Dato for offentliggørelse
02 Jan 2019 12:14
Serienummer
S nr. 36
Resumé

Denne vejledning retter sig mod producenter af lønsystemer, lønservicebureauer og de virksomheder, der selv vil tilrette deres IT-lønsystemer, så der kan indberettes til eIndkomst og LetLøn.

Hvad er nyt?

Nyt i denne version 8.9:

Indtægtsarter

Brugen af indtægtsarter er gennem tiden øget betragteligt. Derfor kan det være nødvendigt, at en filindberetning skal have flere indtægtsarter for samme medarbejder. Et eksempel på dette er indsat nederst i afsnit 3.5.

 

Nyt i version 8.8:

Ny indtægtsart 115, til brug for Udbetaling Danmarks udbetaling af mediecheck i 2019 og frem, indsat i afsnit 4.9.1.

 

 

 

Spørgsmål til ændringerne, bedes stilet til eIndkomst.proces@sktst.dk

ISBN-nummer
978-87-417-0466-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen