Har du i en måned ikke udbetalt løn eller lignende, skal du indsende en nulangivelse.

Hvis der er tale om en offentlig virksomhed, der både afregner A-skat og am-bidrag forud og bagud, skal feltet "Forud/Bagud" udfyldes. Offentlige virksomheder, der kun afregner A-skat og am-bidrag enten forud eller bagud og private virksomheder skal ikke anvende feltet.

I menulinjen vælges: Indberetning - Nulindberetning

eIndkomst default nulindberet

 
  • Indtast se-nr. -> ENTER/TAB
  • Indtast fra dato (Den 1. i en måned) -> ENTER/TAB
  • Indtast til dato (Den sidste i samme måned) -> ENTER/TAB
  • Klik på "Gem"
  • Processen gentages for hver nulangivelse.

Eksport og indsendelse af nulangivelser sker sammen med lønoplysninger. Se vejledningens afsnit 9.