Dato for offentliggørelse
30 Jan 2019 12:01
Serienummer
S nr. 36
Resumé

Denne vejledning retter sig mod producenter af lønsystemer, lønservicebureauer og de virksomheder, der selv vil tilrette deres IT-lønsystemer, så der kan indberettes til eIndkomst og LetLøn.

Hvad er nyt?

Nyt i denne version 9.1 (der er ingen version 9.0):

I afsnit 4.15 er det angivet, at feltnr. 88 og 90 er udgået pr 31.12.2017.

 

 

Nyt i version 8.9:

Indtægtsarter

Brugen af indtægtsarter er gennem tiden øget betragteligt. Derfor kan det være nødvendigt, at en filindberetning skal have flere indtægtsarter for samme medarbejder. Et eksempel på dette er indsat nederst i afsnit 3.5.

 

 

 

Spørgsmål til ændringerne, bedes stilet til eIndkomst.proces@sktst.dk

ISBN-nummer
978-87-417-0416-6
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen