15-05-12Køb + Salg + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.294.LSRSkønsmæssigt fastsatte renteindtægter af formue i en fond15-05-12SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.293.LSRMaskeret udlodning i forbindelse med et selskabs indfrielse af gæld til hovedaktionær15-05-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.292.LSRKrav om sikkerhedsstillelse og efterfølgende inddragelse af momsregistrering15-05-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.291.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt - tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfri kørsel15-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.290.LSRVærdiansættelse af en privat anvendt bil der indskydes i en nyetableret virksomhed - bindende svar15-05-12VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.289.LSRAnmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i en polsk indregistreret bil15-05-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.288.LSRMomsfri forvaltning af investeringsforening15-05-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.287.LSRFradrag for købsmoms ved tilbygning - integreret del af logen - momsfritagelse15-05-12MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.286.LSREfteropkrævning af lønsumsafgift - lønsumsafgiftspligtige aktiviteter15-05-12Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.285.ØLRSalg af landbrugsejendom - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - værdi af sukkerkvoter14-05-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.284.ØLRSelskab - begrænset skattepligt - aktietab - anlægsaktier14-05-12SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.283.ØLROrkesterbus - registreringsafgiftsloven - forkert anvendelse14-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.282.ØLRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - bopæl14-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.281.ØLRSkattefri aktieombytning - tilbagekaldelse - skatteunddragelse - skatteundgåelse - revisoransvar14-05-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.280.SKATStyresignaler og SKAT-meddelelser - styresignal11-05-12Politikker og retningslinierStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.279.SRAnpartsprojekt - ugyldighed i forbindelse med erhvervelsen eller tegning - genoptagelse af tidligere år - erstatning11-05-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.278.ØLRSelskabs fradragsret - bonus til afskediget direktør - del af fratrædelsesgodtgørelse10-05-12Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.277.SRPersonalegoder - privat datakommunikation via arbejdsmobil (smartphone) udløser ikke fri telefon-beskatning10-05-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.276.LSRPeriodisering af indtægter og udgifter fra deposita09-05-12SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.275.LSRAnmodning om ejerskifteregistrering af motorkøretøj09-05-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.274.LSRAnmodning om tilbagebetaling af kuldioxidafgift vedrørende naturgasforbrug i M/R-stationer09-05-12Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.273.LSRModregning i et administrationsselskabs overskydende skat til dækning af datterselskabets restskat09-05-12Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.272.SRAnpartsreglerne - flyudlejning - dispensation nægtet09-05-12SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.271.LSRGenoptagelse af en sag vedrørende tilbagebetaling af energiafgift09-05-12Når man ønsker en sag genoptagetKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.270.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt09-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.269.LSRHenstand - sikkerhedsstillelse08-05-12Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.268.LSRAnmodning om fritagelse for betaling af renter i forbindelse med for sent indbetalt A-skat og AM-bidrag08-05-12Renter og gebyrerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.267.LSREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - afholdte udgifter til ekstrafundering08-05-12EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.266.HRKursgevinstloven - realisationsprincippet - renteswaps08-05-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.265.SRPrivates salg af byggegrunde - ikke omfattet af momsloven07-05-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.264.SRUdlejningsfirma, som er momsfritaget, kunne sælge byggegrund momsfrit07-05-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.263.SRByggegrund anvendt til brug for sælgers momsregistrerede virksomhed07-05-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.262.SRLæge, lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende03-05-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.261.SRLæge, lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende03-05-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.260.SKATLæge, lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende03-05-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.259.SRPersonalegoder, beklædningsgodtgørelse03-05-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.258.SROplagshaver, fedtafgiftsloven03-05-12FedtafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.257.SRÆndringer i familieejet koncern - gældsbrev, vedtægtsændringer og sambeskatning03-05-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.256.SRDødsbo - skattefri virksomhedsomdannelse - opsparet overskud03-05-12DødsboerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.255.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201103-05-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.254.LSRAfdragsordning - opgørelse af betalingsevne - udgift til privat arbejdsløshedsforsikring”03-05-12Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.253.LSREjendomsavancebeskatning - ejendom overtaget ved succession03-05-12EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.252.LSRModregning af energi- og CO2-afgift af rumvarme - Eu minimumsafgift for gas- og dieselolie03-05-12Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.251.LSRMomspligt - miljøbehandling i forbindelse med modtagelse af biler til skrotning03-05-12Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.250.LSRFradrag for udgifter til bonusser i et sambeskattet selskab03-05-12SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.249.HRAfskrivning bygning - kursusvirksomhed - pengeinstitut - intern undervisning02-05-12Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.248.SRSuccession - bortforpagtet landbrugsjord02-05-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.247.SREkspropriation - frivillig aftale - principbeslutning02-05-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.246.SRMaskeret udbytte og kildeskat02-05-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.245.SRKvalifikation af amerikansk S-corp - lempelse02-05-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.244.SRSalg af fast ejendom - ufyldestgjort panthaver30-04-12Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.243.SRAfslag CFC beskatning, ikke overvejende del af kunder i datterselskabs hjemland27-04-12SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.242.SRMomsfritaget salg af fast ejendom, selskab, nedrivning af bygning27-04-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.241.SRMomsfritaget salg af fast ejendom, privat person, nedrivning af bygning27-04-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.240.SRSammenlægning af 2 vandværker - interessentskab - skattefri fusion26-04-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.239.HRFiskefartøj - salg - disponibel kapacitet - kvalifikation - driftsmiddel26-04-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.238.HRDriftsomkostning - etableringsudgift - forgæves afholdte udgifter - ingeniør og arkitektbistand26-04-12Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.237.SRUdbetaling til obligationsejere - ophør af swap-aftale26-04-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.236.SRMellemholdingreglen26-04-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.235.SROpdeling af en aktieklasse i fem aktieklasser med overskudsdeling26-04-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.234.SKATListe over anerkendte flyselskaber24-04-12Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.233.BRIndeholdelsespligt - A-skat - polske håndværkere - tjenesteforhold eller entrepriseaftale - momspligt - hæftelse23-04-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Momspligt + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.232.SKATStyresignal om genoptagelse af fortjeneste ved salg af supplerende helårsbolig anvendt af helbredsmæssige årsager.12-04-12EjendomsavancebeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.231.SRLæge - lønmodtager - selvstændig erhvervsvirksomhed11-04-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.230.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse -Tekniske fejl - Kommunal tilbagebetaling af ejendomsskat10-04-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.229.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse -Tekniske fejl - Kommunal tilbagebetaling af ejendomsskat10-04-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.228.LSRLønindeholdelse - manglende aktindsigt10-04-12LønindeholdelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.227.SKATBødepraksis, Lov om registrering af køretøjer, Registreringsbekendtgørelse - styresignal10-04-12StrafStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.226.LSRForældelse - selskabsskat og restskattetillæg med rentetillæg - henstand - udlæg10-04-12ForældelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.225.LSRVideresalg af brugte reservedele - brugtmomsordningen - bindende svar10-04-12Når man ønsker vejledning eller informationKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.224.LSRSkattepligt - betalinger ved brug af udenlandsk betalingskort10-04-12Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.223.LSRMomspligt - salg af både til danske kunder gennem tysk samarbejdspartner10-04-12Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.222.ØLREjendomsavance - landbrugsejendomme - fordeling af overdragelsessummer - sukkerkvoter30-03-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.221.HRKontrollerede transaktioner - forlænget ligningsfrist - ansættelsesændring vedr rette indkomstmodtager30-03-12Transfer pricingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.220.BRRegistreringspligt - centrum for livsinteresser - bopæl30-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.219.SRKursgevinstloven - Koncerninterne fordringer28-03-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.218.SKATStyresignal om skattefrie sundhedsforsikringer, beskatningstidspunkt for sundhedsforsikringer og den skattemæssige vurdering af behandling af arbejdsrelateret stress28-03-12Personlig indkomstStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.217.SREjendomsvurdering, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi. Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002, 1. januar 2003 og 1. oktober 200428-03-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.216.SRPersonalegoder - firmabil28-03-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.215.SRPersonalegoder - senior kurser28-03-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.214.SRInvesteringsenhed i Luxembourg28-03-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.213.SRPensionsbeskatning - overgangsordning vedrørende ophørende pensionsordninger27-03-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.212.SRTilskud til solcelleanlæg fra PV Island Bornholm27-03-12Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.211.SRDatterselskab - aktier i moderselskab - koncernselskabsaktier27-03-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.210.SROpgørelse af fradragskonto i et K/S26-03-12Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.209.HROmgørelse - lagt klart frem26-03-12SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.208.SRPersonalegoder, fri telefon, egenbetaling26-03-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.207.SREjendomsvurdering, grundværdi og omberegnet grundværdi. Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2003 og 1. oktober 200426-03-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.206.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi26-03-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.205.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - før 2008 - socialt bidrag eller indkomstskat26-03-12Indkomstarter + Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.204.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi - Omberegnet grundværdi23-03-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.203.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi23-03-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.202.VLRKorrektion - afgiftsgrundlag - fradragsberettiget købsmoms - større kompleks af anpartsprojekter23-03-12MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.201.SRSkattefri forsikringspræmie - sundhedsordning omfattet af statsskattelovens praksis23-03-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.200.SRLæge - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende23-03-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.199.SRLæge - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende23-03-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.198.VLRStraffesag - afgiftssvig - tobaksafgift - opbevaring og forsendelse - sidste kendte besidder23-03-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.197.BRMoms af forudbetalinger - nægtelse af momsfradrag23-03-12MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.196.ØLRStraffesag - lønmodtager - bonusudbetalinger fra Bahamas - strafudmåling22-03-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.195.SRInfluenzavaccination - skattefri for de ansatte22-03-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.194.SRSeniorseminar - de skattemæssige konsekvenser for de ansatte22-03-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.193.SRJulegave i form af et åbent gavekort - skattepligtig for de ansatte22-03-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.192.SRFond - skattepligt - fradrag22-03-12VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.191.SRMoms af sommerhusformidling, flere ydelser, særordning for rejsebureauer21-03-12Andet om lønsumsafgift + Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.190.SRFast driftssted - agentreglen - uafhængige agenter21-03-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.189.SRTilskud til drift af selvejende institution ikke vederlag for en ydelse21-03-12MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.188.SRUdlejning af golfbane - opdeling af lejemål i henholdvis grund og baneanlæg21-03-12Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.187.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - logbog - rettighedsfrakendelse - tidligere vedtagne bødeforlæg21-03-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.186.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - logbog - rettighedsfrakendelse21-03-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.185.BRSkønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - inddragelse af nye spørgsmål20-03-12MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.184.LSRAfdragsordning - opgørelse af betalingsevne - modregning i børne- og ungeydelse20-03-12Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.183.BREkstraordinær genoptagelse - investeringer olie og gasrettigheder - groft uagtsomt - reaktionsfrist - skønsmæssig ansættelse20-03-12Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.182.LSRFastsættelse af skattepligtig værdi af fri bil20-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.181.LSRVederlag for opgivelse af andel af salgssum på fast ejendom - bindende svar (SKM2010.796.SR)20-03-12Når man ønsker vejledning eller informationKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.180.LSROmkostningsgodtgørelse - klage afgjort uden medvirken af ordinære retsmedlemmer20-03-12Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.179.BRFradrag for administrationsvederlag - interesseforbundne parter - armslængde - skønsmæssig ansættelse20-03-12Fradrag og afskrivninger + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.178.BROpkrævning af kvælstofafgift - skønsmæssig opgørelse20-03-12Miljøafgifter + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.177.LSRSkattepligt til Danmark-SMBA med ledelsens sæde i udlandet-bindende svar (SKM2010.820.SR)19-03-12Når man ønsker vejledning eller informationKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.176.LSRSalg af landbrugsejendom - parcelhusreglen - bindende svar19-03-12Når man ønsker vejledning eller informationKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.175.LSRFradrag - tabsgivende finansielle kontrakter - erhvervsmæssig virksomhed19-03-12Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.174.VLRMaskeret udlodning - ejendom - hovedanpartshavers mor19-03-12SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.173.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - grundlag for skøn19-03-12Virksomheder + Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.172.SKATØlmoderation - præcisering af praksis - styresignal19-03-12Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.171.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode -tilbageflytning - samlivsophævelse - tidligere bopæl19-03-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.170.ØLREkstraordinær genoptagelse - moms - skat - særlige omstændigheder - fradrag driftsudgifter vognmand19-03-12Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.169.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - momspligt - hæftelse15-03-12Udenlandsk arbejdskraft + Momsgrundlag + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.168.ØLREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - begrundelse15-03-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.167.BRFradrag - udlejningsejendom - vedligeholdelse contra forbedring - ingen værdiforøgelse14-03-12Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.166.ØLRBegrænset skattepligt - selskab - honorarer14-03-12SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.165.ØLROmberegning af registreringsafgift - brugte motorkøretøjer13-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.164.SREjendomsvurdering, ejendomsværdi, grundværdi, omberegnet grundværdi. Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002, 1. januar 2003, 1. oktober 2003, 1. oktober 2004 og 1. oktober 200613-03-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.163.BRRegistreringsafgift - ibrugtagning af importeret køretøj - hæftelse13-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.162.BRFri bolig - eneanpartshaver - datter12-03-12Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.161.BRSelvstændig økonomisk virksomhed - moms12-03-12Andet om momsDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.160.VLREjendomsavancebeskatning - salg af stuehus - beboelse i ejerperiode - ophold tre måneder12-03-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.159.SRVedvarende energianlæg, elafgift, maksimale størrelse af el-produktionsanlæg, jordvarmeanlæg, afskrivning12-03-12Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.158.BREjendomsavance - tre selvstændige lejligheder - ejerboliglejlighed ikke skattefri - betingelser ikke opfyldt12-03-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.157.ØLRRentekildeskat - kreditorskifte - realitet12-03-12SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.156.BRProcessuelle regler - domstolsprøvelse - bilag - sagkyndige dommere - udskillelse af forældelsesspørgsmål12-03-12Når man vil klageKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.155.SKATAnden egentlig sundhedspleje - uddannelseskravet - styresignal12-03-12Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.154.SRPensionsordninger, dødsfaldsdækning i overensstemmelse med pensionsbeskatningsloven § 509-03-12Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.153.ØLRStraffesag - registreringsafgift - ombygget varebil til personbil09-03-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.152.BRStraffesag - momssvig - selvanmeldelse - uregistreret virksomhed09-03-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.151.ØLRStraffesag - manglende valutadeklaration ved udrejse - afbrydelse af forældelse09-03-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.150.VLRFri bil - gulpladebil - privat kørsel - hovedaktionær - parkeret ved bopæl - bevisbyrde08-03-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.149.SRSuccession - bortforpagtet landbrugsjord24-04-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.148.SRSuccession - landbrugsejendom08-03-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.147.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi08-03-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.146.SRGratisaktier - overgangsregel - LL § 7 A08-03-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.145.SREjendomsvurdering, grundværdi, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005, og 1. oktober 2006. Ejendomsværdi, grundværdi og omberegnet grundværdi ansættes til 0 kr.07-03-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.144.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt07-03-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.143.SRBonus i form af kontanter og aktier - beskatningstidspunktet07-03-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.142.SRKvalifikation af italiensk fond - solcelleanlæg - lempelse - territorialprincip07-03-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.141.SRNærføringserstatning beboelsesejendom, ny linjeføring Kassø-Tjele højspændingsledning06-03-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.140.SRSkattepligt - bolig og arbejde i Danmark06-03-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.139.SRFradrag for udgifter til sponsoraftale06-03-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.138.ØLRTrust - skønsmæssigt afkast - ekstraordinær genoptagelse01-03-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.137.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - tjenesteforhold eller entrepriseaftale eller arbejdsudleje - bevisbyrde - hæftelse29-02-12Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.136.BRSkønsmæssig ansættelse - goodwill - fordeling personlig virksomhed og selskab29-02-12Selskabsbeskatning + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.135.SRTonnagebeskatning28-02-12TonnageskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.134.SRTilskud til datterselskab28-02-12VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.133.LSRAnmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i udenlandsk indregistreret bil28-02-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.132.LSRTilladelse til kørsel i afgiftsfri bus - orkesterbus28-02-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.131.LSRTilbagebetaling af uretmæssig opkrævede momsbeløb - ugrundet berigelse28-02-12Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.130.LSRFradrag for renteudgifter - kautionsforpligtelse28-02-12Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.129.LSRFradrag for kost og logi - sædvanlig bopæl i Danmark eller Ukraine28-02-12Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.128.SKATFlybrændstof - praksisændring og genoptagelse af sager - styresignal28-02-12Energi og kuldioxidStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.127.SRKvalifikation af italiensk fond - lempelse - territorialprincippet - kvalifikationskonflikt28-02-12Pensionsafkastbeskatning (PAL) + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.126.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - ophold 3 mdr. - tilbageflytning tidligere bopæl - salgsbestræbelser27-02-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.125.SRMomsfradrag, solcelleanlæg27-02-12FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.124.SRPersonalegoder, fri el-bil27-02-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.123.SRUdbetalinger fra forsikring anset som skattepligtig lønsikring24-02-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.122.SRInvesteringsselskab - kollektiv investering24-02-12Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.121.ØLRRetmæssig ejer - kildeskat på udbytte24-02-12Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.120.SRFradragsret for tab på afbetalingskontrakt - moms23-02-12FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.119.SRMomsfritaget salg af fast ejendom, momsfritaget udlejning23-02-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.118.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - private udgifter23-02-12VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.117.SKATTilladelse til nettoindeholdelse af udbytteskat - styresignal23-02-12SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.116.SRKommunes udlejning af af bygninger til bygningsfond - frivillig registrering22-02-12Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.115.SRKursus "Trivsel og kompetenceudvikling" - ikke skattepligtig for deltagerne22-02-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.114.SROpgørelse af fortjenstmargenmoms ved koncerninterne handler22-02-12MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.113.ØLRBekæmpelsesmidler - planteværnsaftaler - visse tillægsydelser - varens højeste detailsalgspris20-02-12MiljøafgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.112.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - parkeringsplads - stikledninger20-02-12EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.111.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af skrot - utilstrækkelige beviser20-02-12VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.110.HREjendomsavance - anskaffelsessum - forbedringsudgifter - dokumentation - før eller efter 1. januar 199316-02-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.109.VLRStraffesag - momssvig af grov karakter - skattesvig - undladelse af indeholdelse - A-skat og AM-bidrag15-02-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.108.ØLRAktieavance - misligholdelse af aktiekøbsaftale - erstatning15-02-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.107.VLRStraffesag - momssvig af særlig grov karakter - skattesvig af særlig grov karakter - hæleri af særlig grov beskaffenhed - 0-momsangivelser - udbyttet gemt selskabskonstruktion15-02-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.106.VLRStraffesag - overtrædelse af registreringsafgiftsloven - polsk indregistreret bil - herboendes kørsel i Danmark14-02-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.105.HRGaver - kompensationsbeløb - ophævelse af samliv - ugifte14-02-12Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.104.LSRSKATs afskrivning af restancer - klage fra fordringshaver13-02-12Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.103.LSRAnmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift13-02-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.102.LSRStuderendes kørsel i tysk indregistreret bil13-02-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.101.LSROpkrævning af registreringsafgift af et køretøj der er indregistreret som bus til rutekørsel13-02-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.100.SKATSkatteministeriets kommentar til Østre Landsrets dom af 20. december 201113-02-12SelskabsbeskatningKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.99.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist13-02-12Når man ønsker en sag genoptaget + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.98.HRAnke til Højesteret - henstand - betaling af skatter og afgifter - ej opsættende virkning13-02-12Når man vil klageKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.97.HRIndkomstbegrebet - aktieavance13-02-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.96.ØLREjendomsprojekt - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag - honorar til projektudbyder13-02-12Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.95.HRArv eller gave - udbetaling fra engelsk trust09-02-12Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.94.SRForsikring, fagforeningskontingent, A-kasse09-02-12Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.93.SKATStempelafgift - ændring af praksis vedrørende beregning af stempelafgift af præmien for kombinerede forsikringer - styresignal09-02-12TinglysningsafgiftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.92.HRTransfer Pricing - den forlængede ligningsfrist - kontrollerede transaktioner09-02-12Transfer pricingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.91.SRPensionsordning09-02-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.90.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi09-02-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.89.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Ejendomsværdi, Omberegnet ejendomsværdi09-02-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.88.SRPersonalegoder - beskatning af præmier på forsikringer for medarbejdere08-02-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.87.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - bortkommet regnskabsmateriale - reaktionsfrist08-02-12Personlig indkomst + Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.86.LSRAnmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift07-02-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.85.LSRLønindeholdelse - manglende møde07-02-12LønindeholdelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.84.ØLREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse - anskaffelsessum06-02-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.83.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - salgsbestræbelser før endelig færdiggørelse06-02-12EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.82.ØLRFratrædelsesgodtgørelse - retserhvervelsestidspunkt - flytning til Spanien06-02-12Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.81.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån - begrundelse - skøn under regel06-02-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.80.BREkstraordinær genoptagelse - olie- og CO2-afgift06-02-12Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.79.SRAfkald på forfatterrettigheder til forening med almennyttigt formål06-02-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.78.SRGrusgravning, beskatning som afståelse af ejendom eller leje03-02-12Udleje og bortforpagtningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.77.LSRBeboelsesbygning - stuehus - til en landbrugsejendom03-02-12EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.76.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2005, omberegnet grundværdi i basisår 2001 og omberegnet ejendomsværdi i 2001 og 2002. Ejendom fejlagtigt ansat som liggende i byzone03-02-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.75.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2004 og 2005. Grundværdien er fejlagtigt ansat ud fra en bebyggelsesprocent på 10003-02-12EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.74.SRMomsfritaget salg af byggeprojekt, også ved mindre udvidelse af byggeri03-02-12ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.73.SRObligation - Indfrielseskursen afhængig af udviklingen på en låneportefølje02-02-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.72.BROrdinær genoptagelse - ekstraordinær genoptagelse - registreringsafgift - reaktionsfrist02-02-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.71.BRSyn og skøn - værdiansættelse af køberet02-02-12KøbKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.70.HRAdvokat- og revisorudgifter - forundersøgelse - køb af aktieselskab - rette omkostningsbærer02-02-12SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.69.VLRStraffesag - kildeskat - manglende indberetning - lønbureau - 0-angivelser - anstrengt økonomi - grov uagtsomhed02-02-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.68.ØLRProces - begæring om vidneafhøring - medarbejder ved SKAT01-02-12Virksomheder + Når man vil klageKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.67.SRFilial i udland - medarbejderes skattepligt - indeholdelse31-01-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.66.VLRMaskeret udlodning - udgifter vedr. ejendom - fri bolig - ikke ubeboelig31-01-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.65.ØLRStraffesag - momssvig - manglende momsregistreret - virkning af nettilmelding - udfaktureret med moms - efterfølgende forsæt31-01-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.64.SRFast forretningssted - momsretligt leveringssted for elektroniske ydelser31-01-12Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.63.SRMoms, fradrag, overarbejde, høstarbejde30-01-12FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.62.SRKøb af andel af transferrettighed - momspligtig aktivitet - afskrivning30-01-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.61.SRKvalifikation af tysk pensionsarrangement30-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.60.SRModerselskab - forsikringstegning - fradrag - tilskud - udbytte30-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.59.ØLRLegater fra Statens Kunstfond - beskatning30-01-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.58.BRRentefradrag - reelt låneforhold - interesseforbundne parter - retsbeskyttet forventning30-01-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.57.ØLRUdlæg - Harley Davidson - ejerforhold - utilstrækkeligt bevis på ejerskifte30-01-12UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.56.ØLRStraffesag - ikke angivet medbragt pengebeløb - udrejse via Danmark - afventet prøvesag - bødeniveau30-01-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.55.SRMoms, formidling, rejsebureau, hoved- og biydelser30-01-12Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.54.ØLRStraffesag - skattesvig - anklageskriftets indhold - afvisningskendelse ophævet - hjemvist30-01-12StrafKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.53.BRSkønsmæssig ansættelse - kioskvirksomhed - udeholdte indtægter - ekstraordinær ansættelse - straffesag - begrundelse - skønsudøvelse30-01-12Virksomheder + Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.52.SRFusion af investeringsforeninger - ombytningsdag27-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.51.BRErhvervsmæssig virksomhed - IT virksomhed - fradrag for underskud - vurdering af rentabilitet27-01-12VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.50.SRKontantlønnedgangsordning - alene momsfradrag ved erhvervsmæssig anvendelse26-01-12FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.49.SRAktier - kapitalnedsættelse - værdiansættelse26-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.48.SRLikvidationsprovenu - dansk aktieselskab - skattepligt26-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.47.SRPersonalegoder - firmabil26-01-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.46.SRSkattefri fusion og underskudsfremførsel - enhedsprincippet26-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.45.BRTilskud datterselskab - fradrag - tab på fordring26-01-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.44.SRModerselskabs forsikringstegning for udenlandsk datterselskab26-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.43.SRSalg af byggegrund med tilhørende aftalesæt vedrørende opførelse og udlejning af bygning kan anses som virksomhedsoverdragelse25-01-12Momspligt + FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.42.SRBeskatning af partnere i P/S-advokatfirma25-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.41.SRSkattemæssig vurdering af helbredsundersøgelser25-01-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.40.SRLønvederlag, søfolk, sikkerhedsarbejde, DIS25-01-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.39.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter samt låneomkostninger i forbindelse med aktieerhvervelse24-01-12SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.38.SRVærdiansættelse af elbiler24-01-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.37.BRAktieavance - ejertidsnedslag24-01-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.36.BRGenoptagelse - afvisning - fradrag for børnebidrag23-01-12Når man ønsker en sag genoptaget + Fradrag og afskrivninger + Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.35.SRPersonalegoder - ansattes gratis adgang til forlystelsesparker18-01-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.34.SROvertagelse af byggegrunde i 2010 er uden for momspligten18-01-12Momsfritagelse og -godtgørelse + ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.33.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - indsætninger på bankkonti - revisionsvirksomhed18-01-12Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.32.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201218-01-12SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.31.ØLRTab på debitorer - tabskonstateringstidspunkt16-01-12Fradrag og afskrivninger + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.30.SRFritagelse for CFC beskatning, forsikringsvirksomhed16-01-12SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.29.BRAktionærlån - yderligere løn16-01-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.28.BREkstraordinær genoptagelse - praksisændring - fradrag rejseudgifter - tjenesterejse16-01-12Fradrag og afskrivninger + Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.27.SRAnmodning om fritagelse for CFC beskatning af en banks udenlandske datterdatterselskaber og filialer13-01-12SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.26.LSRKildeskat på udbytte, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, jf. kildeskattelovens 65.13-01-12Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.25.VLREjendomssalg - selskab til hovedanpartshaver - handelsværdi - vurderet som ikke-fri - udlejning til familie - maskeret udlodning13-01-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.24.SRPersonalegoder, multimediebeskatning, flere multimedier, fri avis, lønomlægning11-01-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.23.SRPersonalegoder, fri el-cykel09-01-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.22.SRPersonalegoder, slankebehandling09-01-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.21.SRSkattepligtige indtægter, godtgørelse fra arbejdsgiver09-01-12Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.20.SRÆndring af vilkår i købsaftale om byggegrund - moms09-01-12Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.19.SRLevering af påbegyndt enfamilieshus var momsfritaget09-01-12Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.18.BRIndeholdelsespligt - tyske slagteriarbejdere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse09-01-12Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.17.VLRInvestering i amerikanske olie- og gasrettigheder - "working interests"09-01-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.16.SKATÆndring af praksis som følge af sag C-196/10, Paderborner Brauerei - styresignal09-01-12Øl, vin, spiritus og mineralvand + TariferingStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.15.ØLRUdlæg i indestående - ejerskab til indestående - to kontohavere09-01-12UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.14.BRMaskeret udlodning - repræsentationsudgifter - luksusgaver - dokumentationskrav - bevisbyrde09-01-12Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.13.HRDriftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter09-01-12Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.12.ØLRSkønsmæssige ansættelser - maskeret udlodning - ekstraordinær genoptagelse - begrundelsesmangel - konkret uvæsentlig - fuld skattepligt06-01-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.11.VLRFradrag driftsomkostninger - fakturaer ikke stilet til virksomhed - pony afgræsning af virksomhedsareal - rette indkomstmodtager05-01-12VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.10.BR10-mandsprojekt - manglende skattemæssig realitet - partshøring05-01-12Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.9.ØLRTilbagebetaling - acontoskatter - sambeskatning - udbytteskat05-01-12SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.8.VLRStraffesag - momssvig - skattesvig - manglende indeholdelse A-skat - skattefrie diæter - medvirken til urigtige momsangivelser - manglende selvangivelse05-01-12StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.7.VLRBeskatning af læge - arbejde i Norge - subsidiær beskatningsret - praksis - grov uagtsomhed05-01-12Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.6.SRInvesteringsselskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. Salg til udstedende selskab, udbytteskat, begrænset skattepligtige.04-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.5.BRVindmølle - ejendomsret - anpartsprojekt04-01-12Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.4.BRMaskeret udbytte - godskrivning mellemregningskonto - fri bil - hovedanpartshaver - køb bil af arbejdsgiver til underpris03-01-12Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.3.ØLRHenstand - betaling af skatter og afgifter - konkurs03-01-12Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.2.HRKurstab på gæld - aktietegningsretter - låneomkostninger03-01-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.1.ØLRBeskatning fri bolig - hovedaktionær - rådighed - faktisk bolig andet sted02-01-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter